Egyetemi kórus

A Budapesti Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkara (a későbbi KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara) első tizenhárom évének alábbi krónikája semmilyen konkrét megjelentetési, stb. céllal nem készült. Egyszerűen adva voltak egyfelől az akkori feljegyzéseim, másrészt a teljesen esetlegesen meglévő dokumentumok (plakátok, meghívók, stb.).

Ennek az összeállításnak az esetleges “terjesztése” tekintetében egyet tudok elképzelni: azon volt kórustagok részére, akik ebben az időszakban énekeltek kórusunkban, E-mail címmel rendelkeznek és igényt is tartanak erre, azoknak ezt az összeállítást elküldöm (vagy elkülditek egymásnak). Ennek bárminemű kinyomtatott formában történő közreadására – megítélésem szerint – semmi szükség. Ez így “kilóra is sok”, emészthetetlen. Kizárólag azok számára van mondanivalója (emlékeztetni valója), akik ezeket a történéseket átélték és azok újraolvasása bennük további emóciókat vált ki.

Ez az összeállítás számos hiányossággal bír. Távolról sem teljes körű. Egyfelől azokon az eseményeken, fellépéseken, stb., amelyeken jelen voltam, sem jegyeztem fel mindég minden lényeges körülményt, sőt még a műsort sem. Másrészt nem minden fellépésen, illetve turnén  voltam jelen, s azokról sokszor nem szereztem be információkat. Különösen hézagosak a feljegyzéseim az 1957. megalakulási évről, valamint a hatvanas évek második felének történéseiről. Ott már kezdtem belefáradni a részletesebb feljegyzések írásába.

Fentiek miatt ez az összeállítás még számos kiegészítésre szorul(hat), amennyiben azt “kvázi”-teljessé kívánjuk tenni.

Gordos László (nagy Gordos)

One thought on “Egyetemi kórus
  1. Kedves László.
    Szeretném, ha megküldenéd számomra az összeállított anyagot, mivel én épp a 60-as években énekeltem köztetek, s tiszta véletlen találtam a bejegyzésedre… kíváncsivá tettél.
    Sajnos annak idején apai szigor és a túlzásba vitt féltés miatt maradtam ki a kórusból kb.. 1967-68 körül, a Japán út előtt.
    Fáradozásodat köszönöm és hálás vagyok.
    Üdv, Szilágyi Czimerák Gizella

Comments are closed.