Kórustörténet 1957-1970

A Budapesti Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkara (a későbbi KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara) első tizenhárom évének alábbi krónikája semmilyen konkrét megjelentetési, stb. céllal nem készült. Egyszerűen adva voltak egyfelől az akkori feljegyzéseim, másrészt a teljesen esetlegesen meglévő dokumentumok (plakátok, meghívók, stb.).

Ennek az összeállításnak az esetleges “terjesztése” tekintetében egyet tudok elképzelni: azon volt kórustagok részére, akik ebben az időszakban énekeltek kórusunkban, E-mail címmel rendelkeznek és igényt is tartanak erre, azoknak ezt az összeállítást elküldöm (vagy elkülditek egymásnak). Ennek bárminemű kinyomtatott formában történő közreadására – megítélésem szerint – semmi szükség. Ez így “kilóra is sok”, emészthetetlen. Kizárólag azok számára van mondanivalója (emlékeztetni valója), akik ezeket a történéseket átélték és azok újraolvasása bennük további emóciókat vált ki.

Ez az összeállítás számos hiányossággal bír. Távolról sem teljes körű. Egyfelől azokon az eseményeken, fellépéseken, stb., amelyeken jelen voltam, sem jegyeztem fel mindég minden lényeges körülményt, sőt még a műsort sem. Másrészt nem minden fellépésen, illetve turnén  voltam jelen, s azokról sokszor nem szereztem be információkat. Különösen hézagosak a feljegyzéseim az 1957. megalakulási évről, valamint a hatvanas évek második felének történéseiről. Ott már kezdtem belefáradni a részletesebb feljegyzések írásába.

Fentiek miatt ez az összeállítás még számos kiegészítésre szorul(hat), amennyiben azt “kvázi”-teljessé kívánjuk tenni.

Gordos László (nagy Gordos)

T a r t a l o m j e g y z é k

1957. 3
1958. 3
1959. 3
1960. 3
1961. 3
1962. 3
1963. 3
1964. 3
1965. 3
1966. 3
1967. 3
1968. 3
1969. 3

1970. 3

A Budapesti Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkara (a későbbi KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara) első tizenhárom évének krónikája.

[Az alábbi összeállítást Gordos László (a nagy Gordos) eredeti, 1957 – 1970. évek közötti feljegyzései, visszaemlékezése, valamint – a szövegben is hivatkozott – eredeti dokumentumok (plakátok, meghívók, stb.) alapján, Nógrády László, továbbá (főként a kórus megalakulásának körülményeivel kapcsolatos történések vonatkozásában) Marton József, Kiss Juhász István és még néhány régi kórustársunk kiegészítéseinek, pontosításainak figyelembevételével G.L. készítette].

1957.

1957 év elején a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségében (MEFESz) döntés született arról, hogy létrehoznak egy egyetemistákból és főiskolásokból álló énekkart. Berecz János, a MEFESz főtitkára Tóth Bélát, a Zeneművészeti Főiskola karvezető szakos hallgatóját bízta meg az énekkar vezetésével. [Dokumentum:   Berecz János: Vállalom című, 2001-ben megjelent könyve.]

1957 februárjában jelent meg az országos napilapokban egy tagtoborzó hirdetés, miszerint megalakult a Budapesti Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkara, ahová jelentkezőket várnak. Egyidejűleg a fővárosi egyetemeken és főiskolákon, valamint a budapesti utcákon is kifüggesztett plakátokon úgyszintén toboroztak hallgatókat az alakuló énekkarba.

A néhány hét múlva már 65-70 fős létszámúvá duzzadt együttesben a kórustagok (a Színművészeti Főiskola kivételével) Budapest valamennyi egyetemét és főiskoláját képviselték.

A kórusvezető munkáját csaknem a kezdetektől jelentős szakmai testület segítette. Közéjük tartozott Ákontz Ildikó, Kányi Györgyi, Klossz Judit, Mátyás Margit, Mester Györgyi, Nógrády László, Potyok Balázs, Sereg János, Szabó Tibor, Szilvássy Botond, Tarnóczy László, Veszely Gabriella, és az évek folyamán még jó néhányan, így pl. Igric György, Kerényi Eszter, Papp Zoltán.

Az első egy-két próbát még a TOTO és LOTTO-Igazgatóság Nádor utcai székházában tartottuk, majd rövid időn belül azok héfői és csütörtöki napokon már a Zeneakadémia II. em. XVIII. számú tantermében folytak.

Az új kórusban első műként Bárdos Lajos: Dana-dana című népdalfeldolgozását kezdtük tanulni.

Június 3., 4. (Hétfő, Kedd)

Mindkét napon rádiószereplésünk volt.

Június 26-án (Szerdán)

este 7 órai kezdettel adtuk ( a Budapesti Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkara) első, bemutatkozó hangversenyünket a Zeneakadémia Nagytermében. Műsorunkat a Kommunista Ifjúmunkás (KIMSZ) indulóval nyitottuk. Ezt beszéd követte. Azután 16 számot énekeltünk a következő sorrendben: Kodály: Katonadal,  Bartók: Bolyongás,  Kodály: Szép könyörgés,  Bach: Olasz koncert (közreműködő előadása),  Viadana: Exultate justi,  Lotti: Crucifixus,  Purcell: King Artur operából a Passacaglia,   Szünet   Pecci: Hűség,  Ismeretlen szerző: Virágom,  Lassus: Hogyha a férjem…,  Szymanowski: Forrásnál,  Wieniawski: Scherzo Tarantella,  Néger spirituálé: Felhőt röpít a szél,  Farkas: Cigány nóta,  Bárdos: Dana-dana,  Koposzov: Szamara. 

Közreműködtek:   Ének: Balla Mária, Falk Júlia, Rábl Éva, Fodor László, Potyok Balázs.  Zongora: Hambalko Edit.  Hegedű: Toth Kiss Jenő.  Zongorán kísért: Tarnóczy László.  Vezényelt: Tóth Béla.   (A jegyek árai 4-8 Ftközött voltak). [Dokumentum: nagy alakú plakát fényképfelvétele (9. plakát), valamint A/4 méretű szórólap (3. műsor).]

Szeptember 18. (Szerda)

  • Hangverseny a Zeneakadémián.
  • Az Irodalmi színpadon lépett fel a kórus (konferált Gordos Géza; a kis Gordos).
  • Az Egyetemi Színpadon lépett fel a kórus (konferált Gordos Géza).
  • A Gellért Szálló Márványtermében lépett fel a kórus (bállal egybekötve).
  • A Központi Atomkutató Intézetben (a Központi Fizikai Kutató Intézetben), Csillebércen lépett fel a kórus.
  • A szerepléseken kívül két klubestet is tartottunk.

hó, nap……………..

hó, nap……………..

hó, nap……………..

hó, nap……………..

hó, nap……………..        hó, nap……………..

A MEFESz ez évi megszűnését követően a kórus gazdátlanná vált. A KISZ – pénzügyi okokra hivatkozva – nem volt hajlandó a kórust átvenni.

Az illetékesek a lengyelek megismételt meghívása ellenére sem engedték kiutazásunkat Lengyelországba.

1958.

Benke Valéria miniszter asszony segítségével került az év folyamán kórusunk a KISZ Központi Művészegyütteshez.

Március 3-án (Hétfőn)

volt a marmadik rádiófelvételünk. A Rádió VI. stúdiójában egyebek között Lotti: Crucifixus, Viadana: Exultate justi, valamint Kodály:  Esti  dal, Horatii Carmen, Purcell: Passacaglia a King Artur c. operából, Koposzov: Szamara   c. műveit énekeltük    (Június 12-én ment adásba).

Március 14-től 16-ig  (Péntektől Vasárnapig)

énekeltünk első alkalommal vidéken. A debreceni Zenekonzervatórium igazgatója; Gulyás György meghívására (aki korábban Békéstarhoson Tóth Bélának és még a kórusunkból többeknek is igazgatója volt) Debrecenben szerepelt a kórusunk.

 

Március 15. (Szombat)

A Bika Szálló Nagytermében énekeltünk. A műsorban közreműködött Lőte Attila színművész.

A basszus szólam tagjai, Fügezcky Robival az élen megalakították a “Basszus Szabadállamot.”

Éjszaka az egyik szórakozóhelyen Nógrádi Laci – az 1848-as márciusi ifjakhoz hasonlóan – az asztal tetejére állva éltette a “közös japán-magyar határt”, majd a fiúk kapatosan  gyalogosan a szállásuk felé menet fennhangon átvették e legújabb jelszót, követelést.

Március 16. (Vasárnap)

A Kossuth szobor előtt szerepelt a kórusunk.

Március 20-án (Csütörtökön)

délután ½6-kor a Tanácsköztársaság megalakulásának 38. évfordulóján rendezett, KISZ taggá avatással egybekötött  ünnepségen  az Egyetemi Színpadon énekeltünk mozgalmi dalokat. Műsoron volt: a Kommunista ifjúmunkás (KIMSZ) induló, a Bunkócska, Néger spirituálé, a Szputnyik dal (Rajta hát…),  valamint a Geyer Flórián dala. 80 KISZ tagot avattak, köztük kórusunkból Stauber Józsit és Bárdos Líviát.

Ugyanezen a napon este 7-től 8-ig a Krisztina kőrúton lévő Általános Épülettervező Vállalatnál (ÁÉV) a Tanácsköztársaság kikiáltásának 38. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepség keretében a délutáni repertoárral léptünk fel. A Bunkócskát a közönség velünk együtt énekelte.

Március 21-én (Pénteken)

este ½ 7-kor ugyancsak a Tanácsköztársaság kikiáltásának 38. évfordulója alkalmából rendezett műsoros esten énekeltük előző napi repertoárunkat az Angol utcában lévő Danuvia Kultúrotthonban.

Március 22-én (Szombaton)

a KISZ Központi Művészegyüttes részlegeivel ( a moszkvai VIT-en 2. díjat kapott harmonika-együttessel, valamint a táncegyüttes egy csoportjával) Szigetszentmiklóson a Csepel Autógyár Kultúrházában – az előző napokéhoz hasonlóan – a KISZ megalakulásának 1. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen adtuk elő az ez alkalomra összeállított szokásos repertoárunkat. Az egész műsort Gordos Géza konferálta.

A KISZ  Központi Művészegyüttes Rottenbiller utcai székházából du. ½ 4-kor autóbusz vitt ki bennünket Szigetszentmiklósra, ahonnan, disznótoros vacsorával történt megvendégelésünket követően este 9-kor indultunk vissza.

Műsorunkat meghallgatta Lantos Pál, az Együttes egyik műsorszervezője is. A szereplés után elbeszélgetett a kórussal, megkérve bennünket egy április 2-ai KISZ rendezvényen való fellépésre. A beszélgetés során kijelentette, hogy ha hivatalosan még nem is, de lényegében már része vagyunk a KISZ Központi Művészegyüttesnek és már a mai szereplésünkre is ilyen körülmények között került sor.

Április 2-án (Szerdán)

este 7-kor a Népművelési Intézet felkérésére az Oktatásügyi Minisztérium április 4-i felszabadulási ünnepségén énekeltünk. Elég nagy létszámmal voltunk jelen, s jól sikerült a szereplésünk.

Április 18-án (Pénteken)

este 1/2 8-kor az ELTE Jogi karának Egyetem téri kultúrtermében adtunk egy csaknem teljesen önálló hangversenyt, amelyen csaknem az egész repertoárunkat előadtuk. A műsor első számaként Kodály: A magyarokhoz c. kánonját a budapesti ifjúsági kórusok egyesített énekkaraként a Budapesti Műszaki Egyetem Énekkarával, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Énekkarával, a Közgazdaságtudományi Egyetem Énekkarával, a KISZ Központi Művészegyüttes Énekkarával, valamint a Központi Úttörő Énekkarral közösen énekeltünk. Ezt a művet Vásárhelyi Zoltán főiskolai tanár, Kossuth díjas érdemes művész vezényelte. A műsor további részét már csak mi, (a Meghívón szereplő megnevezésünk: a KISZ Művészegyüttes Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkara) adtuk.

(Ez az első olyan meglévő dokumentum, amely kórusunkat a KISZ Művészegyüttes énekkaraként nevesíti.)

Műsor:  Viadana: Exultate justi,  Lotti: Crucifixus,  Purcell: Passacaglia a “King Arthur” c. operából,  Beethoven: Tavaszi szonáta,  Kodály: Horatii Carmen,  Kodály: Esti dal,  Kodály: Szép könyörgés,  KIMSZ induló,  Elől járunk a harcban,  Felhőt röpít a szél (néger spirituálé),  Maróthy János: Vándordal (amerikai néger Bluse) Bemutató előadás,  Koposzov: Szamára,  Muszorgszkij: Forradalmi kórus a Borisz Godunov operából,  Szabó Ferenc: “Feltámadott a tenger” kantátából a nyitó kórus. Közreműködtek: Balla Mária, Fodor László, Marczis Demeter, Rábl Éva, Szegleth Ferenc, Vitkay Zsuzsa és Veszely Gabriella.  Zongora: Benkő Zoltán, Hegedű: Kiss Vilmos.  Zongorán kísért: Mátyás Margit. Vezényeltek: Tóth Béla, Nógrádi László.  [ Dokumentum: Meghívó (16. meghívó + műsor.) ]

A nagy sikerű hangversenyen jelen voltak a KISZ Központi Művészegyüttes, a Népművelési Intézet megfigyelői, így Lantos Rezső, az Állami Népi Együttes, valamint a KISZ Központi Művészegyüttes Központi (Petőfi) Énekkarának karnagya is.

Április 19-én, (Szombaton)

a Partizán Szövetség Szabadság tér 16. sz. alatti Székházában megtartottuk első klubestünket főként csak a magunk, de kevés számú vendégeink szórakoztatására is. Gordos Géza által konferált műsorban Fodor Laci és Rábl Éva énekeltek, Szabó Tibi Petőfi: Csokonai c. versét szavalta el, a tenor humoristája, Nagy Tibi Petőfi: Megy a juhász a szamáron c. szerzeményét adta elő humorosan, különböző írók tollába adva a szavakat. Gordos Géza kórusunk egyéves munkásságát – részben humoros fordulatokkal – versbe szedve foglalta össze. Stauber Jóska mint jogász ismertette és elfogadás végett a jelen levők elé terjesztette a Debrecenben megalakult Basszus Szabadállam sok humorral teli Alkotmányát. Tóth Béla, Szabó Tibi és Pethő Zsolt előadták a Stauber Jóskáék eljegyzésére írt jazz-misét, amely ismételten is nagy sikert aratott. Végül az egész kórus elénekelt néhány művet.

A Magyar Ifjúság c. hetilap 1958. április 26-i számában Kroó György heti zenei levelének címe: Az egyéves kórus. A cikk zenekritikus szerzője hosszan méltatja kórusunk eddig elért eredményeit, stb.: “Egy esztendővel ezelőtt, 1957 márciusában, amikor még egyetlen budapesti egyetemnek sem volt új vagy újjászervezett kórusa, a KISZ javaslatára alakult meg a Budapesti Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkara. Első hangversenyüket az ifjúmunkás induló hangjai nyitották meg, ezzel juttatták kifejezésre, hogy a művészet szeretete mellett, milyen világnézet jegyében indulnak útjukra. Egy fiatal muzsikus, Tóth Béla, s két társa, Nógrádi László és Szabó Tibor állott a frissen verbuvált kórus élére. Önzetlenül dolgoztak egy esztendőn át, minden anyagi támogatás nélkül érték el azt az eredményt, amiről most, az egyéves jubileum alkalmával, számot adtak.

Ma már mindegyik fővárosi egyetem és főiskola néhány tagja ott énekel az együttesben; összeforrottak, a végzettek sem hagyják ott könnyen a kórust (fiatal ügyvédnő és mérnök is akad soraikban), s találunk közöttük az idén érettségizőket is, akik az utánpótlást jelentik. Muzsikus alig egy tucatnyi ha van közöttük, de ezek a fiatalok az iskolai énekoktatás eredményessége következtében már kottából tanulják műsorukat. Egyre többen megismerik a kórus nevét; már rádiófelvételt is készítettek velük, nemrég az ő hangversenyük nyitotta meg a debreceni ifjúsági hetet. Egyéves fennállásukat ünneplő hangversenyük az Eötvös Lóránd Tudományegyetem aulájában művészi színvonala miatt megérdemli, hogy részletesen foglalkozzunk vele.

Az estet a budapesti ifjúsági kórusok egyesített énekkara nyitotta meg. Vásárhelyi Zoltán vezényelte Kodály: A magyarokhoz c. kánonját. Ezután került sor a központi énekkar szereplésére. Úgy hallgattuk, mint öntevékeny együttes műsorát, de meglepetésünkre a kórus hangzása nem egy helyen megütötte a hivatásos énekkarok színvonalát. Különböző stílusú, műfajú és nehézségű melyben egyformán bebizonyították muzikalitásukat, kultúrájukat, lelkesedésüket. Különösen éretten szólalt meg előadásukban Viadana Exultate justi című kompozíciója Tóth Béla vezetésével s Kodály Szép könyörgés-e, amelyet Nógrádi László vezényelt. …

Általában vonzó az együttes műsorpolitikája. … Jó irányban haladnak, amikor a könnyebb operakórusokat is beillesztik műsorukba s igazi feladatukat teljesítik, amikor a “mozgalmi dalokat” is előadják.  …ennek az igényes, előadásra alkalmas kórusnak az lenne a feladata, hogy  – a tömegdal fogalmát nem korlátozva a menetdal, az induló műfajára – minden zsánert s azon belül a legszínvonalasabb műveket népszerűsítse.

Az énekkar tele van tervekkel. .. A fiatal karvezetők és az önzetlen, lelkes, fáradhatatlan 70 kórustag munkájából annyi tehetség árad, eddig elért eredményeik minden szempontból oly bíztatóak, hogy a támogatást megérdemlik.”

Május 6-án (Kedden)

csaknem az egész repertoárunkkal harmadik koncertünket adtuk (akkor is már: a KISZ Művészegyüttes Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkaraként) a – hallgatósággal félig megtelt – Zeneakadémián. Műsoron: Viadana: Exultate,  Lotti: Crucufixus,  Beethoven: Tavaszi szonáta (hangszeres), KIMSZ induló,  Elől járunk…,  Felhőt röpít a szél,  Sugár R.: Szoprán ária a Hősi ének című oratóriumból (Sziklai Erika),  Purcell: Passacaglia a King Arthur c. operából, Kodály: Horatii Carmen,  Kodály: Esti dal,  Kodály: Szép könyörgés,    Maróthy: Vándor dal (amerikai néger blues), Koposzov: Szamara,  Szabó F.: Nyitókórus a Föltámadott a tenger című oratóriumból,  Muszorgszkij: Forradalmi kórus a Borisz Godunov c. operából. Közreműködtek: Ének: Balla Mária, Fodor László, Marczis Demeter, Rábl Éva, Szegleth Ferenc, Sziklay Erika, Vitkay Zsuzsa, Veszely Gabriella. Zongora: Benkő Zoltán   Hegedű: Kiss Vilmos   Zongorán kísért: Mátyás Margit. Vezényeltek: Tóth Béla, Szabó Tibor   [ Dokumentum: nagy alakú plakát fényképe (40. plakát), továbbá A/4-es méretű gépelt, indigós Meghívó (26. meghívó). ]  A műsor megfelelő időtartama érdekében a fent nevezettek között néhány zeneakadémiai növendék hegedűszólóval, zongoraszámmal, illetve énekszámokkal egészítette ki a műsorunkat. A műsort Gordos Géza konferálta.

A kórus sikert aratott, bár Tóth Béla megítélése szerint egy kissé fáradt volt a kórus hangzása, minden valószínűség szerint az előző időszak túlzsúfolt fellépései miatt.

Koncertünkön megjelent Szigeti Pál, a KISZ Központi Művészegyüttes igazgatója, aki első alkalommal hallotta kórusunkat.  Tetszett neki a produkciónk.

Hangversenyünknek kissé kellemetlen mellékzöngét kölcsönzött az, hogy miután a Pascaglia c. operából a basszus szólót a korábbi szereposztástól eltérően nem Fodor Laci, hanem Marczis Demeter főiskolai hallgató énekelte, ezért Laci nem lépett fel a kórussal, hanem a nézőtérről hallgatta a műsorunkat.

Az egyetemi, főiskolai vizsgaidőszakra való tekintettel megkezdődött a nyári szünet. A továbbiakban hetenként már csak egyszer tartunk próbát, júniusban pedig már egyáltalán nem. A hangverseny után a kórus többsége, igen jó hangulatban elhatározta, hogy vasárnap kirándulunk a Hármashatárhegyre.

Május 31-én (Szombaton)

az Országos Pedagógus Nap alkalmából a Néphadsereg Központi Tiszti Házában rendezett ünnepségen kórusunk is fellépett. Szereplésünkre este 10 óra tájban került sor. Mindössze néhány számot énekeltünk: a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust, a Föltámadott a tenger c. kantátából a Nyitó kórust, a Bunkócskát, az Elől járunk a harcban c. dalt, stb. Bár Béla egy kissé elsiette a vezénylést, fellépésünk így is eléggé jól sikerült.

A fellépés után „törzshelyünkre” (egyszer már voltunk ott), a Zöldfába mentünk, ahol helyet tartottak fenn a számunkra a teremben, az asztalunk felett a következő felirattal: „I. oszt. Vendéglátóipari Vállalat. Ülő fogyasztás 10 %, Zenedíj 15 %.” E feliratot elolvasva csaknem be sem mentünk a fenntartott helyünkre. De miután nem akartuk blamálni magunkat, jól szituált fiatalokként mégis leültünk és „kirúgtunk a hámból”. (A Nagy Gordos pl. egy egész üveg sört rendelt, amelyért 15,- Ft-ot fizetett, továbbá 4,- Ft borravalót is adott). Éjjel ½2-ig maradtunk anélkül, hogy ez alatt az idő alatt egyszer is megpróbáltak volna kitessékelni bennünket (nem úgy, mint ahogy az az előző „szereplésünk” alkalmával történt).

A kórus aznapi fellépésével kezdődött az – egyetemisták és főiskolások vizsgaidőszakát is jelentő – nyári szünet, amikor is a heti két (hétfői és csütörtöki) próba helyett már csak heti egy próbát tartottunk, szerdánként.

Június 10-én (Kedden)

este az Országos Béketanács által a Sportcsarnokban rendezett Békegyűlésen a KISZ illetékeseinek felkérésére Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger c. kantátájából a Nyitókórust énekeltük, majd a gyűlés végén mi kezdtük énekelni a DIVSZ indulót (Egy a jelszónk, a béke…), melybe a békegyűlés résztvevői is bekapcsolódtak.

A békegyűlésen a kormány részéről Kállai és Marosán György miniszterek voltak jelen.

A próbákra – vizsgázás miatt – nem járó kórustagok a fellépésről távirati értesítést kaptak.

Június 12-én (Csütörtökön)

14,50-től kb. 15,07-ig a Kossuth Rádió a március 3-án a VI. stúdióban felvett számaink közül Viadana: Exultate justi, valamint Kodály: Esti  dal, Horatii Carmen, Purcell: Passacaglia a King Artur c. operából, Koposzov: Szamara   c. műveit közvetítette.

Június 20-án (Pénteken)

a KISZ által rendezett Fiatal Művészek Hete keretében a Zeneakadémia nagytermében léptünk fel. A KISZ Petőfi Kórusával egyesítve zenekari kísérettel előadtuk Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger c. oratóriumából a Nyitó kórust.

Mindössze az előző napon és  egyetlen, a zenekarral is közös próbára került sor. Ma a koncert befejező számaként, este kb. 10 órakor léptünk a pódiumra. Egy helyen a karmester nem intett be, s így a szopránnal kezdve részletekben léptünk be, de aki nem ismeri a művet, annak természetesen hatott. A kis számú közönség előtt óriási sikert arattunk. Hosszú percekig zúgott a taps, amikor megjelent a pódiumon Szabó Ferenc, a karnaggyal együtt. Ekkor már mi is neki tapsoltunk, a végén vastapssal.

Részben fellépésünk előtt, részben utána a Zeneakadémián fönn, a szokott termünkben a két énekkar előadtuk egymásnak humoros számaink egy részét, majd a most vasárnapi, énekkarok közötti „válogatott foci-meccs” részleteit beszéltük meg.

Június 22. (Vasárnap)

A ma lejátszott kórusok (a mi kórusunk és a Petőfi együttes) közötti foci mérkőzés a mi énekkarunk 3:1 arányú győzelmével végződött. A korábban lejátszott első meccs 1:1 arányú döntetlent hozott. Így a visszavágón végül is „bebizonyítottuk nagyobb tudásunkat”.

Július 9. (Szerda)

Ma este kóruspróba helyett a Rottenbiller utcában a Petőfi együttest (testvér együttesünket) látogattuk meg. Most ismertették velünk, hogy f. hó 10.-étől kezdődően kórusunkból 24 fő mehet üdülni 10 napra a Ajka-Csingervölgybe, Bakonyba. Részvételi díj kb. 100 Ft/fő. Az egyénenként fizetendő részvételi díj és a teljes költség különbözetét oly módon tervezzük összeszedni, hogy f. hó 17-én a KISZ Központi Művészegyüttes csaknem valamennyi részlegének közreműködésével műsort adunk majd, melynek jegyeit meglehetősen drágán (10-20 Ft közötti áron) árusítjuk.

Ezután a másik kórussal közösen, majd külön-külön énekeltünk egymásnak. Közben Fügeczky Robi „hülyéskedett”, majd Gordos Géza felolvasta a kórusról már korábban írt krónikáját. A találkozó este 10-ig tartott.

Július 23-án (Szerdán)

este az Amerikai út 96-ban, a leány KISZ vezetők iskolájának záróünnepségén léptünk fel. Előtte vacsorán látták vendégül a kórust. Ezt követte a műsor, amelyen – rögtönözve – Gordos Géza konferált. A műsort részben a mi kórusunk, részben a KISZ vezető lányok adták. Ezután az udvaron a sátrak mellett tábortűz volt, amely elég hamar véget ért. A tánc a klubhelyiségükben folytatódott. Ritka eset az olyasmi, hogy 160 lány jut 7-8 fiúra. Itt ez volt a helyzet. A tánc ¼ 11-ig tartott.

Egyébként még jövő héten lesz próba, majd augusztus 1-én megy a kórus Ajka-csingervölgybe nyaralni. Augusztusban nem lesznek próbák.

Augusztus ….   ….   ….

Ajka-Csingervölgyben három alkalommal szerepelt a kórus.

Szeptember 10-én, (Szerdán)

Augusztusban minden szerdán mégis csak voltak próbák. Ma próbáltunk utoljára a Munkásőrség központjában. A jövő héttől kezdődően a próbák a hétfői és csütörtöki napokon lesznek. [Dokumentum: Horti János kórustitkár levele.]. Új nagyarányú tagfelvétel indul. Kb. 130-as létszámot szeretne Tóth Béla. Elkészült a kórusunk új Szervezeti Szabályzata.

Szeptember 15-én, (Hétfőn)

az első őszi próba a Zeneakadémián. Béláék ismertették az új Szervezeti Szabályzatot, a következő időszak programját, valamint Béla arról tájékoztatta a kórust, hogy a továbbiakban a kóruson belül lesz szolfézs oktatás és szólista-képzés. Egyidejűleg toborzó plakátokat osztott szét, melyeket nekünk kell az egyetemekre elvinni.

(Ezeket a plakátokat a Közgázon Barabás Dini Kultúrosztály-vezető nem engedné kitenni, sőt minden áron azt szeretné, hogy azok a Közgáz-hallgatók – pl. Fodor Laci, Gordos Laci – akik a Budapesti Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkarába járnak, ott hagynák az énekkart és a Közgazdaságtudományi Egyetem énekkarában énekelnének).

Szeptember 29. (Hétfő)

Most a Kállai kettőst tanuljuk. A nyáron Angliában I. díjat nyert debreceni Kodály kórusból 3 lányt felvettek a Zeneakadémiára. Ők most a mi énekkarunk tagjai is lettek.

Október 2-án (Pénteken)

énekkari próba helyett a Bartók fesztivál alkalmából a Zeneakadémián megrendezett kórushangversenyt hallgattuk meg, amelyen fellépett többek között a debreceni Kodály leánykórus, Gulyás György karnagy vezényletével. Gyönyörűen intonálnak, az összhangzásuk is kitűnő. Ezt a kórust egyébként már a márciusi turnénk alkalmával megismertük.

Október 6. (Hétfő)

Mától Fodor Lacin, Zimányi Pálnén (Ildi), Belső Lacin és Gordos Lacin kívül még további négy  Közgáz-hallgató is jár kórusunkba, akik ez ideig a Közgáz énekkarban  énekeltek.

Ma kezdtük tanulni Kodály: Jézus és a kufárok  c gyönyörű kórusművét.

Október 20-án (Hétfőn)

indult a szolfézs oktatás. Hétfőnként Veszely Gabi, csütörtökönként pedig Nógrádi Laci fogja tartani az oktatást.

Október 26. (Vasárnap)

Tegnap este táviratokat kaptunk, miszerint ma du. 3 órakor rendkívüli énekkari próba lesz az Együttes  Rottenbiller utcai székházában. Mint megtudtuk, holnap lesz a temetése a múlt héten a Moszkva-Peking légijáraton egy TU-104-es repülővel lezuhant és életüket vesztett KISZ KB-tagoknak: az Egyetemi Osztály 27 éves osztályvezetőjének, Hász Károlynak, valamint a  30 éves Hajdu Józsefnek. A mai próba kb. ½6-ig tartott, amelyen megtanultuk a Munkás gyászindulót, egy másik szomorú dalt, valamint kotta alapján az Internacionálét.

Október 27-én (Hétfőn)

Du. 2-kor volt Hajdu József és Hász Károly temetése a Kerepesi úti temetőben, nagy pompával. (A Moszkva – Peking légijárattal lezuhantak). A Munkás gyászindulót, majd az Internacionalét  énekeltük. Este rendes időben, de csak kb. 1½ órás próbát tartottunk.

Október 29. (Szerda)

Énekkarunk ma este ½8-kor a MÉMOSZ Székházban (Rózsa Ferenc Kultúrotthon) a Komszomol 40 éves fennállásának évfordulójára rendezett protokoll ünnepség keretében lépett fel négy számmal: Bunkócska, Komszomol induló, „A porlepte utakon” kezdetű orosz népdal, valamint a  Néger spirituálé (Felhőt röpít a szél,..). A gyenge próbák után aránylag elég jól sikerült a fellépés. A műsorban fellépett még többek között a hazánkban vendégszereplő Igor Ojsztrah szovjet hegedűművész is.

Az ünnepségen igen sok orosz katona volt jelen.

November 7-én (Pénteken)

du. kb. ¾3-tól ½6-ig volt az Erkel Színházban a holnap tartandó dísztorna főpróbája, amelyen énekkarunk is fellép.  Próba után Nagy Tibi, Stauber Józsi és Gordos Laci elmentek Stauberék lakására, ahol este 10 óráig „megszülték” a „Szörnyűségek” c. csasztuskát.

November 8-án (Szombaton)

de. 10 órától próbáltuk a Közgázon a „Tagfelvétel a kórusban” c. jelenetet.  Du. ½4-től ½6-ig szerepelt a kórus az Erkel Színházban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalmából rendezett Dísztornán. Az „Elől járunk a harcban”, „A porlepte utakon…” kezdetű dalokat , és az Új bunkócskát énekeltük. A másik két számunkat a hosszúra nyúlt műsor miatt a rendező nem engedte elénekelni.

Ezután este 8-tól ½ 11-ig tartottuk ismerkedési estünket az  Egressy Klubban, melyen Gordos Géza igen frappánsan, ügyesen konferált.  A „Tagfelvétel a kórusban” volt az első műsorszám, amely elég jól sikerült. Az utolsó, a 12. műsorszám a csasztuska volt . A műsor a Basszus indulóval ért véget, amelyet mindenki énekelt. Ráadásképpen műsoron kívül Béla elvezényelte a Régi bunkócskát. A műsort követően ¼2-ig táncoltunk.  Onnan többen átmentek a Közgáz bálra.

November 13. (Péntek)

Horti Jancsi Miskolcon három szereplést kötött le december közepére, melyet három nap alatt kell lebonyolítanunk. Erre, valamint a Kodály hangversenyre csaknem teljesen új repertoárral készülünk. A jövőben valószínűleg heti három próbát tartunk.

November 26. (Szerda)

A mai naptól kezdve heti három próbát tartunk. A közbeiktatott nap a szerda.

A kórus du. ¼6-kor az I. sz. Autójavítóban lépett fel. Ez egy régi törlesztésünk, miután tavaly az egyik ismerkedési estünkre ellenérték nélkül adták kölcsön a kultúrtermüket.

November 27. (Csütörtök)

Du. 3-tól 6-ig a KISZ Központi Művészegyüttes több részlegével együtt a Néphadsereg Központi Tiszti Házban egy német impresszárió előtt szerepelt az énekkarunk. Az Új bunkócskát, a Néger spirituálét, a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust, a női kar Schuman: Szerelmi bánatot énekeltük mérsékelten, mérsékelt sikerrel. A Rajkó zenekar Liszt II. Rapszódiáját játszotta.

A meghallgatás után próbát tartottunk.

December  12.-től 14.-ig  (Péntektől Vasárnapig)

Miskolci szereplésünk.

December 12.-én (Pénteken)

reggel a 7,05-ös gyorssal indultunk kb. kilencvenen a Keletiből Miskolcra. Nem jött velünk többek között Fodor Laci, Sziklay Erika, dr Vitkay Zsuzsi, Kérész Gyuszi, és Fügeczky Robi sem. Velünk volt ellenben Marczis Demeter (Döme), a nyáron megrendezett müncheni nemzetközi énekverseny győztese.

10 óra tájban érkeztünk Miskolcra, ahol autóbuszok vártak és az Egyetemvárosba vittek bennünket. Elszállásolásunkról az ottani diákszállóban gondoskodtak. (Az E/4, épület 213. számú nyolcágyas szobájában voltak: Marczis Döme, Lóránt …, Axi, Sereg Jancsi, nagy Gordos, kis Gordos, Grosszmann, valamint Kovács Józsi). Elhelyezkedés után a menzára mentünk ebédelni. (Ebéd és vacsora az E/1-ben, reggeli az E/2-ben.) Ebéd után ½ 4-ig szilencium volt, majd az Egyetem III. előadójában tartottunk énekkari próbát kb. ¾ 5-ig. A próba után megvacsoráztunk, majd 6 óra tájban a már ismert buszok vittek be bennünket Miskolcra a Zenekonzervatórium Hangversenytermébe. Szereplésünk kb. ½ 8-tól 10-ig tartott. Kisszámú, de annál lelkesebb közönség hallgatta végig a többnyire egészen jól sikerült hangversenyünket. Műsorunk a következő volt:  Marenzio: Immár fenn van az égen,  Giardini: Éljenek a víg nők,  Purcell: Dido és Aéneas c. operájából a Zárókórus,  Lully: Gavotte,  Schuman: Spanyol szvit,  Muszorgszkij: Forradalmi kórus a Borisz Godunov c. operából,  Kodály: A szabadság himnusza, Kodály: Jézus és a kufárok,  Népek dalai: Elől járunk a harcban…,  A porlepte utakon…, Bunkócska,  Új bunkócska,  Felhőt röpít a szél…, valamint Behár: Lakodalmas. Marczis Demeter önálló szóló számokat énekelt.

Mindezt három felállásban énekeltük el. Marczis Demeter Schubert és Brahms dalokat énekelt, valamint a Bunkócskában énekelte a szólót. Mátyás Margit zongoraműveket adott elő. Tóth Béla és Szabó Tibi vezényeltek. A Forradalmi kórus úgy sikerült, mint még talán eddig még soha, a Jézus és a kufárokat viszont a kezdetén annyira eltoltuk, hogy a nézők soraiban lévő szakemberek, karmesterek, zenetanárok a szünetben bámulatuknak adtak kifejezést azért, hogy nem omlott össze a mű. Bélának csak egészen felgyorsítva, ledarálva sikerült az összeomlást megakadályoznia.

Előadás után a teljes kórus el szeretett volna menni megnézni az éjszakai Miskolcot, de amikor megtudtuk, hogy az utolsó busz éjfélkor indul az Egyetemváros irányába, sokan – főként a lányok – letettek e szándékukról. A fiúk több csoportban járták a várost, amelyben – nagy meglepésünkre – a budapesti Tolbuchin kőrútihoz hasonló fénycsövek világítanak. Hét fiú (Axi, Szolik, Lóránt, Nagy Tibi, Grosszmann és a nagy Gordos) a nagy ködben elindulva először az Avas éttermi részébe mentek, ahol sörözgetés közben „miskolci szüleményeket” írtak. Onnan ¼12 tájban átmentek a szomszédos Rozmaring szórakozóhely szalonjába. Ott – fejenként 41,-Ft-ot költve – a kórus egy másik csoportjával találkoztak (Zelen Béla, Németh Karcsi, Major Marika, Back Évi, stb.), majd (már Nagy Tibi nélkül) éppen  hogy csak benéztek a hajnali 5-ig nyitva tartó Rozmaring bár-részébe.  Ezt követően a fiúknak ez a csoportja bekukkantott a hajnali 3-ig nyitva tartó Polónia bár-részébe. Innen egy mellékutcában lévő, s hajnali 5-ig nyitva tartó Sirály-ba mentek, amelyet – az előzőekhez hasonlóan – nem tartottak érdekesnek, így az utolsóként ½1-kor induló villamossal történő hazamenetel mellett döntöttek annál is inkább, mert a taxi-sofőrök ilyen erős ködben nem-igen vállalkoznak az Egyetemvárosba irányuló fuvarokra. El is érték az utolsó villamost, melynek a végállomása kb. 1 km-re van az Egyetemvárostól. A villamos-utat végig énekelték. Kb. ½2-re érkeztek szálláshelyükre. Tóth Béláék egy kb. 30 fős csoporttal egy városszéli kocsmába tértek be, ahol igen jól érezték magukat. Az ott mulató munkások, bányászok még fizettek is nekik. Az utolsó busszal mentek haza.

December 13.-án (Szombaton)

délelőtt szabadfoglalkozás volt. Ebéd után 3-tól 5-ig az E/2 épület menzáján meglehetősen gyengén sikerült próbát tartottunk. Du. 5 és ½6 között autóbuszok vittek bennünket a tegnapi hangversenyünk színhelyére; a Zenekonzervatórium Hangversenytermébe, ahol megtartottuk második fellépésünket is. Műsorunk azonos volt a tegnap énekeltekkel. Ez a hangverseny az előző napinál gyengébben, de még így is eléggé jól sikerült. Ma Szabó Tibi helyett Nógrádi Laci vezényelt. Béla és Laci egyaránt kissé indiszponáltak voltak. Béla pl. a Forradalmi kórus vezénylésekor a mű elején nem intette be a basszusnak a belépést. A közönségnél viszont a tegnapinál is nagyobb sikert arattunk. Különösen kirobbanó sikere volt Marczis Dömének. Az előadás végén alig tudott szabadulni egy leány-iskola növendékeinek gyűrűjéből.

Szálláshelyünkön az egyik emeleti helyiséget rendelkezésünkre bocsátották, amelyben zártkörű klubestet tartottunk. Nem sikerült valami jól – akárcsak a nemrégiben rendezett ismerkedési estünk – mert „nem forogtak” kellőképpen a lányok. Sokan nem táncoltak. Akik viszont elkezdték a táncot, lekérés hiányában kénytelenek voltak egymással táncolni egész este. A nem táncolók közül éjjel 1 óra tájban többen  átmentek egy szomszédos helyiségbe, ahol egy kancsó víz mellet elkezdtek énekelni, mulatni. Végül mindenki átment az éneklőkhöz, ahol eleinte igen jó hangulat alakult ki.  Zakatoltunk, „A fia rétre megy” és hasonló gyerekjátékokat játszottunk egyre fáradtabban, hajnali 4 óráig.

December 14.-én (Vasárnap)

reggeli után ½11 tájban vittek ki bennünket a vasútállomásra. Ott a kórus jelentős része beült az étterembe, néhányan azonban  kimentek az állomás elé és – talán az ország utolsó konflisával – néhány humoros felvételt készítettek magukról. ½1-től ¼5-ig utaztunk haza. Út közben mozgalmi dalokat tanultunk, majd vicceket meséltünk egymásnak.

December 21-én (Csütörtökön)

Kórusunk (a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara) du. 4-kor a Zeneakadémián Kodály Zoltán műveiből a szerző 76-ik születésnapja alkalmából rendezett énekkari hangversenyen (amelyen rajtunk kívül műsort adtak még: a Telefongyár férfikara, a Győri Pedagógiai Énekkar, a Veszprém Városi Ének- és Zenekar, valamint a Fővárosi Énekkar és a MÁV Szimfonikusok) lépett fel. Első számként Kodály: A szabadság himnuszát (Marseillaise), majd a Horatii Carment, a következő felállásban a Jézus és a kufárokat énekeltük. [ Dokumentum: A/5-ös formátumú szórólap (5. szórólap).]   A nagyszámú közönség előtt az első rész kevésbé, a Kufárok viszont igen jól sikerült.

December 29-én (Hétfőn)

A KIMSZ megalakulásának 40. évfordulójára a MÉMOSZ székházban rendezett ünnepségen léptünk fel. Este 5 órakor volt a gyülekezés. Az ünnepséget záró kultúrműsort nyitottuk meg és zártuk. Első felállásban a KIMSZ indulót, az Elől járunk a harcban kezdetű dalt, majd a két bunkócskát énekeltük. A régi Bunkócskát Fodor Laci, az Új bunkócskát Zelen Béla és egy másik tenoros fiú szólózták. A második felállásban először a Bécsi munkásindulót énekeltük. Ezt követte Juhász-Kapuvári Dal egy kisfiúról c. művének bemutató előadása. Előbb a verset – a vidéken (otthon) lévő Mátyás Margit helyett Nagy Feri zongora-aláfestésével – Mausz Marika mondta el. Ezután énekelte a női kar a dalt, amelyben Major Marika és dr. Vitkay Zsuzsa énekeltek szólót. Ezután a Vörös Csepel c. mozgalmi dalt énekeltük. Szereplésünk második fele jobban is sikerülhetett volna. Ma is Szőke Jutka konferált.

Béla szerint ez volt az év legfontosabb szereplése. Műsorunk végén Béla beszélt néhány kompetens személyiséggel, akik a legteljesebb mértékben elégedettek voltak a kórussal. Szó esett arról is, hogy majd megrendezésre kerül a Fiatal Művészek Hangversenye, amelynek tengelye mi lennénk.

December 30-án (Kedden)

de. 10 és 11 óra között lepleztek le egy emléktáblát a KIMSZ 40 évvel ezelőtti megalakulásának helyszínén, a VI. ker. Eötvös utca 3. sz. alatt, amely jelenleg a VI. kerületi Tanács épülete. Az ünnepi beszédet egy veterán alapító tag; Ék Sándor festőművész tartotta. Mi kb. csak harmincan voltunk. A KIMSZ indulót, az Új bunkócskát és az Elől járunk a harcban kezdetű dalokat énekeltük.

December 31-én (Szerdán)

volt kórusunk első televíziós szereplése (egyenes adásban). Délelőtt 11-től ½1-ig tartottuk a főpróbát a TV II. sz. stúdiójában. A főpróba után megnéztük esti szereplésünk színhelyét; a nagy stúdiót, ahonnan az esti szilveszteri műsort is közvetíteni fogják.

Fellépésünkre este 6 és 7 óra között került sor. Előtte egy bábjátékot, majd egy rajzfilmet mutattak be. Ezt követően kezdődött az a műsor, amelynek keretében mi is felléptünk. Egy televíziós riporter KIMSZ alapító tagokkal folytatott beszélgetést, majd fellépésünket azzal vezette fel, hogy fiatalok egy lelkes csoportja sorakozott itt fel, hogy köszöntsék dalukkal a régi harcosokat. Ekkor elénekeltük az Új bunkócskát, amelyet Zelen Béla és a tenoros szólista-partnere szólóztak.

Ezután Ék Sándor Kossuth díjas festőművész lépett a kórushoz (lehettünk vagy negyvenen) és elmondta, hogy jelenleg a régi időket ábrázoló képen dolgozik, majd a saját példájuk nyomán a jelenlegi feladatok megoldására buzdított bennünket. Végül megkért, hogy énekeljünk ismét. Ekkor mi – műsor szerint – a KIMSZ indulót énekeltük el. Közben Fodor, Klossz Jutka, Szőke Jutka és a szopránból a 16 éves … Évi egy-egy virágcsokrot nyújtottak át egy asztal körül ülő  veteránoknak (egy nő és három férfi). Fodor Laci néhány szóval köszöntötte is a veteránokat.

Élmény számba ment és nagy megtiszteltetésnek tartottuk, amikor Kodály Zoltán – aki érezhetően kedvelte Tóth Bélát – egy alkalommal rövid időre bejött a Zeneakadémia 18. számú tantermében tartott próbánkra. Instrukciókat is adott Bélának. A Jézus és a kufárok próbája közben azzal nyitott be a tanterembe, hogy a művet a megírtnál egy fél hanggal feljebb énekeljük. Ezt Béla azzal indokolta, hogy amatőr kórusnunk a mű betanulása kezdeti időszakában sajnos egy fél hangot mindég lecsúszik, így a mű végére jutunk el a megkomponált eredeti hangmagassághoz.

A kórus legrenitensebb szólama; a basszus kétes értékű tekintélyt vívott ki magának. Szabó Tibor másodkarnagyot mindenesetre megihlette ez a “társaság”, akiket az év folyamán az alábbi “Basszus induló”-val örvendeztetett meg:

Van a magyar Alkotmánynak egy íratlan passzusa

Hogy e basszus Európa leg-basszusabb basszusa.

Legyen bármely tája az a nagyvilágnak, ’merre jársz,

E basszusnál basszusabbat még keresve sem találsz.

E basszusnál basszusabbat még keresve sem találsz.

Mert

Refr.:

Nem fél a basszus semmitől!

Bár jöjjön vizsga, szörnyű pénztelenség, száz veszély.

bra-ha-ha—ha-ha-ha

Nem fél, ha kislányt, csínosat

meglát, elönti őt a szívdöglesztő szenvedély.

bra-ha-ha—ha-ha-ha

Nem fél, ha énekelni kell.

A hangja jó előről messze-messze száll,

s nem fél, ha végül inni kell.

’Még van mit inni, addig szája be nem áll.

„Szép élet a basszus élet, higgyétek el, gyerekek!”

A fákon ezt csiripelik a szélben a verebek.

Sok basszus van, ám mégis a basszusok parnasszusa

Ez a basszus, mert e basszus a basszusok basszusa,

Ez a basszus, mert e basszus a basszusok basszusa.

Mert

Refr.:

1959.

Január 8. (Csütörtök)

A jövő vasárnapi TV fellépésre két új dalt kezdtünk tanulni. Egyik közülük az Állami Áruház című filmből a Szép Budapest kezdetű dal (amelyet végül is nem énekeltünk el). E dalokat a testvér-kórusunkkal, valamint az Úttörő énekkarral közösen fogjuk előadni.

Január 14-én (Szerdán)

délelőtt egy KISZ vezető temetésén a Bach: Korált, valamint a Munkás gyászindulót énekeltük.

Január 18-án (Vasárnap)

délelőtt a kórus a Danuvia Kultúrotthonban szerepelt.

Január 23-án  (Pénteken) és 24-én (Szombaton)

du. 2-től 5-ig voltak a vasárnapi TV felvétel főpróbái a Néphadsereg Színházban. (A második emeleti szabó műhelyben öltöztünk át, a beéneklés az ugyanezen az emeleten lévő házi színpadon volt).

Január 25. (Vasárnap)

Délelőtt 10-től ½1-ig  Intervíziós TV adás a Néphadsereg Színházban. (A műsort átvette a csehszlovák, a lengyel és az NDK TV). Kórusunk a szünet utáni első számként a Behár:Lakodalmast, majd a Felhőt röpít a szél c. néger spirituálét énekelte, mely utóbbit dr. Vitkay Zsuzsa szólózta. Ezt követte Giardini: Éljenek a víg nők című műve. A műsor végén a mi kórusunk, a testvér kórus, valamint az Úttörő Énekkar közösen énekeltük a DIVSZ indulót. (Ruházat: a fiúk, lányok egyaránt sötétkék ruhában voltunk, a lányok fehér virággal. Mivel a TV-ben a sötét ruha nem érvényesül, így a zárószámnál a másik kórus kék színű KISZ-ruhát viselő tagjaival keverednünk kellett).

Február 4. (Szerda)

Szombati klub estünk előkészítése. Fodor Laci, Fazekas Marika, Nagy Tibi, Gordos Laci, Csíkvári Jutka, Fügetczky Robi és Stauber Józsi du. 3-ra mentek a klubest helyszínére; a Dohány utcában lévő Egressy klubba próba ürügyén. Csakhogy nem volt mit próbálni. Ezért a társaság du. 5 óra tájban elment Stauberékhoz, megszülni a kórus-híradót. A híradóból nem lett semmi, azonban emelkedett hangulatba került a társaság. Este ¾10-ig táncoltak, vicceket meséltek, énekeltek. Hazafelé menet a társaság betért az Apostolok vendéglőbe egy pohár sörre, majd a TF (Testnevelési Főiskola) diákszállójának közelében lévő egyik étteremben Füge vendégeként megvacsoráztak (bécsi szelet). Előbb a nagy Gordos, majd Fodor Laci is levált a társaságról. A többiek felmentek a Várba. Ott lakik ui. Jutka és Nagy Tibi is. Az Alagútban a társaságot egy rendőr csendháborításért fölírta.

Február 5. (Csütörtök)

A klubest műsorának újabb előkészítési-próbálkozása. Nagy Tibi és a nagy Gordos ½6 tájban felmentek Stauberékhoz, ahol Toncsi segítségével sem sikerült semmit összehozniuk. ¾8-ra mentek csak kóruspróbára. A zeneakadémiai kóruspróba után hozzájuk csatlakozott még Fazekas Marika. Átmentek a Zeneakadémia közelében a Nagymező utcában lévő Trojka (vagy Troli?) Espressóba. Onnan este 11-kor dobták ki őket anélkül, hogy a műsorból valamit is összehoztak volna.

Február 6. (Péntek)

Nagy Gordos ma állította össze – morzsákból – a kórus híradó egy részét, majd írt hozzá egy Hacsek és Sajó részt is.

Február 7. (Szombat)

Ma tartottuk klubestünket az Egressy klubban. A táncot a szokáshoz híven műsor előzte meg. Az egész műsorra a kiforratlanság volt jellemző. A műsor „Kórus paródia” részét Kérész Gyula írta. (Kérész nőnek öltözött be, a nagy Gordos volt a karmester.) A „Kórus híradó” végét akkor „hozták össze”, amikor a műsor már megkezdődött. Ennek megfelelően gyengére sikeredett. Az egész műsorra a fejetlenség volt jellemző. A befejezéssel még azt is elrontottuk, ami jó lehetett volna benne. A műsorba besegítettek még a testvérkórus tagjai, egyebek között egy kritikán aluli női szólószámmal. Fügeczky Robi konferált.  A klubest fénypontja dr. Maróti János, Tóth Béla – Nógrádi László – Szabó Tibor előadásában bemutatott Jazz miséje volt, amely a meghívott vendégek körében, s különösen Vásárhelyi Zoltánnál igen nagy sikert aratott. Az összességében vontatott műsor ¼11-ig tartott.

Klubestünkön ott voltak: Szigeti Pali bácsi, az Együttes igazgatója, Vásárhelyi Zoltán tanár úr, a Budapesti KISZ Bizottság több tagja, stb. Ott volt még Marczis Döme is.

Február 9. (Hétfő)

Béláék egyenlőre félretették a múlt alkalommal tanulni kezdett Becskereki menyecskék-et. Csak a Proletár éneket tanuljuk tovább.

Február 23. (Hétfő)

Szigeti Pali bácsi megjelent a próbán és azt mondta, hogy szeretné, ha a kórus a kormányünnepségek protokoll kórusa lenne. Ezzel kapcsolatban nyomban fel is kérte a kórust egy Központi Tiszti Házban a Komszomol küldöttség tiszteletére rendezett műsor keretében történő fellépésre. Mi ezt úgy értékeljük, hogy ez ismét „egy lépés a VIT felé”. Pali bácsi mellett eljött a próbára az Együttes gazdaságisa; Gerő Lóránd is. Távozásuk után skandálva ismét felhangzott a nagyon sovány Gerővel összefüggésben már többször hallott mondóka: “Fiatalság, szépség, erő, mindezt nyújtja neked Gerő!”

Február 26. (Csütörtök)

Este ¼ 7-től ½ 9-ig a Néphadsereg Központi Tiszti Házban a hazánkban tartózkodó Komszomol küldöttség előtt protokoll előadáson szerepeltünk. Rajtunk kívül felléptek még az Együttes Rajkó zenekara és a tánckara, Kohut Magda, Major Tamás, stb. Mi a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust, a régi és az új bunkócskát, Behár: Lakodalmast, valamint A párttal, a néppel c. dalt énekeltük. Fellépésünk eléggé jól sikerült.

Március 2. (Hétfő)

Rádiófelvétel. Este ½8-tól ¾11-ig Juhász Frigyes: Proletár ének c. művét énekeltük rádióra. A szólót a Honvéd Énekkar, jelenleg az Együttes irodájában dolgozó egyik kórustagja; Tomolák Balázs énekelte. Sajnos e mű nem volt még beérve, miután azt a vizsgaidőszakban tanultuk, amikor is igen sokan és sokat hiányoztak a próbákról. A felvétel visszajátszásakor mi magunk is elégedetlenek voltunk a produkciónkkal.

(Egyébként –  a leadott lista alapján a nevünket személyi igazolvánnyal igazolva – az eddigi gyakorlattól eltérően most nem a Szentkirály utcai, hanem a Bródy Sándor utcai kapun mentünk be a Rádióba. Először a prózai felvételekre kialakított III. stúdióban próbáltunk, majd átmentünk a már ismert VI. stúdióba. Ott volt a zeneszerző; Juhász Frigyes is. Ő ugyancsak nem volt nagyon megelégedve a felvétel színvonalával, bár ezt igyekezett palástolni. Ott találkoztunk Simon Albert karmesterrel.)

Március 5. (Csütörtök)

Ma fegyelmi határozatokat hirdettek ki. Dr. Vitkay Zsuzsát és a szopránból egy másik lányt is, a sok hiányzásuk miatt kizárták a kórusból. Többen írásbeli, mások szóbeli figyelmeztetésben részesültek. Nógrádi Laci vezette a próbát. Béla és Tibi nem voltak ott. A Proletár éneket és a KIMSZ indulót tanultuk.

Március 8. (Vasárnap)

Délelőtt ½10-től ½1-ig a Néphadsereg Színházban a KISZ Központi Művészegyüttes részlegeivel együtt léptünk fel a termelőszövetkezeti mozgalom sikeres megvalósításáért folyó akcióban kiemelkedő felajánlásokat tevő üzemek küldöttségeinek tiszteletére rendezett műsor keretében. A Proletár éneket, az új és a régi bunkócskát zenekari kísérettel, valamint A párttal, a néppel c. műveket énekeltük. A szereplés meglehetősen gyengén sikerült.

Március 12. (Csütörtök)

Este 7-től 9-ig a testvér-kórussal közös próba volt a Néphadsereg Központi Tiszti Házban.

Március 14. (Szombat)

Este ½7-től ½9-ig az Együttes más részlegeivel ( Rajkó zenekar, testvér kórus, tánckar) együtt szerepeltünk a Néphadsereg Központi Tiszti Házban. Az első részben a Föltámadott a tenger c. művet eléggé gyengén énekeltük. Később a Vörös Csepel és a Párttal, a néppel c. mozgalmi dalok előadása jobban sikerült. Elgondolkodtató, hogy Szigeti Pali bácsi arra hivatkozva nem engedte elénekelnünk a Proletár éneket, hogy sokan hiányoznak, e műhöz nincs most megfelelő hangereje a kórusnak. Mi ezt egy burkolt kritikának értékeltük, miszerint nem tudtuk megtanulni megfelelően ezt a művet.

Március 15. (Vasárnap)

Délután 2 óra után indultunk negyvenen az Együttes Rottenbiller utcai székháza elől egy különjáratú IKARUS 55-ös busszal Monorra, hogy ott „valamilyen” műsort adjunk. Út közben tudtuk meg, hogy mint a Műszaki Egyetem Kultúrcsoportja, megyünk agitálni. A Budapesti Műszaki Egyetemről többen, így néhányan a Pol.gazd. (Politikai Gazdaságtan)  Tanszékről, továbbá a párttitkár, stb. utaztak velünk. Leérve először megtekintettük a Rákóczi termelőszövetkezet kertészetét, (ahol melegágyban nevelnek jelenleg néhány tő amerikai paradicsomot, amelyeken 60 dkg-os paradicsomok teremnek), majd megnéztük a tehenészetet, a lovászatot, stb.

Kb. ½6-tól ½8-ig tartott a műsorunk a település (hátsó bejárattal, továbbá két kisfiú által működtetett függönnyel is rendelkező) Kultúrházának színpadán. A műsort az autóbuszon Nógrádi Laci a mellette ült nagy Gordos személyes közreműködésével, s többektől érkező ötletek segítségével állította össze.  A műsort a nagy Gordos konferálta. Telt ház előtt adtuk elő műsorunkat. A műsor tetszett a közönségnek, csak rövidnek tartották.

A műsor után a TSZ elnöke, s általában a vendéglátóink birkagulyással vendégeltek meg bennünket, majd egy kis hordó sört vertek csapra. Mintegy 5 üveg borból már műsor közben kínáltak bennünket. Nagyon jó hangulatban telt a vacsora: vicceket meséltünk, az egyetemi tanárokkal és a falu vezetőségével együtt énekeltünk. A falu népével való táncolásra még tovább marasztaltak volna bennünket.  Este ½10 tájban igen jó hangulatban indultunk vissza Pestre.

Március 21. (Szombat)

Ma du. ½6-tól két helyen is felléptünk.

Először a Belügyminisztérium Központi Tiszti Házában adtunk műsort, amely igen jól sikerült. Szereplésünket vastaps kísérte.

Ezután a Néphadsereg Központi Tiszti Házában ugyancsak nagy sikerrel szerepeltünk. Műsorunkon a Proletár ének, az Új bunkócska, A párttal, anéppel…, a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórus, Behár: Lakodalmas szerepelt. Fodor Laci külön énekelt egy dalt.

Szigeti Pali bácsi véleménye szerint az est legnagyobb sikere a miénk volt.

Műsor után néhányan ott maradtak vacsorázni (bécsi szelet 11,-Ft-ért), majd szórakozni.

(A Tiszti Házban többen – pl. a nagy Gordos – elbeszélgettek Tóth Bélával a kórus mostani hanyatlásáról. Ő ezt a túlzott igénybevételnek és a nagy fokú fegyelmezetlenségnek tulajdonítja. A basszus különös visszaesését pedig annak, hogy abban a szólamban van a legkevesebb lapról olvasó ember. Elmondta, hogy a BM Központi Tiszti Házban annyira felmérgesítették, hogy egy időre ott is hagyta a kórust. Éppen ezek megbeszélése végett állítólag hétfőn nem kóruspróba, hanem taggyűlés-szerű valami lesz.)

Március 23. (Hétfő)

A szólampróba után taggyűlés volt, amelyen Béla igen keményen bírálta a kórust, s különösen a ma is hiányzó Fodor Lacit. Végül egyet értett a taggyűlés abban, hogy a jövőben a legszigorúbban tilos lesz akár szólampróba, akár próba alatt bemenni. Aki késik, az megvárja a szünetet. Béla tavasszal új tagfelvételt hirdet majd. Stauber Józsi nagyon ó’héber dumát vágott le. Szerinte sokan vannak, akik a mozgalmi dalokat nem éneklik kellő lelkesedéssel. Azokat – ha nem változtatnak a magatartásukon – a jövőben meg fogja nevezni, és tovább is viszi az ügyet. Állítólag többen – így. Pl. Karácsony Gyurka, Pánti Gyuszi és az Orbán testvérek is – éppen a mozgalmi dalok súlyának növekedése miatt maradtak ki a kórusból.

Március 26. (Csütörtök)

A próba második felében – ½-től ½11-ig – KISZ taggyűlés volt, amelyen Szolik tartotta az alakuló-bizottság beszámolóját. Beszélt a fegyelemről, stb. A gyűlést Stauber Józsi – az e téren legaktívabb tag – vezette. A vezetőségben voltak még Forray Kati, Nógrádi Laci és az Együttesből egy KISZ tag. A beszámoló után tagfelvétel volt. Felvették többek között Fügetczky Robit is. Vele kapcsolatban felszólalt Tóth Béla is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az a valódi kórus-élet, amely tavaly jellemezte a kórust, már a múlté. Robinak az legyen a feladata, hogy azt igyekezzék visszaállítani. Kérte ugyanakkor a kórusban tekintéllyel bíró és népszerű Gordos testvéreket és a Fodor Lacit, hogy nyújtsanak segítséget a vezetőségnek a jelenlegi fegyelmezetlenség megváltoztatásához.

Április 2. (Csütörtök)

Este kb. 8 óra tájban – az eredetileg a Danuvia Kultúrotthonban történő fellépés helyett – az Erzsébet királyné út 61. sz. alatti Akkumulátorgyárban szerepeltünk egy felállásban. Az Új bunkócskát, A párttal, a néppel.., az Elől járunk a harcban… kezdetű dalokat, valamint a Behár: Lakodalmast énekeltük. Igen nagy sikerünk volt. Az Új bunkócskát vissza is tapsolták.

A héten Drégely Laci is bejelentette, hogy – Karácsony Gyurkához hasonlóan – ő sem fog járni a jövőben a kórusba.

Április 6. (Hétfő)

A szombati zeneakadémiai szereplésünkkel kapcsolatban meghallgatott bennünket Erdélyi Miklós operaházi karnagy, aki kétszeri elénekléssel beállította velünk a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust.

A folyó hó 26-ai koncertünkre ma készültek el a plakátok és a jegyek, s ugyancsak mára lettek készek az újabb tagfelvételt hirdető plakátok. A létszámbővítésre állítólag azért van szükség, mert nagyobb kórusműveket, így operarészleteket és oratóriumokat is műsorra akarunk majd tűzni.

Szabó Tibi, az egyik korrepetitorunk is a koncert után itt fogja hagyni a kórust.

Április 11. (Szombat)

Délután 3 órakor a zeneakadémiai próbatermünkben KISZ-felvételi taggyűlés volt.

Du. 6-kor a Zeneakadémián Erdélyi Miklós vezényletével a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust énekeltük.

Április 12. (Vasárnap)

„Hagyományos” foci meccs a másik kórussal (Eredmény: 5:5)

Április 13. (Hétfő).

Ma a próbánkon a KISZ központból kb. öten hallgattak meg bennünket. „Házi szerzőnk”: Juhász Frigyes egy új dalt komponált; a Hansági dalt, amely esetleg – az ő véleményük szerint – a mi tolmácsolásunkban tömegdal is lehet majd. A próba második felében „kívánsághangversenyt” adtunk a KISZ-eseknek repertoárunkból. Végül a Basszus indulót is elénekeltük. Láthatóan igen elégedettek voltak a kórussal.

Április 20. (Hétfő)

Ma a próbán meghallgatott bennünket az Együttes művészeti vezetője.

A múlt héten leadtuk a 2×2 cm-es igazolványképeket az Együttes-igazolványba.

Április 25. (Szombat).

Du. 4-kor próba a Zeneakadémia szokott helyiségében.

Este a Zeneakadémián egy ifjúsági hangversenyen (bérletzsorozat) a Borisz Godunovból a Forradalmi kórust énekeltük, elég gyengén. Ez nem volt valami bíztató a holnapi koncertünkre nézve. Különösen Mátyás Margó a zongoránál maradt el mindég a kórustól. Szereplés után még próbáltunk kb. egy háromnegyed órahosszat.

Április 26. (Vasárnap)

Gyülekezés este ½7-kor a Magyar Néphadsereg Központi Tiszti Házában (Bp., V. Váci utca 38.), ahol este 7 órai kezdettel hangversenyt adtunk ( a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara). Négy felállásban énekeltünk. A műsor elején a konferansziénk, Szőke Jutka bejelentette, hogy ez a szereplés egyben a KISZ Központi Művészegyüttes századik fellépése.

A műsor:  Marenzio: Immár fenn van az égen,  Purcell: Zárókórus a Dido és Aeneas című operából,  ),  Lully: Gavotte,  Schuman: Spanyol szvit,  Kodály: Marosszéki táncok (közreműködő, Kodály: Horatii Carmen,  Kodály: Jézus és a kufárok,  Muszorgszkij: Forradalmi kórus a Borisz Godunov című operából,  A Szünet után: Novák-Váradi: Énekszótól zeng a bérc,  Felhőt röpít a szél, Behár: Lakodalmas, Kodály: Kállai kettős,  Granados: Intermezzo (közreműködő),  Lóránd: A Párttal, a néppel…,  Juhász-Kapuvári: Dal egy kisfiúról, Juhász-Kapuvári: Proletárének.   Közreműködött: Mátyás Margit, Mező László és a KISZ Együttes Szimfonikus Zenekara. Vezényelt: Tóth Béla és Nógrádi László. Zongorán kísért: Szabó Tibor.  Szólót énekeltek: Antal Magdi, Fodor Laci, Galambos Éva, Kolonics Mária, Kovács András, Sári Juckó, Szőcs Gabi, Veszely Gabi, Zelen Béla.                  [ Dokumentum: nagy alakú plakát fényképfelvétele (10. plakát), továbbá Meghívó (14. meghívó).]. A nagy alakú plakát fényképfelvételén nincs ugyan feltüntetve, de G.L. salyát feljegyzései szerint még a következő műsorszámok is szerepeltek a hangversenyen: Új bunkócska (szólót énekelt: Zelen B. és Kovács A.),  Sarasate: Zapateadó (közreműködő),  Régi bunkócska (szólót énekelt: Fodor Laci),

Sokat ugyan nem vártunk a koncerttől, de bíztunk abban, hogy a Kállai kettősön kívül a többi szám jól fog menni. Azonban az egész kórusra bizonyos indiszponáltság volt jellemző, bár lehet ezt általános szólamtudásbeli bizonytalansággal is magyarázni. Többek megítélése szerint ilyen gyengén sikerült koncertünk még nem volt. Mintha nem fejlődnénk, vagy esetleg visszafejlődünk? Ma Béla is több alkalommal hibázott.  Sajnos eléggé elszúrtuk a Jézus és a kufárokat. Béla nem intett be időben, s a basszus egy taktussal később lépett be. Néhány taktus után azonban helyre jöttünk, miután Béla szájával mutatta a helyes szöveget.

Bélának van egy jellemző hibája: igen erősen sziszeg vezénylés közben. Ez az ő  esetében a művek átélését bizonyítja. Nem is baj ez olyan számoknál, amikor erősen szól a kórus. De sajnos megcsinálja ezt piano esetén, sőt akkor is, amikor orchesterben van, közel a közönséghez.

A mi megállapításunk szerint a Forradalmi kórus oly nagyszerűn szólt, hogy így még talán sohasem. Ez a számunk sikerült a legjobban. A Kállai kettőstől nagyon tartottunk. Csak azért nem vettük le a műsorról, mert már rajta volt a meghívón, illetve ki is volt plakatírozva. Olyan szépen lement azonban, hogy kellemesen csalódtunk magunkban. Az utolsó akkordban Béla az orchesterből nem intette le a szopránt, akik a többi szólammal együtt tovább énekeltek. Ez igen rosszul hatott. Hiába, a „minden jó, ha jó a vége” közmondás fordítva is igaz. Béla a koncert végén mérgében levágta a kottatartó asztalára a karmesteri pálcáját. Juhász-Kapuvári: Dal egy kisfiúról c. művét a szerző: Juhász Frigyes kísérte zongorán. A kiadott műsoron felül, ráadásként ment még a Régi bunkócska, amelyet Fodor szólózott. Az Új bunkócskát Zelen Béla és Kovács András tenoros kórustársunk szólózta.

A koncert után ott maradtunk még a Tiszti Házban. Megvacsoráztunk, majd táncoltunk.

Április 30. (Csütörtök)

A próbán Szigeti Pali bácsi átnyújtotta a kórus tagjainak a koncertünkért a jutalmat: az Együttes megvendégelt bennünket. Mindenki kapott egy-egy üveg Bambit és 2-2 db. krémest.

Szünet után Béla ismertette az elkövetkezendő hetek programját.

Május 2. (Szombat)

Este a Városligetben a Fuit sírkőnél lévő Néphadsereg Színpadon a KISZ Központi Művészegyüttes többi részlegével szerepelt a kórus.

Du. ½4-kor a Május 1 út és az Ajtósi Dűrer sor kereszteződésénél volt a találkozó. A műsort kórusunk nyitotta, majd az 5. szám is mi voltunk. Műsor: Bunkócska (Fodor Laci távolléte miatt Stauber Jóska szólózta), az Új bunkócska (szólózták: Zelen Béla és Kovács A.), .), a Felhőt röpít a szél kezdetű néger spirituálé, A párttal, a néppel…, Elől járunk a harcban…, Behár: Lakodalmas, valamint a Hívogató (Kolomejka) (szólózott Galambos Éva).

Május 9. (Szombat)

A Zeneakadémián egy ifjúsági bérletsorozat keretében szerepelt a kórus. A Horatii Carment és zenekari kísérettel a Kállai kettőst énekeltünk. E szereplésünk jól sikerült.

Május 12. (Kedd)

Délután 5-től 8-ig rádiófelvétel: Marenzio: Immár fenn van az égen…, Horatii Carmen, Schuman: Spanyol szvit, Énekszótól zeng a bérc, Felhőt röpít a szél. A felvétel nagyon jól sikerült. Négy számot első éneklésre rendben találtak.

Május 14. (Csütörtök)

A kórus magnóra énekelte a Futballszurkolók dalát.

A Képes Sport május 19-ei száma képet közöl a kórusról a zeneakadémiai próbatermünkben, amint készül a Futballszurkolók dalának magnófelvétele. A mellette olvasható cikk címe: “Így született a futballszurkolók indulója.” A cikk felsorolja annak az egy-egy FTC, Dózsa, emtékás, Honvéd, Vasas, Csepel és Szeged-szurkolónak a nevét, akik megirták, illetve megzenésítették a Futballszurkolók dalát, “amit a múlt héten a KISZ központi énekegyüttese a Zeneakadémia egyik termében magnóra énekelt, a kottája pedig rövidesen megjelenik. S a legközelebbi válogatott mérkőzésen talán már fel is zendül a Népstadion zöld gyepe körül.”

Május 16. (Szombat)

Du. ½7 tájban a Zeneakadémián egy ifjúsági bérletsorozat keretében – a múlt hetihez hasonlóan –  a Horatii Carment, továbbá az Együttes Szimfonikus Zenekarának kíséretével a Kállai kettőst énekeltünk. A számok közepesen sikerültek.

Május 17. (Vasárnap)

Kórusunk este 6-tól ½10-ig részt vett a Biatorbágyi Dalostalálkozón. Autóbusz vitt le bennünket. Egy pajtában énekeltünk két felállásban. Az elsőben az Elől járunk a harcban, a régi Bunkócska, az Új bunkócska; a másodikban a Spanyol szvit, az Énekszótól zeng a bérc, Behár: Lakodalmas, valamint a Néger spirituálé (Felhőt röpít a szél) volt műsoron.

Május 21. (Csütörtök)

Két új dalt kezdtünk tanulni:  Lassus-Bárdos: Visszhang, …  . Betanultuk a Hansági dalt is.

Május 23. (Szombat)

A kórus Oszolytetőn, a kétnapos VIT-túra megnyitó műsorán lépett fel. Du. 5-kor indultunk autóbusszal az Együttes Rottenbiller utcai székháza elől. Kórusunk a tábortűz meggyújtása után énekelt. A műsor: az Új bunkócska (a szokásos szólistákkal), a régi Bunkócska (Rózsa Laci szólózta, nem valami jól), Elől járunk a harcban. A tervezett második felállásunk – a tűztől történt véletlen elszigetelésünk miatt – elmaradt. Tóth Béla távollétében ( a Munkásőrség énekkarával Salgótarjánban volt) Nógrádi Laci vezényelt. Zongorán kísért Szabó Tibi. A szereplés után ott megvacsoráztunk (paprikás krumpli kolbásszal). Éjjel ¼1 tájban érkeztünk vissza Pestre.

Május 28. (Csütörtök)

A próba 6-tól ½8-ig tartott. A Csókralesi molnárt és a Visszhangot próbáltuk. Ezen kívül előadás-késszé tanultuk meg a Hansági dalt.

Próba után KISZ taggyűlés volt, amelyen kb. tízen voltunk jelen. Szőke Jutka – az előző taggyűlésen már megkezdett – tagfelvételi kérelmét tárgyaltuk meg először. Esetében probléma volt, hogy édesapja horthysta katonatiszt volt, aki 1955. évi rehabilitációjáig a Szovjetunióban volt hadifogoly. Végül is egyhangúan felvettük. Major Marika minden probléma nélkül ugyancsak egyhangúlag lett KISZ-tag.

A KISZ taggyűlés után néhányan Tóth Bélával még elbeszélgettek arról, hogy a kórusszellemet javítani lehetne apró figyelmességekkel: pl. rendszeressé lehetne tenni a névnapi felköszöntéseket, beteglátogatásokat, stb.

Június 7. (Vasárnap)

Délután ½5-től kb. 7-ig a rákospalotai Békenagygyűlésen szerepelt a kórus (mindössze 18-an voltak csak jelen), ahol Dobi István tartotta a beszédet. Műsor: Béke-dal, Elől járunk a harcban, Bunkócska (szólót énekelt: Fodor Laci), Új bunkócska.

Június 8. (Hétfő)

Délután ½6-tól 7-ig volt a Hansági dal rádiófelvétele a VI.-os stúdióban. Aránylag minden baj nélkül, első éneklésre sikerült a felvétel. Ezt a felvételt a Kossuth Rádió f. hó 15-én, hétfőn este ¾6-kor az Ifjúsági őrjárat c. műsorában fogja közvetíteni.

Június 11. (Csütörtök)

Most már a nyári brigádműsorokra készülünk: új, könnyű mozgalmi dalokat tanulunk.

A közelmúltban változások álltak be a kórus vezetőségében. Horti Jancsi helyett Mezei Tibi lett a kórustitkár.  Bárdos Lívia helyett a gazdasági ügyeket a KISZ intézi, de azért Lívia továbbra is vezetőségi tag maradt.

Június 29. (Hétfő)

A próbák már kb. egy hónapja 6-tól 8-ig tartanak. Az előző próbán lehetett jelentkezni – napi 2,- Ft térítési díj ellenében – az aug. 1-től 15-ig tartó nógrádverőcei táborba.

Július 2. (Csütörtök)

Délután 1-kor indult a kórus mintegy 45 fővel az Együttes Rottenbiller utcai székháza elől Ikarus 55-ös busszal Bodakajtorpusztára, ahol középiskolás lányok részére adtunk műsort. Kb. du. 3 óra tájban érkeztünk Bodakajtorpusztára, ahol a táborvezető; Kolarik Amália, a Közgazdaságtudományi Egyetem tanársegédje fogadott bennünket. A műsor kb. 6-tól ¼9-ig tartott a “kultúrházban”. A műsor végén kórusunk megtanította a lányoknak a Hansági dalt. A műsort – Szőke Jutka és a kis Gordos távollétében – a nagy Gordos konferálta.

A legközelebbi próba jövő csütörtökön az Együttes székházában lesz, ui. a nyáron nem lehet próbát tartani a Zeneakadémián.

Július 29.-től aug. 11.-ig

Nyaralás az EXPRESS Ifjúsági Sátortáborában Nógrádverőcén.

A nyaralás személyenkénti teljes költsége 28,- Ft volt.

A táborban 3-4 napos rövid turnusokban többnyire külföldi (különösen sok német és lengyel) fiatalok nyaralnak. A magyarok táborrészében 4 sorban helyezkednek el a sátrak. A fiúk és a lányok sátrait út választja el egymástól. A lányok sátrainál ki van írva, hogy „Fiúknak tilos a bemenet, illetve a keresztül menet”, ez azonban csak merő formalitás. A fiúk sátrain egyebek között a következő feliratok olvashatók: Smárol-lak, Imád-lak, Kíván-lak, stb. A táborban van zuhanyozó „állandó friss hideg vízzel”, de a zuhanyozó melletti üstben melegíteni is lehet vizet. Van fodrász, borbély, vasaló-helység, televíziós fészer, könyv-, illetve lapárusító sátor-bódé, stb. Valamennyi sátorba be van vezetve a 24 Voltos villanyáram.

(Az egyik hat-személyes sátorban Fodor Laci, Fügeczky Robi, Axi, Kérész Gyuszi, egy tenoros srác, valamint az – egyetemi termelési gyakorlatot csak 1.-én (szombaton) befejező, s a vasárnapi szokásos TOTO-kiértékelés után 3-án (hétfőn) érkezett – nagy Gordos laktak. Sátruk tábor-szerte a rend szempontjából „mintasátornak” számított. A sátorba belépő azonnal Axi motorját pillanthatta meg. A motor mögött volt egy asztal, meg egy lóca, melyek egyikén nem volt soha, még véletlenül sem egy gombostűnyi szabad hely; azokon minden elképzelhető tárgy, lim-lom megtalálható volt. Az asztal és a lóca fölött ruhaszárító drót függött, folyamatosan telítve mindennel (s nem csupán száradó ruhákkal). Az ágyak csaknem folyamatosan bevetetlenek voltak.)

A tábor napirendje: Miután a hatalmas táborban kb. 1500-an voltunk, így két turnusban folyt az étkezés. A mi turnusunk reggel kb. ½9-ig reggelizhetett. Így aztán nap mint nap ¼9 után néhány perccel vad hajszában – természetesen mosdás nélkül – rohantunk az ebédlőhöz, ahol már éppen hogy csak kaptunk reggelit. Reggelire választásos alapon tea, vagy kávé volt, fejenként két-három kiflivel, továbbá ugyancsak választás szerint 2,5 dkg. vaj, vagy méz. A kávéból kis rafinériával repetázni is lehetett. 12-től 2-ig tartott az ebédidő. Általában igen kiadós és jó volt az ebéd. A du. 4-től 5-ig tartó uzsonna annál kevésbé. Uzsonnára többnyire vagy savanyú tejet, vagy teát kaptunk egy szelet kenyérrel. A 7 óra tájban elfogyasztott vacsora az ebédhez hasonlóan jó szokott lenni.

A táborban a kultúrfelelős különböző sportrendezvényeket bonyolít le bajnokság formájában. Futballcsapatunk első díjat nyert.

Esténként a tábor szélén lévő eszpresszóban tánc van.

Augusztus 4. (Kedd)

Egész napos kirándulást tettünk Esztergomba. Nagymarosig vonattal, majd onnan hajóval utaztunk. Sajnos a kedvezőtlen hajócsatlakozás miatt csak igen rövid időt (kb. 2 órát) tölthettünk Esztergomban. Jóformán csak a gyönyörű Székesegyházat tudtuk megnézni. Külön jeggyel (1,-Ft) lehetett lemenni a kriptába. Itt látható az ország legvastagabb (16 méter) alapfala. Ide van eltemetve mások mellett Serédi Jusztinián, aki Mindszenty előtt volt Magyarország hercegprímása.

Augusztus 5. (Szerda)

Énekkarunk a KISZ Központi Művészegyüttes műsora keretében (táborozás közben) Nógrádverőcén szerepelt. Műsor: Elől járunk a harcban, s még további három szám. Mausz Marika konferált. Rajtunk kívül felléptek még a „kis” Rajkók (a „nagy” Rajkó zenekar ui. éppen Bécsben a VIT-en volt), a harmonika-zenekar. Külön szólózott a kis Böbe.

Augusztus 8. (Szombat)

Kirándultunk a Diósjenő közelében lévő Nógrád várába. Reggel indultunk és a kora délutáni órákban igen nagy hőségben érkeztünk vissza a táborba. Többen lementek fürdeni a gyors-sodrású Dunára.

Augusztus 15. (Szombat)

Kórusunk reggel 7 óra tájban indult az Együttes Rottenbiller utcai székháza elől – pótszékekkel telerakott autóbusszal – Badacsonyba. Útközben a Balaton partján több, ott üdülő kórustársunkat felvettük. Badacsonyban egy fiú építőtáborban szerepeltünk. (Az építőtábor lakói a hegyoldalt forgatják meg kb. ½ méter vastagságban, új szőlők telepítése céljából.)

Dél tájban érkeztünk Badacsonyba, ahol du. 3-ig a Balatonban fürödtünk.

A táborban először Tóth Béla tartott a tábor lakóinak beszámolót a bécsi VIT-en szerzett élményeiről. Azt követően megvacsoráztunk (hideg vacsora). A vacsora után a helyi aggregátor 10 percnyi működés után felmondta a szolgálatot. A műsorra, amelyen Mezei Jóska konferált, teljes sötétben került sor. A mai szereplés érdekessége volt, hogy azokat a számokat, melyeket egyik tenorista barátunk harmonikán nem tudott kísérni, Szabó Tibi – a kért pianínó helyett biztosított – egy kis, fújtatós orgonán kísérte. A műsor során magánszámok is elhangzottak. Óriási sikere volt a kis, harmonikás Böbének. Kérész Gyuszi magyarul és „angolul” előadott „Góg és Magóg”-száma nem aratott sikert. Az énekkari számaink is rendre rosszul sikerültek. Antal Magdi viszont a tőle megszokott módon, igen jól énekelte az operett dalokat. Nagyszerűen mozog a színpadon.

A műsort tánc kellett volna, hogy kövesse. A kórus számos tagja e helyett az autóbusszal egy közeli borpincébe ment, ahol felöntöttek a garatra. ½12-re érkeztek vissza Badacsonyba, ahol – az alkoholos befolyásoltság csökkentését eredményező idő-faktor növelése érdekében – tánc következett. Az autóbusz végül éjjel 1 óra tájban indult Budapestre.

Augusztus 31. (Hétfő)

Ma kezdtük tanulni a „Már vége lett a hétnek és némán áll a gép…” kezdetű dalt, valamint a Kemény Egon – Gaál Zsuzsa: Szabad ünnep című művét.

Szeptember 21. (Hétfő)

A próbákat mától kezdve ismét a szokott helyünkön; a Zeneakadémián (és nem a Rottenbiller utcában) tartjuk, de nem 6-tól 8-ig, hanem 7-től 9-ig.

Tóth Béla ma vette fel – a nagy Gordos által hozott – Darvas Gyurit és Auer Erzsit. Ma jelentette be ugyanakkor Major Marika, hogy végleg kimarad a kórusból, miután ma felvételt nyert a Fővárosi Operettszínház énekkarába.

Szeptember 28. (Hétfő)

A Néphadsereg napja alkalmából rendezett ünnepség keretében lépett fel az Együttes, köztük a kórusunk is. Du. ½2-kor találkoztunk az Együttes székházánál, ahonnan 2 óra után buszokkal vittek bennünket fellépésünk helyszínére; a Zrínyi Katonai Akadémiára (Hungária körút, Hős utca sarok). Kórusunk nyitotta és zárta a műsort. Az első blokkban az Elől járunk a harcban kezdetű dalt, a Bunkócskát (szólót énekelt: Fodor Laci), az Új bunkócskát (szólót énekelt: Zelen Béla és Kovács Bandi), a befejező blokkban A párttal, a néppel… , a Majd eljő az idő (szólót énekelt Kovács Bandi és Fodor Laci) kezdetű dalokat, valamint Lulli: Gavotte-ját énekeltük. Konferált Szőke Jutka, zongorán kísért: Szabó Tibi, vezényelt Tóth Béla. Számaink jól sikerültek.

(A nagy Gordos – a HÉV-en történő oda- és hazautazások idejét hasznosítva – megkezdte a kórus történetének Arany János: Toldi verselésében történő feldolgozását.)

Október 5. (Hétfő)

Három új számot tanulunk. (Schubert: Tavaszi dal, Poéma Ukrajnáról, stb.)

Ma korábban befejeztük a próbát, s utána szólamonként ismertették a Vezetőség legutóbbi ülésének határozatát a kórus fegyelmével összefüggésben. A határozat értelmében a jövőben igen szigorúan fogják elbírálni a késéseket, a hiányzásokat, valamint a próbákon történő fegyelmezetlenségek kérdését.

Többen eljöttek a másik kórusból a próbánkra és meghívtak minket a szombaton rendezendő klubestjükre. Közölték azt is, hogy a jövőben minden szombaton rendeznek majd klubestet, amelyekre ugyancsak szeretettel várnak bennünket.

Október 8. (Csütörtök)

Ma már érvénybe léptek az új, fegyelmező szabályok. A próbaterem ajtaját már 7 óra 2 perckor bezárták. A későn jövők már csak a beéneklés után mehettek be a terembe, s ez természetesen késésnek számít. A hiányzók írásos felszólítást kapnak a hiányzás igazolására.

Október 13. (Kedd)

Ma a Petőfi Rádió du. 3-kor egy 20 perces műsort adott le a tavasszal felvett számainkból.

Október 15. (Csütörtök)

A mai próbán a Poéma Ukrajnáról című dal szólóját most első alkalommal egy másodéves Zeneművészeti Főiskolai hallgató, Dene József énekelte.

A próba után Bárdos Lívia a f. hó 22-ei műsor összeállítására a két Gordost, a műsorszámok szelektálására pedig Fodor Lacit, Szőke Jutkát, Kovács Bandit és még egy valakit kért meg.

Október 17. (Szombat)

Este ½7-től ½9-ig kórus-taggyűlés volt a Rottenbiller utcai székház közös próbatermében. A beszámolót Tóth Béla tartotta, amelyben nagy hangsúlyt kaptak a fegyelmi kérdések. Béla kritikusan szólt arról, hogy – anélkül, hogy az érintettek rosszat akarnának – egy rosszul értelmezett haveri szellem alakult ki egyesek között, akik rontják a fegyelmet. Példaként említette Fodor Lacit, a két Gordost, Fügeczky Robit, akik valamennyien a Basszus Szabadállam megalapítói voltak. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a fegyelmezetlenségeknek, az eredményes munka érdekében véget kell vetni.

A fegyelmezési kérdéskört követően a tagtoborzásban kiemelkedő kótustagok jutalmazására került sor. Négy új tag toborzásával az első helyen végzett Kovács Bandi könyvjutalmat, a három-három tag toborzásával második és harmadik helyen végzett Szőke Jutka és Csörgei Márti fényképalbumot, illetve töltőtollat kapott. Tóth Béla Zelen Bélát és a nagy Gordost is megdicsérte 2-2 új tag toborzásáért. A taggyűlésen jelen volt Sziget elvtárs is.

A Vezetőségben változások álltak be. Miután Horti Jancsi még a vizsgaidőszakban lemondott titkári tisztségéről, Mezei Józsi kapott megbízást a titkári teendők ellátására. Azonban miután Józsit felvették az esti egyetemre, így a titkári tisztség automatikusan Bárdos Líviára, mint korábbi titkár-helyettesre szállt. Az új titkár-helyettes Kovács Bandi. A szoprán új szólamfelelőse Klossz Jutka, a basszusé Zelen Béla, míg a tenoré Szilvási Botond. Az alt szólamfelelőse változatlanul Kányi Györgyi.

Befejezésül Bárdos Lívia ismertette a kórus fegyelmi szabályzatát, melyet elfogadtunk.

A taggyűlés után trolikkal elmentünk a Partizán Szövetség Szabadság téri székházába, ahol egy műsor keretében lépett fel kórusunk. A párttal, a néppel… kezdetű dalt, az Új bunkócskát (szóló: Kovács Bandi és Zelen Béla), a Behár: Lakodalmast, valamint az Elől járunk a harcban kezdetű dalt énekeltük. A műsor további részében egy, a VIT-en részt vett csellóművésznő, egy jazz-vokál, egy zeneparodista, valamint Ágai Karola operaénekesnő léptek fel. Szőke Jutka két verset szavalt.

Október 19. (Hétfő)

Tóth Béla a próbán felolvasta a Közgazdaságtudományi Egyetem felkérését a november 6-ai, két alkalommal történő fellépésünkre: délelőtt a Marx szobor leleplezésénél, majd du. – az Állami Nép Együttes kamarakórusával, valamint a Közgazdaságtudományi Egyetem énekkarával történő közös fellépésre – a november 7.-ei ünnepségen. Ebédet is biztosítanának számunkra. A kórus végül is úgy döntött, hogy a délelőtti szereplést elvállalja, míg a délutánit nem. Ez a felkérés egyébként az első olyan fellépés, amelyre egyetem kért fel bennünket. Egyébként vigyáznunk kell majd, mert a Közgázon a Barabás Dini vezette klikk igen kritikus szemmel fog figyelni bennünket. Ez is egyik oka a csupán egy blokkban (egy alkalommal) történő éneklésünknek.

Gulyás Gyuri bácsi, a debreceni Kodály Kórus karnagya szólt Bélának, hogy abban az esetben, ha az illetékesek megengedik, miszerint a legközelebbi nemzetközi kórusversenyt Debrecenben rendezzék, akkor meghívja a mi énekkarunkat is.

Október 22. (Csütörtök)

Ma a próba időpontjában ismét a Néphadsereg Központi Tiszti Házában szerepeltünk a KISZ Központi Művészegyüttes műsora keretében. Az előadáson meghívott KISZ tagok vettek részt. A műsorban az Együttes csaknem valamennyi részlege szerepelt. A műsort beszéd előzte meg, amelyet mi is végighallgattunk. A beszéd nagy részében az Együttes és a budapesti kultúrcsoportok káder-kérdéseiről volt szó, miszerint az Együttesnek évenként legalább 4-5 fiatalt kell adnia a kerületi kultúrcsoportoknak, akiket aztán ott káderekké nevelnek.

Mi a műsor második felét nyitottuk. Lóránd István – Vasvári: A párttal, a néppel…, a Borisz Godunovból a Forradalmi kórus, valamint a Poéma Ukrajnáról volt műsorunkon, mely utóbbin a szólót Dene Józsi énekelte.

Október 26. (Hétfő)

Béla közölte a kórussal, hogy a csütörtöki szereplésünkkel nagyon meg voltak elégedve a szakemberek, s egyértelműen „az est fénypontja”-jelzővel illették kórusunkat. Külön kiemelte a férfi szólamokat, amelyek egyesek szerint hivatásos együttesektől megszokott hangzást nyújtottak.

Ma azt is eldöntöttük, hogy mégis eleget teszünk a “Közgáz.” folyó hó 6.-án délutánra szóló felkérésének is. Ugyanaznap délutánra az Agrártudományi Egyetem is felkért szereplésre bennünket, amelyet szintén elvállaltunk.

November 2. (Hétfő)

Bárdos Lívia ma jelentette be, hogy az Együttes vezetősége decemberben egy vidéki utat biztosított számunkra. Pécs mellett döntöttünk. A próba második felében jelen volt Sziget elvtárs is. A vidéki útra való tekintettel a jövőben heti három próbát tartunk.

November 3. (Kedd)

Este ½9-kor a Nehézipari Minisztériumban (Bp. V. Szemere-u. 15.) lépett fel a kórus. A Postás Szimfonikus Zenekar kísért bennünket. Műsor: A párttal, a néppel…, a Borisz: Forradalmi kórus, valamint a Poéma Ukrajnáról, melyet Dene Jóska szólózott. Annak ellenére, hogy számaink sikerültek, mégsem arattunk különösebb közönségsikert. (Ennek oka lehetett, hogy vagy zenéhez nem értő közönséggel álltunk szemben, vagy talán a műsor előtti hosszú beszédtől már igen fáradt lehetett a hallgatóság).

November 6. (Péntek)

A kórus a Marx Károly ülőszobrát leleplező, délelőtt 11 órai ünnepségre ½11-kor gyülekezett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem III. előadójában. Az Egyetem Aulájában előadott műsor: A párttal, a néppel…, a Borisz: Forradalmi kórus, valamint a Poéma Ukrajnáról, melyet Dene Jóska szólózott. Szereplésünk jól sikerült. A műsor végén, amikor a lányok már levonultak, a fiúk a színpadom maradva „vezették” az Internacionálé közönséggel közös éneklését.

Az ünnepség után jó munkájukért Klossz Jutka, Veszely Gabi, Antal Magdi, Szőcs Gabi, Kányi Györgyi, Szilvási Botond, Szőke Gabi, Németh Karcsi és még néhányan  jutalomban részesültek.

A jutalmazás után a Marseillest együtt próbáltuk a Közgazdaságtudományi Egyetem énekkarával, Tóth Mihály karnagy vezénylésével. Ezután az Egyetem KISZ Bizottsága vendégeként megebédeltünk a menzán.

A délután 2-kor kezdődött november 7-ei ünnepségen először a Közgazdaságtudományi Egyetem Énekkara énekelt. Őket az Állami Népi Együttes kamarakórusa követte, amely igen jó számokat profi módon adott elő. Ezután énekelt a mi kórusunk. Műsorunkon Mendelhson: Két népdala, a régi Bunkócska (szólózott Fodor Laci), valamint a Behár: Lakodalmas szerepelt. A profi kórus után mérsékelt sikert arattunk. (Úgy éreztük, hogy a Barabás Dini Közgáz. Kultúrosztály-vezető által összeállított műsorrend kórusunk lejáratását célozta.). A műsor befejezéseként a három egyesített énekkar Tóth Miska vezényletével A Párttal, a néppel… kezdetű dalt, az Internazionalét, valamint A szabadság himnuszát (Marseillest) énekelte el. A Párttal, a néppel…-t visszatapsolták. A műsort követően a Marx szoborhoz vonultunk koszorúzásra. Ott befejezésül a jelen levő tanárokkal és diákokkal közösen elénekeltük az Internacionálét.

November 15. (Vasárnap)

Délelőtt ½11-kor gyülekeztünk a kispesti Vörös Csillag Traktorgyár Kultúrtermében. Kb. 25-30-an voltunk. Először jelent meg kórusunknál Kummer Gyuri, a Zeneművészeti Főiskola opera-tanszakának elsőéves hallgatója – mint szólista. Holnaptól kezdve rendszeresen jár majd a kórusunkba. A csütörtökön megtanult Szputnyik dalt énekeltük első alkalommal, még pedig úgy, hogy a hallgatóságnak – úttörőknek – meg is tanítottuk azt. Ezután Schubert: Tavaszi dalát énekeltük. Szólót énekelt Ákontz Ildi, Veszely Gabi és Kummer Gyuri. Vezényelt Tóth Béla. Nógrádi Laci és még néhányan eltévedtek, s csak a szereplés végére találtak meg bennünket.  A Tavaszi dal nem sikerült valami jól. Utánunk állítólag igen színvonalas műsor következett még.

November 16. (Hétfő)

A mai próbán meglátogatott minket Major Marika, valamint első alkalommal volt nálunk próbán Kummer Gyuri.

November 19. (Csütörtök)

(A nagy Gordos kezdeményezésére) a fiúk „felelevenítették” a kórus lányainak névnapi felköszöntését. Mind a négy Erzsébet keresztnevű kórustagunkat egy-egy csokor virággal köszöntöttük fel

November 29. (Vasárnap)

Egy kamarakórusunk szerepelt az Ikarus gyárban.

December 5.-től 6.-ig  (Szombattól – Vasárnapig)

Kórusunk két-napos pécsi útja.

 

December 5. (Szombat

A kórus reggel a 6,18-as gyorssal indult a Déli Pályaudvarról Pécsre, ahová – kb. ½ órás késéssel – de. 11-re érkeztünk. A kórus egyik felét a Diák Turista Szállóban, a másikat a Jogi Egyetemnek a villanyrendőrnél lévő Diákotthonában helyezték el. A szállások elfoglalása után a Belvárosi Étteremben megebédeltünk. A Művelődési Házban du. 4-kor kezdődött próbáig szabad foglalkozás volt.

Délután Pécsett a Belvárosi Étterem emeletén lévő Doktor Sándor Művelődési Házban adtunk 17 és 20 órakor két hangversenyt. Közreműködtek: Antal Imre, Balla Mária, Dene József, Balog Jolán. Szólót énekeltek: Antal Magdolna, Kolonics Mária, Kummer György, Sári Júlia, Veszely Gabriella és Zelen Béla. Vezényelt: Tóth Béla és Nógrádi László. Zongorán kísért: Mátyás Margit. [ Dokumentum: plakát fényképmásolata. (19. plakát fényképe). A CD-n nem jeleníthető meg]

 

Mind a két koncertünkkel mérsékelt sikert arattunk. Saját megítélésünk szerint több műsorszámunk olyan jól sikerült, mint talán még soha. Mindkét fellépésünkkor énekeltük Lassus-Bárdos: Visszhangot is.

Úgy tűnt, hogy a közönség másfajta műsort várt. A műsor részét képezték még rajtunk kívül az Állami Népi Együttes szólistájának; Balog Jolinak, továbbá Dene Jóskának az énekszámai, valamint Antal Imre zongoraművész műsora. A más műsort várt közönség viselkedése miatt a délutáni második előadásunk botrányba fulladt. Antal Imre zongora-számai közben a terem hátsó felében először elkezdtek tapsolni, majd a tapsot átvették az előrébb ülők is. Egy elől ülő hang felszólt Imrének, hogy „Na, de most már elég volt!”. Erre az igen jó humorérzékkel megáldott Imre barátunk játszott még egy-két futamot, majd egy sikeres akkorddal befejezte műsora közepénél a szereplését, illetve szereplésünket, miután közvetlen ezután a konferáló Szőke Jutka bejelentette, hogy előadásunkat befejeztük. Ezt a bejelentést vastaps követte, sőt e bejelentésre célozva „hogy volt, hogy volt” kiáltások is elhangzottak.

A 400 fő befogadóképességű teremben az első koncertünkön mindössze mintegy százan lehettek, a második koncerten ¾ ház volt, többségükben olyan (részben huligán kinézetű) fiatalok, akik a műsort követő tánc miatt jöttek a Művelődési Házba.

A műsor után megvacsoráztunk, majd átmentünk a Jogtudományi Egyetem által a számunkra – a város szélén egy „lebuj-helyen” – rendezett  báljára.

 

December 6. (Vasárnap)

Reggeli után rövid időre kollektíven elmentünk a Pedagógiai Főiskolára, ahol egy ünnepség műsorának egy részét hallgattuk meg. Ezt követően egy hivatásos idegenvezetővel városnézésen voltunk. Megnéztük a Zsolnay Múzeumot, a gyönyörű Székesegyházat, a Dzsámit, stb. Ebéd után az volt a terve többeknek, hogy autóbusszal felmennek még a Mecsekre. A ritka buszjáratok miatt oda azonban csak néhányan mentek fel taxival. Pécsről a du. 5 órai gyorssal indultunk és este ½ 10-re érkeztünk meg Pestre.

 

December 10. (Csütörtök)

A próbán ott volt Szigeti Pali bácsi, valamint Ág Tibor, a – Pozsonyban székelő – Csehszlovákiai Magyar Nép Együttes igazgatója is.

Pali bácsi – csakúgy, mint szinte minden alkalommal, amikor meglátogatja kórusunkat – a tőle megszokott hangsúlyozással ma is több alkalmommal ezekkel a szavakkal kezdte a Tóth Bélának címzett mondaniválóját: “Nézd édes Bélám!”

December 17. (Csütörtök)

Az Állami Népi Együttes Corvin téri székházában este 6 órai kezdettel a DIVSZ Budapesten székelő Titkársága alkalmazottjai, valamint a Magyarországon tartózkodó román kulturális delegáció részére adott műsort a KISZ Központi Művészegyüttes. Kórusunk nyitotta a műsort, melyen a Felhőt röpít a szél (Néger spirituálét), Borisz: Forradalmi Kórust, valamint a Távol a kedvesem c. koreai dalt énekeltük, meglehetősen mérsékelten. A Corvin téri színháznak hatalmas színpada van, amelyen függöny helyett un. fényfüggöny van; a műsorszámok között a nézőtér van megvilágítva.

December 29. (Kedd)

Kórusunk este 6-kor a Néphadsereg Központi Tiszti Házban egy műsor keretében szerepelt. A műsor első részét a Poémával zártuk. Szólót énekelt Dene Józsi. A dal előadása jól sikerült, melyet a közönség vastapssal honorált. Rajtunk kívül felléptek még többek között Bitskey Tibor és Horváth Teri színművészek is.

 

 

1960.

Január 4. (Hétfő)

Januártól próbánként 2 db. átszállójegyet kapunk.

Január 17. (Vasárnap)

Délelőtt 9 órakor a Koltói Anna-u. 5-ben lévő Vasas Székházban az Együttes részlegeiről – köztük a kórusunkról is – színes fényképfelvételeket készítettek.

Február 6. (Szombat)

A KISZ Központi Művészegyüttes fennállásának 10 éves évfordulóját Baráti Esttel ünnepeltük a Néphadsereg Központi Tiszti Házában. Szigeti et. és a KISZ KB-ből valaki mondtak ünnepi beszédet. Az Ünnepi Gyűlésen az Együttes több tagja, s kórusunkból is Bárdos Lívia, Doma Sanyi, Munkácsy Pista, Sári Júlia (Juckó) és mások kitüntetésben, illetve oklevél-jutalomban részesültek. Az ünnepségen bolgár, román és német delegátusok is jelen voltak. [ Dokumentum: Meghívók (21. és 22. meghívók).]

 

Február 7. (Vasárnap)

Kórusunk a „10 éves KISZ  hatszoros VIT díjas  Központi Művészegyüttese” (január 30. és február 7. közötti) ünnepség-sorozatának befejező részlegeként este 8-tól 11-ig tartotta önálló koncertjét a Zeneakadémián, amely minden korábbi szereplésünknél jobban sikerült. Dene Jóska szólót énekelt. Major Marika kisegített bennünket. Műsor: Sartorius: Korcsmai takarodó,  Lassus: Visszhang,  Purcell: Zárókórus a “Dido és Aeneas” című operából szoprán áriával,  Haydn: Fonódal az “Évszakok” című oratóriumból, Weber: Felhívás keringőre,  Mendelssohn: Két népdal, Schuman: Spanyol szvit, Muszorgszkij: Forradalmi kórus a “Borisz Godunov” című operából.   Szünet.    Felhőt röpít a szél (amerikai néger spirituálé),  Távol a kedvesem (koreai dal Révész László feldolgozása), Kodály: Jézus és a kufárok,  Weiner: Magyar szvit,  Lóránd: A Párttal, a néppel,  Alexandrov: Poéma Ukrajnáról,  Mihály: Védd a békét ifjúság (kantáta) .  Szólót énekeltek: Antal Magdolna, Dene József, Kolonits Mária, Kummer György, Sári Júlia, Veszely Gabriella.  Vezényeltek: Tóth Béla, Nógrádi László.   Közreműködtek: Antal Imre VIT-díjas zongoraművész, a 10. sz. József Attila Központi Regős Úttörőcsapat Énekkara (Karigazgató: Sinkovits Georgette), az Együttes Központi Énekkara (Karigazgató: Lantos Rezső), az Együttes Szimfonikus Zenekara Simon Albert vezényletével).  [ Dokumentum: Meghívó (19. meghívó), A CD-n nem jeleníthető meg.  Plakát fénymásolata (1. plakát).]

A koncert után többen átmentek Nógrádi Laci vezetésével a Wesselényi utcában lévő Kukorica csárdába, ahol forralt bort ittak.

Február 8. (Hétfő)

Este 7-től 10-ig a KISZ  hatszoros VIT díjas  Központi Művészegyüttese fennállásának 10. évfordulójára rendezett hangversenysorozat befejező aktusaként Díszelőadás az Erkel Színházban, melyen az Együttes valamennyi részlege (az „Énekkar” Vezető karnagya: Lantos Rezső VIT-díjas (Szabó Tibor, Osváth Edit), a Harmonika zenekar Művészeti vezetője: Lukács Dénes, a Rajkózenekar Művészeti vezetője: Farkas Gyula, a Tánckar  Művészeti vezetője: Aszalós Károly (Vadadi Ágnes, Szirmai Béla), a Regős Úttörőcsapat Művészeti vezetője: Sinkovits Georgette (énekkar) és Lakner Edit (tánckar), a Tánczenekar (Sthymmel Miklós és Herrer Pál), a Szavalók (Gál István), valamint a Szimfonikus Zenekar Vezető karnagy: Simon Albert), így kórusunk [ Egyetemi Énekkar  Vezető karnagy: Tóth Béla,  Karnagy: Nógrádi László,  Közreműködött: Antal Imre (zongora)] is fellépett.      [ Dokumentum: a Díszelőadás nagy méretű plakátja (31. plakát), továbbá a “10 éves a KISZ művészegyüttese … Az Erkel Színházban DÍSZELŐADÁS az Együttes valamennyi csoportja közreműködésével” feliratú plakát  (22. plakát). A CD-n nem jeleníthető meg ].  Kórusunk szereplése jól sikerült.

Február 24. (Szerda)

A Rádióban az Együttesről készül egy riportműsor a bolgár rádió számára. Ennek részeként ma délután – Bárdos Lívia betegsége miatt nem ő, hanem – a nagy Gordos magnószalagra olvasta a Rádió 5. stúdiójában a kórus (a nagy Gordos által írt, majd Lívia részéről finomított, s végül Tóth Béla által tovább stilizált – és az alábbiakban teljes terjedelmében közre adott) történetét 5 percben.

 

Kedves Barátaink! Igen örülünk, hogy lehetőség nyílik számunkra fennállásunk óta első ízben szólni hozzátok az éter hullámain. Mi úgy véljük, megismerni egymást, egymás munkáját mind nektek, mind a magyar ifjúságnak hasznára válik. –  Előttünk jól ismert a bolgár kórusművészet. Nem csak jó híre, hanem képviselői is eljutottak hozzánk. Körülbelül egy éve szerepelt nálunk a Bolgár Akadémiai Énekkar és rajtuk keresztül ízelítőt kaptunk magas művészi értékű munkátokról. – Azt hiszem, ti sokkal kevesebbet tudtok rólunk, ezért engedjétek meg, hogy most röviden magunkról szóljak néhány szót.  –  Együttesünk 1957-ben alakult meg, amikor az ellenforradalom okozta eszmei zűrzavarban a kibontakozáshoz, a konszolidációhoz vezető utat kerestük mi, diákok is. Az ifjúsági szervezet felhívással fordult hozzánk, egyetemistákhoz és főiskolásokhoz egy központi kórus megalakítása végett. Kilencvenen voltunk, akik úgy éreztük, megtaláltuk a helyünket: a legkülönbözőbb egyetemeket képviselő lelkes tagság megalakította a Budapesti Egyetemek és Főiskolák Központi Énekkarát.  –  Művészi célkitűzéseinken túlmenően nagy jelentősége volt abba az időben egy ilyen jellegű kórus megalakításának nemcsak azért, mert az megelőzőleg e fajta énekkar nem létezett, hanem azért is, mert a próbák előtt és után jogászok, orvosok, bölcsészek, közgazdászok, mérnökök együtt vitattuk meg azokat a kérdéseket, amelyek akkor a közvéleményt – így bennünket is – élénken foglalkoztatták. Vagyis – politizálgattunk. Az azóta eltelt idő minket igazolt, akik akkor a legtöbb esetben a helyes választ tudtuk adni a vitatott problémákra; a szocializmus építésének problémájára.  –  Nem volt könnyű ez a kezdet. Az elvi problémákon túlmenően komoly anyagi gondokkal küzdöttünk. Szóban mindenki támogatott bennünket, anyagi segítséget viszont kezdetben sehonnan sem kaptunk.  –  Amióta a KISZ Központi Művészegyütteseként működünk – vagyis 1958-tól – anyagi gondjaink megszűntek, s kórusunk irányítása biztos kezekben van.  –  Kórusunk határozott művészi programot állított maga elé: egyrészt a kórus irodalom klasszikus és romantikus műveit kívánjuk tolmácsolni, másrészt fiatal magyar zeneszerzők műveit mutatjuk be, s végül a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom klasszikus értékű dalait tűzzük műsorunkra.  –  Együttesünket egyre több helyen ismerik meg hazánkban. Jártunk Debrecenben, Miskolcon és Pécsett, a három legnagyobb vidéki egyetemi városban, s ezen kívül Budapesten évente három önálló hangversenyt adunk, sőt a budapesti rádióban is több alkalommal szerepeltünk. De együttesünk számára a legkedvesebb emlékeket a nyári KISZ építőtáborokban, így a hansági építkezésnél részt vevő egyetemi ifjúságnak adott hangversenyeink jelentik.  –  Együttesünk fontos feladatának tartja azt is, hogy erősítse kapcsolatait a munkás-ifjúsággal. Ezért rendszeresen adunk hangversenyeket a budapesti külső kerületek ifjú munkásainak. Ezeket a hangversenyeket daltanítással szoktuk összekapcsolni.  –  Kórusunk együttesét nem csak a közös munka, az énekpróbák kapcsolják egybe, hanem az 1956 utáni nehéz hónapok emléke is. 1957 óta, a kezdeti nehézségek ellenére nemcsak hogy mi, alapító tagok tartottunk ki a kórus mellett, hanem úgy látszik, példánk ragadós volt, mert azóta számtalan új taggal gyarapodtunk.  –  Kórusunkban sokan vannak, akik egy-két éve már befejezték egyetemi tanulmányaikat, s mint orvosok, mérnökök, tanárok, vagy jogászok dolgoznak, azonban mint kórustagok, továbbra is megmaradtak “öreg egyetemistáknak”. De vannak közöttünk középiskolások is, akiket “tiszteletbeli” egyetemistáknak tekintünk, hisz’ egy-két év múlva minden valószínűség szerint azok is lesznek. Szeretjük egymást és kölcsönösen büszkék vagyunk egyéni és közös sikereinkre. Fiatal doktornőnk avatásán is szinte mint büszke “szülők” vettünk részt és ugyanez a fiatal orvosnő asszisztált egyik kórustagunk gyermekének világrajöttekor. Így élünk mi Budapesten, így igyekszünk a magyar fiatalság részéről is építeni a magyar szocialista énekkultúrát.  –  Búcsúzásul kívánunk nektek kedves barátaink sok-sok sikert tanulásotokhoz. Kívánjuk, hogy elképzeléseiteket mielőbb valóra válthassátok, s leginkább azt kívánjuk, hogy hamarosan személyesen is megismerkedhessünk!

Március 6. (Vasárnap)

Délben a Zeneakadémián egy filharmóniai ifjúsági bérletsorozat keretében a testvérkórusunkkal közösen énekeltük a Védd a békét ifjúság… kezdetű dalt. Fellépésünk aránylag gyengén sikerült.

Este 7 órakor az Együttes Színháztermében tartottuk Kodály: Budavári Te Deum-ának házi bemutatóját. Vezényelt Margittay Sándor. Szólót énekeltek: Misura Zsuzsa, Ákontz Ildikó, Hársházi János, Axentievics György. Zongorán kísért: Mester Györgyi. [Dokumentum:Meghívó (8. meghívó). A CD-n nem jeleníthető meg]

Március 11. (Péntek)

De. 9-től ½12-ig tartott a március 15-ei kormányünnepség főpróbája az angyalföldi József Attila Kultúrotthonban.

Ott ezután elpróbáltuk Ákoncz Ildi jazz-szerzeményét, amelyet előreláthatólag a klubestünkön fogunk előadni.

Március 12. (Szombat)

Este 7 órakor az Óbudai Hajógyár kultúrtermében munkásőrök előtt szerepelt kórusunk az Együttes más részlegeivel együtt. ¾ 5-kor gyülekeztünk az Együttes Rottenbiller utcai Székházában, ahonnan 3 teherautó vitte ki a szereplőgárdát Óbudára. Műsoron volt: A párttal, a néppel…, az Elől járunk a harcban… kezdetű dalok, a Szputnyik dal, stb. Szereplésünk meglehetősen gyengén sikerült.

Március 14. (Hétfő)

A Hazafias Népfront által rendezett március 15.-ei ünnepségen lépett fel kórusunk a József Attila Kultúrházban. Este 7-kor a Föltámadott a tenger c. kantátával mi nyitottuk a műsort. Kb. ¾8-kor, a műsor vége felé kerültünk ismét színpadra, amikor A párttal, a méppel… kezdetű dalt énekeltük. A szereplés után a kórusból többen, Szigeti Pali bácsi kezdeményezésére elment táncolni az Együttes Székházába.

Március 17. (Csütörtök)

Próba helyett 8 óráig nyilvános KISZ taggyűlést tartottunk, amelyen új vezetőséget kellett volna választani. E helyett egyenlőre Kovács Józsi személyében a jelölőbizottságot választottuk csak meg, majd ezután Beck Ferit és Szilvási Botondot a vezetőségbe. A taggyűlésen ott volt Ferenczi Gizi, az Együttes KISZ titkára, valamint a testvér kórusból Báthori Béla. Este 8-kor lementünk a nagyterembe, ahol meghallgattuk a magas kóruskultúrájú Bolgár Állami Énekkar műsorát.

Március 19. (Szombat)

Az Együttes közös klubestje a Rottenbiller utcai Székházban.

Március 26. (Szombat)

Az Egyetemi Tudományos Diákkörök országos megnyitóján a déli órákban szerepelt kórusunk a Szentkirály u. 26. sz. alatti Orvos-egészségügyi Intézetben. A műsorban Dene Jóska külön is énekelt, majd a Poémát szólózta. Műsorunkon szerepelt még a Föltámadott a tenger, valamint A Párttal, a néppel… kezdetű dal. Egészen jól szólt a kórus, s ennek megfelelő sikerünk is volt. A műsor ½2-kor ért véget.

 Április 2. (Szombat)

Kórusunk este 7-kor a MOM Kultúrházban szerepelt. Műsor: A Párttal, a néppel…,  Borisz: Forradalmi kórus, Daloló szomszédok, Becskereki menyecske, Poéma Ukrajnáról (szólót Dene Jóska helyett Tomolák – meglehetősen gyengén – énekelte), Behár: Lakodalmas. A Mátyás Margót helyettesítő zongorakísérő is gyenge produkciót nyújtott.

Április 7. (Csütörtök)

A próba előtt megtartott vezetőségi ülés napirendi pontjait és határozatit a próba végén hozták nyilvánosságra. Ezek szerint nagyszámú hiányzásaik miatt Fodor Lacit  Mausz Marikát és Horti Jancsit kizárták a kórusból, másokat pedig utolsó figyelmeztetésben részesítettek. Négy-öt főt, köztük a nagy Gordost a próbákon tanúsított fegyelmezetlen magatartásuk miatt beszélgetésre hívott meg a vezetőség. (Úgy tudni, hogy a fegyelmezetlenkedőkről Perenyei Máté és Molnár Sanyi adott tájékoztatást Nógrádi Laciéknak).

Béláék hivatalosan bejelentették, hogy az Együttes az idén nyáron egy külföldi út lehetőségét biztosítja számunkra. Tíz nap időtartamra rendelkezésünkre bocsátja az Együttes mindkét autóbuszát.  Cserepartnerről azonban nekünk kell gondoskodnunk.  Béla egy csehszlovákiai utat tart a leginkább reálisnak. E hó végén ugyanis Ág Tibiék meghívására kiutazik Csehszlovákiába, Pozsonyba, s akkor szeretné mindezt nyélbe ütni. Ez az út  a kórustagoknak fejenként 400 Forintba kerülne, míg az ezen felüli összeget az Együttes fizetné.

Ma kezdtük tanulni:  Mendelhson – Bartoldy: Búcsú az erdőtől,  Lassus: Zsoldos szerenád, Kodály: Fölszállott a páva, valamint Pitoni: Boldog, aki énekel című műveket.

Április 13. (Szerda)

Kórusunk az Országos Filharmónia szervezésében este ½7-től ½10-ig az Agrártudományi Egyetemen szerepelt. Az első felállás első két számát: a Becskereki menyecske, valamint Behár: Lakodalmast Nógrádi Laci, Kodály: Jézus és a kufárok c. művét Tóth Béla vezényelte. A második részben, melyben végig Béla vezényelt, a Föltámadott a tenger, valamint  A Párttal, a néppel… kezdetű műveket énekeltük. Szereplésünk jól sikerült.

Április 14. (Csütörtök)

Ma a Tóth Bélával a KISZ Kulturális Osztályán együtt dolgozó Orosz Sanyi is meghallgatta a próbánkat.

A próbán bejelentették, hogy Fodor Laci, Mausz Mari és Orbán Jancsi kizárásuk ellen Szigeti Pali bácsihoz benyújtott fellebbezését a vezetőség ismét elutasította.

A kis Gordos vett 2 üveg szódavizet, melyekkel ő és Grosszmann, a közeli Húsvét alkalmából meglocsolták a szopránt és az altot.

Április 23. (Szombat)

Kórusunk futball csapata a népligeti Petőfi pályán du. 3-kor játszott ötödik alkalommal testvér kórusunk futball csapatával. 1:0-as félidő után 3:2-re diadalmaskodott a mi csapatunk. Csapatunkban többek között Nógrádi Laci, Kovács Bandi, Kovács Józsi, Grosszmann, Zelen Béla, a haverja, Dombi Jóska, Molnár Sanyi, valamint Rózsa Laci játszottak. A szurkolók is, Tóth Béla vezényletével kb. annyian voltak, mint a játékosok. A korábbi mérkőzéseken először mi nyertünk, majd ők, aztán két meccs is döntetlennel végződött.

Május 1. (Vasárnap)

A népligeti „Nagy vendéglőben” szerepelt volna du. a kórusunk, amelyet azonban elmosott az eső. Az előttünk fellépő Úttörő énekkar még előadta műsorát. Az Együttes Székházából busz vitt bennünket oda, majd azzal is mentünk vissza. Ott tánc következett.

Május 16. (Hétfő)

Este ¾6-tól kb. ½9-ig hanglemezfelvételünk volt a Rottenbiller u. 47. sz. alatti Hanglemezgyárban. Lemezre énekeltük a Hansági dalt, a Moszkva pari estéket, a Szputnyik dalt, valamint a Békés, baráti kézfogást.

A felvételünk mintegy 3 héten belül mikrolemezen jelenik majd meg. Ára 45,- Ft lesz, mi azonban a KISZ útján 10,-Ft-ért megkaphatjuk.

Május 19. (Csütörtök)

A próbán Béla ismertette az elkövetkezendő időszak igen sűrű programját.

A próbának ¾9-kor vége volt, majd a KISZ tagok ¾10-ig megvitattuk a csúcstalálkozó elmaradásának körülményeit, a Hruscsov nyilatkozatot, az amerikai elnökválasztás kérdését.

Május 23. (Hétfő)

Este 7-től 9-ig az Együttesben Vadász László a KISZ Országos Központ Kultúrosztály vezetője élménybeszámolót tartott a Rajkó zenekar most véget ért kínai útjáról. Azután keveset próbáltunk.

Május 25. (Szerda)

Este ½8-kor az Együttes székházában a testvér kórus volt tagjának, Kuba Jánosnak az emléktábláját avatták fel. A testvér kórus tagjai álltak egyenruhás díszőrséget. A Honvéd zenekar játszott. Kórusunk a Munkás gyászindulót énekelte el, majd Szigeti et. mondott beszédet.

Az emléktábla-avatás után az Együttes Szimfonikus Zenekarának hangversenyével avatták fel a most elkészült gyönyörű Színháztermet.

Május 28. (Szombat)

Az este 7 órakor kezdődött műsorban kórusunk este ½11-kot szerepelt a Bp. XIII. ker. Frangepán utcai Élmunkás Kultúrotthonban osztrák vendégek előtt. A Párttal, a néppel… kezdetű dalt, majd a Szputnyik dalt énekeltük.

Június 20. (Hétfő)

Mától kezdve a próbákat az Együttes Székházában tartjuk.

 

Hivatalosan még nem jelentették be, de már csaknem biztos, hogy az idén nem megyünk Csehszlovákiába. Viszont augusztus második felében 10 napig nyaralhatunk 150,-Ft-ért Balatonfüreden. Ugyanennyivel járul hozzá a nyaraláshoz az Együttes is.

Június 26.- 27. (Vasárnap, Hétfő) Szombathely.

A Vas megyei Kulturális Seregszemlén szerepeltünk.

 

Június 26. (Vasárnap)

Reggel a 6,32-es gyorssal egy külön kocsiban indult kórusunk az Együttes tánckarával együtt Szombathelyre a Vas megyei Kulturális Seregszemlére. ½12-re érkeztünk Szombathelyre. Út közben a határ – Szombathely – felé közeledve igazoltattak bennünket. A Saváriában elfogyasztott ebéd után beénekeltünk a Múzeumban, majd csoportokban városnézésen voltunk. Este ¾8-kor indultunk az Együttes buszával az Egészségügyi Szakiskolában lévő szálláshelyünkről a szabadtéri színpadra. Szereplésünk ½9-től 11-ig tartott. A Zsoldos szerenádot énekeltük. Rajtunk kívül fellépett még a Rajkó zenekar, valamint a tánckar is. A közönség meglehetősen hűvösen fogadta műsorunkat.

Szereplésünk után megvacsoráztunk, majd kb. ¼12-kor vitt vissza szálláshelyünkre az Együttes busza. Egyesek elmentek megnézni az éjszakai Szombathelyt.

 

Június 27. (Hétfő)

Reggel a ½6-os gyorssal indultunk, és ½10 tájban érkeztünk Pestre.

 

Július 3. (Vasárnap)

A kórus Bodakajtoron egy leány-táborban szerepelt. Két autóbusszal mentünk. Az egyik busz már korán (9-kor) lement Velencére, ahol az azzal utazók jót fürödtek és csónakáztak, majd a másik buszt bevárva du. indultak tovább. A kórus fiú focicsapata futballozott a bodakajtori lányokkal, s csak nagy nehezen győzött 1:0-ra. A szereplés közepesen sikerült. A szereplés után kolbásszal vendégelték meg a kórust.

Július 9.-10. (Szombat, Vasárnap)

Szegeden a Felszabadulási Kulturális Seregszemlén (Felszabadulásunk 15. évfordulója alkalmából a Felszabadulási Kulturális Szemle keretében rendezett Szegedi Országos Dalostalálkozón) szerepelt a kórusunk.

 

Július 9. (Szombat)

A Dalostalálkozón 51 magyar kórus, valamint az NDK Vasas Kórusa vett részt. Első fellépésünk alkalmával este 8 órakor Szegeden a Beloiannisz téren, a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán más énekkar(ok)al egyesítve Díszhangversenyen szerepelt a kórusunk. A műsor 7. számaként Szabó Ferenc: Feltámadott a tenger című oratóriumának nyitókórusát az Építők Központi Kórusával, a KISZ Központi Művészegyüttes Központ Énekkarával,  a Könnyűipari Minisztérium Sz. B. Bartók Kórusával, a Sárrétudvari Földművesszövetkezet Parasztkórusával, valamint a Vándor Kórussal közösen adtuk elő. Vezényelt: Tóth Béla. Ugyancsak több kórus együttes szereplésével énekeltük Kodály: Kállai kettősét (vezényelt: Czövek Lajos), András: Lenin dalát (vezényelt: Kóbor Antal), továbbá Cser: Dal a felszabadulásról-át (vezényelt: Cser Gusztáv). (Jegyárak a Díszhangversenyre: 5,- , 8,- , 10,- Ft.)  [ Dokumentum: Szegedi Országos Dalostalálkozó műsorfüzete (8. műsorfüzet). A CD-n nem jeleníthető meg]

 

Július 10. (Vasárnap)

Az énekkarok bemutató hangversenyeit (valamennyit de. 11 órai kezdettel) a Közalkalmazottak Szakszervezetének Juhász Gyula Művelődési Otthonában, a Móra Ferenc Művelődési Otthonban, a Szegedi Kenderfonógyárban, a Vasutas Szakszervezet “Petőfi Sándor” Művelődési Otthonában, valamint a Zeneművészeti Szakiskolában (Lenin kőrút 77.) tartották. Mi ez utóbbi helyszínen, utolsó kórusként szerepeltünk. Fellépésünk minősítő szereplés volt. Műsor: Pitoni: Boldog aki énekel,  Kodály: Felszállott a páva,  Behár: Békés baráti kézfogás, Alexandrov: Poéma Ukrajnáról. [ Dokumentum: Műsorfüzet (8. műsorfüzet). A CD-n nem jeleníthető meg ]

 

Július 17. (Vasárnap)

Balatonújhelyen, a helyi állami gazdaságban nyári munkán lévők Geisler Eta Önkéntes  Ifjúsági Leánytáborában adtunk műsort.

2 db farmotoros Ikarusszal indultunk Balatonújhelyre. 12-től 4-ig az újhelyi strandon fürödtünk és csónakáztunk, majd elmentünk a táborba. Ott először hideg vacsorával vendégeltek meg bennünket, majd 7-kor adtuk a műsorunkat középiskolás lányok előtt. Műsorunkban Dene Jóska szólózott, …Gyurka, …Edit és …Ági verseket szavaltak, s lent volt velünk még a „Dömper” is. Éjjel 1 órára értünk Pestre.

Július 20. (Szerda)

7-től ½ 9-ig rendkívüli próba volt.

Július 21. (Csütörtök)

A 8/A busszal odajutva, du. ½3-kor a Farkasréti temetőben dr. Mentes Imre, a Közgáz. Matematikai tanszékvezető docense temetésén  Mendelhson: Ti földek, messzi bércek, kezdetű művét, a Munkás gyászindulót, valamint az Internacionálét énekeltük. (A basszusból mindössze hárman – Darvas Gyuri, Beck Feri és a nagy Gordos – voltak jelen, a tenorból viszont senki nem volt ott, így Nógrádi Laci és Tóth Béla énekelték a tenor szólamot. A lányok lehettek vagy tizenöten).

Július 25. (Hétfő)

A próba 9-ig tartott. Utána „Éljen minden bájos Anna”-strófával felköszöntöttük az Annákat. Azután Stauber Józsi költségén néhányan a „Debrecen”-be mentek.

Július 30.-tól Augusztus 11.-ig     (Szombattól Csütörtökig)  Szigligeti nyaralás.

A kórusból elég nagy számban utaztak az Együttessel Szigligetre.

 

Július 31. (Vasárnap)

A szigligeti nyaraláson részt nem vevők közül mintegy 30-an reggel  ¾10-kor indultak és du. 2-kor érkeztek az Együttes buszával Balatonboglárra, ahol a Kállai Éva Önkéntes Ifjúsági Leány építőtáborban szerepelt a kórusunk. A Szigligeten nyaralók és a ma leutazók ott találkoztak. Műsorunkat ½4-kor kezdtük, s az 6-ig tartott. Dene Jóska ismét szólózott. Szavalat is volt.

Este 7 óra tájban a szabad strandon megfürödtünk. A szigligeti nyaraláson részt nem vevők éjjel ½12-re érkeztek Pestre.

 

Az igen jó hangulatú szigligeti nyaraláson Gordos Géza a nagy sikert aratott alábbi csasztuskát írta, amelyet ott esténként a tábortűz mellett a táborlakók együtt énekeltek.

 

Mesét mondunk, gyertek ide, üljetek le gyerekek.

Elmondjuk, ‘mi hatvan nyarán táborunkban megesett.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Szigligeti faluvégen ‘ki még nem látott csodát,

Jöjjön el és nézze meg a művészlelkek táborát.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Kitűnő volt a szervezés. Ezt el nem lehet vitatni:

Négy kilométert kellett a táborig bekutyagolni.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Tűző napon fáradt testünk, tehénspenót, csupa por.

S a sátradban rád hullik még néhány kiló gezarol.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Szép az élet a táborban. Örülünk is, nem vitás.

Oly jól esik a sátorban egy kis éjjeli alvás.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Nem hallani senkinek sem sóhaját, vagy panaszát.

Lányaink is megszerették a fiúknak a dalát.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

A Mine-kez területén sok a liba, a fű tar.

Beleléptél valamibe, hát a lábad csupa kosz.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Lövölde tér környékén a növényi élet elaszik,

Mert a füvön hemperegve harminc-negyven ember alszik.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Illatos út, illatos út, végigmegyek rajtad már.

Hajnal van, s ennek dacára ‘ egész utca hango-s már.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Kicsi lavór. Nem fér bele csak egy néhány uncia.

Ezért piszkos marad a lányok füle, s a zoknija.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Úri utcán nincsen vihar, a sátrak mégis inganak,

Mert a fiúk rugót húznak, s hatalmasakat emelnek.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Hegyek, völgyek, bércek, árkok, és még minden hepe-hupa:

Ez a táncparkett, s az embert majdnem megüti a guta.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Reggel, délben, este halljuk: ez a szám a Petit-fleur.

De legalább ez legyen meg, mert a kaja roppant sz-szőr.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Politikai életünk is rendkívül agilis:

Minden ember Lumumbáért eszik, iszik, kakil is.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Vihar alatt a lakók közt találni döntő egységet:

Egyik húzza, másik ereszti a sátorköteléket.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

A Balaton táborunktól messzebb van, mint Pesttől Alag.

Aki ezt így megtervezte, nem lehet; csak egy nagy buta.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

Időnk lejárt. Búcsúzóul szorítsátok meg kezünket.

S ha nem tetszet, amit mondtunk, ‘ csókoljátok meg …ünket.

Hollárí, holláró, hollá-riá-riá-riá-holláró.

 

 

 

 

Augusztus 14. (Vasárnap)

A kórus Bodrogkeresztúron a Ifjúsági KISZ fiú-építőtáborban szerepelt. Autóbusszal utaztunk.

Szeptember 1. (Csütörtök)

A nyári szünet után ma volt az első próba. Két művet kezdtünk tanulni:   Csenki Imre feldolgozásában a Széki nóták-at, valamint a Barrikádra c. mozgalmi dalt. Szept. 7-én TV szereplés lesz, ahol a Koreai dalt fogjuk énekelni. Október 1.-én Klubestet tarunk az Együttes székházában. Bárdos Lívia – a kórustitkár – ma kiosztotta az Együttes-igazolványokat.

Szeptember 7. (Szerda)

A KISZ Központi Művészegyüttes este 8-tól 9,10-ig a Hazai Fésűsfonó Kultúrházából közvetített TV-műsorban szerepelt. A műsort kórusunk kezdte  A Párttal, a néppel… kezdetű dallal. Szereplésünk egyúttal tagtoborzó is volt.

Szeptember 13. (Kedd)

Este 8-tól ½10-ig a Budaörsi úti Petőfi Katonai Akadémián szerepelt az Együttes. Ezen belül kórusunk szereplése jól sikerült. Előtte ott vacsorát kaptunk.

Szeptember 26. (Hétfő)

A próbán bejelentették, hogy kórusunk jövőre csehszlovákiai turnéra utazik majd, amelyre csütörtökön kell jelentkezni. Személyenként kb. 600,-Ft-al kell az úthoz hozzájárulnunk, “KST-alapon”. (Havi 60,- Ft-ot kell befizetni).

Október 1. (Szombat)

Este ½6-kor egy  Ifjúsági bérletsorozat keretében szerepelt kórusunk a Zeneakadémián. Műsor: Föltámadott a tenger, …

Szereplésünk után ½9-kor kezdtük klubestünket a Rottenbiller utcában. A klubestet műsorral kezdtük, melyen a kis Gordos konferált igen szellemesen. Műsorszámok voltak többek között: Kórusfelvétel (szereplők: Kérész, a kis Gordos és a nagy Gordos, Fodor), Kórus-híradó (előadták: Fodor, Axi, Darvas és a nagy Gordos). Az egész műsor ott a helyszínen készült. (Meg is látszott rajta). Zenekarról nem gondoskodtunk. Helyette hanglemezről szólt a zene. Elég gyenge volt a hangulat.

Október 15. (Szombat)

A kórus du. 6-kor egy ifjúsági hangverseny keretében szerepelt a Zeneakadémián. A  Védd a békét ifjúság, valamint a Föltámadott a tenger kezdetű dalokat énekeltük, kis létszámmal.

Október 17. (Hétfő)

A honvédségnél a Dózsa György úton szerepeltünk. Szereplésünk jól sikerült.

Október 22. (Szombat)

Az Együttes nagy bálját a Partizán Szövetség Székházában tartottuk.

November 4. (Péntek)

A Pesti Barnabás utcai Egyetemi Színpadon a november 7.-ei ünnepség utáni kultúrműsor keretében szerepelt kórusunk. Mausz Marika konferált. Műsor:  Novikov: Ha dalba kezdünk…,  Barrikádra,  Zúg a folyó…,  Moszkva parti esték (Dene Jóska szólózta, s csak a lányok énekelték).

A szereplés után az Együttes a Kárpátia Étteremben “1-1 pohár sörre vendégül látott” bennünket, majd a Rottenbiller utcában Lantos Rezső vezetésével a két énekkar együttes próbát tartott a Szimfonikus Zenekar kíséretével.

November 6. (Vasárnap)

A vezetőség által kiválasztott 15 szorgalmas kórustagunkat az Express Utazási Iroda (egy igen gyenge) műsoros teadélutánon látta vendégül a Partizán Szövetség Székházában.

November 8. (Kedd)

Du. 3-tól volt a holnapi szereplés főpróbája a Vígszínházban. A főpróba után az Együttes vezetősége könyvjutalomban részesítette a próbákon is jól teljesítő kórustagokat.

November 9. (Szerda)

Kórusunk a DIVSZ által a Vígszínházban tartott november 7.-ei ünnepségen lépett fel. A műsort a testvér-kórusunkkal közösen énekelve a Moszkvai VIT Béke dalával indítottuk, majd csak már a mi kórusunk a Zúg a folyó… kezdetű dalt, végül a Moszkva parti estéket adtuk elő. Szereplésünk jól sikerült.

December 3. (Szombat)

Este 8-tól 10-ig rádiófelvételünk volt a Rádió VI. stúdiójában, ahol Láng István: Bacchushoz, Kocsár: Hiszek című műveit, a KISZ indulót, valamint a Zúg a folyó…  kezdetű dalt vették fel magnószalagra. A felvétel – azt visszahallgatva – eléggé gyengén sikerült. Sok esetben durva volt a hangzás, stb.

December 8. (Csütörtök)

A próba végén Tóth Béla megállapította, hogy a mainál gyengébb kórus-hangzást ez ideig még nem tapasztalt. Ezen változtatni kell, mert ellenkező esetben nem indulhatunk az 1961. augusztusi debreceni nemzetközi kórusversenyen.

December 10. (Szombat)

Este 7-kor a Néphadsereg Központi Tiszti Házában az EKISZ (?) Kongresszushoz kapcsolódó műsor keretében szerepelt a kórus. Műsor: Zúg a folyó… kezdősorú dalt,  Novikov: Ha dalba kezdünk című dalát, valamint a KISZ Ifjúmunkás indulót  – mindhármat kritikán aluli színvonalon – énekeltük.

A kórus színvonala erőteljes romlásának okait többen az alábbiakra vezetik vissza: elköltöztünk a Zeneakadémiáról; igen sok „vonalas” számot és csak kevés kórustörténeti remekművet tanulunk; kicserélődött kórusunk jelentős része; el vagyunk kényeztetve; igen rövidek a próbák közötti szünetek, ami a próbák idején fegyelmezetlenséghez vezet; nincs jó kollektív szellem; nincs már meg a kórusban a „csak azért is megmutatjuk”-érzés; túl gyors tempóban túl sok számot tanulunk párhuzamosan.

December 18. (Vasárnap)

Délelőtt 10-kor a KISZ Kongresszuson résztvevők tiszteletére adott műsoron szerepelt az Együttes, s annak részeként a kórusunk is az ÉDOSZ Székházban. Az Együttes műsorának második számaként Juhász: Egységbe forraszt a KISZ című, a Kongresszus tiszteletére írt művét énekeltük nagy sikerrel. A közönség megismételtette a számot. Közreműködött: Kocsis Albert.

 

1961.

Január 22. (Vasárnap)

Délben a Zeneakadémián ipari tanulók ifjúsági bérletsorozata keretében szerepeltünk. A női kar a Szép ibolyákat énekelte, majd a Néphadsereg Központi Művészegyüttesének Szimfonikus Zenekara kíséretével a teljes kórus a Borisz Godunov. c. operából a Forradalmi kórust énekelte óriási sikerrel. E számunkat az egyébként kisszámú közönség megismételtette.

A műsorban fellépett Varga András operaénekes, az Állami Operaház tagja is. Felajánlotta, hogy a jövőben, akár társadalmi munkában is hajlandó az énekkarral szólózni.

Nosztalgiával tartottuk a beéneklést a Zeneakadémia XVIII. sz. termében. A táblára felírtuk: „Végre itthon”.

Február 12. (Vasárnap)

Kórusunk (a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara. Vezényelt: Tóth Béla) a Népművelési Intézet által “Az új kórustermésből” címmel du. 4 órai kezdettel a Zeneakadémián rendezett hangversenyen szerepelt a Lórántffy Zs. zenei Általános isk. gyermekkórusa (vezényelt: Csík Miklós, Friss Gábor), a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Leánykórusa (vezényelt: Mihályi Gyuláné), a “Bartók Béla” kamarakórus (vezényelt: Tóth Mihály), a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara (vezényelt: Kiss István), valamint a Magyar Rádió Énekkara (vezényelt: Sebestyén András) mellett. Szólót énekelt: Bende Zsolt. Közreműködött: a Honvéd Központi Zenekar (Karnagy: Görgey György). [ Dokumentum: plakát fényképmásolata (21. plakát) A CD-n nem jeleníthető meg. ]

A Kocsár: Hiszek, valamint Láng: Bacchus című számaink egyaránt mérsékelt sikert arattak, míg Cser: Emberibb a munka c. művét is csak gyenge taps kísérte.

Február 28. (Kedd)

Az Együttes Székházának Színháztermében a hazánkban tartózkodó Komszomol küldöttség előtt szerepeltünk, az Együttes több részlegével együtt. Kórusunk a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust, a Bacchushoz c.művet, a Zúg a folyó c. néger spirituálét, valamint az Egységbe forraszt a KISZ c. műveket énekelte. (Ág Tibi, a Csehszlovákiai Állami Magyar Együttes vezetője ismét meghallgatott bennünket).

Március 30. (Csütörtök)

A szólampróbák és a szünet után, az összpróba elején, a közelgő húsvét alkalmából a fiúk – élükön a nagy Gordossal – 4 kis üveg szódával meglocsolták a lányokat.

Április 4. (Kedd)

A kórusból mintegy 30 fő autóbuszkirándulást tett Kékestető, Eger, stb. útvonalon.

Április 22. (Szombat)

5-től ½8-ig rendkívüli próbát tartottunk. A próba után Tóth Béla javaslatára csak néhányan mentek át a Fiatal Művészek Klubjába. Béla arról tájékoztatta a kórust, hogy a CSISZ Központi Bizottsága jóváhagyta kórusunk csehszlovákiai csereutazását.

Május 1. (Hétfő)

Du. ½4-kor a zuglói Rózsavölgyi szabadtéri Színpadon szerepelt a kórus. Majd ½7-kor átvittek bennünket egy külön-busszal egy kispesti szabadtéri színpadra, szerepelni.

A szereplés után többen elmentek az óbudai Kéli vendéglőbe.

Május 4. (Csütörtök)

Béla távollétében a próbán Kányi Györgyi jelentette be, hogy egy brűnni kórus is szeretne cserélni velünk, s amennyiben a csehszlovákiai csere-utunkat sikerül 12 naposra alakítani, úgy mindkét helyre elmennénk. Ez azonban megemelné az eredetileg tervezett hozzájárulásunkat, összesen fejenként 800,- Ft-ra. Meglehetősen sokan jelentkeztek az utazásokra.

Május 11. (Csütörtök)

A próba idejében az Együttes Színháztermében sötétkék „egyenruhánkban” egy osztrák énekkar előtt szerepeltünk.  Repertoárunk a nemzetközi kórusverseny válogatójának leendő repertoárja volt. Előadásunk közepesen sikerült.

Május 13. (Szombat)

Kórusunkat – tizenegynéhány másik, köztük a Pécsi és a Szegedi Pedagógiai Főiskola, továbbá a Közgáz kórusával együtt – ma hallgatták meg a debreceni kórusversenyre történő kórus-válogatás során az ELTE Jogi karának Egyetem téri aulájában. Énekkarunk fontos szerepléseken gyakran felülmúlja önmagát, ma „csak hoztuk a formánkat”.  Ennek ellenére ma mi kaptuk a legmagasabb – az elérhető legmagasabb, maximális – pontszámot. Ez, többek megítélése szerint Béla kapcsolatainak is köszönhető. Valamennyi zsüri-tag Béla barátja, jó ismerőse. Nagyon dicsérték a kórust. Schütz: Máté passióból a Zárókórus és a Palesztrína: Drága fény c. művek éneklése után állítólag melegen gratuláltak a jelen lévő Vásárhelyi Pálnak a tanítványához; Tóth Bélához. Kodály: Fölszállott a páva című műve is jól sikerült.

A meghallgatásról többen átmentek a Zeneakadémiára, meghallgatni testvérkórusunk hangversenyét. Más stílust követnek, mint mink. Dinamikával, technikával és fegyelemmel, pergő, pattogó számokkal aratnak sikert. A Zeneakadémiáról egyesek tovább mentek a Partizán Szövetség Székházába.

Május 22. (Hétfő)

Ma zenekari próba volt. A Kubai indulót már Varga András szólójával próbáltuk. Kész kabaré ez az egész dal. Béla bejelentette, hogy bekerültünk a nemzetközi énekverseny döntőjébe.

Május 23. (Kedd)

A lányok ma kapták meg az új egyenruhájukat. Szépen festenek benne.

Este 9 óra tájban az Együttes Színháztermében kubai kormánydelegáció előtt szerepeltünk. 3 dalt, köztük a Kubai indulót énekeltük. Számaink jól sikerültek, ennek ellenére csak mérsékelt sikert arattunk.

Május 27. (Szombat)

A Zeneakadémia Nagytermében este ¾8-tól 11-ig adtunk önálló hangversenyt kb. 80 %-os ház előtt. A hosszú műsor vége felé már sokan elmentek. Műsor: Pitoni: Boldog, aki énekel,  Palestrina: Drága fény,  Donati: Kotkodács,  Schütz: Zárókórus a Máté passióból, Purcell: Passacaglia a King Artur című operából,  J. S. Bach: B-dúr Partita (vendégművész), Bartók: Bolyongás,  Kodály: Vejnemöjnen muzsikál, Kodály: Horatii Carmen,  Kodály: Felszállott a páva,  Kodály: Liszt Ferenchez.    Szünet.   Csenki: Széki nóták,   Kocsár- Juhász: Hiszek, Láng – Csokonai: Bacchushoz, Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen (vendégművész),  Liszt: Haláltánc (vendégművész),  Lóránd-Kapuvári: Egységbe forraszt a KISZ,  Kino-Kuta-Gál Zs.: Soha többé atombombát! (Darvas G. feldolgozása),  Novikov: Ha dalba kezdünk.  Szólót énekeltek: Ákontz Ildikó, Antal Magdolna, Fodor László, Hárdházi János, Dr. Kiss Juhász István, Nagy Sándor, Veszely Gabriella.  Vezényeltek: Tóth Béla és Nógrádi László.  Zongorán kísért: Mátyás Margit.  Közreműködött: Zemplémi Kornél zongoraművész és az Együttes Szimfonikus Zenekara Simon Albert vezényletével[ Dokumentum: Meghívó (17. meghívó), valamint plakát fényképmásolata (18. plakát). ] (G.L. feljegyzései alapján énekeltük még a Kubai forradalmi dalt is.) A műsorunk utolsó számaként énekelt Lóránd-Juhász: Májusi óda kantáta I.-II. tételének bemutató előadását követően a szerző-ünneplésekor már özönlöttek ki az emberek a teremből.

A hangverseny után néhányan átmentek a Hungária étterembe. Ott Sziget et. kijelentette, hogy neki tetszett a kórus produkciója, különösen a Hiszek, a Bartók: Bolyongás és a reneszánsz tömb. Nincs ugyanakkor még beérve a Lóránd István – Juhász Gyula: Májusi óda c. kantátája. Tóth Béla és Nógrádi Laci is elégedettek voltak a kórus produkciójával.

 

A Magyar Ifjúság június 3-i számának “MŰVÉSZET” rovata egy fél oldalas, a kórus pódium-fényképével indító írásban méltatja a produkciót. A cikk címe: “Hatalmas műsor – megérdemelt siker.   A KISZ Központi Művészegyüttes egyetemi énekkarának hangversenye”. A cikk felvezető bekezdése: “Hatalmas és változatos műsor keretében mutatta be kiváló felkészültségét és sokoldalú tudását május 27-én este a Zeneművészeti Főiskola nagytermében a KISZ Központi Művészegyüttes egyetemi énekkara.”

A továbbiakban néhány általam kiemelt mondat: “A műsor összeállításánál különösen az első rész felépítése volt mintaszerű. Szerencsés megoldásnak találtuk a madrigálok hangulati szembeállítását és ugyancsak hatásos ellentétnek érezzük Schütz tragikus hangú Máté passiója zárókórusának és Purcell vidám, életigenlő operarészletének egymásutánját. ….

Nehéz volt ezután a műsor hangulatát továbbfokozni, annál is inkább, mert az ideig elhangzott 12 kórusszám után – melyeknek egy részét a tomboló siker miatt ismételni is kellett –  a kórus fáradni kezdett. Ennek ellenére még egyszer sikerült – és ez talán a szólistának, Varga Andrásnak, a Magyar Operaház magánénekesének is érdeme – a Július 26 című kubai forradalmi dal ellenállhatatlan sodrú előadásával igazi “forradalmi” hangulatot teremtett a nézőtéren. …

Az együttes kiváló teljesítményében természetesen a két karnagynak, az énekkart vezető Tóth Bélának és munkatársának, Nógrádi Lászlónak, nagy az érdeme. Tóth Béla nagy erőssége a tudatos művészi építőmunka. Szép példája volt ennek – többek között – Bartók Bolyongásának példamutatóan szép, remekül felépített, egész kis drámává formált előadása. Nógrádi László Schütz komor hangú kórusművének stílusos, szépen formált előadásával tűnt ki. Dícséretet érdemelnek az énekkar tagjaiból kikerült szólisták, valamint Mátyás Margit, a zongorakísérő, aki …

….

Mindezeket egybevetve elmondhatjuk, hogy az együttes teljesítménye imponáló volt ( gondoljunk arra is, hogy 15 számot kívülről énekeltek) és a befektetett munka meghozta a gyümölcsét.  …”

 

Június 1. (Csütörtök)

A próbán sokan hiányoztak. Két új művet: a Lepkedalt és egy Bartók összeállítást (mely utóbbi a nemzetközi kórusverseny kötelező száma) kezdtünk tanulni. A próbára bejött Görög Péter, az Együttes művészeti vezetője, aki hivatalosan is megdicsérte a szombati produkciónkat.

A kis terembe új székeket kaptunk.

Június második felében és júliusban heti három próbával készülünk a nemzetközi kórusversenyre.

Július 7., 8. (Péntek, Szombat)

Pénteken 18 órától 21,30-ig   hanglemezfelvétel volt a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat stúdiójában. A Kubai indulót (szólózott Varga András), a Zúg a folyó… kezdetű dalt (a testvér kórusból erősítéssel), a Barrikádra című dalt, a Távol a kedvesem c. koreai dalt (szólót énekelt Antal Magdi),  Eisler: Ma minden ember…  kezdetű dalt (szólót énekelt Varga András), A kőfejtők dalát (angol munkásdal) (szóló: Varga András), a Kínai Katonadalt, valamint a Vietnami indulót énekeltük lemezre.

Szombaton 15 órától 21 óráig folytattuk a hanglemezfelvételt. A Fel harcra elvtárs, védd…  kezdetű dalt, az Engesztelőt (női kar), a Daloló szomszédok sorozatból az Aranyosom hogy vegyelek… című dalt, a Volt nékem-, a Zöldellt a rózsafa– (női kar), a Siess, siess csermely- (női kar), az Egységbe forraszt a KISZ– című, A Párttal, a néppel…  kezdetű dalokat, valamint a Banzót (női szóló) énekeltük lemezre.

 

Július 9. (Vasárnap)

Egy badacsonyi (Badacsonytomaj?) leány-építőtáborban szerepeltünk. Reggel ¼8-kor indultunk 2 autóbusszal (mintegy 80 fő). Este 6-tól 7-ig adtuk le műsorunkat esős, szeles időben. Fodor szólózott, s külön is énekelt. Szavalt: Mágori Kati, Somogyi …, valamint Szőke Jutka is. Veszely Gabi és Ákontz Ildi duettet énekeltek. Szőke Jutka is szavalt. Csakúgy, mint két évvel ezelőtt, most is a szomszéd falu kántorának rossz harmóniumával kísérte a kórust „törzskönyvezett kántorunk”: Szabó Tibi. Összességében jól sikerült a műsorunk. A műsort tánc követte, majd hazafelé jövet Badacsonyban megálltunk „tankolni” egy kis badacsonyi kéknyelűt. Éjjel ½2 tájban értünk Pestre.

Július 10. (Hétfő)

Este 6-tól a Május 1 Ruhagyárban a Mongol Népi Forradalom 40. évfordulójára rendezett kormányünnepségen volt protokoll-szereplésünk. Az utolsó számot egyenruhában énekeltük. Varga András szólózott. A Kubai indulót visszatapsolták. Jól sikerült ez a szereplésünk.

Július 14. (Péntek)

A szerdai próba helyett ma tartottunk próbát. Béla felolvasta a Debrecenbe utazók névsorát. Bejelentette, hogy a hétfői és csütörtöki rendes próbákon kívül a jövőben minden szólam más-más napokon heti egy alkalommal szólampróbára is be kell, hogy járjon. Ezen kívül egyéni szólamfelmondás is lesz szombati és vasárnapi napokon, előre megbeszélt időpontban.

Július 28. (Péntek)

Férfi kari próba. Úgy hírlik, hogy a pozsonyi úttal kapcsolatos brűnni út tárgytalanná vált, viszont Nógárdi Laci szerint egy annál jobb dolog van kilátásban, amiről még nem beszélhet. Állítólag a pozsonyiak, tehát Ág Tibiék sem jöhetnek. Mi azonban talán oda mégis mehetünk!? Egy szóval: senki nem tud semmi biztosat.

Július 31. (Hétfő)

Ma szólampróba nélküli összpróbát tartottunk. Újabb háttér-információk keringenek a külföldi útjainkról. Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a csehszlovákiai utunk tárgytalan. Ellenben németországi út van helyette kilátásban. Karl Marx Stadtiakkal cserélnénk, akiknek egyenlőre útlevél problémáik vannak. Tehát semmi sem biztos, ezért nem akar Béla még nyilatkozni. Amikor a külföldi útról szó esik, Béla csak azt ismételgeti, hogy aki még nem fizette be, az szorgalmasan fizesse hónapról-hónapra a 80,- Ft-okat.

A külföldi utunkkal kapcsolatos problémák is mutatják, hogy mennyire mostoha gyerekei vagyunk mi az Együttesnek. A másik kórus már egy hete kint van Várnában a tengerparton. Az ő érdekükben Szigetiék jártak közben, így az simán létrejött, egy bolgár kórussal való csere útján. Úgy tudjuk, hogy a mi esetünkben csak Béla dolgozik a cserelátogatás ügyében, Szigetiéktől segítséget nem kap.

Most úgy érezzük, hogy amennyiben az idei külföldi útból nem lesz semmi, pláne ha Debrecenben is gyászosan szerepelnénk, akkor ez a kórus talán fel is oszlik.

Augusztus 3. (Csütörtök)

A próba szünetét követően bejött Szigeti et. Szokásától eltérően felült a karnagyi emelvényre és szavait „sajnos”-sal kezdte. Ekkor már mindenki tudta, hogy miről van szó. Ismertette, hogy milyen körülmények között nem sikerült semelyik idei külföldi utunk. Elmondta, hogy Ág Tibiék, vagyis az Ifjú Szívek együttes egy félhivatásos együttes, ezért velünk, mint amatőr együttessel nem cserélhetnek. Itt felvetődik a kérdés, hogy ez esetben miért hitegették eddig már legalább egy éve őket – és bennünket egyaránt. Ennek ismeretében Szigetiék telefonon teremtettek kapcsolatot egy brűnni együttessel. Ők örömmel benne is lettek volna egy csereakcióban, de a CSISZ Központi Bizottsága nem engedte őket az idén, csak majd jövőre. Szigetiék végül megpróbálták egy ugyancsak hajlandóságot mutató Karl Marx Stadti, német együttessel felvenni a kapcsolatot, azonban őket sem engedi a Német Kommunista Ifjúsági szövetség az idén, jövőre azonban minden további nélkül.

Szigeti, szokásához híven nagyon körülírtan beszélt és messzemenő sajnálkozását fejezte ki „pechsorozatunk” felett, de – mint mondotta – reméli, hogy nem csüggedünk el, hiszen a jövőben ennél csak szerencsésebbek lehetünk.

Ez a bejelentés természetesen nagyon letörte a kórust. Valahogy úgy éreztük, hogy „ez az egész meg volt így csinálva”. Talán hadd bomoljon fel a kórus. Nagyon könnyen az énekkar bomlásához vezethet a mostani bejelentés. Elhangzott egy javaslat, miszerint a füstbe ment külföldi út idejében csináljunk valami közös programot. Valószínűleg sikerülni fog a balatonföldvári EXPRESS Ifjúsági Táborban e hó 23.-ától kezdődően 10 napig nyaralni, napi 43,60 Ft-ért. Ezen belül az élelmezési költség 33,60 Ft, a szállásköltség 10,00 Ft.

Augusztus 7. (Hétfő)

Ma a Rottenbiller utcában beöltözve svéd vendégeknek énekelt a kórusunk. A szereplés után a nyaralást tárgyaltuk meg.

Augusztus 9. (Szerda)

Ma a Székházunkban 8-tól 11-ig egy litván népi együttes műsorát néztük meg.  Remek műsort (énekkar, szólisták, népi hangszeresek, tánckar) produkáltak.

 

Az énekkar tagjai feljegyzésben fordultak az Együttes vezetőségéhez a próbánkénti 2 db villamos átszálló megjelenéskori – és nem utólagos – megadása érdekében. [ Dokumentum:Feljegyzés.]

 

 

 

 

Augusztus 14.-től 21-éig (Hétfőtől Hétfőig)   Részvétel  A Dal Ünnepén: a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen. [ Dokumentum: A Dal Ünnepe című műsorfüzet (6. műsorfüzet), a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Debrecen 1961. VIII. 15-20-ig című műsorfüzet (13. műsorfüzet), A CD-n nem jeleníthető meg,   valamint a Kórusverseny plakátja (13. plakát). ])

 

Augusztus 14. (Hétfő)

Du. ½3-kor indultunk a Nyugati pályaudvarról Debrecenbe. Este megérkezés után elhelyezkedés a szálláson, majd vacsora. Vacsora után a fiúk közül többen az Arany Bika melletti Pince Sörözőbe, majd onnan – éjjel 2-ig – a Művész Presszóba mentek. Néhány lány kérte a kimaradó fiúkat, hogy vigyenek nekik haza bort. A kis Gordos éjjel 2-kor egy nagy fényerejű (NDK-ból hozott) elemlámpával be is világított a lányok szobájába, felébresztve pl. Klung Zsuzsit, Bereczky Ildit és annak barátnőjét, Editet, akik köszönettel el is fogyasztották a „megrendelésre” hozott bort.

 

Augusztus 15. (Kedd)

Délelőtt próba. Próba után a basszus valamennyi tagja szalmakalapot vásárolt. Ebéd után – csakúgy, mint majd a döntőig minden nap, kb. 1 óra kötelező szilencium. Délután újabb próba volt.

A nemzetközi kórusverseny megnyitóját du. 6-kor tartották az Arany Bika Szálló előtti téren, ahová a basszus – eléggé helytelenül – szalmakalappal vonult ki. A szalmakalapokat ugyan csak a szétoszlás után tettük fel, sikert azonban nem arattunk vele. Amikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, egyszerűen kinevettek bennünket. Kórusunk lányai is akkor még helytelenítették az egész szalmakalap ügyet. (Mert később ők is fényképezkedtek a szalmakalapokkal).

Béla utasítása szerint este ½ 11-re mindenkinek otthon kellett (volna) lennie. Este többen moziban voltak, s ezért késtek valamennyit, Klung Zsuzsi és a kis Godos viszont csak éjfél után tértek haza.

 

Augusztus 16. (Szerda)

Délelőtt ismét próbát tartottunk, amelyen bejelentették, hogy a „kórus-vezetőség” (Tóth Béla és Molnár Sanyi) Klung Zsuzsi és a kis Gordos ellen fegyelmi határozatot hozott, tegnapi kilengésük miatt. Eszerint a tegnap és a tegnapelőtti magatartásáról értesítik Gordos Géza munkahelyét, utolsó figyelmeztetésben részesítik, továbbá nem vehet részt a balatonföldvári nyaraláson. A kis Gordos megpróbált védekezni, de Béla hajthatatlan maradt. Ez a szigorúság az egész kórusban, de különösen a fiúk körében kisebb vihart váltott ki. A fiúk többsége ezt a szigorú verdiktet nagyrészt a basszus egyik vezetőségi tagja rosszindulatának, továbbá annak tudta be, hogy néhány, prűdnek és ugyancsak rosszindulatúnak tartott lány Bélát félreinformálta. Délután újabb próbát tartottunk. A fegyelmi határozat eredményeként – kamillával történő kollektív gargarizálást követően – este korán (már 9 óra tájban) lefeküdtünk.

 

Augusztus 17. (Csütörtök)

A kora délelőtti szereplésünkre való tekintettel reggel ½7-kor keltünk. Miután a programban első helyen szereplő osztrák kórus nem érkezett meg, a második helyen feltüntetett „Ockeghem” kórus pedig az éjszakai lumpolásukra való tekintettel kérték a zsürit, hogy később énekelhessenek, így nem sokkal 9 óra után kórusunk kezdte a vegyeskari verseny elődöntőjét a Központi Művelődési Otthonban (az Arany Bika Szálló  Hangversenytermében). Reggel Szigeti et. vett a kórus részére 2 üveg bort, amelyből közvetlenül a színpadra lépés előtt mindenki kortyolt egyet. Először Palestrina: Drága fény c. művét énekeltük. Jól szólt. Ezután Kocsár-Juhász: Hiszek c. műve következett, amely szintén jól sikerült. Harmadik számként Schütz: Máté passióból a Zárókórust énekeltük olyan szépen, mint az megelőzően még sosem. Tombolt a közönség. Az első sorban ülő olasz kórus tagjai „bravó”-kiáltásokkal nyilvánították ki tetszésüket. Igen jól esett ez a közönségsiker. Befejezésül Kodály: Felszállott a páva c. gyönyörű művét adtuk elő. Ez is igen jól sikerült.

Szereplésünk után beültünk a nézőtérre és ott hallgattuk meg a többi kórus produkcióját. Ezt követően szorongva vártuk a zsűri döntését, amit a délutáni próba közben, kb. 5 óra tájban Kálnoki Kis Sanyi hozott, lelkesedve. A zsűri által a döntőbe juttatott kilenc kórus közül kórusunk nevét a hetedikként olvasták fel, ami nagy valószínűséggel az elődöntő sorrendjét is mutatja. Többünk megítélése szerint az ötödik hely illetett volna meg bennünket a délelőtti produkciónk alapján.

Este 8-tól 10-ig a kelet-német pirnai középiskolai kórussal baráti összejövetelen vettünk részt az ő szálláshelyükön. A baszus a szalmakalapokat természetesen vitte magával, amellyel nagy sikert aratott.

Este ismét korán térünk nyugovóra. A fiúk egyik hálótermében azonban arról alakult ki vita, hogy ki oltsa el a villanyt. Ezt az “alantas és megalázó” műveletet senki nem akarta elvállalni. A mennyezet közepén egyetlen opál lámpabúra “ontotta a fényt” a kb. 40 W-os izzójával. Hosszú idő után a nagy Gordos vállalkozott sajátos módon a “villanyoltásra”: székre állt és egy hosszabbító bot segítségével egy zakót tekert körbe a búrán, amitől jelentősen fényszegényebb lett a körlet. Ezt azonban a többiek nem tekintették megoldásnak. Fodor Laci volt a következő, aki a szekrény tetejéről próbálta elérni a lámpabúrát és egy nyakkendővel, valamint egy nadrágszíjjal “leárnyékolni” azt. (Fodor Laci szekrény-mászását fénykép örökítette meg). Mások részéről is voltak még hasonló trükkök, csak nehogy már valaki “megalázó módon” egyszerűen a kapcsolóhoz nyúlva oltsa el a villanyt. Végül, több órás, variációkkal teli próbálkozást követően, éjfél után valamelyikünk tisztes távolból, szék lábával csapta le a villanyt.

 

Augusztus 18. (Péntek)

Délelőtt a testvérkórusunk szereplését hallgattuk meg az ifjúsági kórusok versenyének elődöntőjében. Ezután a Zeneművészeti Szakiskola egyik kis termében tartottunk próbát kb. ½12-től ½1-ig. Onnan Nógrádi Laci vezényletével néhány basszus egy kis kocsmában ivott fejenként egy fél konyakot, gargarizálva. (A “kezelés eredményeként” a nagy Gordos napok óta fájó torka perceken belül rendbejött). A kórus ebéd után csak lepihent, de nem volt szabad aludni.

Du. 4-kor kezdődött a vegyeskari verseny döntője. A Tours-i francia kórus után másodikként énekeltünk. Pódiumra lépés előtt ismét kaptunk egy-egy korty bort. Ez a szereplésünk sajnos gyengébben sikerült, mint az elődöntőben. Kötelező számunk:    Bartók: Négy szlovák népdal (melynek első tétele eléggé bántóan hamis volt). Schumann: Spanyol szvitje is csak középszerűen szólt.  Meglehetősen formán alul szerepeltünk. Szerencsénkre ez csaknem valamennyi kórusra érvényes volt. Abban a hiszemben mentünk vacsorázni, hogy kb. az ötödikek, vagy a hatodikok lehetünk. Kissé el voltunk kenődve, mivelhogy szerintünk többre is képesek lennénk.

Este kb. 11 óra tájban megtudtuk, hogy a vegyeskari versenyt a váci Vox Humána énekkar nyerte, a második a szovjet kórus lett, míg a harmadik helyen – mindössze egy ponttal előzve meg bennünket – a francia Tours-i kórus végzett. Kórusunk, negyedik helyezettként (94 pontot szerezve) a zsűri javaslatára a verseny rendezőbizottságának külön dicséretét kiérdemelve Emléklapot  kapott.                        [ Dokumentum: az EMLÉKLAP fényképe. ]

Este az Arany Bika hangversenytermében külföldi énekkarok adtak un. Népek Barátsága hangversenyt. Kórusunk több tagja este külföldi énekkarok tagjaival drúzsbázott. Az Arany Bika Bárban – amelyet pl. a walesiek, angol fonetikával olvasva „Ereni Bájk Bár”-nak ejtenek, – rajtunk kívül walesiek, olaszok, németek (hamburgi kórus), franciák, oroszok voltak, akik közösen énekelgettünk, de a walesiek és az olaszok külön-külön is produkálták magukat.

 

Augusztus 19. (Szombat)

Délelőtt csaknem a teljes kórusunk az Ifjúsági Kórusok versenyének döntőjét hallgatta. Testvérkórusunk, a KISZ Központi Művészegyüttes Központi Énekkara első díjat nyert.

Délután 16,30-kor a Déri Múzeum előtti Déri téren a Hazafias Népfront rendezésében, kizárólag külföldi kórusok fellépésével tartották a Népek Barátsága Hangversenyt.

A hazai kórusok a délután folyamán a mi szálláshelyünkön; a kollégium udvarán – ahol a honvédség hatalmas pódiumot épített – tartottak próbát az esti  Dal Ünnepére. Az eléggé elkeseredett kórusunkból csak kevesen voltak jelen ezen a próbán.

Béla és Szigeti közösen a kollégium – az egyébként próbáink helyszínéül szolgáló – földszinti orgonatermébe invitálták a kórust. A „vihar a levegőben lógott”. A hangulat izzó volt. Szigeti szótlanul szemlélte a lassan összeverődő kórust, amely akkor tudta meg, hogy Stauber Jóska nagyon összekapott Tóth Bélával, amikor felvetette az Együttestől való elszakadásunk kérdését.

Először Szigeti emelkedett szólásra, s meghívását tolmácsolta a nagyerdei Vígadóba, a testvérkórusunk első helyének megünneplésére. Néma csend volt a válasz. Ezután Béla forszírozta, hogy amennyiben van valakinek mondanivalója, vagy bejelenteni valója, akkor azt most tegye meg. Felszólította Stauber Jóskát, hogy most mondja meg, amit délután akart. Így közülünk ő beszélt elsőként. Hangoztatta, hogy úgy érezzük, mi csak mostohagyerekei vagyunk az Együttesnek. Felvetődik, hogy szüksége van-e ránk egyáltalán az Együttesnek. Exponálta, hogy a testvérkórus tagjainak egy része lekezelően viszonyul hozzánk. Felvetette továbbá, hogy miért a testvér kórus, és miért nem a mi kórusunk indulhatott a vagyeskarinál sokkal könnyebb mezőnyt képviselő ifjúsági kategóriában, hiszen ott minden bizonnyal jobb eredményt érhettünk volna el. Stauber Jóska felvezető hozzászólását több hozzászólás követte, amelyekben keményebben, vagy kevésbé keményen, de ugyanezeket a problémákat vetették fel, igen elkeseredetten. Stauber elkönnyezte magát. A lányok közül ugyancsak többen elsírták magukat, mintha most pecsételődne meg a sorsunk. A hangulat olyan nyomott volt, mint eddig még soha.  Szigeti szemlesütve, arcát vakargatva, tehát szemlátomást kényelmetlenül érezve magát hallgatta az egymást követő hozzászólásokat. Fodor, Darvas, Kovács Jóska, Klossz Jutka és a kis Gordos is felszólalt. Este 7 órakor Szigeti már-már lezárta a hozzászólásokat, amikor a kis Gordos azt a kijelentést tette, hogy „azért ne tessék bennünket két perccel kifizetni!”, ugyanis az Országos Kulturális Szemle Zárhóhangversenyén; a 8 órakor kezdődött Dal Ünnepén való részvételünkre tekintettel 7-kor kellett vacsorázni mennünk. Igaza volt, de ez mégis csak erős kifejezés volt. Szigeti ebbe nyomban belekapaszkodott, s válaszát azzal kezdte, hogy a szokásos nyakatekert formában kikérte magának és az Együttesnek ezt a hangot. Ezzel hosszú percek teltek el, majd rátért, illetve kitért a kérdésekre, illetve kitért azok megválaszolása elől. Szokásos, „nesze semmi, fogd meg jól” beszédével csak még jobban elkeserítette a kórust. Hangsúlyozta, hogy szó sincs kórusunk „másodfurulyás” szerepéről, hogy volt már az Együttesben, illetve annak egyes részlegeiben ilyen és ehhez hasonló hangulat, amely elmúlt, és ez is el fog múlni. Méltatta szereplésünket. Kifejtette, hogy  – egyesek véleményével ellentétben – Bélának a versenybizottságban való részvétele (bár így kétségkívül kevesebbet tud foglalkozni a kórussal) többet használt a kórusunknak, mint azt gondolnánk. Erre csak büszkék lehetünk, nemhogy azt Béla szemére vetjük. A külföldi út elmaradását is vis majorként tüntette fel ismét, hozzátéve, hogy ezután már csak szerencsésebb periódus következhet.

A kiadott műsorfüzetben foglaltaktól eltérően (miszerint a Dal Ünnepén a résztvevő 38 énekkar között mi is fellépünk a kórusok közös éneklésén,  a vacsora után kórusunk elment testvérkórusunk győzelmét megünnepelni a Nagyerdőbe, ahol „parádés vendéglátásban” részesítettek bennünket is. Mind a testvérkórus tagjai (akik 12 ezer Forintot nyertek), mind mi fejenként 1-1 dl. fröccsöt kaptunk. Ezt utóbb a testvérkórus Szigeti szemére is vetette. Kb. éjjel 1 óráig maradtunk. Az ünneplésen részt vett Vásárhelyi tanár úr is, akit Szigeti “egy nagyfröccsre látott vendégül”.

 

Augusztus 20. (Vasárnap)

Délelőtt volt a díjnyertes kórusok hangversenye a Bikában. A kórusból elég sokan du. a Nagyerdőbe mentek. Megnézték az Egyetemet, majd elmentek a Vidám Parkban.

Este rendezték a versenyzáró díszhangversenyt, amely után átmentünk a Bika Grilljébe. Reggel ½5-ig maradtunk ott, nagyszerű hangulatban.

Augusztus 21. (Hétfő)

A délelőtt 9,20-as vonattal indultunk és du. 3-ra érkeztünk Budapestre.

 

Augusztus 24.-től Szeptember 3.-áig (Szerdától Vasárnapig)

Nyaralás Balatonföldváron az Express Ifjúsági Táborban.

Szeptember 7. (Csütörtök)

Béla bejelentette a jövő pénteki rádiófelvételt, s a jövő vasárnapi Óbudai Dalostalálkozón való részvételt.

Az alt szólam nevében Kányi Györgyi bejelentette az „Alt Szabadállam” megalakulását.

Szeptember 15. (Péntek)

Este ½10-től ¾11-ig rádiófelvétel a Rádió VI.-os stúdiójában. Zenekari Kísérettel és Varga András szólójával egy most, a közeljövőben beinduló új műsor: az Ifjúság a szocializmusért szignálját vették fel. A kis-létszámban jelen lévő kórus meglehetősen indiszponált volt, Varga Andrással együtt.

Szeptember 17. (Vasárnap)

Délután a Textilfestőgyár Szakszervezeti Kulturbizottsága, a III. ker. Tanács VB Népművelési Osztálya és a József Attila Művelődési Ház által rendezett V. Óbudai Dalostalálkozón vettünk részt. Du. 2-kor találkozott kórusunk az óbudai Nagyszombat utcai Amfiteátrumnál. Onnan vonultak a találkozón résztvevő kórusok a III. kerületi Pártbizottság székháza elé, ahol ünnepélyesen megnyitották a Dalostalálkozót. Ezt mintegy kétórás szünet követte, majd du. 5 órakor 21 másik kórussal együtt a Szél utcai Szabadtéri Színpadon adtunk ünnepi hangversenyt. A hangverseny első számaként a résztvevő kórusok közösen énekeltük Kodály: Felszállott a páva és Liszt: Ünnepi dal című műveit. Kísért a B.M Országos Tűzrendészeti Parancsnokság zenekara (Karmester: Papp Tibor őgy.)  A szünet utáni második kórusként kórusunk (KISZ Központi Egyetemi énekkar. Vezényelt Tóth Béla) (mindössze 38 fős létszámmal) Schumann: Spanyol szvitjét, Palestrina:Drága fény, valamint Kocsár: Hiszek című műveit énekete. A hangverseny (14.) befejező számaként ismét közösen énekeltük Karai: Barrikádra c. kompozícióját a szerző zongorakíséretével. Kórusunk szereplése elég jól sikerült.

Más kórusok mellett ott volt a testvér énekkarunk, a Vándor Kórus, a Munkásőrség Központi Férfikara is.  [ Dokumentum: Meghívó (12. meghívó), illetve A/5-ös méretű Szórólap ( 4. szórólap). A CD-n nem jeleníthető meg ].

A szereplés után a kórusból sokan a Lajos utcában lévő Kéli (mai nevén: Híd) vendéglőbe mentek, ahol megvacsoráztak, majd igen jó hangulatban (Szabó Tibi és a kis Gordos zongorakísérete mellett) maradtak ott 11-ig.

 

Amint minden tanév elején, úgy az évben is tagfelvételt hirdettünk, főként az egyetemeken, főiskolákon.  [ Dokumentum: Tagfelvételi felhívás. (11. plakát). ]

 

 

 

November 4. (Szombat)

Este 6 és 7 óra között a Művelődésügyi Minisztériumban a November 7.-e tiszteletére rendezett ünnepségen lépett fel a kórusunk. A műsort mi nyitottuk az Egységbe forraszt a KISZ című dallal. A műsor második felében a Barikádra című dalt, a Kubai indulót (szólót énekelt Nagy Sándor), valamint a Poéma Ukrajnáról (szólót énekelt Dene Jóska) című műveket énekeltük.

November 5. (Vasárnap)

Este az Erkel Színházban az ünnepi dísztornán szerepeltünk. Du. ½5-kor az Együttes székházában öltöztünk be, majd busszal vittek át bennünket a Színházba. A Barikádra című dalt énekeltük.

Onnan ugyancsak busszal a Külügyminisztériumba mentünk, ahol az Egységbe forraszt a KISZ című dalt, a Barikádra című dalt, a Kubai indulót (szólót énekelt Nagy Sándor), valamint a Poéma Ukrajnáról (szólót énekelt Dene Jóska) című műveket énekeltük.

Onnan busszal mentünk vissza átöltözni az Együttesbe, majd ismét vissza a Külügyminisztériumba, ezúttal már szórakozni.

November 19. (Vasárnap)

Este ½7-től 11-ig a KISZ Központi Bizottság Kulturális Osztálya a Partizán Szövetség Székházában lévő Express Utazási Iroda éttermében vacsorán látta vendégül és adott fogadást a kórusunk és a testvér kórusunk tagjai részére. [ Dokumentum: Meghívó (20. meghívó). A CD-n nem jeleníthető meg]

 

November 22. (Szerda)

Ma du. ½4-től tárgyalta az Együttes Fegyelmi Bizottsága a múlt hónapban Bécsben disszidált, majd 3 hét után koncentrációs tábor és börtön után hazatért három rajkó ügyét. Mindhármukat kizárták az Együttesből. Miután mások is tudtak a disszidálás tervéről, ezeknek, valamint a vezetőjük ügyét még folytatják.

November 26. (Vasárnap)

Délután 4-től tartottuk klubestünket a Fiatal Művészek Klubjában. Este 6-tól kb. ½8-ig tartott a műsor, melyet a kórus szólistái (Fodor, Axi, stb.) adtak. Konferált a kis Gordos. Pál Gizi újságkivágásokból egy igen jópofa faliújságot készített.

December 1. (Péntek)

Este a Józsefvárosi Művelődési Házban szerepeltünk. A Négy szlovák népdalt énekeltük.

December 7. (Csütörtök)

Kórusunk a péceli KISZ táborban adott műsort. Finn dalokat adtunk elő, valamint régi számainkból is rögtönöztünk. A szereplés jól sikerült. Az Együttes busza vitt és hozott bennünket.

 

 

1962.

Január 4. (Csütörtök)

A próbán Béla bejelentette, hogy szó van a kórus egy nyár elejei távoli helyre történő állami kiküldetéséről. Három kórus jöhet számításba. Ezért vasárnaponként du. 3 órai kezdettel egy heti harmadik próbát is beállít, amely azonban „nem kötelező”. Mindenki a VIT-re gondol, ezért valószínűleg sokan fognak járni erre az újabb próbára is.

Béla bejelentette továbbá, hogy írtak a pirnaiak. Megkapták csereajánlatunkat, s Szigetivel is beszéltek. Amennyiben felettes szervük jóváhagyja, akkor lebonyolítják a cserét.

Január 27. (Szombat)

Este 6-kor a Filharmónia Ifjúsági Bérletsorozatának keretében – amelynek gerincét az Együttes Szimfonikus Zenekara adta – szerepeltünk a Zeneakadémián. Mi a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust énekeltük. Vezényelt Simon Albert (Jumi). Most fordult elő első alkalommal, hogy szereplésünkkor sem Tóth Béla, sem Nógrádi Laci nem voltak jelen.

A szereplés előtt ½ órával derült ki, hogy egyenruháink a tisztítóban vannak. A testvérkórus ruháit kisegítésképpen csak késve hozták, az abba történő beöltözésre már nem volt idő. Így tarka-barka öltözékben léptünk színpadra. Hát ilyen sem volt még.

Január 28. (Vasárnap)

De. ½ 10-kor – a kórus „közös megmozdulásaként”, vagy tízen – a drezdai képtár tárlatát tekintették meg.

Január 29. (Hétfő)

A mai próba szünetében Tóth Bélát 28. születésnapja alkalmából „szaftosan” köszöntötte fel a kórus. Egy kis bevezető, majd az egész kórus által közösen mondott versike („Pici szívünk, nagy a szánk, Béluskának minden jót kíván-unk”) után szólamonként adtuk át az Axi és a nagy Gordos által vett ajándékokat, amiket külön-külön becsomagoltak. Először a tenor nevében Horváth Imre adott át egy kis cserépben rongyból készült (s a TV-ben beszerzett) művirágot, majd a szoprán részéről Antal Magdi egy mini üveg barackpálinkát. Őt Kányi Györgyi követte, aki az alt nevében – a közeljövőben megszületendő gyermekére célozva – egy cuclit adott át. Végül a basszus nevében a nagy Gordos (aki az egész ajándék-átadást végig kommentálta), emlékeztetőül azokra a szép időkre, amikor Béla még nem mondhatott magának nemhogy 30, de még két évet sem, egy kis zománcozott bilivel kedveskedett Bélának. Bélának valamennyi becsomagolt ajándékot ott helyben kellett kibontania. A bilihez érkezve azt a nagy Gordossal akarta ott helyben kipróbáltatni. Mire a nagy Gordos válasza így hangzott: „Béla, ezt nem tehetem, ez a te méreted!”

Február 5. (Hétfő)

A próbákra a nagy Gordos már hosszú ideje rendszeresen késve érkezik, televíziós elfoglaltságaira hivatkozással. Tóth Béla ma több kritikai észrevétellel is illette őt egyrészt a késéseiért, másfelől hogy amikor már megérkezett, kvázi demoralizálja a környezetét, a basszust. A nagy Gordost mai késve érkezésekor Béla pl. úgy fogadta, hogy „de most ne fogj kezet a Fodorékkal”, amikor a késve érkezéseikor nem is minden alkalommal szokott lejattolni a közelében ülőkkel.

Február 10. (Szombat)

Du. 6-kor a Zeneakadémián zenekari kísérettel Borisz: Forradalmi kórust énekeltük. A szereplés után a kórusból sokan átmentek a Néphadsereg Központ Tiszti Házba.

Felvetődött, hogy a kevés számú megjelenőre való tekintettel érdemes-e a továbbiakban is vasárnaponként próbákat tartani. A holnapi próba mindenesetre elmarad, mert a Juckónak a terhességével összefüggésben kórházba kellett feküdnie.

 

Juckó (Tóth Béláné, Sári Júlia) 13-án, kedden, 6 ½ hónapra, kis súlyú (1,25 kg) leány gyermeket szült. Neve: Edit.

Február 26. (Hétfő)

Az Egyetemi Színpadon egy ifjúsági bérletsorozat keretében – szerencsére csak kis számú diák-közönség előtt – az Együttes Szinfónikus Zenekara kíséretével Borisz: Forradalmi kórust énekeltük. Az egyik „szólista”, aki egyébként a Filharmónia kottatárosa, kriminális volt.

Március 14. (Szerda)

Egész napos kikérőt kaptunk. Protokoll szereplésünk volt a Szakszervezetek Kultúrotthonában a Fehérvári út 47-51-ben. A délelőtti próbán a Márciusi láz botrányosan szólt, este viszont már jobb volt. Énekeltük még a Borisz: Forradalmi kórust, a Kubai indulót, amelyet Varga András szólózott. A Finn népdalt is előadtuk. A TV bemondó Takács Mari konferált.

A jövőben kötelezőek lesznek mindenki számára a vasárnapi próbák is.

Március 21. (Szerda)

Az ápr. 3.-án megrendezésre kerülő ápr. 4.-ei ünnepség próbája az Erkel Színházban.

Március 30. (Péntek)

Du. 6-kor zenekari próba az Együttesben.

Április 1. (Vasárnap)

Este az Együttes székházában a szovjet nagykövetség tagjai előtt szerepeltünk.

Végre a férfi karok is egyenruhát –kék színű egyen-nadrágot –  kaptak.

Április 2. (Hétfő)

Este ½7-től közös próba az Állami Népi Együttes Corvin téri székházában az ápr. 4.-ei kormányünnepségen résztvevő  kórusoknak (a Néphadsereg Énekkara, a Vándor kórus, a mi énekkarunk, stb.) .

Április 3. (Kedd)

Az ápr. 4.-ei kormányünnepségen az Erkel Színházban este kb. 9 órakor kerültünk sorra. Az egyesített kórussal a Poéma Ukrajnáról (szólót énekelt Varga András) című dalt, A Párttal, a néppel kezdetű dalt, végül a Vörös Csepelt énekeltük, melyet visszatapsoltak.

Április 9. (Hétfő)

Az Együttes klubhelyiségében ma nyílt meg kórusunk ötéves fennállására rendezett kiállításunk, melynek fő szervezői Stauber Jóska, Perlusz Sándor (a Magyar Állami Operaház balett-szólistája) és Németh Kriszta voltak. Az ünnepélyes megnyitó a próba szünetében volt, ahol előbb Görög Péter üdvözölte a kórust, majd a testvérkórus énekelt, s ezt mi ugyancsak dallal (Egy szóra szomjas most a nép…) viszonoztuk.

 

A Magyar Ifjúság c. folyóirat egyik áprilisi számának  MŰVÉSZET rovatában a kórus egyik pódium-fényképével felvezetett, “Elől járunk a harcban” című cikkében egyebek mellett a következőket írja a kórusról: “Öt esztendeje alakult a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkar. Ali g néhány hónappal az ellenforradalom után már ott álltak a Zeneművészeti Főiskola dobogóján. Messzire szállt az ének: “elől járunk a harcban”.

Most őket ünnepeljük. A sikereiket. A Bartók Béla nemzetközi kórusversenyen elnyerték a zsűri külön diplomáját, és a mostani jubileum alkalmából megkapták a Szocialista Kultúráért kitűntető címet. …Tekintve, hogy vegyeskórusról van szó, nehezen képzelhető, hogy bizonyos közeledési kísérletek ne történjenek a szólamok között. Mit tesz ilyenkor a karnagy, aki a szólamokért is felelős?  – Megnősül. Én is itt ismertem meg a feleségemet – mondja Tóth Béla.

A karnagy példája követőkre talált. Itt ismerkedett és házasodott össze a Darvas-, Molnár-, Stauber- és a Tóth (Tamás)-házaspár is. …

 

Április 12. (Csütörtök)

Önálló koncertünkre készülve zenekari próba is volt. Meghallgatott bennünket két zeneszerző: Láng István és Kocsár Miklós is.

Április 14. (Szombat)

Este ½8-kor tartottuk (a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkar) öt éves fennállásunk alkalmából Jubileumi Hangversenyünket a Zeneakadémián. Műsor:  Palestrina: Drága fény,  Hassler: Hallod-e,  Brahms: Új szerelmi dalkeringők [a.) Óh szív ne várd…, b.) Rémít és borzaszt…, c.) Hímes pázsit,  c.) Hull a zápor],  Lóránt István: I. hegedű-zongora szonáta (közreműködő), Láng – Szemere: Szerenád (bemutató előadás), Láng -Kövesdi: Lepkenóta (bemutató előadás), Láng -Kövesdi: Évődés,  Kocsár -Juhász: Hiszek,  Kocsár – Juhász: Márciusi láz (bemutató előadás),  Hjarma: A dalnok gyermekkora (bemutató előadás) (észt népdalfeldolgozás),  Munkásbíztató (finn induló) Karai József feldolgozása, Szalmás Piroska szövege, H. Koch – VÁradi: Rumbala (bemutató előadás) (Spanyol forradalmi dal). Szünet után: Beethoven: Karfantázia,  Liszt: Mazeppa (szimfonikus költemény). Alexandrov: Poéma Ukrajnáról.   Vezényelt : Tóth Béla és Nógrádi László. Zongorán kísért: Fülep Tamás és Szabó Tibor.  Közreműködött: az Együttes Szimfonikus Zenekara, vezényelt Simon Albert,  Simor András hegedűművész,  Mátyás Margit zongora, Dene József (ének). [ Dokumentum: nagy alakú plakát (3. plakát), valamint Meghívó. (9. meghívó). ]  Szereplésünk elég jól sikerült.

Szereplésünk előtt du. 5 órakor az Együttesben ünnepség keretében a Művelődésügyi Minisztérium jutalomban részesítette a kórust ötéves munkásságáért. Kovács Jóska, Stauber Jóska és Molnár Sanyi pedig az Országos KISZ Központtól aranykoszorús KISZ jelvényt kaptak.

Április 15. (Vasárnap)

Du. 5-től éjfélig ünnepséggel egybekötött szórakozás a Partizán Szövetség Székházában. A régi, illetve az alapító kórustagok könyvjutalmat kaptak.

Május 5. (Szombat)

Este ½8-kor az Együttes Koncerttermében az Énekkar Szólistáinak hangversenye. Bemutatkoztak: Antal Magdolna, Axentievics György, Ákoncz Ildikó, Fodor László, Hársházi János, Nagy Sándor, Oláh Valéria, Szeles Ida, Zorinácz Katalin. ). [ Dokumentum: nagy alakú plakát. ]

Május 6. (Vasárnap)

Délelőtt 11 órakor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Középiskolai Énektanár- és Karvezetőképző Tanszak Hallgatóinak hangversenyén léptünk fel, ahol kórustársunk; Forrai Magda IV. éves hallgató Haydn: Évszakok című oratóriumából a Tavasz kórust, továbbá Laczó Zoltán IV. éves hallgató Kocsár: Hiszek, valamint Márciusi láz című műveit vezényelte. [Dokumentum: Műsor (11. műsor).]

Május 12. (Szombat)

A KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara szólistáinak hangversenye este 7 órai kezdettel az Együttes Székházában. Műsor:   [ Vecchi: Tarka madár,   Clemens Non Papa: Gyöngyharmat,   Ismeretlen szerző: Virágom, virágom    Előadták: Ákontz Ildikó, Oláh Valéria, Szeles Ida }   { Mozart: Sarastro áriája a “Varázsfuvola” c. operából,   Mozart: Leporello belépője a “Don Juan” c. operából    Előadta: Fodor László ]      [ Handel: Josua,   Mozart: An Cloe.   Volkmann: Csalogánydal     Előadta: Antal Magdolna ]       Balakirev – Lermontov: Álmomban hallgatom,   Csajkovszkij: Románc,   Dargomizsszkij: Nálunk így szokás     Előadta: Hársházi János ]    [ Muszorgszkij: Szeminarista    Előadta:   Fodor László ]      [ Schubert: A határkő,   Schumann: Két gránátos    Előadta: Nagy Sándor ]      [ Petro – Gárdonyi: Dal,   Rajkányi – Quasimodo: Senki,   Horusitzky: Szonett      Előadta: Ákontz Ildikó ]     [Verdi: Fiesco áriája a “Simone Boccanegra” c. operából    Előadta: Fodor László ]      [ Gounod: Mefiszto rondója a “Faust” c. operából     Előadta: Nagy Sándor ]      [ Smetana: Csillagom,    Schumann: Bánat,    Brahms: A kertész,    Brahms: Vízirém      Előadták: Ákontz Ildikó, Oláh Valéria, Szeles Ida ]     [ Zongorán közreműködött és kísért: Mátyás Margit ]        [ Dokumentum: Meghívó (10. meghívó). ]

Május 14. (Hétfő)

Tóth Béla és Szigeti együttesen jelentették be, hogy a torinói Főiskolai Kórusfesztiválra mi, magyarok is kaptunk meghívót. A Művelődésügyi Minisztérium és a KISZ Központi Bizottsága kórusunkat javasolta e fesztiválra, ahová 40 fő utazhat.

Május 16. (Szerda)

Rendkívüli próba a 40 fős keret-tagok, valamint a – a későbbiekben még változó összetételű – 10 fős pótkerettagok számára.

Május 30. (Szerda)

Szólamfelmondás a Vidám nótákból és a Repülj fecskémből.

Június 14. (Csütörtök)

Rádiófelvétel . Egyebek mellett a Fesztivál indulót (Egy szóra szomjas most a nép…) énekeltük.

Június 20. (Szerda)

Tóth Béla – egyebek mellett – bejelentette, hogy Kovács Józsi helyett (akit a Külügyminisztérium nem engedett ki a fesztiválra) a sok-sok késése, illetve hiányzásai miatt a pótkeretbe is csak utólag bekerült nagy Gordos fog Torinóba utazni.

A nagy Gordos ma fizette be a torinói út bennünket (az utazó keret tagjait) terhelő részvételi díját (1.110,-Ft), amely magában foglalja az 5,- $-os devizakeret ellenértékét is. [Gordos László TV gyártásvezetői havi nettó alapbére ekkor 676,- Ft volt.]

 

Június 21. (Csütörtök)

Este 8-kor a Corvin téren a szenegáli kormányküldöttség előtt protokoll szereplés. A Repülj fecskémet énekeltük.

Június 28. (Szombat)

Az Együttesben leadtuk a személyi igazolványainkat, a fiúk a katonakönyveiket, valamint átvettük az egyéni „H”-útleveleinket. Átvettük az egyenruháinkat is.

Június 29.-től Július 7.-ig (Péntektől Szombatig)

Részvételünk a Torinói 6. Nemzetközi Egyetemi Kórusfesztiválon. (Ez a kórusunk első külföldi útja. A kórus tagjainak döntő többsége is (vagy talán mindenki?) most jár először nyugaton. Kórusunk „Ifjusagi Muveszegyuttes Egyetemi Enekkara Budapest” néven vett részt a fesztiválon.). [ Dokumentum: Műsor (7. műsor) és Műsorfüzet (12. műsorfüzet).]

 

Június 29. (Péntek)

14 órakor volt a gyülekezés, majd a Keleti pályaudvarról a Wiener Walcerral 15,05-kor indultunk és 19,50-kor érkeztünk a bécsi Westbanhofra. A magyar-osztrák határhoz közeledve izgatottan készültünk a határ-átlépésre. Most láttuk először a határsávot és a sokat hallott műszaki zárat a szögesdrótkerítéssel, a gondosan elgereblyézett földsávval. Humorizálva figyelmeztettük egymást a fejek lehúzására, nehogy véletlenül az a vasfüggönybe ütközzék.

 

A bécsi átszállásra rendelkezésünkre álló bő egy óra alatt csak a pályaudvaron és annak közvetlen környékén tudtunk szétnézni. Többek első útja a pályaudvari mosdóba vezetett. A fiúk a férfi mosdóban több, eddig még nem látott automatával ismerkedtek. Egyes automatákból a feltüntetett összeg  bedobásával például óvszert lehetett vásárolni, de voltak olyan automaták is, amelyek” furcsa dolgokat műveltek”. Akár meglepetést is tartogattak azok számára, akik a német nyelvet nem ismerték. Tóth Bélát például igen kíváncsivá tette az az automata, amelyen tükör is volt, s mindössze 10 Pfenning bedobásával működött. Béla bedobta a pénzt és várt. Sehol semmi. Közel hajolva a tükörhöz kereste a megoldást. Egyszer csak megpillantott az automatán egy gombot, amelyet gyanútlanul megnyomott. Ebben a pillanatban az automata “szembe köpte”, szerencsére kölnivel. Vagyis az egy kölni-szóró automata volt, s ha Béla éppen nem “keresi a megoldást”, hanem csak öt centivel feljebb tartja a fejét, akkor a kölni nem a szemébe, hanem rendeltetésszerűen az arcára spriccel. Hát “így tanult a magyar”.

Bécsből 21 órakor indultunk tovább a Donau-Tiber Expressel.

 

Június 30. (Szombat)

De. 10 óra után csodálatos, napsütéses időben érkeztünk Veneziába. Pénzváltás után városnézés: Vaporettóval utaztunk a Canale Granden a Piazzo San Marcoig. Onnan gyalog tovább: Szent Márk tér, stb. Kimondhatatlanul boldogok voltunk. Lenyűgözött bennünket ez a csodálatos város. Besötétedés után az egyes épületek sejtelmes megvilágítása, a színpompás neonreklámok, a széles áruválasztékkal bővelkedő, s esetenként a figyelmet mozgó figurákkal is felkeltő, fényesen kivilágított kirakatok látványa megbabonázott valamennyiünket. Ilyen sok csodát el sem tudtunk eddig képzelni.

Éjszaka 1,15-kor utaztunk tovább vonattal Torinóba.

 

Július 1. (Vasárnap)

De. 9 óra tájban érkeztünk Torinóba. Reggeli után helyeztek el bennünket a szállásainkon: részben magán házaknál, részben szállodákban. Ebéd után szunya. Vacsora után fogadás az Egyetem épületében. A polgármester megnyitója után a kórusok egy-egy számot énekeltek. Mi a Repülj fecskémet adtuk elő. Ezt fogadás, éneklés, majd játék követte éjjel ½12-ig.

 

Július 2. (Hétfő)

Délelőtt városnézés és tájékozódás az árak felől. Délután az ultramodern képzőművészeti kiállítást tekintettük meg. Ezután ugyanott került sor az angol és a francia (grenoblei) kórusok koncertjének megtartására. Este ½10-kor a Teatro Carignanóban mi, továbbá a lengyel és a spanyol (madridi) kórusok adtunk koncertetMűsorunk:   Kodály: Horatii Carmen, Bárdos: Napfényes utakon, Láng: Szerenád, Kodály: Esti dal, Láng: Lepkenóta, Volly: Repülj fecském, Bartók: Bolyongás, Kocsár: Hiszek, Kocsár: Márciusi láz, Karai: Vidám nóták, Bárdos: Dana, dana. [ Dokumentum: több nyelvű meghívó (28. meghívó).].  Éjjel 3-kor feküdtünk le.

 

Július 3. (Kedd)

Délelőtt a kórusok közös próbát tartottunk a Teatro Carignóban a Jubilate Deo-ból.

Délelőtt 11-kor a torinói polgármester fogadást adott a kórusok részére. Sajnos a polgármester elesett a fogadáson.

A többi kórussal együtt egy óriási, freskókkal díszített, márványpadlós teremben hosszan várakoztunk a polgármesterre. Amikor pedig az végre nagy lendülettel megérkezett, elcsúszott a márványpadlón és a jelenlévők nagy derültségére, illetve kacagása közepette hosszan szánkázott a fenekén. A kínos szituációban azonban kivágta magát, amikor az angolul tartott beszédét azzal kezdte, hogy nagyon örül annak, hogy ilyen zajos sikere van az ifjúságnál az ő belépőjének.

A beszéd utáni fogadás sokunk számára azért is emlékezetes marad, mert – az itthoni üdítő ital választék után (csak egyetlen “palackozott” üdítő ital volt kapható: a Bambi) – széles színskálán számos üdítő-féleséget kóstolhattunk meg. Sokan ott ittunk először a pejoratívan értelmezett kapitalizmust szimbolizáló Coca Colát. Bizony nem mindenkinek ízlett. Első intrádára olyan Fagifor íze volt.

Délután hegyi pikniken vettünk részt a San Michele kolostornál. (Igen ötletes volt például a spanyolok bikaviadal-imitációja).

Este az Egyetemen a torinói és a római kórusok adtak koncertet. Éjszaka 2-kor feküdtünk le.

 

Július 4. (Szerda)

Délelőtt 9-kor próbát tartottunk a Teatró Carignóban az esti TV-felvételre. ½12-kor városnézésre mentünk. Du. 4-től 6-ig újabb próbát tartottunk. Este 6-tól 7-ig a tartományi főnök adott kerti fogadást a kórusok részére. ¼8-tól ¼10-ig a kórusból sokan az Augusztus moziban a Donna di Notti című amerikai strip tease filmet nézték meg. Teljes árú jegyre nem telt volna. Ezért addig agitáltuk a pénztárost és a pénztár körül ténferkedő jegyszedőt, míg megszánva a szegény vasfüggöny mögül jötteket, egyidejűleg humorosan is kezelve a szex-film megnézésére sóvárgó díszes társaságot, a teljes árúnál jóval olcsóbb; katonáknak, mozgáskorlátozottaknak, valamint “pikkolo bambino”-knak (kis gyerekeknek) szóló jegyekkel engedtek be bennünket.  Azt követően pedig, hogy a 190 cm-nél is magasabb Axira mutatva demonstráltuk, miszerint mi igenis “pikkolo bambinó”-k vagyunk, a beengedésünk okán mutatkozó maradék lelkiismeretfurdalásuk is eloszlott.

 

Későn este néhány számunkat a TV „AMPEX”-re (video) vette fel. Éjjel 1-től hajnali 5-ig egy nyári kerthelyiségben rendezett bálon vettünk részt.

 

Július 5. (Csütörtök)

Torinóból reggel ½8-kor – anélkül, hogy egy percre is lefeküdtünk volna – külön busszal indultunk Savona felé. A savonai, olajos, pakurás vízű szabad strandon fürödtünk. A legtöbbünknek ez volt élete első találkozása a tengerrel. Miután az érintett partszakaszon zuhany sehol sem volt, így „besózva” utaztunk tovább Genovába (sőt két napon át egészen hazáig), ahol az esős időben csak autóbuszos városnézésre volt lehetőség. Du. 5-kor indultunk vissza Torinóba, Alessandrián keresztül utazva. Vonatunk Torinóból  Velence felé este 10,23-kor indult. Éppen hogy csak elértük. Éjszaka Milánóban átszálltunk egy másik vonatra.

A vonaton félig ülve, s törődötten nem-igen tudtunk aludni. A másodosztályú személykocsikban a felszálláskor igyekeztünk “szellősen” elhelyezkedni, vagyis a nyolcszemélyes fülkéket csak hetesével, hatosával, vagy még alacsonyabb létszámban elfoglalni. Ezek ellenére szenvedtünk a vízszintes fekvés hiányától. A Torinóba kifelé tartó úton még megmosolyogtuk Mester Györgyit, aki keskenyebb fajta gumimatracot hozott magával, most azonban már irígykedve tekintettünk a kényelmes fekhelyére. Mindenki a minél vízszintesebb fekvés lehetőségét kereste. Voltak olyan vasúti kupék, amelyekben az üléseket összébb, illetve esetenként teljesen össze lehetett húzni. Az ilyen kupéban utazók akár öten-hatan is, fejtől lábig elhelyezkedve “kényelmesen” utaztak. Mások egyszerüen a kocsi padlójára feküdtek. Ilyenkor nyújtottak jó szolgálatot az újságok. Volt, aki hazuról hozott Népsportot, Népszavát, Népszabadságot terített maga alá. Irígyeltebbek voltak azok az angolul tudó kórustagok, akik akár kuriózumként, akár pedig nyelvgyakorlás céljából Torinóban szert tettek valamilyen angol nyelvű napilapra (pl. New York Herald Tribune, stb.) és ez a magyarnál sokkal “elegánsabb” újság lett a fekvőhelyük. Praktikus megoldás volt aztán az ülések fölötti poggyásztartó hálóban történő alvás. Akik oda “vetették ágyukat”, azok derékszíjjal történő odaszíjazással biztosították magukat a vonat hirtelen fékezésekor, indulásakor történő esetleges leeséssel szemben.

A nappali és az éjszakai utazások során egyaránt gyötört bennünket a szomjúság. Csaknem mindegyikünk szerzett magának valamilyen flakont, vagy üveget. Egy-egy állomásra érve mindég akadt néhány fiú, aki a vonat elindulásáig mást sem csinált, mint a vonatablakokon kiadogatott üres flaskákat töltögette a minden állomás peronján található ivóvíz-csapból.

 

Július 6. (Péntek)

Reggel ½7 tájban érkeztünk Velencébe. Saját magunk gondoskodtunk, egymást váltva a „csomagmegőrzésről”. Nagy bevásárlásokat eszközöltünk a Rialtón. Egyesek vaporettóval kimentek a csodaszép Lidóra. Vonatunk este valamivel 7 óra után indult Bécs felé. Az éjszaka aludni ismét csak nem-igen tudtunk.

 

Július 7. (Szombat)

Reggel 8 óra tájban érkeztünk Bécsbe a Südbanhofra. Onnan villamossal mentünk át a Westbanhofra, ahol csomagjainkat letettük, majd lóhalálban néztük meg a várost. Gyalog „rohantunk” a Schönbrunba. Onnan villamosüzemű busszal elmentünk az Operáig. Majd a Stephanskirche, a Duna kanális, a Burg, a Mariahilfergasse, végül a Ring (egy része) következett. Bécsben legtöbbünk az utolsó Pfeningig elvásárolta a valutáját. Néhány embernek maradt azonban némi pénze még. Azt a pályaudvar restijében igyekeztek elvásárolni. Így tett Jászfi Jancsi is. Mindössze 1,- Shillingje volt még, de azt sem akarta hazahozni. Míg sorára várt a pult előtt, az árlistát tanulmányozta. Mindössze egyetlen tétel mellett szerepelt az 1,- Schillinges érték. Miután kibetűzte az “árú” nevét, a pulthoz érve határozottan mondta: “Bitte eine Flascheneinzatz”, ami magyarul: “Kérek egy üvegbetétet” jelent.

Bécs csakúgy, mint az egész utunk során szerzett számtalan élmény hatalmas benyomást gyakorolt mindannyiunkra. Gyönyörű élményekkel gazdagon feltöltve, ugyanakkor a szürke, magyarországi hétköznapokba történő kényszerű visszazökkenés gondolati kavalkádjának eredményeként igen vegyes érzésekkel szálltunk fel a vonatra.

Du. 15,30-kor indult a vonatunk Budapestre. A vámvizsgálat csak formaság volt.

Július 11. (Szerda)

Szigeti a kórusfesztiválról hazatértünk után köszöntötte kórusunkat.

Július 14. (Csütörtök)

Délután 4-től rádiófelvétel, amelyen a Fesztivál indulót, stb. énekeltük. A rádiófelvétel után este 11-ig tánc az Együttesben. Szigeti fejenként 1-1 üveg sörrel és pogácsával vendégelt meg bennünket.

Július 20. (Péntek)

Kórusunk a Corvin téren bemutató próbát tartott KISZ funkcionáriusok előtt.

Szeptember 3. (Hétfő)

Tóth Béla bejelentette, hogy a már korábban érlelődő jövő évi római utunkkal kapcsolatban megszületett az első konkrét, jelentős lépés. A római kórus megküldte a jövő évre szóló meghívólevelüket. Eszerint ők májusban várnak bennünket 85 fővel 10 napra, ezzel szemben ők a nyáron jönnének 45 fővel 15 napra.

Szeptember 13. (Csütörtök)

Felpörögnek az események. Béla bejelentette, hogy a pénzügyminiszter jóváhagyta a jövő évi kiutazásunkhoz szükséges deviza keretet. Eszerint már csak a KISZ Központ beleegyezése és az olasz hatóságok végleges igenlő válasza hiányzik az utazáshoz.

Szeptember 24. (Hétfő)

Béla elbeszélgetett a basszussal. Felvetette, hogy azok, – és itt, nevek említése nélkül egyértelműen elsősorban több régi, alapító tagra célzott – akik nem tudják vállalni a munkát, inkább maradjanak ki.

November 2. (Péntek)

Du. 3-kor a Villányi út 5.-7.-ben, a Mezőgazdasági Gépészmérnöki (?) Főiskola dísztermében szerepeltünk. Az Akar-e Moszkva háborút című dalt (szólót énekelt Varga András), a Lenin dalt (szólót énekelt Fodor Laci), egy női kari számot (szólót énekelt az egyik kórustársunk), valamint a Borisz: Forradalmi kórust énekeltük.

November 3. (Szombat)

½5-től ½7-ig énekkari próba volt, majd megtartottuk ez évi klubestünket. A klubest műsora, amelyen felléptek Darvas, a kis Gordos, Szőke Jutka, Fodor, Axi, Stauber, stb. este 8-tól kb. 9-ig tartott. (A korábban kiosztott feladatok: Fodor hozta a 8 m/m-es filmvetítőgépét, Gerő feladata volt a vetítővászon és az epidiaszkóp biztosítása, míg a nagy Gordos a TV kelléktárából hozott 4 szalmakalapot, 4 csokornyakkendőt, 4 kötényt és 4 sétabotot.) A kórustagok jelentős része hajnali 4-ig az Együttesben szórakozott, majd ezután néhányan (Albert Géza, Martin Kati, Nógrádi, Ferencz Miki, a nagy Gordos, Hoffmann Juli, Szántó Gitka, stb.) a Belvárosi Kávéházba mentek, ahol 5-ig maradtak.

November 5. (Hétfő)

A próba szünetében, kb. 8 óra tájban az Együttes színháztermében, házi ünnepségen szerepelt a kórus. A Lenin dalt (szólót énekelt: Fodor Laci) és A Kreml falainál című dalokat énekeltük.

A szereplés után jutalmazásokra került sor. (Így többek között a kis Gordos a két kötetes Anna Kareninát (á: 62,-Ft), a nagy Gordos Hanzelka és Zikmund: Fordított félhold (á: 78,-Ft) című könyvét kapta jutalomként.)

November 6. (Kedd)

Du. 3-tól a Hungária körút 11-ben, a Zrínyi Katonai Akadémián szerepelt az Együttes több részlege (rajtunk kívül a  tánckar, az irodalmi részleg szavalói, a Rajkó zenekar.) A kórus az Akar-e Moszkva háborút? című dalt, Borisz: Forradalmi kórust, valamint a Lenin dalt énekelte. Szólót énekelt Fodor Laci.

November 17. (Szombat)

Este 7-kor a Munkásőrség Országos Parancsnoksága és a Magyar Néphadsereg Központi Klubjának Parancsnoksága által a Magyar Néphadsereg Központi Tiszti Házban (Bp., Váci utca 38.) az MSZMP VIII. kongresszusa tiszteletére és a Munkásőrség fennállásának 5. évfordulója alkalmából rendezett Ünnepi Esten vettünk részt. A műsorban közreműködtek: a Munkásőrség Központi Férfikara, kórusunk, valamint Bodor Tibor előadóművész. Vezényelt: Révész László és Tóth Béla. (Helyárak: 6, 9 és 12 forint).               [ Dokumentum: plakát fényképmásolata (24. plakát) A CD-n nem jeleníthető meg.] Mi az Akar-e Moszkva háborút? című dalt (szólózott Fodor Laci), a Borisz Godunov című operából a Forradalmi kórust, a Repülj fecském című dalt, valamint egy női kari számot (most első alkalommal szólózott Zorinácz Kati) adtuk elő. Elég nagy sikerünk volt, bár a Munkásőrség Énekkara ennél is nagyobb sikert aratott.

 

 

November 20. (Kedd)

 

Rádiófelvétel. Csak a női kar.(?)

 

November 22. (Csütörtök)

Vásárhelyi Zoltán tanár úr – már december 10.-ére készülve – végég próbálta velünk a Jézus és a kufárokat. Nagyon meg volt elégedve, de jól is csináltuk.

December 1. (Szombat)

A holnapi szereplésre Csenki Imre a Kállai kettőst próbálta a kórussal.

December 2. (Vasárnap)

Du. 3-kor mindössze egyetlen alkalommal próbáltuk el közösen a veszprémi énekkarral a Kállai kettőst.

A Népművelési Intézet által du. 4-től a Zeneakadémián, Kodály Zoltán műveiből a 80 éves Mester köszöntésére rendezett Kórushangversenyen a hetedik (a szünet utáni első) kórusként szerepelt énekkarunk. A Cohors Generosat énekeltük mérsékelt-, majd Vásárhelyi Zoltán dirigálásával a Jézus és a kufárokat kirobbanó sikerrel. Eddigi fennállásunk talán legnagyobb sikerét arattuk. Hosszú percekig dübörgött az ütemes, és „hogy volt” kiáltásokkal fokozott tapsorkán. A hangversenyen a színpadról nézve a baloldali díszpáholyban, mélyen hátrahúzódva, fiatal feleségével együtt jelen volt Kodály Zoltánnak nagy ováció közepette előre kellett jönnie. Akkor már kórusunk is a közönséggel együtt ünnepelte a nagy zeneszerzőt és a művet egyaránt. A közönség még kórusunk levonulása közben is újrázott.

A hangversenyt a Veszprémi Városi Énekkarral mi zártuk. Csenki Imre vezényletével a Kállai kettőst énekeltük. Az Együttes Szimfonikus zenekara kísért. A siker ezúttal is óriási volt. Ütemes tapssal hívták ki ismét a díszpáholy elejére Kodály Zoltánt. A nézők a helyükről felállva a pódiumig húzódtak előre, hogy minél közelebbről láthassák a Mestert.                        [ Dokumentum: A/4-es méretű plakát (28. plakát). ]

(A Zeneakadémiát a nyáron belsőleg gyönyörűen felújították. A nagytermet átfestették, a világítást jelentősen megjavították).

A hangverseny után az Együttes Székházának Klubjában este 11-ig a veszprémi kórussal ismerkedési estet tartottunk.

December 3. (Hétfő)

Ma Gulyás György próbálta a kórussal Kodály: Öregek című kórusművét, amelyet – állítólag – december 15.-én, 16.-án a debreceni Kodály kórussal közösen fogunk énekelni.

December 5. (Szerda)

Du. 4-kor Mátyásföldön a szovjet katonai parancsnokságon szerepelt a kórusunk.

December 6. (Csütörtök)

Este ½7-kor – a f. hó 10.-ei díszelőadásra készülve – egyesített kóruspróbán vettünk részt a Corvin téren Vásárhelyi Zoltán vezényletével. Azután kóruspróbát tartottunk.

December 8. (Péntek)

Este ½7-kor – a f. hó 10.-ei díszelőadásra készülve – egyesített kóruspróbán ( a Zeneművészeti Főiskola Énekkara, a Vándor kórus, a Magyar Rádió Kórusa, valamint a mi kórusunk) vettünk részt a Corvin téren Vásárhelyi Zoltán és Csenki Imre vezényletével.

December 10. (Hétfő)

Délben próbát tartottunk az Erkel Színházban. A lemondott Pál Gizi helyett Fodor Lacit választottuk meg kórustitkárnak. Estére az Együttesben öltöztünk be, ahonnan az Együttes autóbusza szállított oda-, s vissza bennünket.

Este 7 órakor kezdődött az Erkel Színházban a Kodály Zoltán 80. születésnapjára rendezett Díszelőadás. Kórusunk, a Zeneművészeti Főiskola Énekkara, a Vándor Kórus, a Rádió Kórus, valamint a testvérkórusunk Vásárhelyi Zoltán vezényletével a Jézus és a kufárok c. remekművét adtuk elő, fergeteges sikerrel. A műsorszám után – ifjú nejével a színpadról nézve a jobboldali díszpáholyban helyet foglaló – Mestert hosszú percekig ünnepelte a közönség, majd Vásárhelyivel az élen mi is. Kodály a helyéről felállva meghajlással, majd ránk: a kórusokra mutatva fogadta az ovációt. A második számként előadott Mátrai képeket szintén Vásárhelyi Zoltán vezényelte. A mi kórusunk ekkor csak statisztált.

Szünet előtt Csenki Imre vezényletével A magyarokhoz című művét kánonban adta elő több ezer kórista. Az első szólamot a Belügyminisztérium Énekkara és a Néphadsereg Központi Énekkarának férfikara (a színpad közönség felől nézve bal oldalán) énekelte, a mi kórusunk (uni szónó) énekelte a második szólamot. Szemben a rendőrökkel, harmadik szólamként a leánygimnáziumi kórusok énekeltek. Negyedik szólam voltak a színház földszinti széksorai között elhelyezkedő úttörő kórusok. Kánonban énekeltük a művet. Monumentális mű monumentális előadása lehetett, mert utána elemi erővel csattant fel az ismétlést is kikövetelő taps. Igen jól eső érzés volt. Kodály Zoltánt ismét hosszan ünnepeltük még az ismétlés előtt.

December 15.-től 16.-ig  (Szombattól Vasárnapig)

Két napos debreceni szereplésünk a 80 éves Kodály Zoltán tiszteletére rendezett hangversenyeken.

 

December 15.-én (Szombaton)

reggel 9-kor két db. 50 személyes farmotoros Ikarussal (valamint a ruhákat szállító tehergépkocsival) indultunk Debrecenbe, ahová – a tehergépkocsi elromlása miatt – csak du. 4-re érkeztünk meg.

A 80 éves Kodály Zoltán tiszteletére az Országos Filharmónia és a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola által este ½8-kor rendezett hangversenyen működtünk közre ( a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara) a Kodály Kórussal , valamint a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola Ifjúsági zenekarával együtt a Zeneművészeti Szakiskola dísztermében.   [ Dokumentum: A/4-es alakú Meghívó (30. meghívó). ]  A műsor első részében kórusunk egyedül énekelte Kodály: Cohors Generosa, Horatii Carmen és a Jézus és a kufárok című műveit, majd a Kodály Kórussal közösen  Kodály: Öregek, valamint  A magyarokhoz című szerzeményeit adtuk elő. A szünet után Volly: Repülj fecském, Kocsár: Hiszek, valamint Kocsár: Márciusi láz című műveit énekeltük.

A koncert után a Kodály kórus vendégül látta a kórusunkat; fogadást adtak tiszteletünkre. Éjfélig tánc következett. Onnan egyesek a Művész presszóba, mások a Bikába mentek szórakozni. A Diák Turista Szállóban levő szálláshelyünkre éjjel kb. ½2 tájban történt megérkezést követően még hajnali ½4-ig maradtak fenn a „kimaradók”

 

December 16.-án (Vasárnap)

délelőtt 11 órakor a Debreceni Kodály Kórussal adtunk közös ünnepi hangversenyt a Debreceni Városi Tanács v.b. művelődésügyi osztálya rendezésében (ugyancsak) a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola hangversenytermében a Pártkongresszus, a kongresszusi munkaversenyben élen járók tiszteletére. Mindkét nap nagy sikerünk volt. Vezényeltek: Tóth Béla és Gulyás György Liszt-díjas. Kísért: a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola zenekara. [ Dokumentum: plakát fényképmásolata. (23. plakát), A CD-n nem jeleníthető meg Meghívó (25. meghívó). A CD-n nem jeleníthető meg ]

A műsor után városnézésre került sor. Majd megebédeltünk. Du. ½++3-kor a buszokkal kimentünk a Kossuth Lajos Tudományegyetemre. Onnan buszainkkal du. 4-kor indultunk és este 10-re értünk Pestre.

 

A HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ december 18-ai száma  Hét végi hangversenyek rovatának két írása is méltatja szereplésünket. A Kodály Zoltán köszöntése című cikk egyebek mellett megírja, hogy  „…. Nagy sikerrel vendégszerepelt a műsorban a KISZ Központi Művészegyüttes egyetemi énekkara. A budapesti kórust Tóth Béla, a debrecenit Gulyás György Liszt-díjas vezényelte. …”

A Hangverseny a kongresszusi versenyben élenjárók tiszteletére című írásban kórusunkról a következők olvashatók: …A műsorban fellépett a KISZ Központi Művészegyüttes egyetemi énekkara Tóth Béla vezényletével. Az együttes Muszorgszkij, Kalmanovszkij, Muradelli, Holminov, Kocsár, Volly, Láng műveiből adott elő nagy sikerrel. Holminov és Kalmanovszkij műveinél Fodor László énekelt szólót….”

 

December 20. (Csütörtök)

Tóth Béla a próbán értékelte a kórus ez évi teljesítményét. Kijelentette, hogy nagyon elégedett az ez évi komoly munkával, amit megköszönt a kórusnak. Stauber Jóska viszont Bélának mondott köszönetet.

Béla bejelentette, hogy a jövő évi római utunkat a Pártközpont is jóváhagyta, így magyar részről már szinte semmi akadálya nincs kiutazásunknak.

 

 

1963.

Január 3. (Csütörtök)

Ma az olasz kórustól egy levél érkezett, amelyben azt jelzik, hogy részükről nehézségek merültek fel a tervezett időponttal kapcsolatban. A májusi időpont helyett októbert javasolják.

Január 5.-től 6.-ig  (Szombattól Vasárnapig)  A kórus szegedi útja.

Január 5. (Szombat)

Du. 5,20-kor gyorsvonattal indult a kórus a Nyugati pályaudvarról Szegedre, a holnapi szereplésre. Új Szegeden egy kollégiumban szállásoltak el bennünket. A Hungária étteremben vacsoráztunk. Onnan – Gerő intelmei ellenére – a kórus egy, már ismert, renitens része: a fiúk szinte valamennyien, s a lányok közül is többen hajnali ½ 4-ig járták Szeged szórakozóhelyeit: Tóth vendéglő (lebuj), Jégkunyhó bár, Hági söröző, Hungária bár, végül a tánczenés Hungária étteremben kötöttünk ki.

 

Január 6. (Vasárnap)

Délelőtt 11-kor a Szegedi Nemzeti Színházban a Pártkongresszus tiszteletére rendezett munkaversenyben kitűnt dolgozók részére adtunk műsort két részben. Az első felállásban a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust énekeltük (rendkívül hamisan és rosszul). Mátyás Margó az orchesterből kísért zongorán, amit alig hallottunk a színpadon. Második felállásunkban a „torinói blokk” egy részét adtuk elő. Nemcsak mi voltunk gyengék, de ilyen rossz közönségünk sem volt még soha. Délután városnézésen voltunk, majd egy operaelőadást tekintettünk meg. Este 11-kor érkeztünk haza vonattal.

Január 7. (Hétfő)

Béla tolmácsolta az Együttes vezetőségének elmarasztalását a szegedi „le”-szereplésünk miatt.

Január 26. (Szombat)

A Magyarországon tanuló kubai diákok részére az Együttes Színháztermében adott műsort a kórus. A kórusszámok mellett a Tóth Béla, a „kis huligán” (?), Fodor Laci, nagy Gordos, Stauber Jóska összetételű kvintett két kubai dalt adott elő (Az Ay Cubano és a Tudja Mexikó is rég…kezdetű dalokat), humoros formában.

Február 6. (Szerda)

A KISZ Központi Művészegyüttes az Állami Népi Együttes Székházában a DIVSZ delegáció előtt szerepelt. Kórusunk a Kállai kettőst énekelte.

Február 9. (Szombat)

Este 8-tól tartottuk a két testvér-énekkar közös klubestjét az Együttes Színháztermében. A klubest egy kb. 1 ½ óra hosszat tartó, humoros szellemi vetélkedővel egybekötött Ki mit tud-dal kezdődött. A Ki mit tud keretében a két kórus egymásnak énekelt. A vetélkedőn, amelyet meglehetősen közepes színvonalon a nagy Gordos vezetett, öt fős csapatok mérték össze tudásukat. A klubest hajnali 3-kor ért véget.

Február 11. (Hétfő)

Délután ¾6-kor a METESZ előadótermében a Művelődésügyi Minisztérium felkérésére a Műv. Min. jelölő gyűlésén szerepeltünk. Műsor: A Párttal, a néppel…, Akar-e Moszkva háborút (szólót énekelt Fodor Laci), stb.

Február 23. (Szombat)

Szőgyi Jóska, az Együttes 10 éves tagja, szólótáncosa f. hó 10.-én szénmonoxid-mérgezésben hunyt el. Ma búcsúztatták a Farkasréti temetőben. Temetésén a két testvérkórus közösen a Munkás gyászindulót énekelte.

Február 25. (Hétfő)

A Vezetőség szólamonként megbírálta a próbákra trehányul járókat, majd a Fodor – mint kórustitkár – a próba második felében többeket nyilvánosan megdicsért.

Március 10. (Vasárnap)

Délelőtt 10-től 11-ig a  az Együttes valamennyi részlege a Vasas Székházban az Együttest bemutató élő, Intervíziós, „Repülj fecském” címet viselő TV adásban szerepelt. Kórusunk a Repülj fecskémet énekelte.

(A TV adás gyártásvezetője a nagy Gordos volt. Az adást rendezte Pauló Lajos. Asszisztense Szűcs László volt. Az operatőrök: Czóbel Anna, Miszlay Gyula, Bónis Gyula, Mestyán Tibor. A díszletet Barta László tervezte.)

Március 14. (Csütörtök)

Délután 5kor a Hazai Fésűsfonó Munkásklubjában a KISZ Központi Bizottságának hivatalos március 15.-ei ünnepségén szerepelt a kórus. Udvardy L.József Attila: a Tél, valamint Kocsár – Juhász: Márciusi láz című műveket énekeltük.

Beöltözés az Együttesben, majd busszal szállítottak oda- és vissza bennünket.

Március 20. (Szerda)

Kórusunk este ½6-kor a Tanácsköztársaság kikiáltása évfordulójának protokoll ünnepségén szerepelt a KPVDSZ Jókai utcai székházában.

Március 21. (Csütörtök)

Béla bejelentette, hogy levelünkre válasz-távirat érkezett a római kórustól, amelyben közlik, hogy rövidesen a részleteket is tartalmazó levelet küldenek. Előljáróban annyit közöltek röviden, hogy májusban 65 főt tudnak fogadni 6 napra, költőpénz nélkül. Ők a nyáron 30 fővel mindössze 3 napot töltenek majd Magyarországon (egy napot Romániába menet és kettőt onnan visszafele jövet). Természetesen költőpénzt kérnek.

Béla azt is bejelentette, hogy vasárnaptól kezdve minden vasárnap du. 3-tól kóruspróbák lesznek.

Március 25. (Hétfő)

Tóth Béla és Csaláné telefonon beszéltek az olaszokkal, akik közölték, hogy feltételeik közé tartozik az is, hogy oda- visszautazásuk költségét is mi fizessük (aminek természetszerűleg deviza kihatásai is vannak).

Március 26. (Kedd)

Tóth Béláék a Pénzügyminisztériumban jártak az olaszok újabb igényének teljesítése ügyében, valamint hogy nekünk is szerezzenek költőpénzt.

Március 27. (Szerda)

A Pénzügyminisztérium már-már hajlik kéréseink teljesítésére.

Március 29. (Péntek)

Az olaszok újabb távirata: nem kell, hogy az útiköltségüket fizessük, de ez esetben csak 3 dollár költőpénzt adnak nekünk fejenként.

Április 3.-tól 4.-ig  (Szerdától Csütörtökig)    A kórus szegedi szereplése.

Április 3. (Szerda)

Reggel 9-kor külön buszokkal indult az Együttes tánckara, szimfonikus zenekara és a kórusunk Szegedre, ahol este 8-tól 10-ig a Nemzeti Színházban az Április 4.-ei ünnepség keretében adtunk műsort. Műsor után sokan a Hági sörözőbe mentünk.

 

Április 4. (Csütörtök)

A kórus délelőtt Szegeden városnézésen vett részt, majd buszainkkal du. 2-kor indultunk haza.

Április 8. (Hétfő)

A római kórustól végre megérkezett a szerződés. Ebben az áll, hogy az ő oda-vissza útjukat mégiscsak mi fizessük. Béla, Fodor, Stauber és a szólamvezetők felolvasták az utazó-keret névsorát, amely 12 fővel több a ténylegesen utazó létszámnál.

Április 22. (Hétfő)

Este 7-től 10-ig hanglemezfelvétel a Hanglemezgyártó Vállalatnál. Akar-e Moszkva Háborút (szólót énekelt Varga András, kísért a Rádió Szimfonikus Zenekara), Kubai forradalmi dal.

Április 25. (Csütörtök)

Este ½7-től 10-ig hanglemezfelvétel a Hanglemezgyártó Vállalatnál.

Megtudtuk, hogy a KISZ Központi Bizottsága nem hagyta jóvá, hogy az olasz cserekórus visszautazási költségét mi, magyarok devizában fizessük.

Útleveleink már az olasz vízum-kérésnél tartanak.

Április 27. (Szombat)

Délután 4-kor a Margit szigeti Úttörő Stadionban a basszus és a tenor csapatai között futball mérkőzést rendeztünk. A mérkőzést a basszus csapata 0:0-as félidő után 2:1-re nyerte.

Április 29. (Hétfő)

Hanglemezfelvétel. Az Ifjúmunkás indulót, a Munkás gyászindulót, valamint a DIVSZ indulót énekeltük lemezre.

Ma fizettük be az olasz út bennünket (az utazó keret tagjait) terhelő teljes részvételi díjának (1.410,-Ft) első részletét  (800,-Ft), amely magában foglalja az 5,- $-os devizakeret ellenértékét is. [Gordos László TV gyártásvezetői havi nettó alapbére ekkor 840,- Ft volt.]

Április 30. (Kedd)

Béláék telefonáltak az olasz kórus illetékeseinek. Közölték velük, hogy a KISZ KB nem hagyta jóvá az ő útiköltségük részünkről történő devizás fedezetét. Ezt az olaszok tudomásul vették, viszont kérték, hogy akkor legalább a magyarországi utazási költségeiket fedezzük. Úgy tűnik, ennek semmi akadálya nem lesz.

Május 5. (Vasárnap)

Délelőtt ½11-kor a Zeneakadémián kórusunk végzős  karvezetőinek (Ákontz Ildi és Szeles Ida) diplomahangversenyén szerepeltünk. A Lasciate mi Morire című számot (vezényelt Szeles Ida), majd Udvardy L. – József Attila: Tél c. művét (vezényelt Ákontz Ildikó) énekeltük.  [ Dokumentum: A/4-es alakú szórólap (2. műsor) A CD-n nem jeleníthető meg]

Május 17. (Péntek)

Az Együttes táviratban értesítette az utazó keret tagjait, hogy tegnap a Magyar Külügyminisztérium és az olasz cserepartner többszöri interveniálása, illetve sürgetése után megérkeztek az olasz vízumok.

Május 18. (Szombat)

Este ½8-tól 10-ig tartott önálló hangversenyünk ( a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkarának hangversenye) a Zeneakadémián.   Műsor:    Pitoni: Boldog aki énekel,  Monteverdi: Lasciate mi morire,  Lassus: Hogyha a férjem,  Purcell: Passacaglia a King Artur c. operából,  Liszt: Két etüd (Es dur, F moll; közreműködővel), Bartók: Leánynéző,  Kodály: Cohors Generosa,  Kodály: Öregek,  Kodály: Jézus és a kufárok,  Hyarma-Váradi: A szabadság reggelén,  Udvardi L. – József A.: Tél, Lóránd I. – Vasvári I.: Mindvégig (bemutató előadás),  Petrassi: Nonsense (Magyarországi bemutató),  Frescobaldi – Dobszay: Partite sopra la follia (Bemutató előadás),  Kocsár Miklós: Capriccio,  Beethoven: Karfantázia (Zongora szóló: Petri Endre). Közreműködött: az Együttes Szimfonikus Zenekara (vezetőkarnagy: Simon Albert), Mátyás Margit (zongora), Antal Magdolna, Ákontz Ildikó, Szepesi Ildikó, Hársházi János és Dr, Fodor László (ének).  Vezényeltek: Vásárhelyi Zoltán m.v. Kossuth díjas, Tóth Béla és Nógrádi László.  [ Dokumentum: Plakát (4. plakát), Meghívó (15. meghívó).]

Május 19.-től 29.-ig (Vasárnaptól Szerdáig)  Kórusunk olaszországi turnéja.

Május 19. (Vasárnap)

Kórusunk reggel 9,35-kor indult a Keleti pályaudvarról. Bécsbe a Westbanhofra 13,30-kor érkeztünk, ahonnan ( a már két napja Bécsben lévő és velünk tovább utazó dr. Abella Miklóssal) indulva városnézésen vettünk részt. (Belvedere palota, Ring, Opera, Gartner Strasse, Stephanskirche, Graben). Bécsből este 22,20-kor indultunk tovább az Österreich-Italien Expressel. Délután már Bécsben esett az eső. Éjszaka (a vonaton) hideg idő. Az Alpokban is esett az eső.

 

Május 20. (Hétfő)

Hajnali 5,50-kor érkeztünk Tarvisio határállomásra, majd 10,27-kor Veneziába. Ott a római vonat 11,08 órai indulásáig rendelkezésünkre állt  igen rövid idő alatt a Santa Lucia pályaudvar környékén rövid városnézést tartottunk. Út közben Bolognában mindössze 10 percnyi időtartamra kiszálltunk egy, a vonaton megismert olasz lány vezetésével. 19,32-kor érkeztünk Rómába a Termini pályaudvarra. A pályaudvaron a vendéglátó olasz kórus ( a Római Egyetemek Kórusa) magyar feliratú transzparensekkel várt bennünket. Mi énekléssel viszonoztuk az üdvözlésüket. Ezután külön busszal vittek bennünket a szálláshelyünkre, a Via Alessandria 63-ban lévő Pensione Ciprone-ba. (Szálláshelyünk telefonszáma: 860-808. Bus Staz. 36-62). Az elhelyezkedés után megvacsoráztunk (leves, hús salátával, Chianti), majd igen fáradtan tértünk nyugovóra.

 

Május 21. (Kedd)

Reggel ½9-kor keltünk fel. A reggeli, majd a hivatalos, szervezett pénzváltás után városnézésen vettünk részt: Villa Borghese, a kastély képtára (Tizián: Égi és földi szerelem;   Berini: Dávid, A parittyás, A tüskehúzó fiú, Proserpina elrablása szobor, Apollo és Dafne szobor;   Canova: Vénus szobor;   Caravaggio: Szent Jeromos). ½ 12-kor megebédeltünk (makaróni sajttal és paradicsommal, pörkölt, cseresznye). Du. ¼ 4-től újabb városnézés: Dioclecianus termái (Republika téri szökőkút), Termini pályaudvar, Santa Maria Maggiore templom, végigsétálva a V. Quattro Fontanen, majd a Via Vittorio Veneton. Vacsora után az olasz kórus néhány tagjával a Pincióra, majd éjszaka 1 óráig ismét a Vittório Venetóra mentünk.

 

Május 22. (Szerda)

Néhányan Nápolyba szerettek volna kirándulni. Ezt Tóth Béla nem engedélyezte.

Délelőtt ½9-től 1-ig autóbuszos városnézés idegenvezető nélkül. (Fountana Trevi mellett elhaladva, a Piazza Navona (a négy évszaknak megfelelő 4 szökőkúttal, melyek közül a középső Bellini alkotása), a Pantheon, Monument Vittorio Emanuelle II., a Piazza Venezia (a közelében Sophia Loren lakása), Foro Romano, Colosseo, St. Pietro in Vincoli (Michelangelo Mózes szobra).

Dombi Jóska igen felkészülten és remekül idegenvezetett bennünket, elmagyarázva igen sok művészettörténeti részletet is mindenegyes meglátogatott helyen.

Ebéd után a városnézés folytatása: a Palazza St. Pietro, a Szent Péter Székesegyház, elhaladva a Castel S. Angelo (Angyalvár) mellet.

Ezután hangversenyt hallgattunk a Via della Conailiazionen lévő della Academia Santa Ceciliaban.

Vacsora után az olasz kórus néhány tagja több kórustagunkat kocsival elvitte a Fountana Trevihez, majd a Foro Romanohoz. Néhányan éjszaka 1-től ½3-ig teljesen véletlenül filmforgatást néztek Vittorio de Sica rendezésében.

Nap közben a városnézés idején többen előre sietve, ill. le-lemaradva a többiektől igyekeztek egyéb ügyeiket, feladataikat is elintézni. Így például a Gordos testvérek, egy otthoni kötőgépes ismerősüktől nagyobb mennyiségű (sok motring) színes fonal megvételére kaptak megbízást (természetesen üzleti alapon). Az annak megvásárlásához szükséges valutát az ő nevükre un. Post restante küldték a római Főpostára.  Amikor a kórus városnézés közben a Főposta közelében volt, a nagy Gordos, megcélozva a Főpostát, lóhalálban “nyitott(nak vélt) kapukat döngetett”: azaz homlokával neki rohant a Főposta azon üvegajtajának, amit ő egyszerűen nyitva lévő bejáratnak hitt, minthogy ilyen keret nélküli, hatalmas üvegtábla-ajtók nálunk itthon még nincsenek. A fején egy nagy pukli keletkezett. Így városnézés további időszakában már az volt a legfőbb gondja, hogy hol tudja ismételten hideg vízzel megvizesíteni a zsebkendőjét, melyet a homlokához nyomva kezelte a duzzanatot.

 

Május 23. (Csütörtök)

Autóbusszal kirándultunk Osciába a tengerpartra. Ott megfürödtünk. Lányainkkal olasz fiúk oly módon is kezdeményeztek kapcsolatfelvételt, hogy ők a homokos tengerből apró rákokat és kagylókat szedtek ki, a rákokat a kitépett lábaik nélkül, a kagylókat pedig szétfeszítve és csak úgy nyersen felhörpintve elfogyasztották, erre buzdítva a lányokat is. A lányok közül mind többen, majd néhány magyar fiú is kipróbálta ezt a nem éppen gusztusos mutatványt. A fiúk egy része olaszokkal foci meccset játszott. Kb. de. 11-től a délutáni órákig voltunk a tengerparton, ahol az itthoni előnapozás hiányában jó néhányan, így pl. Tóth Béla is pecsenyére égtek.

Du., ill. kora este, hazafelé jövet megtekintettük Róma egyik új városrészét, az EUR-t. Onnan a Metropolitanaval (gyors-, részben kéregvasút) mentünk haza. Ma, az elmúlt napok alváshiányát pótolva, korán feküdtünk le.

 

Május 24. (Péntek)

Délelőtt bevásárlási céllal – de sokan eredmény nélkül – jártuk (rohantuk végig) a várost. Délután lepihentünk, majd kóruspróbát tartottunk az Egyetemen. Ma este is korán feküdtünk le.

 

Május 25. (Szombat)

Délelőtt a gyönyörű Vatikán múzeumot néztük meg.

Délután kötelező szilencium.

Kórusunk az Aula Magna dell Univresitan este 6-tól ½9-ig az Istituzione Universitaria dei Concerti rendezésében adta a római 1962/1963 évad  hangversenybérletének záróhangversenyét, amelyen elsősorban magyar zeneszerzők műveit tolmácsoltuk. [Dokumentum:Római hangversenyünk plakátjának fényképmásolata (20. plakát), Meghívó a koncertre (5. és 6. meghívó) Műsorfüzet ( 2. műsorfüzet).]

 

Koncertünk az itthon mutatott teljesítményünket tekintve jól, az olasz körülményekhez viszonyítva azonban csak közepesen sikerült, a kis létszámú (a terem 1/3.-át betöltő) közönség előtt.

Este az olasz kórussal közös autóbuszkirándulást tettünk a Rómától mintegy 30 km-re lévő gyönyörű Tivoliban lévő Villa d’Este-be, s annak csodálatosan szép, megvilágított szökőkutakkal teli kertjébe, parkjába. Hazaérve a panziónkban éjszaka megvendégeltük néhány olasz vendéglátónkat.

 

Május 26. (Vasárnap)

Utolsó nap Rómában. Szabad-foglalkozás. Kisebb csoportokban jártuk az Örök Várost. Többen délelőtt Róma egyik legérdekesebb piacán, a Porta Portésén jártunk. Délben ez a csoport a Piazzo St. Pietrón a pápai áldást várta, de a Pápát nem láthattuk, mert betegsége miatt az ablakában nem jelent meg, csak betegágyából olvasta fel az áldást. A római kórusból ott volt velünk az egyik fiú: Andrea. A Szent Péter Tér után visszamentünk a Porta Portésére. Ebéd után többen, három római kórustag (Andrea, Beatrice, …) autóival folytattuk a városnézést: Piazza de Spagna, San Giovanni in Laterano (Jézus … Pilátus lépcsői), a mellette levő templom, Via Appia, Anticqua, San Paulo templom és kolostora, Foro Italiano (a Stadion, fagylalt evés, kilátás Rómára.).

Szilvási Botond és Szilvási Tünde, akiket nap közben egy idegen férfi társaságában még egyesek láttak a városban, a szálláshelyen estére megbeszélt találkozóra már nem jöttek vissza a megbeszélt időre. Egy rövid várakozási idő után felnyitott csomagjaik tartalmából nyilvánvaló lett, hogy disszidáltak. (Tisztálkodási eszközeik, fehérneműik hiányoztak a csomagjaikból). Ezek ellenére még a pályaudvaron is – ellentmondásosan bár, de – bíztunk benne, hogy olyas valami történt velük, amiért csak késnek, de végül is majd csak megérkeznek. A kórus hangulata a vonat indulási idejének közeledtével egyre nyomasztóbbá vált. Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen esemény megpecsételi a kórus jövőbeni nyugati utazásait.

Éjjel 1,05-kor indult a vonatunk Rómából Firenzébe.

 

Május 27. (Hétfő)

Reggel 7 óra tájban érkeztünk meg a vonattal Firnzébe. Ott egész nap várost néztünk: Santa Maria Novella templom, Duomo ( Szent János  keresztelő kápolna külső ajtaján a Ghiberti által készített Paradicsom kapuja), a harangtorony, a Medici kápolna (Michelangelo szobraival: Föld-ég, hajnal-alkony, stb.), National Museum (Michelangelo szobraival, stb.), Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), mellette az Uffizi képtár (amely zárva volt), Pitti palota (a Galeria Palatine, benne: Sodoma, St. Sebastian és sok Tiziano kép, valamint a Galeria Arte Moderno),, Santa Crose (Michelangelo és Galileei sírjai), Michelangelo háza, Dante háza, stb.

Egész nap csak a hazulról magunkkal hozott konzerveket ettük. Nem volt pénzünk éttermi, stb. étkezésre. A Pitti palota kertjében a fűben ülve fogyasztottuk el a hazulról hozott „ebédünket”. Sokan „Különleges vagdalthús”-konzervet vittünk magunkkal, amely ez időre már kezdett unalmassá, egysíkúvá válni. Fahumorral egymást kínáltuk ugyanazzal, mondván, hogy az enyém „különlegesebb”, másikunké pedig a „legkülönlegesebb” vagdalthús.

Tóth Béla egész nap Szilvásiék ügyében próbált intézkedni. Római vendéglátóinktól származó telefon-információ alapján egyértelművé vált, hogy a Szilvási testvérek disszidáltak. Béla erről telefonon tájékoztatta Szigetit.

Este 10 óra tájban indultunk tovább vonattal Veneziába.

 

Május 28. (Kedd)

Reggel 6-kor törődötten érkeztünk meg vonattal Veneziába. A kórus tagjai délelőtt bevásárlásaikat intézték. Délután közös városnézés: Ca d’ Oro a Canale Grande partján, a Doge palota udvara, San Marco Piazzo, A Szent Márk templom, kilátás a Campanella tetejéről, majd Vaporettoval mentünk a Santa Maria del Saluta-ba (Tintorettó: A Kánai menyegző), onnan ugyancsak Vaporettóval tovább a Frári templomhoz (Tiziano sírja, Canova sírja, Tiziano: Pesano madonna c. képe). Ezután folytattuk a bevásárlást.

Este 19,58-kor – végre kényelmesen, foglalt kocsiban – indultunk tovább Bécsbe.

 

Május 29. (Szerda)

A vonattal reggel 7 óra tájban érkeztünk Bécsbe.  Délelőtt Bécsben folytattuk a bevásárlásokat. Majd városnézés: Stephanskirche, a Práter, végig a Ringen és a Burgon.

A csatlakozó müncheni vonat késése miatt 15,15 óra helyett 15,45-kor indultunk Bécsből. 19,45-kor érkeztünk meg Budapestre. Szigetiék vártak bennünket.

A vonaton csaknem mindannyiunk számára izgalmat jelentett a vámvizsgálat, hisz’ hoztunk vagy az áruféleséget, vagy annak mennyiségét tekintve vámköteles tételeket. Ki-ki így, vagy úgy megpróbálta elrejteni, különféle “ártatlan” árucikkek közé tenni, stb. az ilyen holmikat. A Gordos testvérek, akik Rómában nagyobb tétel fonalat vásároltak, a bécsi vonatra szállást követően végig járták a kupékat, és sokaknak adtak a vámvizsgálat idejére több motring fonalat. Szerencsére a vámvizsgálat csak formális volt. A vámosok nem-igen nézték meg csomagjainkat. A “légiveszély” elmúltával a Gordosok begyűjtötték a “gebinbe kiadott” motringokat. Mialatt ők a begyűjtő kőrútjukon voltak, addig néhány fiú a fülkéjük ajtajára ragasztott egy jó vastag betűkkel megírt cédulát: “GORDOS MODE”. Ezer szerencse, hogy ezt a vámosok már nem látták.

 

Május 30. (Csütörtök)

Az Együttesben este 7-től ½10-ig leadtuk az egyenruháinkat és az útleveleinket, illetve vissza kaptuk a személyi igazolványainkat és a fiúk a katonakönyveiket. Megbeszéltük az út tapasztalatait. Szigeti et. értékelte az utunkat, a Szilvási testvérek disszidálását, stb. Ezután tárgyaltunk az olasz kórus vendéglátásának kérdéséről.

Június 17. (Kedd)

A római út után most kezdődtek a kóruspróbák.

Június 19. (Csütörtök)

Az Együttesben összeállítottuk az olasz cserekórus programját.

Június 23. (Vasárnap)

A Vácott a Vox Humana énekkar 25 éves jubileuma alkalmával rendezett Duna-kanyar Dalostalálkozón vettünk részt. Reggel 7-kor a Vigadó térről indultunk hajóval, s 10-kor érkeztünk Vácra. A Városi Tanács előtti Március 15.-e téren üdvözölte Lukács Ferenc vb-elnök  a vendég énekkarokat. Ezt követően a Székesegyház melletti Gépipari Technikum Dísztermében ünnepi hangversenyen szerepeltünk (beöltözve). A Dalostalálkozón részt vettek még: a Diósgyőri Lenin Kohászati Művek Vegyeskara, az Építők Szakszervezete Központi Vegyeskara, a debreceni Kodály Kórus, a Vándorkórus, a Veszprémi Városi Énekkar, valamint a váci VOX HUMANA Énekkar. ). [ Dokumentum: nagy alakú plakát (25. plakát) A CD-n nem jeleníthető meg. ]  A szereplés után megebédeltünk, majd városnézés volt a program. Végül délután ½4-kor a szereplés helyén a kórusok egymásnak énekeltek (tapasztalatcsere-jellgű hangverseny). Este 6-kor sétahajóval indultunk tovább, először Visegrád felé, majd ott ki sem szállva Pestre, ahová este 10-kor érkeztünk.

Június 29.-től Július 3.-ig (Szombattól Szerdáig)

Az olasz kórus (a Római Egyetemek Kórusa) viszontlátogatása Magyarországon.

Június 29. (Szombat)

Az olasz kórus 14,56-kor érkezett Budapestre, vonattal. Ebéd után ½5-től ½8-ig városnézésre vittük őket, majd velük vacsoráztunk.

 

Június 30. (Vasárnap)

Délelőtt az olaszokkal a Mátyás templomban, majd a Várban voltunk. Ezután a Lyra étteremben megebédeltünk. Du. 4-től 5-ig az olaszok kóruspróbát tartottak. Vacsora után mi néhányan több olasz kórustagot a Citadellára vittünk fel és éjfélig velük voltunk.

 

Július 1. (Hétfő)

Az olasz kórus a Zeneakadémián este ½8-kor adott önálló koncertet. Műsoruk után az Újságíróklubban láttuk őket vendégül, ahol közös táncra is sor került.

 

Július 2. (Kedd)

Az olaszokat ma autóbusszal vittük le a Balatonra. A balatonföldvári Pártüdülő strandján fürödtünk. Balatonföldváron halászlé túróscsuszával volt az ebédjük. A hazafelé úton megálltunk a székesfehérvári Panoráma presszónál. Kórusunk tagjai a buszban „Ungarese limonade” szavak kíséretében, azonnal lehörpintendőként kecskeméti barackpálinkával kínálták a gyanútlan olaszokat, akik az első slukk után prüszköltek, köhögtek, krákogtak a nem várt, maró nedűtől. Vacsora Budapesten, majd a „Kék Duna” érintésével rövid időre a Mátyás pincébe, utána a Dunapartra vittük az olaszokat, ahol hajnali 3-ig énekelgettünk (a környéken lakók legnagyobb örömére).

 

Július 3. (Szerda)

Az olasz kórus reggel 7,40-kor indult tovább Jugoszláviába

Július 3. (Szerda)

Este 5-től ½8-ig kórusunk (valamiféle) Szakszervezeti Világkongresszus küldöttei előtt szerepelt az Operaházban.

Július 6. (Szombat)

Délután kb. ¾4-től 5-ig kórusunk futballmeccset játszottak az Úttörő Stadionban az Irodalmi Csoport tagjaival. Mi nagyon foghíjasak voltunk. Több, jól focizó kórustagunk nem volt ott. Ezért az első félidőben kb. 30 percen át egy – pihenésre, heverészésre szolgáló – felfújható párnás fürdőlepedővel a kapuba „vonuló” nagy Gordos „védett” (aki ez ideig még soha nem játszott a csapatban). Ez alatt a 30 perc alatt 3 gólt kaptunk. Csapatunk végül 1:3-as félidő után 3:4-es eredményt ért el. Tehát kikaptunk.

Július 9. (Kedd)

Este ½6-kor a Benczúr utcában a Moszkvából hazaérkezett Nőküldöttség előtt szerepelt a kórus.

Július 29. (Hétfő)

A nyári szünet előtti utolsó kóruspróba.

Augusztus 3. (Szombat)

Ma este 7 órától tartottuk Fodor Laci legénybúcsúját a budai Márványmenyasszony kerthelyiségében. A legénybúcsún részt vettek: Axi, Dombi, Darvas, Stauber, Kérész és a két Gordos, akik valamennyien gyász-kokárdát viseltek. A kollektív WC-re menetkor Dombi szólt valamennyiünknek, hogy – az íratlan szabályoktól eltérően – egyikünk se fizessen a WC-s néninek, és fizetés nélkül menjünk csak be az előtérből a WC belső helyiségébe. A WC-s néni döbbenten figyelte az égő gyertyákkal érkező faragatlan társaságot, amikor Dombi utolsóként érkezve bőkezűen odaadta a néninek a neki járó összeget, „Az Urak az én vendégeim” szavak kíséretében.

Az éjjel 2-kor záró Márványmenyasszonyból gyalog mentünk át a János pincébe, ahol hajnali ½4-ig folytattuk a legénybúcsút.

Augusztus 6. (Kedd)

A kórus tagjai közül sokan vettünk részt Fodor Laci és Mausz Mari este ½6-kor tartott esküvőjén az V. kerületi Központi Házasságkötő teremben.

Augusztus 12.-től 21.-ig (Hétfőtől Szerdáig)

Nyaralás a balatonaligai KISZ táborban.

A tíz napos nyaralás fejenként összesen 175,- Forintba került, extra programok nélkül. Esténként többször is kimentünk a táborból a Kék Balaton nevű szórakozóhelyre, táncolni, s egy alkalommal (20.-án) a Rév csárdába. Egyszer (17.-én) Siófokra is elmentünk autóbusszal. 18.-án motoros-vitorlással kirándultunk Tihanyba (25,-Ft/fő), amelynek során hatalmas viharba kerültünk. A 19.-én estére tervezett tábortüzet elmosta az eső. Helyette az étkezdében rendeztünk rögtönzött műsort, amelyen a kis Gordos konferált.

Augusztus 22. (Csütörtök)

A nyári szünet után ma kezdődtek ismét a kóruspróbák.

Augusztus 26. (Hétfő)

Ma a kóruspróba idejében az Együttesben egy német harmonika-zenekar előadását hallgattuk meg.

Szeptember 5. (Csütörtök)

Tóth Béla a vezetőségi ülésen – mint már annyiszor – ismét az „öregek” kérdéséről beszélt. Napirendre került, hogy amennyiben a most induló felvételi kampányban lesz elég számú egyetemista- főiskolás jelentkező, akkor a már diplomás, idősebb kórustagokból megalakulhat az Akadémiai Énekkar.

Elhangzott az is, hogy amennyiben Arezzoban 1964-ben ismét rendeznek majd kórusversenyt, úgy a magyar kórusok közül a mi kórusunkat hívják meg (ez már elintézett ügy). Az elképzelések szerint ez esetben Arezzóból a franciaországi Grenoble-ba utaznánk tovább. Amennyiben Arezzo kútba esne, úgy jövőre Lengyelországba utazunk.

Szeptember 10. (Kedd)

A kórus tagjai közül sokan vettünk részt Szabó Tibi és Szőke Jutka este 6-kor tartott esküvőjén az I. számú Központi Házasságkötő teremben.

Szeptember 14. (Szombat)

Este 18,00-tól 18,45-ig „Bemutatjuk a KISZ Központi Művészegyüttesét” című élő TV-adás a Bolgár Kultúrotthonban, amelyen kórusunk is szerepelt.

A TV -adás gyártásvezetője a nagy Gordos volt. A riporter Dolgos János. A műsor szerkesztője Pápai Lajos. Rendező Endrődi Sándor. Rendezőasszisztensek: Fritz L., Bartal, Béres J. és Veres. Operatőrök: Kenyeres Gábor, Bíró Pál, Német Attila. Az adást a TV PYE kocsija közvetítette. Délután 1-től 5-ig tartott a műsor kamerapróbája.

Október 31. (Csütörtök)

Este 7 órai kezdettel kórusunk a Budapesti Zenei Hetek keretében, a külföldi szólisták tiszteletére önálló koncertet adott a Fiatal Művészek Klubjában.

November 6. (Szerda)

Az Erkel Színházban este 7-kor kezdődött November 7.-ei kormányünnepséget követő műsor befejező részeként (este kb. ½10-kor) kórusunk az Állami Népi Együttes Énekkarával és a Budapest Kórussal közösen Davigyenkó: Emlékezés című új szerzeményét, majd a Fel vörösök, proletárok című dalt énekelte, Forrai Miklós vezényletével, s az Állami Opraház Zenekarának kíséretével.

November 18. (Hétfő)

Mától kezdve hétfőnként a próbákat a Zeneakadémia kistermében tartjuk mindaddig, amíg az Együttesben az új, nagy próbatermünk el nem készül, miután a hétfői próba-időpont ütközik a másik kóruséval.

Béla bejelentette, hogy a jövőben a későkkel és a hiányzókkal szemben az eddiginél nagyobb szigorral fog fellépni.

Béla arról tájékoztatta továbbá a kórust, hogy itt Magyarországon a jövőben az amatőr kórusokat kategóriákba fogják sorolni. Budapesten és valamennyi megyében arany-, ezüst- és bronz-fokozatra (koszorúra) lehet pályázni. A budapesti és a megyei szinten azonos fokozatot elért kórusok pályázhatnak ugyanazon fokozat elérésére országos szinten. A döntéseket verseny előzi meg, amelyen lesznek kötelező és szabadon választott kórusművek. A Debreceni Kórusversenyen 1961-ben elindult kórusok automatikusan megkapják a megyei, illetve a budapesti arany (I.) fokozatot. Ezek a kórusok – így a mi kórusunk is – azonnal az országos versenyen indulhatnak. Az arany-fokozaton belül a zsűri döntése alapján Kiváló fokozat is elérhető.

November 30. (Szombat)

(Megnyitották az Astoria aluljárót.)

Este ½ 9-től kezdődően zártkörű klubestet tartottunk az Együttesben. A két részből álló műsor első részében a szólisták, valamint az éneket tanuló kórustagok énekeltek. (Antal Magdi, Hársházi Jancsi, Fodor Laci, Magócsi Kati, Ákontz Ildi, Szepes Ildi, stb.) Mausz Marika konferált. A műsor másik vidám részének műsorközlője a kis Gordos volt. E részben a nagy Gordos levetítette a tavalyi és az idei olaszországi utunkról készült filmet. (A filmezésben való járatlansága, tapasztalatlansága miatt az egyik olyan 2 x 8 m/m-es negatívra, amelyet már elfényképezett, újabb filmfelvételeket készített. Így abban az öt percben, ameddig ez a tekercs tartott, a filmen egyidejűleg két féle “mozit” lehetett látni egyidejűleg. Csak ember legyen a talpán, aki a kétféle történést külön tudja választani). Bánhidai Peti előadta Romhányi: Bolha-versét. A két filmvetítés között Lorschy Zsuzsi előadta a kórus egyes tagjait humorosan karakterizáló, karikírozó, s a Nógrádi Lacival közösen készített írását. Végül egy kóruspróbáról, illetve elcsépelt dalainkból Kérész Gyuszi által összeállított paródiát adott elő  Fodor Laci, Kérész Gyuszi, Szőcs Gabi, Jászfy Jancsi és a nagy Gordos, akiket Gordos Géza „vezényelt”. Gordos Laci felolvasta „A Basszus Szabadállam tízparancsolatát”.

 

A Basszus Szabadállam tízparancsolata.

1. A kórus a te urad, az istenit és csak neki szolgálj!

2.A Vezetőség és a kórustagok édes jó anyjának nevét hiába ne vegyed,  mert úgyis hiába vennéd!

3. Próbák előtt az Apák boltjában torkodat kellően felszenteljed!

4. Megemlékezzél arról, hogy kórusunk összejöveteleit és megmozdulásait megjelenéseddel megtiszteljed, továbbá, hogy a szólamvezetődet is tiszteljed, hisz ő is ember!

5. Idegeket hamis énekléssel ne ölj!

6. A próbaterem nem kocsma (hogy mindég ott üljünk), ezért ott ne garázdálkodj!

7. Kórusunk anyagi helyzetére, valamint Németh Zsuzsi idegeire való tekintettel kottákat ne lopj!

8. Ne tégy hamis intonálással tanúbizonyságot gyenge hallásodról!

9. A kórus nőtagjait csak úgy ne kívánjad, velük a lehetőségeidhez (erődhöz) mérten foglalkozzál!

10.Kórustársad se pikáns újságját, se nőjét, valamint a nálad kultúráltabb hangú szólamtársad jó hangját ne kívánjad, hanem műveld a sajátodat!

A műsor kb. 11-ig tartott, majd jó néhányan ezután még hajnali 4-ig  ott maradtak szórakozni.

December 5. (Csütörtök)

Megérkezett a levél Arezzóból, amelyben meghívnak bennünket 1964. augusztusára, az ott, évenként megrendezésre kerülő nemzetközi kórusversenyre.

December 21. (Szombat)

A kórus du. 4-kor egy Ifjúsági Bérletsorozat keretében szerepelt a Zeneakadémián.

 

 

1964.

Január 18. (Szombat)

A kórus du. 4-kor egy Ifjúsági Bérletsorozat  keretében szerepelt a Zeneakadémián.

Műsor: Lángolj fel a lelkünkben…., stb.

Január 30. (Csütörtök)

Tóth Béla bejelenti, hogy kórusunkat az augusztus 5-e körül megrendezésre kerülő llangolleni nemzetközi kórusversenyre is meghívták. Beneveztünk.

Április 11. (Szombat)

Du. 3-kor rádiófelvétel nyilvános szerepléssel a Rádió VI. stúdiójában.

Április 18. (Szombat)

Este 7-kor a XV. Kerületi Tanács kultúrtermében A SZAKMA KÍVÁLÓ TANULÓJA országos verseny budapesti eredményhirdetésének ünnepi műsorán szerepelt a kórusunk. Műsorunkban a: Fel vörösök, proletárok…, Lendvai: Dal a Tanácsköztársaságról, valamint Ránki: Dal a népek egyetértéséről című dalokat énekeltük. [Dokumentum: Műsor (12. műsor).]

A szereplés után Fodor Laci bejelentette, hogy a llangolleni kórusversenyre történt jelentkezésünket visszaigazolták, mintegy 90 főre vonatkozóan.

Az arezzoi visszaigazolás már korábban megérkezett. Így úgy tűnik, az idén két alkalommal is utazunk külföldre: július elején Llangollenbe, augusztus végén pedig Arezzoba.

(A llangolleni jelentkezésünk egyébként „suba alatt történt”. Gulyás Gyuri bácsi az Egyetemi Énekkar részére küldetett egy jelentkezési lapot. Még Lantos Rudi sem tudott a jelentkezésünkről).

Április 19. (Vasárnap)

A kórustagok ma nyilatkoztak arról, hogy szülői háttérrel hányan tudják vállalni a két út együttesen mintegy 2.500,-Ft-os költségét. A jelentkezések alapján mintegy 80-90 fő tudja vállalni mindkét utat.

Április 25. (Szombat)

Vácott kórushangversenyen vett részt kórusunk a Váci Vox Humana, továbbá a Veszprémi Városi Énekkarral együtt. Autóbusszal utaztunk oda-, s vissza. Este a váci kórus vendégül látta a vendég kórusokat. A tánc éjfélig tartott.

Május 16.-tól 17.-ig (Szombattól Vasárnapig)

Veszprémi Dalostalálkozó. (Országos Minősítő Kórustalálkozó)

 

Május 16. (Szombat)

Délelőtt 11-kor a Déli pályaudvarról vonattal utaztunk Veszprémbe. A Pártfőiskolán szállásoltak el bennünket. A Kórustalálkozóra este ½8-kor a Vegyipari Műszaki Egyetem Aulájában került sor kórusunk (Tóth Béla), a váci Vox Humána (Maklári József), a Veszprémi Városi Kórus (Zámbó István) és a jugoszláviai “Slava Klavora” Maribor  Férfikar (Prof. Jose Gregorc) részvételével. Egyúttal ez az országos minősítő verseny is volt. Kórusunk Orlando: O occhi manza mia, Udvardy: Nem én kiáltok (bemutató előadás. A szerző nagy ünneplése, tomboló siker), Kodály: Két olasz madrigál, valamint Kodály: Jézus és a kufárok című műveit énekelte. [ Dokumentum: Plakát fényképmásolata (26. plakát).]

 

A többek között Vásárhelyi Zoltán tanár úr, Gulyás Gyuri bácsi, stb. összetételű zsüri döntése alapján mind a három kórus elnyerte az országos aranykoszorús címet.

Éjszaka a veszprémi kórus vendégül látott bennünket. Tánc reggelig.

 

Május 17. (Vasárnap)

Veszprémben egész délelőtt városnézésen voltunk. Du. 3-kor indultunk vissza Budapestre vonattal.

 

 

Május 24. (Vasárnap)

A próbán megtudtuk, hogy nem utazhatunk Llangollenbe, mert az idén a Művelődésügyi Minisztérium és a Kulturális Kapcsolatok Intézete nem küld kórust Angliába.

Számolva azzal, hogy két verseny-utat egyazon kórusnak nem engedélyeznek ugyanabban az évben, a llangolleni meghívást Béla politikusan megpróbálta átjátszani a Lantos-kórusnak. Lantoséknak ez évben egy néhány napos nyugatnémetországi (Passau) impresszáriós útjuk van kilátásban. A mi kórusunk llangolleni útját és a testvérkórus passaui útját szerette volna Béla felcserélni. Mi így is kétszer utaztunk volna.

Május 27. (Szerda)

Este 7-kor a KISZ Központi Művészegyüttes Központi és Egyetemi Énekkarának hangversenye a Zeneakadémia nagytermében. A mi műsorunk:  Orlando di Lassus: O occhi manza mia,  Orazio Vecchi: So ben mi ch’a bon tempo,  Monteverdi: Dolente Partita,  Kodály: Chi d’amor sente,  Bárdos: Magos a rutafa,  Veress: Kárpátokon innen és túl,  Udvardy – József A.: Tél,  Udvardy – József A.: Nem én kiáltok.  Vezető karnagyok: Lantos Rezső VIT-díjas, Tóth Béla.  Közreműködött az Együttes Szimfonikus Zenekara (műv.vezető Simon Albert), Rajkózenekara (műv. vezető Farkas Gyula) és a Központi Énekkar Kvintettje. Szólót énekelt: Magócsi Mária, Vargha Ilona, dr. Fodor László, Szabó Zoltán, Tóth László. A KISZ Központi Művészegyüttes művészeti vezetője Görög Péter.  [ Dokumentum: Meghívó (23. meghívó), Plakát (14. plakát). ]

Június 1. (Hétfő)

Hanglemezfelvétel a Hanglemezgyártó Vállalat stúdiójában. Szántó Kovács dala, stb.

Június 7. (Vasárnap)

Délután 3-kor szólamfelmondás.

Június 8. (Hétfő)

Tóth Béla kihirdette, hogy kik kerültek be a 40 fős arezzói keretbe.

Június 18. (Csütörtök)

Béla tájékoztatta a kórust, hogy a jugoszláv illetékesek mindazon országokból, amelyek tavaly a szkopjei földrengés után segítséget nyújtottak nekik, meghívtak egy 15 főből álló kulturális delegációt. A Kulturális Intézet és a KISZ KB megbízásából a mi kórusunkból utazhat egy 15 fős kamarakórus, delegációként. Béla felolvasta a 16 főből álló keretet, akik közül július 24.-én 12 fő fog Szkopjéba utazni. Addig a szkopjei kerettagok a rendes próbanapokon (hétfő, csütörtök, szombat) 1-1 órával többet próbálnak majd.

Június 20. (Szombat)

Ma fizettük be az arezzói út bennünket (az utazó keret tagjait) terhelő teljes részvételi díjának (1.200,-Ft) első részletét (600,-Ft) ), amely magában foglalja az 5,- $-os devizakeret ellenértékét is. [Gordos László TV gyártási csoportvezetői havi nettó alapbére ekkor 930,- Ft volt.]

Június 27. (Szombat)

Este 13,30-kor a MÉMOSZ székházban az UNESCO konferencián résztvevők előtt szerepelt a kórusunk. Műsor:  Kodály: Jézus és a kufárok,  O ochi Manza mia,  So ben mi ch’a bon tempo, valamint a Kállai kettős a Rajkó zenekarral.

Június 30. (Kedd)

Kórusunk saját pénzen az Együttes Székházában vendégül látta az ISME (zenepedagógiai) konferencián résztvevő stuttgarti kórust. Énekeltünk egymásnak. Igen jó hangulatú est volt.

Július 2. (Csütörtök)

Kórusunk, ezúttal az Együttes által finanszírozva egy prinstoni (USA) kórust látott vendégül. Ugyancsak énekeltünk egymásnak. Majd a négy nappal ezelőttinél kevésbé jó hangulatban, beszélgetéssel telt az este.

Július 18. (Szombat)

14,30-tól csak a szkopjei keret tartott próbát. Eldőlt a végleges létszám. E szerint 19 fő utazik Szkopjéba.

 

Július 24. (Péntek)

Csak a szkopjei keret tartott próbát. Ma fizettük be az illetékesek részéről a szkopjei útra fejenként engedélyezett 10,- Dollárnak megfelelő 7.500,- Dínár ellenértékét; 430,- Ft-ot.

Július 25. (Szombat)

Délután 3-kor, formaruhába öltözve a Jugoszláv követ előtt próbáltunk.

Este ½9-kor a Fehérvári úti SZOT Kultúrotthonban a Kubai forradalom évfordulójára rendezett ünnepségen szerepeltünk.

 

A Magyar Ifjúság c. folyóirat július 25-i száma első oldalának VERSENY oszlopában a kórus egyik pódium-fényképét közli az alábbi szöveg kíséretében: “A KISZ Központi Művészegyüttes egyetemi énekkara közel nyolc éve működik már. Idén májusban a Népművelési Intézet országos versenyén aranyplakettet nyert, legjobb lett. A kórus néhány napon abelül a jugoszláviai  Skopjéba utazik, hogy részt vegyen a földrengés egyéves évfordulójára rendezett ünnepségeken, majd Olaszországba utaznak, Arezzóba, a XII. nemzetközi kórusversenyre.

Hetvenegyen indulnak és három kategóriában képviselik a magyar színeket: a klasszikus vegyeskari, a női kari és a népi kategóriában.”

 

Július 28.-tól Augusztus 4.-ig (Keddtől Keddig)

Kamarakórus részvétele a július 26.-a és augusztus 2.-a között tartott szkopjei Nemzetközi Szolidaritási Találkozón ( a Vsztrecsa Szolidarnosztyi-n.) [ Dokumentum: Plakát (33.és 33/A  plakát), Műsor (9. műsor).]

           

Július 28. (Kedd)

A menetrend szerinti 0,05 óra helyett 1,00-kor indult vonatunk Belgrád felé, ahová 8,45-kor érkeztünk. Miután a Szkopje felé induló legközelebbi vonatra nem fértünk fel, így a 11,55-kor indult következő vonattal folytattuk utunkat Szkopjéba, ahová 20,00-kor érkeztünk meg. Busszal vittek bennünket az egyetemi menzára, ahol megvacsoráztunk. Ezután busszal tovább vittek bennünket a földszintes faházakból álló diákszállóban lévő szálláshelyünkre. Idegenvezetőnk és tolmácsunk a tíz nap folyamán Dani László (Skorenovac Banat M. Tito ul. 83. sz alatti lakos) volt.

 

Július 29. (Szerda)

Délelőtt autóbuszos városnézésen voltunk. Szörnyű látvány még egy évvel a tragikus földrengés után is a sok rom, az aládúcolt házak, valamint a várostól nem messze, mintegy egy négyzetkilométeres területen kb. 3 méter magasan felhalmozott betontörmelékek.

A városnézés után vendéglátóinknál; a Kararomán Vállalatnál tettünk látogatást.

Délután próbát tartottunk. Este a tervezett fellépésünket elmosta az eső. Találkoztunk Jargosszal. Este megnéztük a Sportskij Centar Caleban a San Franciscoi Golden gay néger quartett műsorát.

 

Július 30. (Csütörtök)

Délelőtt autóbusz kirándulást tettünk Száráj fürdőhelyre, a sebes folyású Treszka folyóhoz. Óriási élmény volt, amint a comb középig érő, gyors sodrású vízben alig tudtunk megállni. Amint elengedtük magunkat, a víz igen sebesen vitt bennünket. Attól tartottunk, testünk nehogy ütközzön valami sziklának. A sodró vízben történő lebegést követő megállás rendkívül nehéz volt. Út közben egy vízierőművet is megtekintettünk.

Délután próbát tartottunk, majd este 8-kor a Park szabadtéri színpadon szerepeltünk. Fellépésünk után átmentünk a Stadionba, ahol egy olasz és egy belga együttes adott műsort, majd Mina olasz jazzénekesnő műsorát hallgattuk meg.

 

Július 31. (Péntek)

Délelőtt városnézés volt a program. Ezúttal az Óvárost is megnéztük, valamint a Várda folyót. Ma kaptuk meg a fejenkénti 10.800,- Dínár napidíjunkat.

Délután 6-kor a Macedónia Szállóban tartottak fogadást a Nemzetközi Szolidaritási Találkozón résztvevő együttesek részére. A fogadás után vendéglátó vállalatunk, a Kararomán rendezett tiszteletünkre egy éjfélig tartó koktél partit. Finom (?) ánizsos pálinkával is kínáltak bennünket.

 

Augusztus 1. (Szombat)

Szabad foglalkozás. A kisebb csoportokra oszlott csapat közül az egyik (Axi, Fodor, nagy Gordos) délelőtt Jorgival (egy barátja autójával) városnézésen voltak (óváros, … hegy, Jorgi lakása).

Délután már a haza útra készültünk. Este 23,15-kor indultunk vonattal Belgrádba.

 

Augusztus 2. (Vasárnap)

A szkopjei vonat a menetrend szerinti reggel 8 óra helyett csak 10,30-kor érkezett Belgrádba, miután az aug. 1-én délutáni hatalmas esőzés nagy mennyiségű követ zúdított a pályára, s azt el kellett takarítani.

Belgrádban az egész nap esős időben délután 1 órára nagy nehezen sikerült szállást találnunk. A Maladoszt nevű szállóban kaptunk helyet 800 Dínárért. Este várost néztünk: a belvárost, a várat a Hunyadi szoborral.

 

Augusztus 3. (Hétfő)

Délelőtt Belgrádban – fő slágerként (a magyar árakhoz viszonyítva olcsóbban és jó minőségben) cipőket – vásároltunk.

(Ebéd után a nagy Gordos Marczis Dömével a TV stúdióba ment Iskolatelevíziós, valamint egy szept. 1., és 2.-ai rádiószereplés ügyében).

A szállodánkban az egész napi étkezés ára 600 Dínár volt.

Este, a menetrend szerinti 9,00 óra helyett 10,15.-kor indultunk – 2. osztályú hálókocsi jegyeinkkel – haza Budapestre.

 

Augusztus 4. (Kedd)

A kora reggeli órákban érkeztünk meg Budapestre.

Augusztus 25.-től Szeptember 6.-ig (Keddtől Vasárnapig)

Részvételünk a XII. Arezzói Nemzetközi Kórusversenyen. (XII. Concorso Polifonico Internazionale „Guido d’Arezzo”) [ Dokumentum: Műsorfüzet (16. műsorfüzet).]

 

Augusztus 25. (Kedd)

14,55-kor indultunk vonattal Bécsbe, ahová du. 18,35-kor érkeztünk. Bécsből este 21,30-kor indultunk tovább Velencéig, kusettel.

 

Augusztus 26. (Szerda)

Veneziába reggel 8,20-kor érkezett a vonatunk, ahonnan azonnal indultunk tovább. Arezzóba délután 16,15-kor érkeztünk. A fiúk szállása a Convitto Nazionaleban, a lányoké az Instituto Margaritoneban volt. A nemzetközi kórusversenyen összesen 32 kórus, 1.245 fővel volt jelen. A Ristorante Ceccoban étkeztünk. Ma, igen fáradtan, a vacsora után már este 7-kor lefeküdtünk.

 

Augusztus 27. (Csütörtök)

Délelőtt 11-kor próbát tartottunk. A du. 1 órai ebédet követően kötelező volt lepihenni. Ezután szabadfoglalkozás. Az este 7 órai vacsora után volt a kórusverseny ünnepélyes megnyitója a Színházban. Még aznap este került sor az egy fordulós Női kari versenyre. Kórusunk női kara második helyezést ért el.

 

Augusztus 28. (Péntek)

Ébresztő 8-kor.  9-kor beéneklés és próba. Utána Vegyeskari elődöntő. Vegyeskari kategóriában bejutottunk a döntőbe. Délután kötelező pihenés, majd ½5-kor próba. Este 6-kor egy téren Antifasiszta Szolidaritási Találkozón szerepeltünk. Vacsora 7 órakor. Este a Vegyeskari kategória döntője. Mi kb. 21,30-kor kerültünk sorra. A Dolente-t elég jól énekeltük, a Nonsense-t elszúrtuk. Negyedikek lettünk.

Dombi be volt rekedve, így csak a nézőtérről szurkolt nekünk. Ott megtanította az olasz kórustagokat a magyar nyelvű buzdításra, illetve az elismerés kifejezésére: „szé-ppi-na”, „basz-ni-jó”, stb. Műsorszámaink után a bravo kiáltások, mellett az újonnan tanult magyar nyelvű elismeréseket is hallani lehetett, a magyaul tudó zsűri-tag legnagyobb meglepetésére.

 

Augusztus 29. (Szombat)

Délelőtt ½11-kor tartottunk próbát a Folklór (Népi) kategóriában énekelt számainkkal. 1 órakor megebédeltünk, majd kötelező szilencium ½5-ig. Úgy tájékoztattak bennünket, hogy kórusunk du. 6 óra tájban kerül sorra. Közben kiderült, hogy már egy órával korábban, du. 5-kor kellett volna énekelnünk, azonban ekkor mentünk még csak próbálni. Így elkéstünk és csak ¾7-kor, utolsóként adtuk elő a számainkat. Mind a Kárpátokon innen és túl, mind a Repülj fecském igen jól sikerült. Így biztosan kerültünk a döntőbe. Este 7-kor megvacsoráztunk. Pihenés után este 10-kor énekeltünk a döntőben. Ez a szereplésünk is igen jól sikerült, így a Folklór kategóriában I. díjat nyertünk. Győzelmünket hajnali 4-ig ünnepeltük.

A kórus vezetősége úgy döntött, hogy a kórusversenyen szerzett díjainkkal együtt járó pénzösszeget nem hozzuk haza, hanem azt ott Olaszországban elutazzuk.

Arezzóban nem mindenki nézte jó szemmel a kommunista Magyarországról érkezett kórusunk részvételét a kórusversenyen. Egyes szervezetek ennek kézzel megírt utcai plakátokon adtak hangot. [ Dokumentum: Plakát (8. plakát).].

 

Augusztus 30. (Vasárnap)

Délelőtt 11-kor megtekintettük az Etruszk Archeológiai Múzeumot. Ebéd du. 1 órakor, majd ma is kötelező lepihenés. Du. 5-kor volt az esti gálaműsor televíziós főpróbája. Du. 6-kor a S. Maria della Piereben a Monteverdi kórus közreműködésével énekes misét hallgattunk.

A Gálaesten először a karnagyok átvették a díjakat. Majd kórusunk éjjel kb. ½12-kor került sorra. Műsorunk: Kodály Zoltán: Lengyel László, Udvardy: Nem én kiáltok, Csenki: Cigányélet. A gálaestet pezsgőzés, majd tánc követte. Többen hajnali 4-ig szórakoztak, ünnepeltek.

 

Augusztus 31. (Hétfő)

Szállásunkat délig kellett elhagynunk. Csomagjainkat átvittük a központi díszterembe. Ma hivatalosan már nem kaptunk ellátást. Délután városnézés: San Francesco Katedrális, Petrarka ház, Piazza Grande , Santa Maria Grazie.

Este magunkat ünnepeltük, továbbá elbúcsúztunk Marcellótól, valamint 15 éves vezetőnőnktől, Daniellától.

Nem szól éppen dicséretünkre, de Arezzóban tartózkodásunk teljes idejére jellemző volt főként a fiúk kenyér(féleség)-ínsége. Étteremben étkeztünk, ahol a felszolgált ételekhez asztalonként egy-egy tálcán hoztak zsemlét. A felszolgált zsemle-mennyiség nekünk mindég kevésnek bizonyult, miután abból a következő étkezésig „tankoltunk” is. Rendszerint a pincérektől kértünk még repetát zsemléből, amelyet többnyire kelletlenül hoztak. Ezért a fiúk megkörnyékezték más kórusok tagjait (a nyugati kórustagok csínján bántak a zsemlével, csak keveset ettek belőle) és a szomszédos asztalokról is „begyűjtöttük” a zsemléket.

Már az első; a torinói-, majd a tavalyi római utunkon is meghökkentett bennünket az igen sok tappancsos-pottyantós illemhely. Nem valami kényelmes “álló-alkalmatosság”. Most itt Arezzóban a fiúk szállásán is volt ilyen WC, azzal fűszerezve, hogy a “dolog” végeztével szükséges vízöblítést nem csak a “delikvens”, hanem a folyosóról is, bárki elvégezhette, amikor a folyosó külső falára szerelt mosdót használta. A fiúk közül többen kilesték egymást és “ürgeöntéseket” tartottak.

 

Szeptember 1. (Kedd)

Hajnali 3-kor indultunk vonattal Rómába, ahol 6-kor átszálltunk a nápolyi vonatra. Azzal 9,40-kor, hűvös, felhős időben érkeztünk Nápolyba. Két autóbusz vitt ki bennünket 1.200 Líráért Pompeibe. Útba ejtettünk egy ékszer-üzemet is (la Pineta). Este 6 óra tájban rövid, autóbuszos városnézés. Ezután mentünk a szálláshelyünkre, a Via del Costa 64. szám alatti Hostello Gioventi Perle-be. Este 9 óra tájban rövid, gyalogos városnézés, majd néhányan, kuriózumként pizzát ettek.

 

Szeptember 2. (Szerda)

Reggel 8,55-kor igen szép, napsütéses, de szeles időben indultunk hajóval Capriba. Ott fejenként 350,- Líráért több személyautóval, ill. kisebb busszal néztük meg Caprit, ill. Anacaprit. Közben rövid gyalogsétát is tettünk. Délutánra befelhősödött, s az idő hűvösebbé vált. Utaztunk a Funiculareval is (olyan, mint a budapesti sikló). Ezt követően a kikötő melletti szabad strandon fürödtünk. Többek egy életre megszívlelendő tapasztalatokat szereztek  a sziklás tengeri fürdőzés során. A sziklás part-közelben a hullámzó tenger nekisodort többeket az éles kőszikláknak, amelyek sok helyen felhorzsolták az óvatlanok bőrét. A közeli Kék barlang megtekintésére sem időnk, sem pénzünk nem volt. 16,45-kor indultunk vissza hajóval Nápolyba. Este városnézés: Via Róma + Dóm. Emeletes busszal utaztunk vissza a szálláshelyünkre.

 

Szeptember 3. (Csütörtök)

Reggel 7 órakor indultunk vonattal Rómába, ahová 10-kor érkeztünk. Délután 3-ig szállást kerestünk (Panzione Cipro, stb.). Végül a Via degli Anuli 41. sz. alatti Albergo del Popoloban kaptunk szállást. Délután 5-től közösen mentünk várost nézni: S. Giovanni il Laterano, Krisztus lépcső, Obeliszk, Colosseum, EUR.

Fölvettük a kapcsolatot a tavaly megismert római kórus több tagjával, akik nagyon készségesen álltak rendelkezésünkre. Így pl. este odajöttek a szálláshelyünkhöz Pino, Nino, Andrea, stb. Pino és Nino többeket, igy pl. Gordos Lacit éjszaka ½1-ig autóval vitték városnéző kőrútra: Fountana di Trevi, Pantheon, Gianicolo (ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Rómára), Capitólium, Foro Romano, Colosseum, s végül a call girl-ök utcája, stb.

 

Szeptember 4. (Péntek)

Délelőtt 10-től folytattuk a városnézést: Palazzo del Poppolo, 4-kút sarok, … templom, Trevi kút, Senni elnök rezidenciája, Il Jezo templom,Partheon,Palazzo Venezio, Monument II. Vittorio Emanuel, Capitolium, Foro Romano, Colosseum.

A Római Egyetemek Énekkarából ma is többen gardírozták a kórust. Nino egész nap velünk volt. Kórusunkból néhányan Pinó és Andrea vezetésével folytatták délután a városnézést: St. Pietro Piccolino (Mózes), Angyalvár, St. Pietro. Végül este Andrea és Pino a két Gordost és a Fodort az óvárosban a Piazza S. Calliston lévő Zi Luciana nevű kertes vendéglőben, egy olyan exkluzív, hangulatos  helyen vacsoráztatták meg, ahová a római gazdagok is járnak. A menü: Rigatoni Demokratici (pasztasuta), valamint Fritto di calamari e gambieri (szépia és rák) volt, amelyeket borral öblítettünk le..

Kórusunk tagjainak csomagjait este 10-kor autó vitte ki a Termini pályaudvarra.

 

Szeptember 5. (Szombat)

Hajnali 0,05-kor indultunk vonattal Veneziába, ahová reggel 9,25-kor érkeztünk.Ott du. 2-ig vásároltunk, majd a kis Gordos vezetésével városnézés: Frári, Vaporettóval a Szent Márk térre, a Dózse palota, stb. Este 21,10-kor indultunk tovább Bécs felé.

 

Szeptember 6. (Vasárnap)

Vonatunk reggel 9,30-kor érkezett Bécsbe, ahol villamossal mentünk át a Südbanhofról a Westbanhofra. Onnan – csomagjainkat ott hagyva – városnézésre mentünk az esős időben. Többen (Fodor, a két Gordos, Ákontz, Scholcz) városi vasúttal mentek a Duna kanálishoz. Majd villamossal  tovább a Mexiko térre a Duna hídhoz (az új , közepe táján körbe forgó étteremmel működő vasbetontorony közelébe), majd a Práterbe. Ott 10,- Shillingért ültek fel az óriáskerékre, ahonnan egész Bécsre gyönyörű kilátás nyílik.

Vonatunk 15,45-kor indult és 20,30-kor érkezett meg Budapestre.

 

A Népszava(?) c. napilap szeptember 16-i számában “Olaszországi turnén a KISZ Központi Művészegyüttesével – Az egyetemi kórus három díjat hozott el az arezzói kórusversenyről” fényképes címmel jelent meg egy interjú Gidai Erzsébettel.: “- Arezzó gyönyörű. Az emberek kedvesek. A kórusnak tomboló sikere volt – számol be távirati stílusban valakinek Gidai Erzsébet, a marxizmus-leninizmus tanszék fiatal oktatója a folyosón.”…”melyik kórusról van szó?” … “- A KISZ Központi Művészegyüttes egyetemi kórusáról. Annak a tagja vagyok már négy éve. A hagyományos arezzói kórusversenyen vettünk részt. Egyetemünkről is többen ott voltak: a hallgatók közül Szőcs Gabriella, Veres Kati, Szabó Tiborné és a gyógyszertani intézetből Stampf György. … a nép kategóriában első, a nőiben második, a vegyesben pedig negyedik helyet szereztünk, igen erős mezőnyben. … A sikeres szereplésért kapott pénzjutalmat “elutaztuk”. Vagyis a kedves Arezzó után meglátogathattuk még Nápolyt, Pompejt, a híres Capri szigetet, Rómát és Velencét is. … Csak egyetlen barátságtalan, politikai ízű mozzanattal találkoztunk. Az utcán kézzel írott plakátok jelentek meg, amelynek “szerzői” tiltakoztak az ellen, hogy a kórusversenyre szocialista országból is meghívtak kórusokat.”

 

A Magyar Ifjúság c. folyóirat szeptember 19-i számában Somos Ágnes tollából “Róma és Firenze között   Három nap alatt: három értékes díj.  Az utca népének gyűrűjében    A “La Naziona” jóslata” című fényképes cikk jelent meg arezzói sikereinkről.

Szemelvények az újságcikkből: “nyertek! Méghozzá nagy sikerek közepette. Nem vallottak szégyeent. A folklór kategóriában elsők lettek, a női kari kategóriában másodikak, a vegyeskari, illetve klasszikus kategóriában negyedikek. Először jártak Arezzóban, s először hoztak haz onnan ennyi értékes díjat.

Llangollen után Arezzo a második legnagyobb kórusverseny-rendező város. Alaposan megválogatják: kit hívnak. …

A mi énekkarunk talán a legnépszerűbb volt valamennyi között. A tagok belekóstolhattak a sztárok életébe,…

Három nap alatt hétszer voltak színpadon. Részt vettek egy tv-adásban is, s az arezzoi városi tanács meghívására felléptek azon a nagy szabadtéri hangversenyen, amelyet az európai ellenállási mozgalom 20. évfordulójára rendeztek….

Nehéz, küzdelmes volt ez a verseny. Fiatal dalosaink olyan együttesekkel mérték össze erejüket, mint a hivatásos szinten mozgó hamburgi Monteverdi-kórus, amelynek lemezeit Arezzoban is kapni lehet, vagy a párizsi Calliard énekkar, amely önellátó, hangversenyeiből tartja fenn magát.

A női kari kategória elődöntői után az arezzoi “La Nazione” című újság így írt: “Párizs – Hamburg – Budapest … E három kórus között dőlnek el majd minden bizonnyal valamennyi kategória helyezései…”  Az újság eredményes jósnak bizonyult. … Az elkövetkező években valószínűleg, gyakran megáll majd velük a vonat Róma és Firenze között.”

 

A KISZ Központi Bizottsága nevében Nádasdi József, a KISZ K.B. titkára levélben fejezte ki elismerését eredményes szereplésünkért. [ Dokumentum: Nádasdi József levelének fényképmásolata (Nádasdi-levél).]

 

Szeptember 7. (Hétfő)

Egyenruháinkat az Együttesben este 6 órától adtuk le, valamint útleveleinket – a szokott módon – kicseréltük személyi igazolványainkra (a fiúk még a katonakönyveikre).

Október 16. (Péntek)

Este 8 órakor a Fiatal Művészek Klubjában lépett fel a kórusunk. Az arezzói műsort adtuk elő.

Október 24. (Szombat)

A KISZ Együttes klubestje.

Október 30. (Péntek)

Déli 12 órakor televíziós fellépésre került sor. Műsoron: Kodály: Jézus és a kufárok,  Udvardy L. – József A.: Tél.  Petrassi: Nonsense.

Este ½7-kor a MOM Kultúrházban szerepeltünk. A műsor: Akar-e Moszkva háborút, valamint a Nonsense. Onnan még bementünk az Együttesbe.

November 6. (Péntek)

Kórusunk a November 7.-ei ünnepség keretében a Pénzügyminisztériumban szerepelt.

November 8. (Vasárnap)

Délelőtt 11-kor az ORI rendezésében a Bp., XIII. ker. József Attila tér 4. alatti József Attila Kultúrházban Beethoven: Karfantáziáját énekelte a kórusunk.

November 21. (Szombat)

Délután 3-kor kor az ORI rendezésében a Bp., XIV. ker. Margit utcában az Ikarus  Kultúrházban Beethoven: Karfantáziáját énekelte a kórusunk.

November 29. (Vasárnap)

Délután 3-kor kor az ORI rendezésében a Bp., X. ker. Tüzér-u. 13. szám alatti Pataki István Művelődési Házban Beethoven: Karfantáziáját énekelte a kórusunk.

December 12. (Szombat)

Este ½8-kor tartottuk (a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara) önálló hangversenyünket az Országos Filharmónia Bp., V. ker. Semmelweis utcai Kamaratermében.  Műsor:  Orlando di Lasso: O, occhi manza mia,  Ingegueri: Plasge guasi virga,  Monteverdi: Dolente partita,  Carissimi: Chi ce lacci di Cupido,  Desderi: Excultate est,  Kodály: Lengyel László,  Bartók: Tavasz,  Kodály – Ady: Felszállott a páva,  Kodály: Jézus és a kufárok,  Udvardy L. – József A.: Tél,  Udvardy L. – József A.: Nem én kiáltok (bemutató előadás),  Petrassi: Nonsense (Magyarországi bemutató),  Don Vital: Perdülj, fordulj (bemutató előadás),  Veress Sándor: Kárpátokon innen és túl,  Volly István: Repülj fecském,  Csenki Imre: Cigányélet. Vezényelt: Tóth Béla.  [ Dokumentum: fekvő plakát fényképmásolata (5. plakát). ]

Hangversenyünket meghallgatta Kodály Zoltán is, aki az előadás szünetében bejött az öltözőbe.

Este tartottuk szokásos évi kórus-klubestünket az Együttes székházában, ahol egyebek mellett az ez évi külföldi utunkról készített 8 m/m-es filmeket is levetítettük.

 

 

1965.

Január 4., 5. (Hétfő, Kedd)

Kórusunkból többen gardírozták a Szkopjéből ide látogató Jorgiékat.

Január 11. (Hétfő)

Béla bejelentette a llangolleni utat.

Január 19. (Kedd)

Este nyilvános rádiószereplésünk volt, amelyen Udvardy L.József A.: a Tél c. művét énekeltük.

Január 28. (Csütörtök)

Tóth Béla bejelentette, hogy a Kulturális Intézet jóváhagyta a llangolleni utunk anyagi támogatását.

Február 25. (Csütörtök)

Este ¾7-től rádiófelvétel (Z-sítés).

Március 13. (Szombat)

Este 7-től klubestet tartottunk.

Március 26. (Péntek)

A Kossuth rádió d.e. 10,30-tól 10,50-ig korábbi kórusfelvételeinkből közvetített műsorszámokat.

Április 12. (Hétfő)

Este a kórus az Erkel Színházban a Budapesti Ifjúsági Napok keretében a testvérkórussal együtt szerepelt. Beethoven: IX. szimfoniáját énekeltük.

Április 15. (Csütörtök)

A próbán Szigeti Pali bácsi bejelentette, hogy ez évben a két testvérkórusból összesen 27 fő utazhat a VIT-re.

Nógárdi Laci felolvasta a Llangollenbe utazó alapkeret névsorát.

Április 21. (Szerda)

Este 8-tól 10-ig rendkívüli próba a llangolleni 25 fős Népi kategóriás keretnek, illetve a közülük kikerülő VIT-re utazó kerettagoknak.

 

Április 26. (Hétfő)

Ma fizettük be a llangolleni út bennünket (az utazó keret tagjait) terhelő teljes részvételi díjának (1.600,-Ft) első részletét (800,-Ft) ), amely magában foglalja az 5,- $-os devizakeret ellenértékét is. [Gordos László TV gyártási csoportvezetői havi nettó alapbére ekkor 930,- Ft volt.]

 

Május 1. (Szombat)

A VIT kórus a Margitszigeten szerepelt.

Május 13. (Csütörtök)

Tóth Béla bejelentette, hogy llangolleni utunk tárgytalanná vált, miután az illetékesek tudomására jutott, hogy az angolok disszidens tánccsoportot is fogadnak.

Június 6. (Vasárnap)

Kórusunk Farkashegyen szerepelt.

Június 7. (Hétfő)

Tóth Béla bejelentette, hogy valószínűleg lehetőség nyílik az idén egy jugoszláviai és egy NDK-beli utazásra.

Június 17. (Csütörtök)

Este 18,00-tól 20,15-ig a VIT keret rádiófelvétele. A Repülj fecskémet, a Széki nóták, valamint a Zúg a folyó című műveket vették fel.

Június 19., 20. (Szombat, Vasárnap)

Az Esztergomi Dalostalálkozón vettünk volna részt, amely azonban az árvíz miatt elmaradt. (Megtartva Augusztus 28.,29.-én Veszprémben.)      

Júniusban

Volt még egy balatonboglári szereplésünk, és felléptünk a Bartók színpadon.

Július 2.-től   -ig (Péntektől       ig)

A kórus zwickaui (németországi) útja.

Összesen 4 fellépésünk volt.

Augusztus 1. (Vasárnap)

Leányfalun szerepelt a kórusunk.

Augusztus 23. (Hétfő)

A KISZ Központi Művészegyüttes (a két kórus, a Rajkó zenekar és a tánckar) este 6 órától a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon az Universiaden résztvevők számára adott műsort.

Augusztus 25. (Szerda)

A KISZ Központi Művészegyüttes: a két kórus, a Rajkó zenekar és a tánckar este a Madách Színházban megismételte a f. hó 23.-ai műsorát az Universiade keretében.

Augusztus 28.,29.. (Szombat, Vasárnap.)

Veszprémben Esztergomban most tartották meg a „Hazánk felszabadulásának 20. évfordulója tiszteletére”, eredetileg az esztergomi Városi Tanács és a „LABOR” Műszeripar Művek közös rendezésében június 19.-re és 20.-ára Esztergomba tervezett, azonban a dunai árvíz miatt elmaradt „Napfényes utakon” elnevezésű Országos Dalostalálkozót.  [ Dokumentum: Nagy alakú plakát (30. plakát), Műsorfüzet (15. műsorfüzet) A CD-n nem jeleníthető meg. ]

 

Augusztus 28. (Szombat)

Délután 2-kor vonattal indultunk a dalostalálkozóra. Este 7-kor a városi Tanács Vármegyeháza udvarán a díszhangversenyen szerepeltünk. Műsor: Janneguin: Ce moys de may,  Vicrótoria: Tenebrae facte sunt,  Udvardí – József A.: Tél, Udvardy – József A.: Nem én kiáltok.  (Belépők ára: 10 Ft.)

 

Augusztus 29. (Vasárnap)

Délelőtt 10-kor díszünnepség az esztergomi veszprémi Széchenyi téren.

Délután városnézés.

Augusztus ..-ól Szeptember ….-ig

Jugoszláviában a Palicsi tónál szerepeltünk.

Hat fellépésünk volt.

Szeptember 26. (Vasárnap)

A Jugoszláviában járt keret Szentendrén szerepelt.

November 1. (Hétfő)

Este 7-től 11-ig protokoll szereplés a DIVSZ megalakulásának 20. évfordulójára rendezett ünnepségen.

November 5. (Péntek)

A MÁVAG-ban szerepelt a kórus.

November 8. (Hétfő)

Este a Zeneakadémián szerepeltünk.

November 20. (Szombat)

A kórus VIT kerete a Fehérvári úti Kultúrotthonban (triós szerepléssel) a tánckart kísérte.

December 16. (Csütörtök)

Filmfelvétel a TV híradó magazinjához. Műsor: Fesztivál induló (Egy szóra szomjas most a nép…)

December 19. (Vasárnap)

Délelőtt 10,30-kor a KISZ “Kiváló Együttes” címmel kitüntetett, hatszoros VIT-díjas Központi Művészegyüttes 15 éves fennállása alkalmából a Vígszínházban rendezett ünnepi előadáson [ Dokumentum: plakát fényképmásolata (27. plakát).] , (amelyen a Tánckar és az Úttörő tánckar mellett, őket kísérve közreműködött még a kórusunk, a Rajkó Zenekar, valamint a Szimfonikus Zenekar).  A tánckarral triós számokban szerepeltünk ( Cigánytánc, stb.).

Este 17,30-kor az Állami Népi Együttes Corvin téri Székházában kambodzsai delegáció előtt szerepeltünk. Műsorunkban a Dana-danát, a Cigánytáncot, valamint a Baranyai …-t énekeltük.

December 22. (Szerda)

Este 19,30-től 22,00-ig A KISZ “Kiváló Együttes címmel kitüntetett, hatszoros “VIT-díjas” Központi Művészegyüttese Ünnepi Hangversenye az Együttes  fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából a Zeneakadémián. Az Egyetemi Énekkar nyitotta a műsort:  Udvardy – József A.: Tél,  Udvardy – József A.: Nem én kiáltok,  Victoria: Tenebrae facte sunt,  Lassus: O occhi manza mia,  Jannequin: Ce moy’s de may.   A műsor első részében kórusunk műsorát a Kamarazenekar, a Központi Énekkar quintettje, majd a Központi Énekkar műsora követte. A szünet után a Szimfonikus Zenekar nyitotta a műsort, ezt az Egyesített Énekkar követte a Szimfonikus Zenekar kíséretével. Beethoven IX. szimfóniájából a Zárókórust énekeltük. Közreműködött az  Együttes Központi Énekkara  Művészeti vezető: Lantos Rezső,  Egyetemi Énekkara: Művészeti vezető: Tóth Béla,   Szimfonikus Zenekara  Művészeti vezető: Simon Albert Az együttes művészeti vezetője: Görög Péter.  Szólót énekeltek: Dunszt Mária, Barlay Zsuzsa, Ilosfalvy Róbert (Kossuth díjas), Marczis Demter (Schiller: Öröm ódáját Lukin László fordította). Vezényeltek: Lantos Rezső, Tóth Béla, Simon Albert.                       [ Dokumentum: nagy méretű plakát fénymásolata (6. plakát), valamint Meghívó (13. meghívó). ]

December 27. (Hétfő)

Este 18,00 órakor rádió riport készült az Együttesről Szigeti Pali bácsival, Görög –el, Szakolczay Ildikóval, Pataky Pállal, Zádor Pistával, Bieber Ágnessel, Holyuta Jucival, Szőcs Gabival és Gordos Lacival.

 

 

1966.

Január 13. (Csütörtök)

Este 7-kor tartotta a KISZ Központi Művészegyüttes jubileumi közgyűlését a Néphadsereg Központi Tiszti Házban. [ Dokumentum: Meghívó (24. meghívó) A CD-n nem jeleníthető meg. ]

 

Január 27. (Csütörtök)

Az Együttes Színháztermében házi bemutatón énekeltük Mozart: Requiem-jét.

Január 30. (Vasárnap)

A kórus néhány basszistája (Zöld Laci, Stauber, Fodor és a két Gordos) kisegítőként énekelt a Teleki Blanka Gimnázium Zeneakadémián tartott hangversenyén a Kállai kettős vegyes kari műben.

Február 10. (Csütörtök)

19,55-től 20,10-ig a Petőfi rádión (első ízben) egyenes (élő) adásban szerepeltünk. Az Ó mondd,  a Tenebrae facte sunt, valamint a Jézus és a kufárok című műveket énekeltük.

Február 26. (Szombat)

Este ½8-tól éjjel 3-ig tartottuk klubestünket az Együttes Színháztermében. Szólistáink koncertje volt a gerince a műsornak. Műsor:   Bach: Olasz koncert I. tétel  Zongorán előadta: Mester Györgyi; Bach: Bist du bei mir (ária) Előadta: Salfay Ágnes, Zongorán kísért: Kányi Györgyi; Corelli: F-dur oboa verseny II.-III. tétel  előadta: Várdy Márta, Kísért: Mesater Györgyi; Mozart: Az ibolya  Előadta: Zorinácz Katalin, Kísért: Dornbach Ilona; Giordano: Caro mio ben  Előadta: Hárdházi János, Kísért: Dornbach Ilona; Handel: Chacon Előadta: Major Edit; Mozart: Tuba mirum és Benedictus a Reguiemből Előadták: Misura Zsuzsa, Ákontz Ildikó, Hársházi János, Dr. Fodor László, Axentievics György  Kisért: Mester Györgyi; … Cherubin áriája  Előadta: Nagy Gabriella, Kísért: Szabó Tibor m.v.; Stradella: Ária Előadta: Ákontz Ildikó, Kísért: Kányi Györgyi; Brahms: A temetőkertben  előadta: Fekete Enikő, Kísért: Dornbach Ilona ; Verdi: Don Carlos Fülöp áriája  Előadta: Dr. Fodor László, Kísért: Kányi Györgyi; Grecsanyinov: A néma sztyeppe  Előadta: Misura Zsuzsa, Kísért: Mester Györgyi;  Ackenasy: “Kis éji zene” novella az emberke c. kötetből  Előadta: Perenyei Máté; Néger spirituálé  Előadta: Axentievics György, Kísért: Szabó Tibor m.v.; Heltai Jenő: A vén kocsis dala  Előadta: Varga Tamás;  Victoria: Tenebrae factae sunt,  Lassus: Zsoldos szerenád,  Monteverdi: Era l’anima mia,  Jean Martinin: 2 Chanson   Előadták a Pro Musica énekegyüttes tagjai: Szeles Ida, Ákontz Ildi, Mihalovits Mária, Poták Fridolin, Erdei Péter.    Konferált: Gordos Géza.  [ Dokumentum: A/4-es formátumú szórólap (13. műsor). A CD-n nem jeleníthető meg ]

Március 8.-tól 19.-ig. (Keddtől Szombatig)

Az arezzói nemzetközi kórusversenyen megismert hamburgi Monteverdi Kórus vendégszereplése Budapesten. 8.-án érkeztek és 9.-én este 19,30-kor adtak hangversenyt a Zeneakadémián. 17.-én több hamburgi kórustagot kórusunk tagjai vittek el Budapesti szórakozóhelyekre.

Március 12. (Szombat)

Az Axi, Fodor, Stauber, Németh Tozsó, Marton, Hársházi, Jászfy és Gordos Laci összetételű Vokál délután 1/2 4-kor a Zeneakadémián a Június 26.-i himnuszt (Fegyverbe föl…), az Éljen a forradalom, az Ay Cubano című dalokat, valamint további kubai dalokat énekelt. Zongorán kísért: Szabó Tibor, Szólót énekelt: Varga András és Kovács Péter.

Március 13. (Vasárnap)

Délelőtt 10,30-kor és du. 16,15-kor a Filharmónia Ifjúsági Bérletsorozatában szerepeltünk a Zeneakadémián. Műsor: Föltámadott a tenger,  Fel vörösök, proletárok,  Dal a Tanácsköztársaságról,  Dal a népek egyetértéséről., továbbá a „kubai vokál” a Június 26.-i himnuszt (Fegyverbe föl…), az Éljen a forradalom, az Ay Cubano című dalokat, valamint további kubai dalokat énekelt. Zongorán kísért: Szabó Tibor, Szólót énekelt: Varga András és Kovács Péter.

A vokál a délutáni előadás után ismét külön is fellépett kubai dalaival.

Március 19. (Szombat)

Este 20 órakor a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa és az Országis Filharmónia rendezésében az “Öt népszerű zenekari hangverseny” keretében a Magyar Állami Hangversenyzenekar kíséretével a Zeneakadémián Kodály:  Budavári  Te deumát énekeltük. Vezényelt: Margittay Sándor. [ Dokumentum: az Öt népszerű zenekari hangverseny műsorfüzete (3. műsorfüzet). ]

 

Az Országos Filharmónia Műsorfüzetének 1966. évi 15. számában így méltatta teljesítményünket: “A hangverseny kiemelkedő műsorszáma Kodály nagyszerű Te Deum-jának erőteljes, lendületes megszólaltatása volt. A szólókat Pavlányszky Edina, Szirmay Márta, Bartha Alfonz és Faragó András énekelték, közreműködött Virágh Endre orgonaművész és a KISZ Központi Művészegyüttes Tóth Béla igazgatta Egyetemi Énekkara. Öröm volt hallani ezt a – különösen a női szólamokban – kitűnően hangzó (bár ez alkalomra felerősített), lelkesen és muzikálisan, friss, fiatal hangon éneklő kórust;  más, oratorikus előadásokba is be kellene kapcsolódnia. A vezénylő Margittay Sándor is itt kamatoztatta legjobban muzsikus kvalitását.”

Március 20. (Vasárnap)

Délelőtt 10,30-kor és du. 16,15-kor Filharmónia szereplésünk a Zeneakadémián, melyet a TV egyenes adásban közvetített.. Műsor: Föltámadott a tenger,  Fel vörösök, proletárok,  Dal a Tanácsköztársaságról,  Dal a népek egyetértéséről., továbbá a „kubai vokál”: Július 26-ai induló, Éljen a forradalom, Az Cubano.

A vokál a délutáni előadás során ismét külön is fellépett kubai dalaival

Március 25. (Péntek)

Délután 15,30-tól 17,00-ig TR felvétel a Rádió VI. stúdiójában. A Föltámadott a tenger-t vették fel.

Március 27. (Vasárnap)

Délelőtt 9,30-kor a Vasas Székházban A szakma kiváló tanulója verseny budapesti eredményhirdetésén szerepelt a kórusunk. Műsor: Feltámadott a tenger,  Fel vörösök, proletárok,  Dal a Tanácsköztársaságról,  Dal a népek egyetértéséről., továbbá a „kubai vokál”: Július 26-ai induló, Éljen a forradalom, Az Cubano.

Délután 16,10-kor Filharmónia szereplésünk a Zeneakadémián. Műsor: Feltámadott a tenger,  Fel vörösök, proletárok,  Dal a Tanácsköztársaságról,  Dal a népek egyetértéséről., továbbá a „kubai vokál”: Július 26-ai induló, Éljen a forradalom, Az Cubano.

Április 1. (Péntek)

Egész napos kikérővel délután ¼2-től a Hősök terén tartottunk próbát az Április 4.-ei KISZ fogadalomtételre készülve.

Este 6 órakor a VII. kerületi Pártbizottság Április 4.-ei ünnepségén a Dohány-u. 76. sz. alatt szerepelt a kórusunk. Műsoron volt: Missisipi,  Elől járunk a harcban,  Repülj fecském.

Április 2. (Szombat)

Délelőtt 10,30-kor a Népművelési Intézet Corvin téri székházában a „kubai vokál”: Július 26-ai induló, Éljen a forradalom, Ay Cubano műsorát adtuk elő. (Elhülyéskedve, csörgővel, stb.)

Április 2., 3. (Szombat, Vasárnap)

A kórus egy része ( Kányi Györgyi, Szántó Gitka, Lorschy Zsuzsi, Szőcs Gabi, Szabó Zoli, a Gordos testvérek, stb) kétnapos kirándulást tett. Budapestről szombaton 14,40-kor indultak vonattal Bodajkig. Onnan gyalog mentek tovább Isztimérre, közben a Gallya patakot átfektetett faágakon keresztezték. A szállásuk Isztiméren volt. Isztimérről vasárnap reggel 8-kor esőbben indult a csapat Tés felé, de a lányok javaslatára ¾ óra múlva visszafordultak, majd Isztimérről autóbusszal mentek el Székesfehérvárra. Ott megnézték a Bori várat. 14,20-kor indultak vissza Pestre, ahol este 7-től házi buli volt Kányiéknál.

Április 4. (Hétfő)

Délelőtt a Hősök terén a KISZ fogadalomtételén (az I. Ifjúsági Szemlén) szerepelt a kórus a testvér kórussal. Az Elől járunk a harcban című dalt énekeltük,

Április 11. (Hétfő)

Délután a kórusból néhányan (Axi, Tóth Béla, Nógrádi Laci, Stauber, a nagy Gordos) a Fodoréknál voltak bulizni. Onnan átmentek Stauberékhoz, majd este ½10-kor Szabó Tiborékhoz.

Április 12. (Kedd)

Egész napos kikérő. Délelőtt főpróba. Majd este 7 órakor az Erkel Színházban a Budapesti Ifjúsági Napok megnyitó ünnepségén szerepeltünk a testvérkórussal együtt. A Kállai kettőst énekeltük.

Május 1. (Vasárnap)

Este 7 órától a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon szerepeltünk. A műsor: Zúg a folyó, Repülj fecském, Elől járunk a harcban, A Párttal, a néppel, Novikov: Fesztivál induló (Egy szóra szomjas most a nép), stb.

Május 15. (Vasárnap)

Délelőtt 11-kor hanglemezfelvételünk volt a Hanglemezgyártó Vállalt stúdiójában. A felvett műsorszámok: Kedves mama,  … (szólót énekelt: Bodrogi …);  ….. (szólót énekelt: Dene Jóska).

Május 21.-től 23.-ig (Szombattól Hétfőig)

Keszthelyi és veszprémi szereplések az Arezzóban Győztes Magyar Kórusok Fesztiválján.

 

Május 21. (Szombat)

Bp. Déli pályaudvarról du. 13,11-kor indultunk és 17,00-kor érkeztünk Keszthelyre. Este 8-kor a Festetich kastély Hangversenytermében az Arezzóban Győztes Magyar Kórusok Fesztiváljának Évadnyitó hangversenyén léptünk fel. ( Belépődíj: 10 forint)  [ Dokumentum: nagy méretű plakát (34. plakát), valamint leporellós Műsorfüzet. (1. műsorfüzet).]  Műsorunk:  Lasso: O occhi mansa mia, Jannequin: Ce moys de may, Udvardy – József A.: Tél, Udvardy – József A.: Nem én kiáltok, Lendvay – Kövesdy: Dózsa siratója (bemutató előadás), Mozart: Requiem egyes tételei (Requiem, Lacrimosa, Dies ire, Tuba mirum). A Festetich kastély Hangversenytermében rajtunk kívül fellépett még a debreceni Kodály Kórus.

A Vox Humana Énekkar és a Veszprém Város Vegyeskara du. ½6-kor a Tihanyi Apátsági templomban adott hangversenyt.

 

Május 22. (Vasárnap)

Keszthelyről 8,52-kor indultunk és 13,00-kor érkeztünk meg Balatonalmádiba, ahol elosztva a Tulipán Szállóban, a Kék Balatonban és egy üdülőben szálltunk meg. Délután fürdés a Balatonban. Majd du. 4-kor busszal utaztunk Veszprémbe az Arezzóban Győztes ( a Műsorfüzetben: “I. díjat nyert”) Magyar Kórusok Fesztiváljának díszhangversenyére, ahol este 7-kor Vegyipari Egyetem Aulájában a Váci Vox Humána énekkarral  Vezényelt: Maklári József Liszt díjas, a Veszprémi Városi Vegyeskarával Vezényelt: Zámbó István  és a Debreceni Kodály Kórussal  Vezényelt: Gulyás György Liszt díjas  adtunk (KISZ Egyetemi Énekkar  Vezényelt: Tóth Béla ) közösen hangversenyt a Vegyipari Egyetem Aulájában. (Jegyek ára: 16,14,10 és 5 Forint) [ Dokumentum: nagy méretű plakát (35. plakát), valamint leporellós Műsorfüzet (1. műsorfüzet). ] .       Műsorunk:  Requiem 1. tétele (kettős fuga), továbbá a Ce moyis de may, a Tenebree facte sunt, a Chi ce lacci di Cupido, valamint Lendvay  -Kövesdy: Dózsa siratója (bemutató előadás).  (G. L. saját feljegyzései szerint a Dózsa siratója helyett Udvardy: Nem én kiáltok című kórusműveket adtuk elő). E kórusfesztivál egyben országos minősítő verseny is volt, amelyen Aranykoszorút nyertünk diploma nélkül.

 

Május 23. (Hétfő)

Veszprémből reggel 5,52-kor indultunk és 8,00-kor érkeztünk Budapestre.

Június 16. (Csütörtök)

Tóth Béla bejelentette, hogy valószínűleg lehetőség nyílik 40 fő részvételével egy franciaországi útra.

Június 20. (Hétfő)

Szigeti bejelentette, hogy a franciaországi Neversbe utazhat a kórus az Európa Cantate-ra.

Június 21. (Kedd)

A Neversbe utazó keret tagjai távirati értesítést kaptak.

Június 22. (Szerda)

Az utazó keret tagjainak ma le kellett adniuk egy fényképet és az önéletrajzot.

Június 25. (Szombat)

Az utazó kert tagjai ma írták alá az Együttesben a francia vízumkérő lapokat.

Július 3. (Vasárnap)

Délután 4 órakor Komáromban egy Ifjúsági Építőtáborban szerepeltünk. Axi és Misura szólóztak.

 

Július 6. (Szerda)

Ma fizettük be az neversi út bennünket (az utazó keret tagjait) terhelő részvételi díját (1.300,-Ft), amely magában foglalja az 5,- $-os devizakeret ellenértékét is. [Gordos László TV gyártási csoportvezetői havi netto alapbére ekkor 950,- Ft volt.]

 

Július 16., 17. (Szombat, Vasárnap)

16.-án, Szombaton egyénileg utaztunk le többen Keszthelyre. Néhányan (Toncsi és a Gordos testvérek) Stauber Jóska Wolkswagenjével 12,45-kor indultak Keszthelyre. Út közben Balatonlellén felvették Tóth Bélát. A leutazottak a Veszprémi Városi Énekkart segítették ki. Este 5-kor a keszthelyi Festetich kastély parkjában tartottak kóruspróbát. Este 19,30-kor kezdődött a koncert, amelyen Mozart: Requiemjét adták elő Lehel György vezényletével és a Budapesti MÁV Szimfónikusok Zenekarának kíséretével. Szólót énekelt Werner Mária, Réti József, Barlay Zsuzsa és Kovács Péter. A Stauber kocsijával utazók Balatonalmádiban aludtak.

Vasárnap délután 4 óra tájban a Kedves mama című dalt tanítottunk Badacsonytomajban a fiú építőtáborban.

 

A neversi útra pótlólag az útiköltségre (pl. a Bécs-Párizs közötti úton a kusettre, stb.) 120,- Ft-ot kellett még befizetnünk.

Július 28.-tól Augusztus 11.-éig (Csütörtöktől Csütörtökig)

Részvétel Neversben az Europa Cantaton

 

Július 28. (Csütörtök)

A kórus 40 fővel a 8,15-kor indult Orient Expressel utazott el a hatalmas kórustalálkozóra. Bécsben találkoztunk a már ott férjhez ment Martin Katival, valamint a bécsi Magyar Követségen dolgozó Kovács Jóskával, este pedig Münchenben Holyuta Jucival.

 

Július 29. (Péntek)

Reggel 8,15-kor érkeztünk Párizsba. A csomagokat átszállítottuk a Garde de Lyonra, majd gyalog indultunk várost nézni. Egész nap jártuk a várost. Csalóka módon irdatlanok a távolságok. A pályaudvarról pl. az Eifel torony nem is tűnt túl távolinak, de sok óránkba tellett, amíg valóban odaértünk. Megnéztük a Notre Damot, stb. A kis Gordos egy párizsi ismerőse segítségével szállást szerzett Párizsban a hazajöveteli utunkra.

Este 23,00-kor indultunk tovább Neversbe.

 

Július 30. (Szombat)

Hajnali 2,25-kor érkeztünk vonattal Neversbe, ahol a kórustalálkozó főtitkára, Paul Verle fogadott bennünket. Autóbusszal vittek ki bennünket a város szélén levő szálláshelyünkre, egy iskolanegyedbe. Hatalmas termekben, a különböző kórusok azonos nemű tagjaival együtt, vegyesen helyeztek el bennünket. Az ebédet és a vacsorát ma mindenki maga intézte a saját pénzén. Ma városnézés volt.

 

Július 31. (Vasárnap)

Reggel 7,30-kor volt a reggeli. A megnyitót 10,30-kor, a kórusok közös éneklése mellett tartották a Katedrálisban. Ebéd 13,15-kor. Kórusunkból többen a német kórus buszával utaztak a szálláshelyre, majd vissza a városba. Kórusunk du. 15,00-kor a Sale Beffroiban  a B/2-es csoportba osztva Willy Gohl zürichi karnagy vezényletével tanult a kijelölt kórusműveket.

Kórusunk du. 17,00-kor a Palais Ducal szabadtéri színpadán adott önálló koncertet, a népi blokkunkból: Repülj fecském, Tréfás házasító, Dada-dana, Fölszállott a páva, Esti dal, Cigányélet, Che mois de me.

Vacsora után kb. ½9-től 11-ig a kórusok közös éneklésére került sor a Katedrálisban. Közben mi, a magyar kórus rövid, bemutatkozó műsort adtunk.

Műsor: Leánynéző, Bolyongás, Choors generosa, Horatii carmen, Esti dal.  Éjjel ½12-től a város egy pontján a szervezés szerint nekünk kellett volna hallgatnunk szerenádot, azonban úgy alakult, hogy végül azt részben mi adtuk.

A szálláshelyül szolgáló iskolanegyedből igen sűrű buszjáratot biztosítanak a városba. Más kórusok tagjaival keveredve, barátkozva tesszük meg rendszeresen a szállás és a város közötti utakat.

 

Augusztus 1. (Hétfő)

Esős idő. Délelőtt 8,30-tól 9,30-ig a kórusok közös éneklése a Katedrálisban. 10,00-től 12,10-ig Willy Gohl csoportjában csoportos foglalkozás keretében izraeli dalokat tanultunk. Ebéd után du. 14,00-től 16,30-ig a saarbrückeni rádió (Saarlendische Rundfung) vett fel néhány számunkat  (kb. 1/2 órás műsor) a helyi Színházteremben: Esti dal, Nem  én kiáltok, Tréfás házasító, Fölszállott a páva, Cigányélet, Repülj fecském, Leánynéző, Bolyongás, Egyetem-begyetem, Dana-dana.   Ezután kórusunk tagjai arról szavaztak, hogy hazafelé menet megszakítsuk-e utunkat Münchenben. A szavazás eredménye ”igen” volt. Este ½9-től 11-ig a Katedrálisban egy Schlesvig-holsteini, egy francia (Filippe Gaillard) és egy svájci kórus (zenekari kísérettel) műsorát hallgattuk meg.

 

Augusztus 2. (Kedd)

Esős idő. Délelőtt 8,30-tól 9,30-ig a kórusok közös éneklése a Katedrálisban. 10.00-től 12,15-ig csoportos foglalkozás Willy Gohllal. Schubert: G-dúr miséjét tanultuk. 17,15-től újabb csoportos foglalkozás lett volna Willy Gohllal, azonban arra a kórus nem tudott elmenni, mert nem jártak a buszok. Így a szállásunkon pihentünk. Vacsora után ½9-től 11-ig a kórusok közös éneklése a Katedrálisban. A kórusunkat is magában foglaló Willy Gohl csoportja volt a vezető csoport. Ezután a freiburgi kórus és zenekar koncertje. Régi hangszerek bemutatója Éjjel ½1-kor mentünk a szálláshelyünkre.

(Pénzváltáskor 10,- , ill. 11,- Ft-ért adtak 1,-  francia Frankot.)

 

Augusztus 3. (Szerda)

Esős idő. Reggeli után 8,30-tól 9,30-ig a kórusok közös éneklése a Katedrálisban. (Scubert: G-dúr mise,  Bach: Koral, stb.). A kisebb emelvényen mi (Willy Gohl csoportja) voltunk ismét a vezető csoport.. 10,00-től 12,00-ig csoportos foglalkozás (Scubert: G-dúr mise,  Bach: Koral, stb.). Ebéd után szilencium. 17,15-től 18,15-ig próba (csoportos foglalkozás). Vacsora után este 9,00-től 11,00-ig az Európa Cantát alapítója; Luis Corneloup emlékére adtak koncertet a résztvevő kórusok. (Az emlékezés okán a nézők nem tapsoltak – nem volt szabad tapsolni). A koncert előtt Nevers polgármestere tartott emlékbeszédet. A beszéd után elsőként Marcel Carneloup csoportja adta elő műsorát. Végül a mi csoportunk Willy Gohl dirigálásával a Bach: Koralt, a H-mol miséből a Donna nobis…-t, stb. adtuk elő.

 

Augusztus 4. (Csütörtök)

Reggeli után 8,30-tól 9,30-ig a kórusok közös éneklése, valamint a dán kórus kedves koncertje a Katedrálisban. ¾ 10-től kórusunk tartott próbát az esti koncertünkre. A próbát a Katedrálisban kezdtük, majd a belgrádi kórus kérésére átmentünk a Hotel de Ville-be, ahol azt 11,30-kor fejeztük be. A saját próbánkat követően Willy Gohllal a G-dur misét próbáltuk. Du. ¾4 -től ¾6-ig a G-dur mise zenekari próbája a Katedrálisban. Vacsora után 9,00-től ½10-ig adtuk önálló koncertünket a Katedrálisban. Elég jól sikerült. Kodály: csodálatos Esti dala a nagyszerű akusztikájú Katedrálisban annyira jól sikerült, jól szólt, hogy mi magunk is beleborzongtunk. Hatalmas sikert arattunk. A mi műsorunkat egy vonós-zenekari koncert követte. Ezután a belgrádi kórus énekelt egy számot. Végül Tóth Béla, a belgrádi-, és egy spanyol karnagy tanított be a kórusoknak egy-egy művet.

 

Augusztus 5. (Péntek)

Reggeli után 8,30-tól 9,30-ig a kórusok közös éneklése a Katedrálisban. 10,00-től 12,00-ig zenekari próba Willy  Gohllal a Katedrálisban (G-dur mise). Délután pihenés, majd rövid városnézés. Megnéztük St. Etienne-t is. Vacsora után az Europa Cantat főtitkárának énekeltünk. 9,00-kor koncert a Katedrálisban, amelynek keretében először régi hangszerek bemutatására került sor. Ezt követően a freiburgi kórus adta elő műsorát. Végül Willy Gohl csoportjában, zenekari kísérettel Schubert: D-dur miséjét énekeltük. A koncert után kórusunk ajándékkal kedveskedett Willy Gohl karnagynak, majd a hamburgi kórus vendégeként az ő autóbuszukkal egy étterembe mentünk, ahol éjjel 2-ig jó hangulatban barátkozott egymással a két kórus.

 

Augusztus 6. (Szombat)

Délelőtt 8,30-tól 9,30-ig a kórusok közös éneklése, valamint a hamburgi kórus koncertje a Katedrálisban. Délelőtt 10,00-től kb. ¾11-ig a Befroir-ban, majd azt követően déli 12,00-ig a Palais Ducalban került sor a kórusok részéről népi (nemzeti) táncok bemutatására, majd a többi kórusnak történő megtanítására. Ebéd után szilencium. Délután ½5-től ½6-ig kórusunk a csárdást tanította a többi kórus tagjainak a Befroirban. Az atelier ajándékának átadása Willy Gohlnak. Vacsora után az étterem előtt rövid éneklésre került sor az Europa Cantat vezetősége részére. Este ¾9-től 11,00-ig koncert a Katedrálisban (Philippe Caillard).

 

Augusztus 7. (Vasárnap)

Délelőtt szabadfoglalkozás. Délután 3-kor volt a Katedrálisban az Europa Cantat záró koncertje, amelyen kórusunk is énekelt. Műsorunkat követően ugyanott csárdást mutattunk be, illetve tanítottunk. Este vacsora után a freiburgi kórus vendégeként barátkoztunk egymással, éjfélig.

 

Augusztus 8. (Hétfő)

Vonattal 10.35-kor indultunk és a délutáni órákban érkeztünk meg Párizsba. Megérkezésünk után elfoglaltuk a kis Gordos által még oda felé elintézett szállásunkat, majd kisebb-nagyobb csoportokban városnézésre, illetve vásárlásokra  került sor. Általános volt a megítélés, miszerint Párizs egy drága város, az árakat nem a magyar pénztárcákhoz méretezték.

Vásárlási törekvéseink és a magas árak közötti pszichés konfliktussal függ össze a következő történet. Axi és a két Gordos hármasban járták a várost. Valahogyan elkeveredtek egy külvárosiasnak tűnő környékre, ahol alig voltak üzletek. Egyszer csak mepillantottak egy szegényes kirakatot, amelyben mindössze néhány darab ing volt kitéve, s mellette az ára: 3,- Frank. Azok után, hogy a város belsőbb részein az ingek árai 18-20 Frank körül mozogtak, ez az ár nagyon csábítónak tűnt. A Gordosok elhatározták, hogy ebben az esetben vesznek maguknak 1-1 db. inget. Axi csak asszisztált. Egyikük sem beszél franciául. Bementek az üzletbe. Kissé meglepődtek, hogy odabent nem láttak nagyobb ing-választékot. Ennek ellenére  jelbeszéddel mutatták a pult másik oldalán lévőnek, hogy kérnek 1-1- inget. Az “eladó” azonban csak nem akart hozni nekik, hanem még ő mutatta, hogy a Gordosok hozzanak inget. Egy-két percig tartó köcsönös értetlenség után derült ki, hogy az “üzlet” tulajdonképpen egy mosoda, ahol 3,- Frnakért mosnak ki egy inget.  Végül Axi és a Gordosék, a Plas Pigale és környéke érintésével éjfélre értek vissza a szállásunkra.

 

Augusztus 9. (Kedd)

Egész nap városnézés (Sacre Coeur és környéke: Montmarte, Eifel torony, stb.)

Este 21,45-kor indult a vonatunk – amelyen rezervált ülőhelyeink voltak – Münchenbe.

 

Augusztus 10. (Szerda)

Reggel 8,45-kor érkeztünk Münchenbe. Ott egész napos városnézés, bevásárlás. Este a 23,16-kor induló vonattal szerettünk volna tovább menni Bécsbe. Azonban Marton Jóska, Nemes Géza, valamint Klausz Anna (Anica), akik már jó időben szerettek volna helyet foglalni a bécsi vonaton, tévedésből egy másik, a 22,16-kor Augsburg felé induló vonatra szálltak fel. Csak indulás után konstatálták tévedésüket, így az a vonat el is vitte őket a legközelebbi állomásig; Augsburgig. A kórus több tagja ennek következtében az éjszakát – huligánok társaságában, rendőrök cirkálása mellett – a váróteremben töltötte.

 

Augusztus 11. (Csütörtök)

Marton Jóskáék hajnali 4-kor érkeztek vissza Augsburgból. Minthogy az eredetileg tervezett vonat helyett csak egy későbbivel tudunk tovább utazni, ez a körülmény keresztül húzta azt az elképzelésünket, hogy fél napot Bécsben töltsünk és ott vásároljunk is. Ezért maradék pénzeinket reggel 8-tól ¾9-ig lóhalálban Münchenben vásároltuk el. A délelőtt 9-kor induló Orient Expressel utaztunk tovább, amellyel 14,15-kor érkeztünk Bécsbe. Onnan 15,05-kor indultunk és 20,00 óra tájban érkeztünk meg Budapestre anélkül, hogy út közben sor került volna vámvizsgálatra.

Augusztus 13.-tól 22.-ig (Szombattól Hétfőig)

Részvétel a debreceni Bartók Béla II. Nemzetközi Kórusverfesztiválon.  [ Dokumentum: nagy alakú plakát (36.plakát). ]

 

Augusztus 13. (Szombat)

Délután a 15,10-es vonattal indultunk és 19,00-kor érkeztünk a debreceni Makarenkó kollégiumban lévő szálláshelyünkre. Hivatalosan még nem kaptunk vacsorát, így „privátin” elfogyasztott vacsora után még éjfél előtt nyugovóra tértünk.

 

Augusztus 14. (Vasárnap)

Házirend: reggeli ½8-kor, ebéd ½2-kor, vacsora ½8-kor.

A délelőtti próbán Gulyás György vezényletével és a MÁV zenekar kíséretével a Te Deumot próbáltuk.

Este 20 órakor volt a Nemzetközi Kórusfesztivál megnyitó díszhangversenye, amelynek II. részében a többi résztvevő kórussal közösen a Te Deumot énekeltük, Vezényelt: Gulyás György..

 

Augusztus 15. (Hétfő)

Városnézés: délelőtt a kollégium könyvtárát, délben a Nagytemplomot tekintettük meg.

 

Augusztus 16. (Kedd)

Délelőtt szólampróbák voltak (A basszus 8-tól ½10-ig tartotta a szólampróbáját).

Délután szabad foglalkozás.

Este sokan a szórakozóhelyeket jártuk: Vígadó, Pálma, Művész presszó.

 

Augusztus 17. (Szerda)

Délelőtt 8-tól 10-ig összpróba volt.

Ma délelőtt került volna sor kórusunk nemzetközi minősítésére, azonban a nemzetközi minősítésen történő részvételünket – szakmai körökben nagy meglepetést keltve – még a veszprémi országos minősítésünket követően visszamondtuk.

Este többen a Vígadóban szórakoztunk.

 

Augusztus 18. (Csütörtök)

Ma autóbusszal a hortobágyi Hídi vásárt és a Pásztormúzeumot tekintettük meg.

Este koncertet hallgattunk.

Azt követően többen a Művész presszóban szórakoztak.

 

Augusztus 19. (Péntek)

Reggel összpróbát tartottunk. Béla visszaérkezett Budapestről.

Ebéd után kötelező pihenés.

Vacsora után koncerten vettünk részt.

Azt követően többen a Művész presszóban szórakoztak.

 

Augusztus 20. (Szombat)

Reggel 8-tól 9,30-ig próbát tartottunk.

Azt követően megnéztük az nagyerdei Stadionban az igen látványos, ötletes  és szép: első Országos Virágkarnevált.

Délután kötelező pihenés. Este a nagyerdei Szabadtéri Színpadon hangversenyt hallgattunk.

Azt követően többen a Művész presszóban szórakoztak.

 

Augusztus 21. (Vasárnap)

Délelőtt összpróbát tartottunk.

Délután kötelező szilencium, majd meghallgattuk a Ferencsik János vezényelte Psalmus Hungaricust.

Kórusunk a Nemzetközi Kórusfesztiválon csak egyetlen egy alkalommal; az este 8 órakor kezdődött záróhangverseny I. részének (a Vox Humana Vegyeskart követő) második énekkaraként  lépett fel önálló blokkal. Műsorunk:  Kodály: Jézus és a kufárok, továbbá Udvardy –  József A.: Tél,  valamint  Udvardy – József A.: Nem én kiáltok című kórusművek. Vezényelt: Tóth Béla.  [ Dokumentum:  Műsorfüzet 7.( műsorfüzet). A CD-n nem jeleníthető meg ].  Nagyon igyekeztünk, azonban sajnos nem sikerült jól a szereplésünk.

A záróhangversenyt a Bikában a kórusok nagy barátkozása követte.

Azt követően többen elmentek még a Művész presszóba, ahol hajnali ½4-ig  szórakoztak.

 

Augusztus 22. (Hétfő)

Reggel a 9,30-as vonattal indultunk haza Budapestre.

Szeptember 2. (Péntek)

A kórus vokál este 7 órakor az Ifjúsági Parkban kubai dalokat énekelt.

Szereplés után a Várkert KIOSZK-ba mentek szórakozni, ahol a vokál tagjain kívül ott voltak még Klossz Jutka, valamint Fügeczky Robi a nejével.

Szeptember 8. (Csütörtök)

A próbán jelen volt Strassburgból egy szervező, valamint a kórus karnagya, Klossz Jutka kíséretében.

Október 3. (Hétfő)

Ma nyitották meg az Együttes szépen újjáépített Klubhelyiségét.

November 2. (Szerda)

A kórus vokál du. 3-kor a Pártfőiskolán a kubai dalokkal szerepelt. Külön szóló számokat énekelt Fodor Laci és Németh Jóska.

Kórusunk este 19,30-kor a Fiatal Művészek Klubjában adott koncertet, amelyen Benoit Neiss strasbourgi karnagy vezényelt. [ Dokumentum:  Meghívó (18. meghívó).]

November 5. (Szombat)

Ma este átadták a forgalomnak az EMKE aluljárót.

November 10. (Csütörtök)

Este 19,30-tól 22,00-ig koncertünk a Zeneakadémián. A műsor:  Purcell: Didó és Aeneas című operája,  Bach: 12. kantata. Vezényelt Sándor Frigyes. Kísért a MÁV Szimfonikusok Zenekara.

 

A Magyar Nemzet november 12-i számának “Egy hét BUDAPEST HANGVERSENYTERMEIBEN” c. rovatában a héten a  Zeneakadémia nagytermében elhangzott koncertek sorában méltatja a Sándor Frigyes vezényelte csütörtöki koncert műsorát is. Elöljáróban dicséri a MÁV Szimfonikusokat, majd így folytatja: “De még ennél is nagyobb nyomatékkal említjük a Tóth Béla vezetése alatt álló KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkarát. Ez a fiatal kórus valami egészen példa- és mintaszerű tisztasággal és olyan tündökletes egyszerűséggel énekelt mind a Bach-kantátában, mind pedig a Purcell-operában, hogy már közben arra kellett gondolnunk: mikor halljuk őket újra?”

 

A Népszabadság november 22-i számának ZENEI KRÓNIKA rovata is méltatja kórusunk és a szólísták teljesítményét.

 

 

(November 11-én Gordos László kérvényt nyújtott be Szigeti Pál igazgatóhoz kombinált utzazási bérletszelvények megvásárlásának engedélyezése céljából. [ Dokumentum: Kérvény.]. )

 

December 8. (Csütörtök)

A próbán jelen volt Willy Gohl is.

 

 

1967.

Január 13. (Péntek)

Este 8-kor Opera Bemutató Előadásunk a Fiatal Művészek Klubjában. A műsor:  Purcell: Didó és Aeneas című operája. (Szereposztás: Dido: Szenttornyai Anna,  Aeneas: Axentievics György, Belinda: Szepes Ildikó, Varázslónő: Ákontz Ildikó, I. boszorkány: Szántai Ildikó, II. boszorkány: Varga Mária, Matróz és szellem: Hársházi János). Vezényelt: Simon Albert.   Karigazgató: Tóth Béla művészeti vezető.       [ Dokumentum: A/4- es alakú Meghívó (29. meghívó). ]

Január 30. (Hétfő)

Este 6-kor indultunk busszal és 10-kor érkeztünk mg Vácról, ahol a Vox Humana kórussal közös próbát tartottunk.

Február 8. (Szerda)

Este ½8-kor az Országos Filharmóniában a váci Vox Humana Énekkarral tartottunk közös próbát. Vezényelt Lehel György.

Február 10. (Péntek)

Este ½8-kor a Zeneakadémia Nagytermében  az Országos Filharmónia Téli bérlet II.-sorozat 4., valamint Egyetemi és főiskolai bérlet F/4. nevű bérleti előadásán a váci Vox Humana Énekkar (karigazgató: Maklári József) és énekkarunk [ Egyetemi Énekkar (karigazgató: Tóth Béla) ] közösen  Verdi: Te Deumot énekeltük, Lehel György vezényletével. A szólót Werhner Mária énekelte. Kísért a Magyar Állami Hangversenyzenekar. [ Dokumentum: Országos Filharmónia Műsorfüzete (4. műsorfüzet). ]

Február 13. (Hétfő)

Tóth Béla bejelentette, hogy a korábban tervbe vett olaszországi utunk valószínűleg elmarad. Meghívás érkezett viszont Willy Gohléktól egy április 9-én kezdődő négynapos svájci turnéra.

Február 25. (Szombat)

Kórusgyűlést tartottunk.

Február 27. (Hétfő)

A vezetőség kijelölte a Svájcba utazó keretet. A keret kijelölésekor nagy hangsúllyal vették figyelembe a hiányzásokat és a késéseket. Nógrádi Laci 4 késést egy hiányzásnak számít. (Így pl. a nagy Gordos – akinek tavaly október óta 5 hiányzása, valamint 44 x ½ órás késése van – nem került be a keretbe).

Március 1. (Szerda)

Ma személyekre bontottan, nevesítve kihirdették a Svájcba utazó teljes, 60 fős keretet, valamint a 8 fő tartalékot.

Március 13. (Hétfő)

Egy délelőtti főpróbát követően délután TV felvétel az Erkel Színházban.

Március 14. (Kedd)

Este 7-kor az Erkel Színházban a Forradalmi Ifjúsági Napok megnyitóján a testvér kórussal, az Együttes Tánckarával, Szimfonikus Zenekarával, a BM Határőrség és Karhatalom művészeti csoportjaival, az Egyesített Tiszti Iskola Ének- és Tánckarával, valamint a “Vámos Ilona” Egészségügyi Szakiskola hallgatóival közösen a magyar forradalmi ifjúság történetéből összeállított „A harcban nem szabad megállni” című dokumentum-oratórium előadásában működtünk közre. Vezényelt: Simon Albert. Rendezte: Csajági János. Közreműködtek: Antal Imre, Bay Gyula, Bőzsöny Ferenc, Buss Gyula, Egressy István, Gordon Zsuzsa, Hacky Tamás, Heltai Andor, Izsóf Vilmos, Kovács Gyula, Kovács Mária, Kovács P. József, Márky Géza, Márkus Ferenc, Molnár Tibor, Nagy Attila, S. Nagy Istvám, Payer András, Pásztor János, Pintér Sándor, Sági Vilmos, Schubert Éva, Sinkó László, Sólyom Ildikó, Somló Tamás, Szatmári István, Szécsi Iván, Takács Mária, Tallós Endre, Tordy Géza.   [ Dokumentum: “A harcban nem szabad megállni” c. szórólap (3. szórólap). ]

 

A Füles című hetilap március 26-i számának 15. oldalán az “Énekelni jó” című egész oldalas (A/5-ös formátum) cikkben méltatja a 10 éves kórusunk eddigi tevékenységét. A cikk első bekezdésében azt olvashatjuk, hogy: “Ifjúsági szövetségünk, a KISZ 1957. március27-én ünnepli alapítása tizedik évfordulóját. ezen a napon egy kis csoport is születésnapot ünnepel. A KISZ-szel egyidős, azzal egy napon született a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara.” A cikk a továbbiakban felsorolja nevezetesebb belföldi és külföldi szerepléseinket, elnyert díjainkat. Majd a végén 7 kérdést tesz fel az énekkarral kapcsolatban. Pl.: ki az énekkar két karnagya, milyen díjakat nyert az énekkar Arezzóban, stb.

 

Március 29., 30. (Szerda, Csütörtök)

Mindkét napon este 18,30-tól hanglemezfelvétel a Torockó téri templomban.

 

29-én fizettük be a svájci út bennünket (az utazó keret tagjait) terhelő teljes részvételi díjának (1.050,-Ft) első részletét (500,-Ft), amely magában foglalja az 5,- $-os devizakeret ellenértékét is. [Gordos László – aki végül is tagja lett az utazó keretnek – KSH előadói havi nettó alapbére ekkor 1.120,- Ft volt.]

 

 

Április 2. (Vasárnap)

Az este ½8-ra hirdetett szereplésünk a Külügyminisztériumban elmaradt. Ezt csak ott, akkor tudtuk meg. Kórusunk a Külügyminisztériumból elment az Együttesbe, ahol megünnepeltük, hogy Tóth Bélának odaítélték a Liszt díj III. fokozatát.

 

A Népszabadság 1967. április 2. vasárnapi számának 6. oldalán A művészeti és irodalmi élet kitüntetettjeit felsoroló írásának „Az idei irodalmi és művészeti díjasok” alcíme alatt a Liszt Ferenc díj III. fokozatát elnyertek között nevesíti Tóth Béla karnagyot.

 

Április 3. (Hétfő)

Úgyszintén elmaradt a Forradalmi Ifjúsági Napok záró estjén 50 fő részvételével tervbe vett protokoll szereplésünk a Madách Színházban.

Április 4. (Kedd)

Délelőtt 9-kor a Dózsa György út és a Gorkij fasor sarkán énekeltünk.

A mai napon Tóth Bélának a … miniszter a Liszt Ferenc-díj III. fokozatát adományozta.            [ Dokumentum: az erről szóló oklevél A CD-n nem jeleníthető meg.]

Április 5., 6. (Szerda, Csütörtök)

Mindkét nap este ½7-től hanglemezfelvétel.

Április 8.-tól 15.-ig (Szombattól Szombatig)

Kórusunk svájci útja.

 

Április 8. (Szombat)

Kórusunk a Willy Gohl vezette winterthuri kórus meghívására tett négynapos látogatást Svájcba.

Reggel 9,05-kor az Orienz Expressel indultunk és 13,22-kor érkeztünk Bécsbe. Ott találkoztunk Martin Katival és férjével. Bécsből este 20,30-kor kusettel utaztunk tovább.

 

Április 9. (Vasárnap)

Reggel 8,18-kor érkezett vonatunk Zürichbe. Ott vendéglátóink megreggeliztettek bennünket, majd ki-kit elvittek a szállást adó kórustagok zürichi lakására, a szálláshelyeinkre.

[ A Gordos testvérek pl. Marianne Förstner kórustagnál szálltak meg. Marianne Stotz kórustitkár vitte el oda őket a kocsijával. Ebéd után ugyancsak kocsival Kilchbergen (ahol Thomas Mann lakott) keresztül Zugba, majd Luzernbe kirándultak (Rigi hegyek, Pilátus).].

Kórusunk este Winterthurban találkozott a freiburgi kórussal.

 

Április 10. (Hétfő)

Egész nap szabadidős programok egyénileg a vendéglátókkal.

 

Április 11. (Kedd)

Két autóbusszal kirándultunk a Zürichtől északkeleti irányban fekvő hegyekbe. Az 1119 méter magasan fekvő Bachtelkulm hegyen egy étteremben ebédeltünk. Ezután Winterthurban gyárlátogatáson vettünk részt, majd megnéztük a konzervatóriumot.

 

Április 12. (Szerda)

Délelőtt Züricben rádiófelvételünk volt a zürichi rádió stúdiójában. (Esti dal, Repülj fecském, Felszállott a páva, Bolyongás, Leánynéző, Egyetem-begyetem, Dana-dana.)

A két kórus közös ebéden vett részt a Neben Volks Hausban. Délután vásárlások, majd szabad foglalkozás.

 

Április 13. (Csütörtök)

Reggel 8,55-kor vonattal indultunk és a gyönyörű Alpokon és a 16 km hosszú St. Gotthard alagúton (amelyet 14 perc alatt szeltünk át) keresztül 12,28-kor érkeztünk Luganóba. Ott igen rövid városnézés és vásárlás. Majd 15,32-kor indultunk és 19,18-kor érkeztünk vissza Zürichbe. Onnan, rövid átszállás után 20,41-kor a Wiener Walcerral indultunk Bécsbe.

 

Április 14. (Péntek)

Reggel 8,40-kor érkeztünk Bécsbe. Délelőtt vásásrlás volt a fő tevékenységünk. Délután ismét találkoztunk Martin Katival. Gyalog felmentünk a Stephanskirche tornyába, stb. Este 8-tól 10-ig a Kunsthistorische Múzeumban voltunk (holland festők, Rubens, stb.). Éjjel ½12-kor Stadtbahnnal mentünk ki a Schlossberger Strassen lévő szálláshelyünkre, a Jugendgastehaus Hütteldorfba.

 

Április 15. (Szombat)

Délelőtt városnézés, majd délután a Burgban (10,-Scillingért) a Schatzkammert tekintettük meg. Az állomásra Martin Kati és Kovács Joze is kikísértek bennünket. 15,47-kor indultunk vissza és 20,18-kor érkeztünk vonattal Budapestre.

 

Április 23. (Vasárnap)

Kórusunk Nagykőrösön Arany János (1817-1882)… évfordulóján szerepelt. Autóbusszal du. 2-kor indultunk és 9 óra tájban érkeztünk haza.

Április 28. (Péntek)

Az Együttesben Holyuta Juci a lakás-problémákkal küzdő Együttes-tagok körében elkezdte a szervezését a XX. ker. pesterzsébeti Kakastó helyén történő KISZ szövetkezeti lakás-építésben való részvételre.

Május 4. (Csütörtök)

Nógrádi Laci bejelenti, hogy június elején brüsszeli útra mehet a kórus.

Május 5. (Péntek)

A rendkívüli próbán Tóth Béla kihirdeti a brüsszeli utazó keret névsorát.

Május 13. (Szombat)

Délután ½4-kor a Fővárosi Művelődési Házban léptünk fel. Kórusunk az Együttes Kamarazenekara kíséretével a Didó és Aeneas c. operát énekelte (a szólókat énekelték: Dido: Szenttornyai Anna, Aeneas: Akszentievics György, Belinda: Szepes Ildikó, Varázslónő: Ákontz Ildikó, Matróz: Hársházi János, 1. boszorkány: Szántai Ildikó, 2. boszorkány: Varga Mária) Vezényelt: Simon Albert. Karigazgató: Tóth Béla Liszt díjas karnagy.  A műsor második részében a Veszprémi Városi Énekkarral közösen Mozart: Requiemjét énekeltük. Közreműködött: Misura Zsuzsanna, Ákontz Ildikó, Hársházi János, Dr. Fodor László. Kísért a Veszprémi Város Szimfonikus Zenekar. Vezényelt: Zámbó István Liszt-díjas karnagy. (Belépődíj: 5,- Ft.)  [ Dokumentum: A/4-es alakú stencilezett Műsor (1. műsor). ]

Az előadásra a héten személyesen hívtuk meg a Vasas kórus tagjait.

Május 14. (Vasárnap)

Kórusunk tagjai a veszprémi kórus tagjaival tettek rövid hajókirándulást.

Május 22. (Hétfő)

Este 18,30-kor a „Kóruspódium”-verseny keretében rádiófelvételünk volt. A Munkásbíztatót, a Tréfás házasítót és a Cigányéletet vették fel.

Június 5. (Hétfő)

Este az Együttesben örmények előtt szerepeltünk. A Tréfás házasítót és a Cigányéletet énekeltük.

Június 8. (Csütörtök)

A próbán Szigeti Pali bácsi bejelentette, hogy elmarad a folyó hó 10.-től 15.-éig tervezett brüsszeli utunk, mert a belgák nem fogadnak bennünket.

Június 28. (Szerda)

Este 21,30-tól 24,00-ig Csillebércen a KISZ Kongresszus résztvevői előtt a testvér kórusunkkal közösen szerepeltünk. Műsor: Egységbe forraszt a KISZ, Mindenütt a földön (bemutató előadás), DIVSZ induló.

Július 8. (Szombat)

Este 7 órakor tartotta a KISZ Központi Művészegyüttes évadzáró előadását a Madách Színházban, amelyben az Együttes valamennyi részlege fellépett. Mi a műsor első részének utolsó számaként a testvér kórusunkkal közösen, a Szimfonikus Zenekarunk kíséretével a Kállai kettőst énekeltük. Vezényelt: Simon Albert. Szünet után kórusunk nyitotta a második részt Muradelli: Buchenvaldi riadó és Kino – Kuta: Soha többé atombombát című művekkel. Vezényelt Tóth Béla. [ Dokumentum: Meghívó (11. meghívó). A CD-n nem jeleníthető meg ]

Augusztus 11. (Péntek)

Az Együttesben este 8-tól búcsúztattuk a Benoirhoz férjhez menő Kányi Györgyit.

Augusztus 12. (Szombat)

Este 6-kor volt Kányi Györgyi esküvője a Május 1 úti templomban.

Augusztus 16.-tól 19.-ig (Szerdától Szombatig)

Részvétel a Debreceni Kórustalálkozón.

 

Augusztus 16. (Szerda)

Reggel 8-kor indultunk autóbusszal Debrecenbe. A Pedagógiai Főiskola Diákszállójában nyertünk elhelyezést. Ebéd után pihenés. Majd 18-tól 19-ig próbát tartottunk. Vacsora után volt a Nyitóhangverseny a Bika Szállóban, amelyen kórusunk nem szerepelt.

Napirend: reggeli 8-tól 9-ig,  ebéd 12,30-tól 14,00-ig,  vacsora 18,30-tól 19,30-ig.

 

Augusztus 17. (Csütörtök)

Reggeli után a Konzervatóriumban, majd a Bika Nagytermében tartottunk próbát. Ebéd után csendes pihenő. Du. ½6-tól ½7-ig újabb próba. Vacsora után este 8 órakor az I. Fesztiválhangverseny keretében a Bartók teremben ( a Bikában) A Várpalotai Bányász Énekkara és a Szegedi Pedagógiai Főiskola Kórusa után mi zártuk a műsort. Műsor: Balázs Árpád – Kövesdi János: Új kor köszöntése, Lisznyai Gábor – Gál László: Emlékezés, Türrnpu – Váradi István: A szabadság hajnalán, Volly István: Repülj fecském, Bárdos Lajos: Kossuth szvit, Bárdos Lajos: Tréfás házasító, Csenki Imre: Cigányélet. [ Dokumentum: a Debreceni Kórus Fesztivál műsorfüzete (7. műsorfüzet). ]

A szereplés után a kórus tagjainak jelentős hányada reggel ½5-ig a Művész presszóban szórakozott.

 

Augusztus 18. (Péntek)

Egész nap szabad foglalkozás. Este többen ismét a Művész presszóba mentek.

 

Augusztus 19. (Szombat)

Délben 12-kor indultunk vissza autóbusszal. Hazafelé jövet a busz dupla hátsó defektet kapott, így csak este 7-re értünk Budapestre.

 

Augusztus 28.-tól Szeptember 2.-ig (Hétfőtől Szombatig) az érdeklődők számára nyaralás Badacsonylábdihegyen a KISZ táborban.

Az ötnapos nyaralás részvételi díja 200,- Ft volt.

Szeptember 23. (Szombat)

A hosszú (Guttmann Gyuri) du. 3-tól 6-ig többeket (Fodor Laci, Mausz Mari, Domby, Bencze Ági és a nagy Gordos) elvitt az Ügetőre. Néhányan most voltak az Ügetőn először. Közülük voltak, akik a tribünön a körülöttük ülők előtt gyanútlanul nem titkolták, hogy melyik lóra tettek. Ekkor a körülöttük lévő vehemens lóversenyezők (fogadók) igen dühösen hülyézték le őket ordítván a verseny első néhányszáz méterének megtétele után, hogy az érintett kórustagok által megtett, s akkor még élen ügető ló a végére úgyis leszakad. Úgy is lett. Na de minek ezért őrjöngeni?

Szeptember 24. (Vasárnap)

A kórus délután 6 órakor a Bp., III.ker. Dugovics tér 3. sz. alatti Frankel Leo Művelődési Házban szerepelt. Műsoron:  Lisznyai G. Emlékezés,  Vándor: Ének aratás előtt,  Balázs Á.: Új kor köszöntése,  K. Türnpu: A szabadság reggelén,  Kapuvári: Mindenütt a földön.

Október 1. (Vasárnap)

Délelőtt 10-től ½11-ig a Zeneakadémián az Országos Filharmónia rendezésében Ifjúsági koncerten szerepelt a kórusunk. A MÁV Szimfónikusok Zenekara kísért bennünket. Műsoron: Lisznyai: Emlékezés,  Balázs: Új kor köszöntése,  A szabadság reggelén,  Borisz..-ból a Forradalmi kórus.

Október 8. (Vasárnap)

Délelőtt 10-től ½11-ig a Zeneakadémián az Országos Filharmónia rendezésében Ifjúsági koncerten szerepelt a kórusunk. A MÁV Szimfónikusok Zenekara kísért bennünket. Műsoron: Dal a népek egyetértéséről,  Fel vörösök, proletárok,  Borisz..-ból a Forradalmi kórus.

Október 19.-én és 27.-én (Csütörtökön és Pénteken)

közös próbát tartottunk az Állami Népi Együttes Székházában az Állami Nép Együttes Kórusával és a testvér kórussal. Vezényelt: Kóródi András.

November 5. (Vasárnap)

Délelőtt 9,45-kor a Budapesti Pártbizottságon a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár November 7.-ei ünnepségén szerepeltünk. A műsor: Fel vörösök, proletárok,  Bunkócska, Új bunkócska, Borisz: Forradalmi kórus.

November 6. (Hétfő)

Este 7-től az Erkel Színházban   a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának Díszünnepségén a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulóján a Magyar Rádió és Televízió Énekkarával (karigazgató: Sapszon Ferenc), a Magyar Állami Népi Együttes Énekkarával (karigazgató: Pászti Miklós), a Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttesének Énekkarával (karigazgató: Kiss István és Pődör Béla), a Magyar Állami Operaház egyesített énekkarával (karigazgató: Németh Amadé és Oberfrank Géza),  a Leöwey Klára Gimnázium Kodály Kórusával (karigazgató: Andor Ilona),  ),  a Munkásőrség Központi Férfikarával (karigazgató: Révész László), valamint a KISZ Művészegyüttes Központi Énekkarával (karigazgató: Lantos Rezső)  léptünk fel [ a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara (karigazgató: Tóth Béla)].  A műsor:  Balázs Árpád – Kövesdi János: Új kor köszöntése,  A. Holminov – Kamenyeckij: Dal Leninről,  József Attila: A város peremén (Előadta: Major Tamás), a Nagy Októberi Szocialista Forradalom dalai: Kél és lemegy a nap, a Sztyeppén Razin szikla, Régi bunkócska, Új Bunkócska, Fel, vörösök proletárok,    Mihály András: Két kórusrészlet az “Együtt és egyedül” című operából, Martinov: Eurázia (Előadta: Keres Emil),  Beethoven: IX. Szimfónia zárótétele. Vezényelt: Kóródi András és Vásárhelyi Zoltán. Közreműködött: A Magyar Állami Operaház Zenekara. Közreműködtek: Dene József, Déry Gabriella, Faragó András, Komlóssy Erzsébet, Simándy József és Szőnyi Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekesei.  [ Dokumentum: “50” feliratú műsorfüzet (5. műsorfüzet). ]

November 27. (Hétfő)

Szünet után román delegáció volt jelen a próbán. Szabó Tibi is próbált a koncertre.

December 9. (Szombat)

Este 19,30-tól 22,30-ig a Fővárosi Tanács Bp. V. Városház u 9/11. szám alatti Dísztermében tartotta a “Szocialista Kultúráért” “Aranykoszorús” és “Kíváló Együttes” címmel kitüntetett  Egyetemi Énekkarunk a fennállásának 10 éves évfordulójára rendezett jubileumi Énekkari hangversenyét. Műsor: Pitoni: Boldog, aki énekel,  Jannequin: Ce mois de mai,  Schütz: Zárókórus a Máté passióból,  Monteverdi: Si c’hio vorrei morire,  Bach: Weinen, klagen,  Muszorgszkij: Forradalmi kórus a Borisz Godunov című operából, Bartók Bolyongás, Kodály: Felszállott a páva,  Kodály: Egyetem-begyetem,  Hjarma: A dalnok gyermekkora,  Türnpu – Váradi: A szabadság reggelén,  Balázs – Kövesdi: Új kor köszöntése,  Csenki: Széki nóták, Udvardy – József Attila: Nem én kiáltok. Szünet után Purcell: Dido és Aeneas című operája.  Szereposztás: Dido: Németh Alice m.v.,  Aeneas: Akszentievics György,  Belinda: Szepes Ildikó,  Matróz és Szellem: Hársházi János,  Varázslónő: Ákontz Ildikó,  1. boszorkány: Varga Mária,  2. boszorkány: Szántai Ildikó. Vezényeltek: Tóth Béla Liszt díjas karnagy, Nógrádi László, Szabó Tibor m.v., Simon Albert. Közreműködött: az Együttes Kamarazenekara. Művészeti vezető: Simon Albert.                       [ Dokumentum: nagy alakú plakát (7. plakát), továbbá Meghívók (1.,2. és 4. meghívó). ]

A koncert után többen átmentek a Kárpátia étterembe.

 

A Meghívó az alábbiak szerint ismertette a kórus eddigi tevékenységét:

 

A KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara ez évben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Első önálló hangversenyét 1957. június 26-án tartotta a Zeneakadémia nagytermében. A koncerten a KISZ Központi Bizottsága részéről dr. Prandler Árpád és Berecz János elvtársak méltatták az első Egyetemi KISZ kórusnak a zene művelésében és az ifjúsági mozgalomban betöltött feladatát.

 

Az Énekkar tagjai a főváros különböző egyetemeinek főiskoláinak hallgatóiból felvételi vizsga alapján kerülnek a kórusban. Azok, akik egytemi tanulmányaikat befejezik, az énekkarnak továbbra is tagjai maradnak.

 

Az énekkar repertoárján 10 év alatt közel 500 kórusmű szerepelt, köztük az Országos Filharmónia rendezésében oratórikus művek is. A kórus a KISZ együttes szimfonikus és más részlegein kívül együttműködött az Államni Hangversenyzenekarral és a Budapesti MÁV Szimfonikusokkal is (Mozart: Requiem, Verdi: Te Deum,  Kodály : Budavári Te Deum, Beethoven IX. Szimfoniája, Purcell: Didi és Aeneas című operája stb).

 

Az énekkar jelentős szerepet tölt be a fiatal magyar szerzők műveinek bemutatásában is. A komolyzenei hangversenyélet áramlatában betöltött feladatán kívül a tömegzenei nevelést nem csupán műsorpolitikájával segíti, hanem a kórus tagjainak aktív közreműködésével is, akik személyesen vesznek részt a KISZ daltanítási mozgalmában.

 

Az énekkar művészi fejlődésének jelentősebb állomásait a hazai rádió, televízió, valamint hanglemezfelvételek és nemzetközi elismerések, művészeti díjak fémjelzik.

 

Az énekkar az 1961-ben megrendezett Bartók Béla nemzetközi kórusversenyen a zsüri “Különdiplomáját” érdemelte ki. Birtokosa lett a “Szocialista Kultúráért” és a “Kíváló Együttes” kitüntető címeknek is. 1962-ben részt vett a VI. Torinói Nemzetközi Egyetemei Kórusfesztiválon. 1963-ban az Istitazione Universitaria del Concerti rendezésében Rómában a téli hangversenybérlet záróhangversenyét adta, elsősorban magyar zeneszerzők műveinek tolmácsolásában. 1964-ben az arezzói Nemzetközi Kórusversenyen az I. díj megszerzésén kívül egy II. és egy IV. díj elnyerésével tette még értékesebbé a világhírű versenyen nyert trófeáinak művészi hitelét. Hangversenyei voltak az NDK-ban, Franciaországban, Svájcban, és több alkalommal Jugoszláviában.

 

Az énekkar karnagya Tóth Béla Liszt-díjas. Alsófokú zenei tanulmányait magánúton, középfokú tanulmányait pedig a békéstarhosi Zenei Gimnáziumban végezte. A Zeneművészeti Főiskolán karvezetői diplomát kapott. A KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkarának kezdettől fogva vezető karnagya.

Az énekkar másodkarnagya Nógrádi László, aki zenei tanulmányait Ungváron kezdte és karvezetői diplomáját a budapesti Zeneművészeti  Főiskolán szerezte meg.

A kórus jelenlegi korrepetítorai: Ákontz Ildikó, Kányi Georgina és Mester Györgyi.

 

December 10. (Vasárnap)

10,30-tól a Fővárosi Tanács Klubjában került sor az Énekkar szólistáink hangversenyére, amelyen áriák, dalok, duettek kerültek műsorra. [ Dokumentum: nagy alakú plakát.( 7. plakát) ]

Közreműködtek:  Akszentievics György, Ákontz Ildikó, dr. Fodor László, Kósa Zsuzsa, Szepes Ildikó, Varga Mária és a “Pro Musica” Énekegyüttes. Vendégként közreműködtek az énekkar régi tagjai:  Dene József, Nagy Sándor, Korondy György a Magyar Állami Operaház magánénekesei, Marczis Demeter, Liszt-díjas, a Pécsi Nemzeti Színház magánénekese,  Misura Zsuzsanna az Állami Népi Együttes tagja és az Együttes Központi Énekkara Lantos Rezső  VIT díjas karnagy vezényletével. Zongorán kísért: Mester Györgyi.  [ Dokumentum: Meghívó. A CD-n nem jeleníthető meg ]

Ünnepi ebéd után ünnepi kórusgyűlést tartottunk.

15,30-tól az Együttesben tartottunk klubdélutánt.

December 13. (Szerda)

Este 20,30-tól  a Magyar Rádió és Televízió 22. stúdiójában a Kóruspódium című műsorban énekelt a kórusunk. Műsor: Nem én kiáltok,   A szabadság reggelén.

 

 

 

1968.

Január 12. (Hétfő)

Szolnokon Gluck: Orfeusz c. operáját énekelte a kórus a Postás szimfonikusokkal. Vezényelt Erdélyi Miklós. A busz befogadóképességére való tekintettel csak 45 fő utazhatott Szolnokra.

Január 31. (Szerda)

17,30-tól 18,00-ig TV-fellépés. a  KIMSZ indulót énekeltük.

Február 12. (Hétfő)

Szolnokon a Postás Szimfonikus Zenekar kíséretével Gluck: Orfeusz c. operáját énekeltük. Vezényelt: Erdélyi Miklós. (A busz befogadóképességére való tekibtettel csak 45 fő utazhatott).

Február 15. (Csütörtök)

Kórusunk a Központi Statisztikai Hivatalban szerepelt.

Az esti próbán Tóth Béla és Stauber bejelentették , hogy a kórusunk április második felében Hamburgba – és azzal esetleg összekapcsolva Strassbourgba – utazik.

Február 19. (Hétfő)

Kecskeméten énekeltük volna Gluck: Orfeusz c. operáját. Fellépésünk a szólót éneklő Komlóssy Erzsébet megbetegedése miatt elmaradt. Helyette Sulyok … karnaggyal próbát tartottunk.

Február 23. (Péntek)

Este 6-kor a Dohány u. 76. sz. alatti VII. kerületi Pártbizottságon a Szovjet Hadsereg fennállásának 50. évfordulójára rendezett ünnepségen lépett fel a kórus.

Február 26. (Péntek)

Béláék több ez évi kórus programot ismertettek.

Február 29. (Csütörtök)

Ma kitöltöttük az útlevélkérő lapjainkat, valamint az NSZK és a francia útlevélkérő lapokat, továbbá leadtuk a fényképeket.

A vezetőség bejelentette, hogy a jövőben rendkívüli próbákat is beállítanak.

Március 11. Hétfő.

Béla bejelentette, hogy a KISZ KB a mai napon engedélyezte a nyugatnémetországi utunkat.

Március 13. (Szerda)

Ma osztották ki az NSZK út kikérőleveleit.

Március 15. (Péntek)

Délelőtt 10 órakor a Hazafias Népfront által a Petőfi szobornál rendezett ünnepségen a testvér kórussal közösen a Kodály: Felszállott a páva, valamint az Egységbe forraszt a KISZ című műveket énekeltük.

 

Április 1. (Hétfő)

Ma fizettük be az NSZK-francia út bennünket (az utazó keret tagjait) terhelő teljes részvételi díjának (1.830,-Ft) első részletét (822,-Ft), amely magában foglalja az 5,- $-os devizakeret ellenértékét is. [Gordos László KSH előadói havi nettó alapbére ekkor 1.120,- Ft volt.]

 

 

Április 4. (Csütörtök)

Délelőtt 11-től 12-ig KISZ fogadalomtétel alkalmából szerepeltünk. Műsor: A Párttal, a néppel…,  Egységbe forraszt a KISZ.

Április 11. (Csütörtök)

Este 7 órakor a Fővárosi Tanács Dísztermében saját közönség előtt adtuk elő a rövidített németországi műsorunkat.

Április 16.-tól 30.-ig (Keddtől Keddig)

Koncert turné az NSZK-ban és Franciaországban. A Német Szövetségi Köztársaságba a Niedersachsische Singkreis (karnagy: Willy Trader) kezdeményezése nyomán a Deutsches Musikrat meghívására utaztunk, Franciaországba pedig a forbachi Coeur Joie meghívásának tettünk eleget. [ Dokumentum: Programm.]

 

Április 16. (Kedd)

Budapest Keleti pályaudvarról 14,48-kor a Wiener Valcerral indultunk, s 19,15-kor érkeztünk meg a bécsi Westbanhofra. Bécsben – mint már rendesen – Martin Kati és Kovács Jozé találkozott a kórussal. 20,35-kor indultunk tovább kusettal Linz, Wales… érintésével.

 

Április 17. (Szerda)

Vonatunk 0,42-kor érkezett Passau határállomásra, majd Platling – Regensburg – Nürnberg – Würtzburg – Göttingen városokon áthaladva 8,56-kor érkeztünk meg Hannoverbe. A pályaudvaron a Deutsches Musikrat részéről fogadtak bennünket. Még ott a pályaudvaron mindegyikünk kezébe nyomták a teljes ott tartózkodásunk idejére vonatkozóan percnyi pontossággal meghatározott programunkat (amelyet – a programunk egy későbbi alkalommal történt, egyszeri írásos módosítása mellett – be is tartottak = német precizitás). Ezután autóbusszal a – 3 Hannover Wichenburger Str. 40. szám alatti – Jugend und Sportheim nevű szálláshelyünkre vittek bennünket. Megreggeliztünk, majd a szállásunk kertjében fociztunk.

Ebéd után a Volkswagen Művek mikrobuszokat és motorblokkokat készítő hannoveri gyáregységének üzemeiben tettünk látogatást. Hatalmas benyomást tett valamennyiünkre a mennyezeten függő szállítószalagokon az egyes munkafázisok elvégzéséhez szükséges időt éppen csak hogy biztosító, pontosan meghatározott sebességgel haladó mikrobuszok látványa. A szerelőcsarnokban tárolt és általunk is megnézhető  bélyegző kártyák bélyegzési időpontjaiból láthattuk, hogy a műszak átadására-átvételére a dolgozóknak a 8 órán felül további ½ órát kell fordítania, vagyis a műszak kezdés előtt már ½ órával ott kell lenni. Azt is megtudtuk, hogy a szerelők óránként csak 5 perc cigaretta-, ill. WC-szünetet tarthatnak. Ezt mi egy magyar ember számára nehezen elviselhető, feszes munkatempónak ítéltük.

A reggelihez és az ebédhez hasonlóan a szálláshelyen elfogyasztott vacsora után este 19,30-tól 20,30-ig a hannoveri Operaházban Buzzoni: Dr. Faust című darabját hallgattuk, láttuk.

 

Április 18. (Csütörtök)

A reggeli elfogyasztását követően 8 órakor próbát tartottunk. Délelőtt 11-kor a hannoveri Stadthalleban, majd egy gimnáziumban hallgathattunk volna koncertet. Helyette városnézésen voltunk. Délután 1-kor megebédeltünk, majd ½4-kor a Stadthalleban közös éneklésen vettünk részt. Azután a Stadthalle Beethoven Termében megtartottuk az esti önálló koncertünk főpróbáját. Este 6-kor megvacsoráztunk. Este ½9-kor a hannoveri Stadthalle Beethoven Termében a „Nemzetközi Ifjúsági Koncert”-ként hirdetett műsorban léptünk fel. A Cohors Generosát, a Horatii Carment, a Levél az otthoniakhoz című művet, a Huszárnótát, a Leánynézőt, a Bolyongást, a ….-t, az Egyetem-begyetem-et, Udvardy L. – József Attila: Tél c. művét, a Repülj fecskémet, az Adventi éneket, valamint a Máté Passióból a Zárókórust énekeltük. [Dokumentum: Műsorfüzet (14. műsorfüzet) A CD-n nem jeleníthető meg.]

 

A koncert után Willi Trader karnagy kórusával, a Niedersachsische Singkreissel baráti találkozón vettünk részt.

 

Április 19. (Péntek)

Reggeli után próbát tartottunk a szálláshelyünkön. Délelőtt 11,30-tól 12,30-ig a hannoveri Stadthalle Beethoven termében adtunk koncertet. Az ebédet követően délután 3-kor az új Rathausban a polgármester adott fogadást részünkre. Azután ½ óra városnézés következett, amit többen pénzváltással kötöttek egybe. 20,00-tól 22,00-ig – nem kötelező – koncertlátogatást biztosítottak számunkra a Stadthalleban. Ehelyett többen esti városnézésen voltak.

 

Április 20. (Szombat)

Reggel ½9-ig kellett szálláshelyünkön kiürítenünk a szobáinkat. Azután 11-ig autóbuszos városnézésen vettünk részt. Délelőtt 11-től a Stadthalle Beethoven Termében a Reálgimnázium leánykórusának műsorát, majd a Vörös Teremben modern hangszeres zeneműsort hallgattunk. Ebéd után a Herrenhausenben előbb a vendéglátóink adtak fogadást a részünkre, majd ugyanott Willi Trader kórusának koncertjét hallgattuk meg. A koncert után a Herrenhausen gyönyörű, dísznövényekkel és szökőkutakkal kialakított kertjének esti díszkivilágítását csodáltuk meg.

Hannoverből este 21,00-kor indultunk és 23,29-kor érkeztünk meg vonattal Hamburgba. Ott a Monteverdi Kórus nevében Jürgen Jürgens karnagy és Eberhard Jachims kórustitkár fogadtak bennünket a pályaudvaron. Autóbusszal vittek a szálláshelyünkre; a Jugendgastheimbe. (Címe: Hamburg 34 Jugendgastheim Rennbahnstrasse 100.)

 

Április 21. (Vasárnap)

Reggeli után autóbuszos városnézésen voltunk. Délután megnéztük a hamburgi Állatkertet. Vacsora után a szálláshelyünkön Krokeseus karnagy kórusával volt baráti találkozó.

 

Április 22. (Hétfő)

Reggeli után a hamburgi kikötőben vitte a kórust sétahajózni Eberhard Jachims. Ebéd előtt az egyetem aulájában hírverőként elénekeltünk néhány számot. Délután próbát tartottunk, majd lepihentünk. Este 8-kor a Groszer Hörsaal des Pedagogischen Instituts der Universitat Hamburgban adtunk önálló műsort. Műsorunk: Kodály: Cohors Generosa, Kodály: Horatii Carmen, Kodály: Ádveni ének, Kodálí: Egyetem-begyetem, Kodálí: Jézus és a kufárok,…., Bartók:….., Volly: Repülj fecském, Udrady: Tél,…, Bárdos: Dana-dana, ……. [Dokumentum: Programm (10. műsor).]  

Műsorunk után a Monteverdi kórus , valamint Krokeseus kórusa adtak fogadást tiszteletünkre, majd a kórusok tagjaival baráti találkozón vettünk részt.

 

Április 23. (Kedd)

Reggeli után autóbusszal Lübeckbe, majd onnan tovább Travemündébe kirándultunk. Ott megnéztünk egy vitorlás iskola-hajót. Délután értünk vissza Hamburgba. Vacsora után 19,30-tól Janacek: Jenufa című operáját néztük meg. Az operaelőadás után a Monteverdi kórus egyes tagjai néhányakat elvittek várost nézni. Például az Eros Centerbe, a Reperbahnra, a bárok, mulatók utcájába, stb. A palánkokkal védett Repebahnba (ahol a prostituáltak az üzletkötés megbeszélésére szolgáló kis ablakos kirakatokban ülnek és a mellettük lévő párnák száma mutatja az az napi kelendőségüket), amely utcába „civil” nőknek belépni tilos, a fiús kinézetű Ferenczy Gizi is a fiúkkal tartott. A kórus ott lévő tagjainak legnagyobb meglepetésére alig néhány lépés megtétele után felismerték, hogy Gizi nő, és ezt honorálva Coca Colával leöntötték. Gyorsan “kimenekült” az utcából.

 

Április 24. (Szerda)

Esős idő. A kórus Hamburgból 6,45-kor vonattal indult és 12,55-kor érkezett meg Heidelbergbe. Egy diákszállóban megebédeltünk, majd az esőben várost néztünk. Megnéztük a heidelbergi várat. Láttuk Mao Ce Tung festményeit.

Este 18 órakor indultunk tovább vonattal. 18,48 és 19,02 közötti igen rövid idő alatt Shifferstadtban átszálltunk egy másik vonatra. Azzal folytattuk utunkat Spejerbe, ahova este 19,13-kor érkeztünk meg. Vacsora után este 8-kor, a hideg időben meglehetősen átfázva a híres spejeri dómot néztük meg. Szállásunk az Am Leindfad 4-ben volt.

 

Április 25. (Csütörtök)

Spejerből 10,14-kor vonattal indultunk Forbachba. Először a 10,24 és 10,49 közötti 25 perc alatt Schifferstadtban átszálltunk egy másik vonatra. Arról a 11,32 és 11,40 közötti 8 perc alatt rohanva kellett átszállnunk egy újabb vonatra, amellyel 12,28-kor érkeztünk Saarbrückenbe. Ott megebédeltünk, várost néztünk, majd vásároltunk. Vonatunk 17,00-kor indult Forbachba. Ezen az útszakaszon léptük át a német-francia határt. 17,12-kor már meg is érkeztünk Forbachba, ahol családoknál helyeztek el bennünket. A családoknál elköltött vacsora után este ½ 9-től 10-ig adtunk koncertet.

 

Április 26. (Péntek)

Reggel Forbach egy magaslati helyét tekintettük meg (régi erőd, szép park). Onnan (már csomagjainkat is víve) autóbusszal mentünk Sarregoeminesbe. Az ottani városnézés után délután 13,00-kor indultunk tovább vonattal és 14,45-kor érkeztünk meg Strasbourgba. Ebéd után a D. Legrand Foyerba mentünk, majd próbát tartottunk a koncert helyszínén, az Auletteben. Koncertünk 20,30-kor kezdődött. . A Cohors Generosát, a Horatii Carment, a Levél az otthoniakhoz című művet, a Huszárnótát, a Leánynézőt, a Bolyongást, a Tavaszt, a Ne hagyj itt-et, a Székely keservest, a Jézus és a kufárokat, a Felszállott a páva-t, az Öregek-et, a Ne menj el-t, a Legénycsúfoló-t,a Bánat-ot, a Cigányélet-et, a Túrót eszik a cigány-t, az Egyetem-begyetem-et, valamint a Repülj fecskémet énekeltük. [ Dokumentum:Francia nyelvű műsorfüzet (9. műsorfüzet A CD-n nem jeleníthető meg), Plakát (17. plakát) A CD-n nem jeleníthető meg. ]

 

Koncert után a Legrand Foyerbe mentünk, ahonnan késő este mindenkit a szállásadója vitt haza.

 

Április 27. (Szombat)

Strassbourgban délelőtt városnézést szerveztek a részünkre. Majd a helyi újság szerkesztőségének az udvarán énekeltünk. Egy igen hangulatos étteremben ebédeltünk. Azután egy 24 órás kirándulásra vittek bennünket. Délután 14,20-kor autóbusszal indultunk Albeba. Út közben Rossheimben rövid pihenőt tartottunk, majd Obemainon és Barron áthaladva érkeztünk Albeba, ahol faházakban szállásoltak el bennünket. Az elhelyezkedés után autóbusszal elvittek minket Selestatba, ahol koncertet adtunk. . A Cohors Generosát, a Horatii Carment, a Levél az otthoniakhoz című művet, a Huszárnótát, a Leánynézőt, a Bolyongást, a Tavaszt, a Ne hagyj itt-et, a Székely keservest, a Jézus és a kufárokat, a Felszállott a páva-t, az Öregek-et, a Ne menj el-t, a Legénycsúfoló-t,a Bánat-ot, a Cigányélet-et, a Túrót eszik a cigány-t, az Egyetem-begyetem-et, valamint a Repülj fecskémet énekeltük. [ Dokumentum:Francia nyelvű műsorfüzet (9. műsorfüzet). A CD-n nem jeleníthető meg ]

Koncertünk után a busz vitt vissza minket Albeba.

 

Április 28. (Vasárnap)

Délelőtt az albei szálláshelyünkhöz tartozó egyik társalgóban a Coeur Joie tagjainak énekeltünk. Délután autóbusszal utaztunk vissza Strasbourgba. Délután közös városnézésen voltunk. Ezután  a kórus tagjai szállásadóikkal töltötték a késő délutánt és az estét, majd a szállásadók egyénileg vittek ki bennünket a pályaudvarra.

 

Április 29. (Hétfő)

Strasbourgból hajnali 3,15-kor indultunk vonattal és reggel 8,47-kor érkeztünk Münchenbe. Egy menzán reggeliztünk, majd azután autóbusszal városnézésen voltunk (durrdefekt). Du. 2 óra tájban ebédeltünk, majd 3-tól ½6-ig szabadfoglalkozás.  Este 6-kor a Hofbrauhaus 2. em. 3. számú; auf Einladung der Bayerischen Staatsregierung elnevezésű termében, a Bajor Tartományi Kormány fogadásával egybekötve megvacsoráztunk. Ott rövid műsort is adtunk. Ezután a Casino der Direktion Siemensben találkoztunk a Joseph – Haydn – Singkreissel (karnagy: Hellmuth Seidler).

Münchenből 23,22-kor indult a vonatunk Bécsbe.

 

Április 30. (Kedd)

Münchenből reggel 6,20-kor érkeztünk meg Bécsbe. Ott délelőtt vásároltunk, várost néztünk, majd Bécsből délután 15,28-kor indultunk és esős időben 19,45-kor érkeztünk meg Budapestre.

Május 2. (Csütörtök)

A próbán leadtuk útleveleinket, valamint a kottákat, s visszakaptuk a személyi igazolványainkat, valamint a fiúk a katonakönyveiket is.

Május 6. (Hétfő)

Autóbusszal délután 3-kor indultunk Kecskemétre, ahol egy délután 16,30-tól 18,45-ig tartott próba után este 19,00 órakor a Katona József Színházban Gluck: Orpheus című operáját énekeltük. Vezényelt: Erdélyi Miklós, Kísért: a Postás Szimfonikus Zenekar. A szólókat énekelték:  Szabó Anita (Orpheus), Andor Éva (Euridike), Hankis Ilona (…..)

Május 9. (Kedd)

A próba idejében, próba helyett Tóth Béla tájékoztatta a kórust a következő időszak programjairól. Kilátásban van az is, hogy részt vehetünk a VIT-en.

Május 16. (Csütörtök)

Béla bejelentette, hogy az illetékesek biztosították kórusunk VIT-en való részvételének költségeit.

Május 19. (Vasárnap)

Délelőtt 11-től 12-ig Aggteleken Barlang-hangversenyen Gluck: Orpheus című operáját énekeltük. Vezényelt: Erdélyi Miklós, Kísért: a Postás Szimfonikus Zenekar. A szólókat énekelték:  Szabó Anita (Orpheus), Andor Éva (Euridike), Koltay Valéria (…..). [ Dokumentum: Plakát (15. plakát).]

 

A műsor után, hazafelé jövet megfürödtünk a miskolc-tapolcai tavasbarlangban (dögönyöző, stb).

Május 20. (Hétfő)

Tóth Béla az – Együttes tatarozása miatt a Péterffy Sándor utcai Kórház Klubtermében tartott – próbán kihirdette a VIT-re utazó keret fix tagjainak névsorát.

Június 3. (Hétfő)

Nógrádi Laci bejelentette, hogy a VIT kerettagok számára szerdánként plusz próbákat iktatnak be. Bejelentette továbbá, hogy a VIT-re utazókat július 15-től  fogják kikérni a munkahelyeikről.

Június 15. (Szombat)

Délután ½2-kor indultunk busszal a X. Egri Dalostalálkozóra, ahol este a Gárdonyi Géza Színházban a műsor második részének második kórusaként léptünk színre. Műsorunk: Pitoni: Boldog, aki énekel,   Schütz: Zárókórus a Máté Passióból,  Janneguin:  Ce moys de may,   Kodály: Székely keserves,   Udvardy-József Attila: Tél,   valamint Papp Zoltán Jj. –   Ch. Morgenstern: Három akasztófa-dal (bemutató előadás). Zongorán  kísért: Papp Zoltán J.,  Vezényelt: Nógrádi László.

A résztvevő kórusok. A műsor első részében: az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola Női kara, Karnagy: Dr. Valentin Kálmán;   az Egri Tanárképző Főiskola Női Kara,  Karnagy: Tar Lőrinc; a pécsi Mecsek Kórus, Karnagy: Tillai Aurél; az esztergomi Balassa Bálint Énekkar,  Karnagy: Szabó Tibor; a Munkásőrség Központi Férfikara , Karnagyok: Révész László Liszt-díjas és Tóth Béla Liszt-díjas;  A műsor szünet utáni részében: a tatabányai Bányász Művészegyüttes Vegyeskara,  Karnagy: Ugrin Gábor; a mi kórusunk (a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara, Karnagy: Tóth Béla Liszt-díjas,  Másodkarnagy: Nógrádi László); Veszprém Város Vegyeskara, Karnagy: Zámbó István Liszt-díjas; valamint az OKISZ “Erkel Ferenc” Központi Kórusa, Karnagy: Maklári József Liszt-díjas.  [ Dokumentum: “68 egri nyár  X. Egri Dalosünnep” című műsorfüzet (10. műsorfüzet). A CD-n nem jeleníthető meg]

A színház nézőtere kongott az ürességtől.

Június 19. (Szerda)

A próbán – a VIT-re utazó delegáció egy részét alkotó – kórusunkat a Bolgár Televízió munkatársa filmezte.

Június 22. (Szombat)

A VIT keret 19,10-től 20,00-ig a Szent István Parkban lépett fel. Műsoron volt: a DIVSZ induló, valamint a Zúg a folyó c. dal.

Július 3. (Szerda)

Este 7-től 10-ig az Állami Népi Együttes Székházában A KISZ KB illetékesei (Szabó l., Orosz L.), valamint Marton Frigyes, a VIT művészeti delegáció műsorának főrendezője meghallgatta az Együttes műsorát. A műsor után Marton Frigyes eligazítást tartott.

Július 8. (Hétfő)

Az Együttes VIT-re utazó részlegei (kórusunk, a Rajkó zenekar, a tánckar) közös próbát tartottunk. A próba végén Tóth Béla bejelentette, hogy az utazó kereten belül egy (3 szporánból, 2 altból, 1 tenorból és 2 basszusból: összesen 8 főből álló) vokál külön is szerepel majd a VIT-en. Bejelentett továbbá még néhány újabb elfoglaltságot.

Július 9. (Kedd)

A vokál tagjai délután 5-től 6-ig a Nemzeti Színház Csokonai u. 3. sz. alatti kelléktárában jelmezpróbát tartottak.

Július 10. (Szerda)

Este 7-től 8-ig kóruspróba, majd 8-tól 10-ig közös próba a Rajkókkal és a tánckarral.

Július 11. (Csütörtök)

Délután 17,20-tól 17,30-ig a VIT keret élő rádióadása a 22. stúdióból. Műsor: „Rodna peszeny” című bolgár partizán dal (szólót énekelt: Begányi Ferenc),  Mindenütt a Földön c. dal.

Július 12. (Péntek)

½7-től 7-ig vokál próba, 7-től 10-ig triós főpróba (a tánckart a Rajkó zenekar, valamint a mi kórusunk kíséri).

Július 14. (Vasárnap)

Az Együttes érintett részlegei, így kórusunkból a VIT-keret délelőtt 9-kor indultunk busszal Paksra, a Duna Menti Falusi Fiatalok találkozójára. Ebéd után fürödtünk a Dunában. Műsorunkat a Duna parton felállított szabadtéri színpadon 17,15-től 19,30-ig adtuk. A triós számokban énekeltünk, majd önállóan a Rodna Peszenyt és a Repülj fecském c. művet énekeltük.

Július 15. (Hétfő)

A VIT-re a mai naptól kérték ki a munkahelyekről a keret-tagokat.

A Madách Színházban délelőtt 10-től előbb a vokál próbált, majd 12,30-ig a teljes VIT műsor első összpróbájára került sor.

Délután az Együttesben 5-től 6-ig csak a kórus próbált, majd a triós számok próbája következett.

Július 16. (Kedd)

A vokál tagjai reggel 7-kor indultak Nógrádverőcére, ahol délelőtt 10-től du. 2-ig tartott a próba.

Valamennyi VIT keret-tag délután a Madách téri Szakorvosi Rendelőintézetben megkapta a kötelező fekete-himlő oltást.

Július 17. (Szerda)

Reggel 8-tól déli 12,30-ig a Tiszti Ház Nyári Helyiségében a triós számokat próbáltuk.

Este 8-tól az Együttesben kóruspróba volt.

Július 18. (Csütörtök)

A vokál tagjai reggel 9-kor indultak Nógrádverőcére, ahol délelőtt a szólistákkal próbáltak. Majd ruhapróba következett.

Délután 3-kor a „Budapest show”-t próbáltuk.

Este ½9-kor a VIT kulturális delegáció az Express tábor lakóinak adott műsort.

Július 19. (Péntek)

Reggel 9-től az Együttesben a triós számok próbáját tartottuk, majd délután 3-tól az egész műsor próbájára került sor. Délután ½6-kor tudtuk meg, hogy elmarad a ma este 8 órára a Néphadsereg Központi Tiszti Ház nyári helyiségébe tervezett előadás.

Július 20. (Szombat)

Reggel 8-tól 12,30-ig a Néphadsereg Központi Tiszti Ház nyári helyiségében triós próbát tartottunk. Közben a Péri ballada énekpróbája Pál Tamás karnaggyal.

Július 21. (Vasárnap)

Kórusunk VIT-kerete este 8 órakor a Kisstadionban szerepelt. Élő háttérként a műsor egész időtartama alatt a színpadon voltunk. Műsor: a Dél Vietnami Felszabadítási Front indulója (szólót énekelt: Begányi Feri és Nagy Sanyi), valamint a Cigánytánc (triós szám).

Július 22. (Hétfő)

Délután 2-től 5-ig a Pártfőiskolán Méhes et. megnyitotta a VIT delegáció tagjainak tanfolyamát, majd … et., bulgáriai magyar követ szólt a résztvevőkhöz.

Este 7-től 9,30-ig kóruspróba az Együttesben.

Július 23. (Kedd)

Délután 14,15-től 16,00-ig a Pártfőiskolán daltanítás a delegáció tagjainak.

16,30-tól 16,50-ig az Együttesben a Péri ballada próbája, majd 17,30-ig kóruspróba.

19,00-kor a Fészek Klubban a VIT versenyen induló szólisták hangversenye.

Július 24. (Szerda)

Reggel 8-tól 11-ig a Pártfőiskolán Komócsin Zoltán et. előadása, majd 11-től du. 1-ig Marton Frigyes főrendező eligazítása.

Du. 3-tól 4-ig daltanítás, majd 5-től 6-ig triós próba az Együttesben.

7-kor a Fészek Klubban a VIT versenyen induló szólisták hangversenye.

Július 25. (Csütörtök)

Délután 17,20-kor a Köztársaság téri Budapesti Pártbizottságon búcsúztatták a VIT delegáció egy részét , amelyen kórusunk VIT-kerete a Hej Balkán című dalt (szólót énekelt: Begányi Feri és Nagy Sanyi), majd a Dal a népek egyetértéséről című dalt énekelte.

Július 26.-tól Augusztus 8.-ig (Péntektől Csütörtökig)

A magyar kulturális delegáció tagjaiként kórusunk részvétele a szófiai VIT-en (a IX. Világifjúsági Találkozón). [ Dokumentum: A VIT műsorfüzetének fedőlapja (11. műsorfüzet).]

 

Július 26. (Péntek)

Reggel 6-ra mentünk az Együttesbe, ahol megtörtént a vámvizsgálat. Reggel 8,20-kor indultunk el autóbusszal. Délben Szegeden megebédeltünk. A busz szükséges megjavítása miatt csak délután indultunk tovább és 5 óra tájban léptük át a magyar-jugoszláv határt. Közben Srbobnál defektet is kaptunk. Szabadkán rövid városnézésre nyílt lehetőség. Későn este, 11-kor esőben érkeztünk Belgrádba. Szállásunk a Vojvoda Sztyeppe Ulicában lévő Studenszkij Domban volt. („Vozsdovac”). Mi egész nap a – helyenként ünneplésekben részesülő, 11 autóbuszból álló – VIT konvojtól  elkülönülten haladtunk.

 

Július 27. (Szombat)

Ébresztő ½6-kor. Reggeli 7 órakor. Belgrádból indulás 9 órakor. Nisig autósztrádán haladtunk, majd Bela Palanka és Pirot között igen rossz minőségű úton keltünk át a Balkán hegységen. Dimitrovgrádnál kb. du. 5 órakor, most már a teljes magyar VIT delegációval együtt léptük át a jugoszláv-bolgár határt. Szófiáig rendőri kísérettel folytattuk utunkat.  A magyar VIT delegáció formaruhába beöltözött tagjait Szófia egyik elővárosi parkjában a vendéglátók ünnepélyes fogadtatásban részesítették. Mi – akiknek nem volt formaruhája, nem voltunk beöltözve – ez alatt a buszokban várakoztunk. Azt követően elfoglaltuk a szálláshelyünket, mely Gara Iskerben a IX. blokkban (egy most épült, új lakótelep lakásaiban) volt. A magyar delegáció további, nagyobb részét a VI. blokkban szállásolták el. A szállásokon történt elhelyezkedések után nem sokkal, este ½9-től 9-ig a Párt székház kongresszusi termében a vokál-ból, valamint a Péri balladából próbát tartottunk, a Bolgár Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretével. Csak ezután vacsoráztunk meg.

 

Július 28. (Vasárnap)

Ébresztő 9 óra után. A reggelit a lakásokba hozták, amelyek szobáiban három-, illetve négy ágyat helyeztek el. Délelőtt szabad foglalkozás volt, de szigorúan csak a körletünkben mozoghattunk. Ebédelni busszal vittek a szerződés szerint kijelölt Szevasztopol étterembe. Délután autóbusszal várost néztünk (Dimitrov Mauzóleum, stb.), majd az ulica Ruszkin megnéztük a VIT megnyitó felvonulását. Vacsora után jelen voltunk a Vasil Levski Stadionban a VIT – 8 órától 11-ig tartó – ünnepélyes megnyitóünnepségén, amelyen felvonultak a sportolók, táncosok, stb. Éjjel ½ 1-re érkeztünk vissza a szálláshelyünkre.

 

Július 29. (Hétfő)

Délelőtt 10-re próbálni mentünk az ul. Puskinon lévő szabadtéri színpadhoz, ahol kiderült, hogy az eredeti programtól eltérően kórusunk nem lép fel az esti műsorban. Így megnéztük az Alexandr Newsky Chatedralt és az ikongyűjteményt. Ebéd után a szálláshelyünkön beöltöztünk (fekete garbóba). Este 7-kor megvacsoráztunk. Majd kimentünk a „corso”-ra. Későneste, ½11-kor a szófiai Néphadsereg Színházban a „Vietnami műsor keretében” a nemzeti műsorok utolsó szereplőiként léptünk fel. Ott a Pécsi Balettel a Péri balladát adtuk elő, majd a Dél Vietnami Felszabadítási Front indulóját énekeltük (szólót énekelt: Begányi Feri és Nagy Sanyi).

 

Július 30. (Kedd)

Délig a szállásunkon szabadidőnk volt, pihentünk. Korai ebéd után a szálláshelyünkön átöltöztünk, majd ½5-től ½7-ig a Park na Svobodán lévő szabadtéri színpadon a Magyar Nemzeti Est próbáján voltunk.  A Magyar Nemzeti Est műsora este ½9-től 11-ig tartott, amelyen kórusunk a triós számokban vett részt. A késői vacsora után mi magunknak „házi bulit” rendeztünk.

 

Július 31. (Szerda)

Délelőtt a szállásunkon szabadidőnk volt. Korán, délelőtt ½12-kor indultunk ebédelni. Már délután 1-től a Nemzeti Színházban voltunk, ahol délután 5-től 8-ig tartottuk a Magyar Nemzeti Est próbáját, majd ¼9-től 11-ig került sor a műsorra. Kórusunk a Magyar Nemzeti Est mindhárom részében közreműködött. Az első részben a Pécsi balettel a Péri balladát adtuk elő (szóló: Kasza Kati), a második részben a triós számok kerültek sorra [Erdők, mezők…, Cigányélet,  Sarkantyús csárdás,  Pintes (a női kar kísérte)]. A műsor harmadik részében; a Budapest showban a vokál működött közre. (A Budapest show majdnem összeomlott).

A műsor után vacsoráztunk meg, majd jelen voltunk Mohai L. – Berényi K. I. díjának átadásán.

 

Augusztus 1. (Csütörtök)

Délelőtt szabadfoglalkozás volt.  ½1-kor ebédeltünk. Délután vásárolni voltunk a CUM-ban. Vacsora ½7-kor. Este ½10-től 11-ig triós próba a Gara Iskerben lévő kultúrotthonbab.

 

Augusztus 2. (Péntek)

Ébresztő ½6-kor. Reggel 7-től a táncosokkal az Operett Színházban próbáltunk. 8,20-kor a tánckar versenyszámán  (Erdők, mezők…) énekeltünk. Táncosaink szereplését követően egész délelőtt a nemzeti tánckarok (mongolok, japánok, vietnamiak, arabok, indiaiak, stb.) rendkívül érdekes és látványos versenyét néztük. Ebéd után pihenés. Vacsora ½7-kor.  Este a város szélén lévő Miladinov Testvérek Kultúrotthonban léptünk fel. A triós számokban a Pintest és a Srakantyús csárdást adtuk elő, majd kórusunk a Repülj fecskémet, a Tréfás házasítót, valamint a Rodna peszenyt énekelte

 

Augusztus 3. (Szombat)

Délelőtt szabadfoglalkozás. Ebéd ½1-kor. Délután bevásárlás. ¾ 5-re kellett visszamennünk a szálláshelyünkre, ahol 7-kor megvacsoráztunk. Készülődés közben este ¾9-kor közölték a kórussal, hogy az esőre való tekintettel elmarad az – egyébként esőben is (este 9-től hajnali 3-ig) megtartott karnevállal összefüggésben tervezett – fellépésünk a szabadtéri színpadon. A tánckar éjjel 2-kor átjött a szálláshelyünkre, ahol közösen ünnepeltük a három aranyérmüket és az egy bronzérmüket.

 

Augusztus 4. (Vasárnap)

Az egész napos esőben délelőtt autóbuszkiránduláson voltunk a Vitosán. Ebéd után rövid pihenés. Vacsora után este ½9-től ½12-ig a Gara Isker kultúrotthonban előadott Magyar Esten a műsor első részében léptünk fel. Kórusunk a Rodna peszenyt és a Hej Balkánt énekelte, majd a triós számok közül az Erdők, mezőket.

 

Augusztus 5. (Hétfő)

Délelőtt 10-től du. 1-ig vásároltunk. Ebéd után a szálláshelyünkön pihenő. Du. 5-kor mentünk vacsorázni. Vacsora után szabadfoglalkozás: egyénileg séta a városban. Este ¾10-től éjszaka 1-ig a szófiai Magyar Kulturális Intézetben a szófiai magyar követ fogadást adott a magyar kulturális delegáció részére. Méhes Lajos és Marton Frigyes méltatták beszédeikben a delegáció VIT-en mutatott színvonalas szereplését.

 

Augusztus 6. (Kedd)

Délelőtt pihenés, majd ebéd. Azután busszal mentünk vissza a szálláshelyünkre.  Délután leadtuk az Együttesi egyenruháinkat, ezután elvásároltuk a maradék költőpénzünket, majd megvacsoráztunk. Este 8 órakor kezdődött a VIT záróünnepsége a Levszki Stadionban. ¼11-ig tartott a népi együttesek bemutatója három színpadon. Ezt követően éjjel ½12-ig hangzottak el a záróbeszédek, majd tűzijáték zárta az estét.

 

Augusztus 7. (Szerda)

Reggel – a tervezett 7 órával szemben – 9-kor indultunk haza buszainkkal Szófiából. Délelőtt ½10-re értünk a bolgár-jugoszláv határra. Déli 12-kor Bela Palánkán (újabb) defektet kaptunk. Nisben vásároltunk. Esőfronton átvonulva este ½9-kor érkeztünk Belgrádba szálláshelyünkre; az ulica Vojvoda Sztyeppe 320. alatti Diákszállóba.

 

Augusztus 8. (Csütörtök)

Belgrádból reggel ½9 óra tájban indultunk. Hazafelé jövet Szabadkán (zuhogó esőben) rövid ideig vásároltunk. Kb. ½2 tájban érkeztünk a jugoszláv-magyar határra. Ebédelni sehol sem álltunk meg. Így délután 17,40-kor értünk Budapestre.

Augusztus …-tól …-ig

A kórus azon tagjai, akik nem voltak tagjai a VIT delegációnak, a Veszprémben rendezett Europa Cantaton vettek részt.

Augusztus 19. (Hétfő)

Aggteleken Barlangkoncertet adtunk. Műsor: Gluck: Orpheus. . [ Dokumentum: Plakát (15.plakát). ]

 

Augusztus 25-től 31-ig. (Vasárnaptól Vasárnapig)

“Az együttes nyári táborozása Badacsonílábdiban a Nemzetközi Ifjúsági Építőtáborban. Elhelyezés sátorban, étkezés helyben, utazás vonattal. Részvételi díj: nap 30,20 Ft. Befizetési határidő: augusztus 10-ig Németh László igazgatóhelyettes elvtársnál. Utiköltség 33 %-os menettérti díjjal: 60,40 Ft.”

Szeptember 7. (Szombat)

Az Együttes érintett részlegei este 8-tól a Pesterzsébeti Vasas Művelődési Házban (a CSILI-ben) a Lengyel Kulturális Napok befejező műsoraként adtak elő un. triós számokat. A műsor:  Kis kacsa fürdik…, stb. Vezényelt: Nógrádi László.

Szeptember 11.-től 18.-ig  (Szerdától Szerdáig-ig)

Az Együttes érintett részlegeinek, köztük a kórus egy részének lengyelországi útja (ahol triós számok vannak műsoron).

Katowicében a triós számokkal három fellépésünk volt. Vezényelt Nógrádi László.

Október 13. (Vasárnap)

Délután 13,00-kor kórusunk az Építők Rózsa Ferenc Kultúrotthonában minősítő hangversenyt adott. A műsor: Che moys de may, Pouleny: … , Három akasztófadal, Kodály: Adventi ének.

Október 21. (Hétfő)

A próba idejében került sor az Együttes VIT-en résztvevő részlegeinek, tagjainak ünnepségére. A KISZ KB-nek a szófiai VIT-re utazó kulturális delegációját szervező munkatársa, Szabó János és más illetékesek a VIT-en részt vetteknek jutalmakat, ajándékokat adtak át. Így pl. minden VIT-delegált kapott egy-egy „VIT hamutartót”.

Október 29. (Kedd)

Kórusunk este a Bp., XIII. ker. Frangepán utcában a Fémmunkás Kultúrotthonban  a Komszomol megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen szerepelt. A Buchenwaldi riadót, A Párttal, a néppel… , valamint az Egységbe forraszt a KISZ című dalokat énekeltük.

November 6. (Szerda)

Délután 4-től ½6-ig a Bp., XIII. Jász u. 5-7.-ben a METALLOGLOBUS Vállalatnál szerepelt a kórus.

November 11.-től 13.-ig (Hétfőtől Szerdáig)

A kórus három napos vidéki turnéra utazott.

 

November 11. Hétfő)

Este Békéscsabán léptünk fel. Gluck: Orfeusz című operáját adtuk elő. Vezényelt: Lukács Ervin. Szólót énekelt: Komlóssy Erzsébet, Koltay Valéria, Andor Éva. Kísért: a Postás Szimfonikus Zenekar.

 

November 12. (Kedd)

Este ½8-kor Gyulán szerepeltünk. Gluck: Orfeusz című operáját adtuk elő. Vezényelt: Lukács Ervin. Szólót énekelt: Komlóssy Erzsébet, Koltay Valéria, Andor Éva. Kísért: a Postás Szimfonikus Zenekar.

November 18. (Hétfő)

A próbán Tóth Béla bejelentette, hogy Hannoverből megérkezett a jövő év júniusra szóló meghívólevél. Bejelentette továbbá, hogy decemberben TV-fellépésünk lesz.

December 3. (Kedd)

Este 19,45-től az Együttesben a TV hangfelvételt készített a VIT-műsor egyes részeiből.

December 15. (Vasárnap)

Az Együttes un. triós számokkal érintett részlegei este 19,30-tól a Madách Színházban táncversenyen az Erdők, mezők című darabot adtuk elő.

December 17. (Kedd)

Este az Együttesben egy amerikai impresszárió előtt a tánckart kísértük.

December 19.-én, 20.-án és 21.-én (Csütörtökön Pénteken és Szombaton)

Mindhárom este 6-tól az Együttesben a TV hangfelvételt készített a VIT-műsor egyes részeiből. (Erdők, mezők,  Pintes,  stb.)

December 29. (Vasárnap)

Délelőtt 10-kor a … Kongresszusi teremben a KIMSZ megalakulásának 50. évfordulója alkalmából énekelt a kórus.

 

 

1969.

Január 10. (Péntek)

Este 8-tól ½ 11-ig NSZK impresszárió előtt énekelt a kórus.

Január 13. Hétfő)

Délben busszal indultunk Bajára, ahol este Filharmónia szereplésen Gluck: Orpheus című operáját énekeltük.

Január 22. (Szerda)

Du. 6-kor volt az Együttes Rottenbiller utcai átépített Székházának avatása, amelyen jelen volt Méhes Lajos a KISZ KB titkára. A kórus előbb a Repülj fecském.. című művet, majd az un. triós számok közül az Erdők, mezők című tánckompozíciót kísérte. A műsor után a résztvevők még ott maradtunk.

Január 27. (Hétfő)

Délután 2-kor busszal indultunk Egerbe, ahol este Filharmónia szereplésen Gluck: Orpheus című operáját énekeltük.

Február 1. Szombat)

Délután 14,30-kor a Pamutnyomóipari Vállalt Bp., III. Fényes Adolf u. 23. sz. alatti Kultúrotthonában léptünk fel.

Este 18,40-től a rádió Kóruspódium című adása keretében szerepeltünk.

Február 19. (Szerda)

Este 8-kor az Együttesben a tánckar hozzátartozói részére tartott műsorban a triós számok közül az Erdők, mezők…című-, továbbá  a Cigánytáncot kísértük, majd az O occhi, manza mia, a Ce moys de may, a Felszállott a páva, a Repülj fecském című műveket, valamint a Tréfás házasítót énekeltük.

Február 20. (Csütörtök)

Este 8-kor az Együttesben kórusunk hozzátartozói részére tartott műsorban a Székely keserves, az O occhi, manza mia, a Ce moys de may, a Felszállott a páva, a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórus, a Repülj fecském című műveket, valamint a Tréfás házasítót énekeltük, majd a triós számok közül az Erdők, mezők…című-, továbbá  a Cigánytáncot kísértük.

Február 22. (Szombat)

Délután 4-kor a Zeneakadémia nagytermében a Föltámadott a tengert, a Borisz Godunov című operából a Forradalmi kórust, valamint a Dal a Tanácsköztársaságról című dalt énekeltük.

Február 28. (Péntek)

Este 8-kor az Együttesben az Országos Kulturális Fórum résztvevői számára adott műsorban működtünk közre: az un. triós számok közül az Erdők, mezők…című produkcióban kísértük a táncosokat.

Március 8. (Szombat)

Délután 5-kor a Zeneakadémián a Borisz Godunov c. operából a Forradalmi kórust, a Feltámadott a tengert, valamint a Dal a Tanácsköztársaságról című műveket énekeltük.

Március 13. (Csütörtök)

Este ½8-kor a Zeneakadémia Nagytermében a KISZ KB által a Tanácsköztársaság megalakulásának 50. évfordulójára rendezett ünnepi hangversenyén önállóan a Felszállott a páva és a Liszt Ferenchez című műveket (vezényelt Tóth Béla Liszt-díjas), majd a testvér kórussal közösen, az Együttes szimfonikus zenekarának kíséretével  Balázs Á. – Kövesdi: Tüzek című oratóriumát énekeltük (bemutató előadás) (vezényelt: Simon Albert). A műsorközlő: Kovács P. József volt. Rendezte: Horváth Vince. [ Dokumentum: Meghívó (27. meghívó) A CD-n nem jeleníthető meg. ]

Április 4. (Péntek)

Délelőtt 11-kor a Dózsa György úton a KISZ avatáson az Egységbe forraszt a KISZ című dalt énekeltük.

Április 14. (Hétfő)

A kóruspróbán bejelentették, hogy az NSZK utunk mellett egy angliai útra is sor kerül ez évben.

Április 15. (Kedd)

A kórus du. 14,30-kor a Vármúzeumban lépett fel.

Június 22.-től Július 13.-ig (Vasárnaptól Vasárnapig)

A kórus háromhetes NSZK-beli (Hameln, Minden, Bielefeld, Wilhelmshafen, Lübeck, Bréma) és Angliai (Winchester) útja. Nógrádi László volt a karnagy.

 

Június 27. (Vasárnap)

A kórus este 8 órakor Hamelnben adott hangversenyt. Bartók ás Kodály műveket énekeltünk. [ Dokumentum: Plakát (12.plakát).]

 

Június 28. (Hétfő)

A kórus este 8-kor az Aula des Bessel-Gymnasiums-ban Bartók ás Kodály műveket énekelt. Vezényelt: Nógrádi László. (A koncert belépők ára: 3,- DM, diákoknak 1,50 DM) [ Dokumentum: Plakát (39. plakát), Műsor (8. műsor).]

 

Július 1. (Csütörtök)

A kórus este 8-kor az Aula der Kathe-Kollwitz-Schule-ban szerepelt. Vezényelt Tóth Béla és Nógrádi László. [ Dokumentum: Plakát (37. plakát).]

 

Július 4. (Vasárnap)

A kórus az Assembly Hall, Town Hall-ban du. 1/2 3-kor szerepelt. Vezényelt: Nógrádi László. [ Dokumentum: Műsor (4.műsor A CD-n nem jeleníthető meg és 15. műsorok).]

 

(Erről az útról, továbbá a kórus ezt követően szeptember 27.-éig tartó szerepléseiről nincs további információ)

 

A Film Színház Muzsika c. folyóirat aug. 2-i számának “Mi történt a héten” című rovatában azt írta a kórusról, hogy “Sikeres nyugat-németországi és angliai vendégszereplésről tért haza a KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara; Nógrádi László és Tóth Béla karnagyok vezetésével. Tizennégy koncertet adtak az NSZK számos városában, valamint Londonban és Winchesterben.A preklasszikusoktól a mai magyar szerzőkig terjedő műsorukkal vettek részt a Winchesteri Nemzetközi Ifjúsági Drámai és Zenei Fesztiválon, ahol mind a közönség, mind a kritika melegen ünnepelte az énekkart. Hazatérésük után a Jeunesses Musicales koncertjén léptek fel.”

 

 

Július 31.

 

Közös fellépés a Vándor kórussal és a Munkásőrség Központi Énekkarával.

 

 

Október 4.

 

………?

 

 

Október 18.

 

……..?

 

 

 

 

November 6. (Csütörtök)

Délután 16,45-kor az Együttesben szerepeltünk.

November 8. (Szombat)

Délután 4 órakor a Zeneakadémián léptünk fel.

November 13. (Csütörtök)

Este az Együttesben a Budapesti KISZ-iskolások részére adtunk műsort.  

December 13. (Szombat)

Este az Együttesben megtartottuk ez évi klubestünket.

 

 

Ebben az évben volt még egy katowicei utunk is.

 

 

 

1970.

Január 17. (Szombat)

Este az Együttesben szerepeltünk.

Február 1. (Vasárnap)

Délelőtt 10,30-kor volt Szabó Zoli és Márton Viki esküvője.

 

Este 19,30-kor a 20 éves KISZ Központi Művészegyüttes Jubileumi Bemutató előadásán a Zeneakadémián “Zeng az ének – száll a dal” címmel szerepeltünk. A szünet előtti részben kórusunk, majd a testvér kórus adtuk a műsort. [ Dokumentum: szórólap (2. szórólap) A CD-n nem jeleníthető meg.]

Az Együttes 20 éves fennállása alkalmából kiadott ismertető füzet az Egyetemi Énekkart is bemutatja. [ Dokumentum: Ismertető füzet.]

 

Február 2. (Hétfő)

Az Erkel Színházban este 7 órakor  a “Táncos Köszöntő” című műsorban a triós számok közül az Erdők, mezők.. című produkcióban kísértük a tánckart. [ Dokumentum: szórólap. A CD-n nem jeleníthető meg]

Február 8. (Vasárnap)

Este 6-tól éjfélig a Gellért Szállóban tartottuk az Együttes, jutalmazásokkal egybekötött Közgyűlését.

Február 14. (Szombat)

Délután 6-kor volt az Axi esküvője a II. sz. Központi Házasságkötő Teremben.

Délután 17,15-kor az Együttesben a Paisiellot énekeltük.

Február 15. (Vasárnap)

Délután 16,30-kor a Zeneakadémián a testvér kórussal közösen, valamint az Együttes Szimfonikus Zenekarával Beethoven: IX. szimfoniáját adtuk elő. Vezényelt: Simon Albert (Jumi).

Február 28. (Szombat)

Délután 16,30-kor az Együttesben a Paisiellot énekeltük.

Március 1. (Vasárnap)

Délután 16,30-kor a Zeneakadémián a testvér kórussal közösen, valamint az Együttes Szimfonikus Zenekarával Beethoven: IX. szimfoniáját adtuk elő. Vezényelt: Simon Albert. Tóth Béláék kihirdették az április elején Bécsbe utazó keretet.

Március 7. (Szombat)

Délután 16,30-kor a Zeneakadémián a testvér kórussal közösen, valamint az Együttes Szimfonikus Zenekarával Beethoven: IX. szimfoniáját adtuk elő. Vezényelt: Simon Albert.

Március 21. (Szombat)

Délután 16,30-kor a Zeneakadémián a testvér kórussal közösen, valamint az Együttes Szimfonikus Zenekarával Beethoven: IX. szimfoniáját adtuk elő. Vezényelt: Simon Albert.

Március 22. (Vasárnap)

Délután 16,30-kor a Zeneakadémián a testvér kórussal közösen, valamint az Együttes Szimfonikus Zenekarával Beethoven: IX. szimfoniáját adtuk elő. Vezényelt: Simon Albert.

Március 23. (Hétfő)

Este 7-kor az Erkel Színházban a Forradalmi Ifjúsági Napok keretében szerepeltünk.

Április 1. (Szerda)

Este ½7-kor az Együttesben a KISZ KB Április 4.-ei ünnepségén szerepeltünk. Az ünnepségen ott volt Méhes et. is.

Április 2.-től 6.-ig (Csütörtöktől Szombatig)

A kórus bécsi útja.

Április 2. (Csütörtök)

A kórus reggel 8-kor indult autóbusszal Bécsbe.

 

Április 4. (Szombat)

A kórus az Április 4.-ei ünnepségen a bécsi Collegium Hungaricumban lépett fel.

Műsor:   Kodály-Jankovics: Jelige, Kodály: Cohors Generosa,  Kodály: Horatii Carmen,  Kodály – Ady: Akik mindig elkésnek,  Kodály – Balassi: Szép könyörgés, Zongora szóló (Lux Erika   Bartók: S….,  Kodály: Meditációk),  Kodály -Ady: Felszállott a páva,  Udvardy – József A.: Tél,  Bárdos -Pákolitz: A jövő emberéhez,  Szabó F. – Petőfi Sándor: Zárókórus a “Föltámadott a tenger” c. oratóriumból. (Zongorán kísért: Merserr Györgyi és Szabó Tibor).   Szünet.    Kodály: Székely keserves,  Kodály: Egytem-begyetem,  Kodály: Esti dal,  Kodály: Túrót eszik a cigány, Zongora szóló (Lux Erika: Liszt, Kodály, Weiner), Papp Z.: Népdalszvit,  Bárdos: Tréfás házasító, Bárdos: I. Népdalrapszódia,  Csenki: Cigányélet II.,  Behár: Lakodalmas (Zongorán kísért: Mester Györgyi).  Ráadás: Bárdos: Dana-dana.           [ Dokumentum: a műsor stencilezett szórólapja (5. műsor).]

 

A Magyar Hírlap 1970. január 5.-i, hétfői számának KULTÚRA-MŰVÉSZET oldalán “Felszabadulásunk, Bartók és Beethoven emléke a bécsi Collegium Hungaricumban” cím alatt a következők olvashatók: “… A műsorok homlokterében három évforduló áll: Magyarország felszabadulásának, valamint Bartók Béla halálának 25. és Beethoven születésének 200. évfordulójára.

Április 4-én reprezentatív kiállítás nyílik hazánk negyedszázados fejlődéséről, ugyanakkor a KISZ Központi Művészegyüttesének Egyetemi Kórusa ad díszhangversenyt.”

Április 3. (Péntek)

Ma adták át a forgalomnak az első budapesti mély vezetésű földalatti (a METRO) Örs vezér tér és a Deák tér közötti első szakaszát.

Április 10. (Péntek)

Délután 4-kor a rákospalotai Csokonai Művelődési Házban a Paisiellót énekeltük.

Április 13. (Hétfő)

Kórusunk este hangversenysorozat keretében a Zeneakadémián adott koncertet. Műsoron: Szabó F.: Lenin c. műve. Vezényelt: Kóródi András. Kísért a Budapesti Filharmónia Társaság (az Operaház) Zenekara.

Április 18. (Szombat)

Délután 16,30-kor a Zeneakadémián a testvér kórussal közösen, valamint az Együttes Szimfonikus Zenekarával Beethoven: IX. szimfoniáját adtuk elő. Vezényelt: Simon Albert.

Április 23. (Csütörtök)

A próbán Tóth Béla beszámolt a Munkásőrség énekkarával megtett Észak-koreai úti élményekről.

Május 1. (Vasárnap)

Este ½8-kor a Csepeli Munkásotthonban az Együttes triós számaival szerepeltünk. Műsoron:  Erdők, mezők …, + Lakodalmas.

Május 7. (Csütörtök)

Tóth Béla bejelentette, hogy a moszkvai útra való tekintettel lemondtuk a Debreceni Kórusversenyen történő részvételünket. A moszkvai ISME kongresszus alkalmából létre jövő moszkvai utunk költségvonzata kb. 1.200,- Ft lesz, amely összeg magában foglal fejenként 30 Rubel zsebpénzt is. A részvételi díjat két héten belül kell befizetni.

Május 14. (Csütörtök)

Este …?… szerepeltünk.

 

Június 4. (Csütörtök)

Ma fizettük be a moszkvai út bennünket (az utazó keret tagjait) terhelő teljes részvételi díját (1.200,-Ft), amely magában foglalja a költőpénz ellenértékét is.

 

 

Július 7.-től 16.-ig (Keddtől Csütörtökig)

A kórus moszkvai útja az ISME Kongresszus alkalmából.

 

Július 7. (Kedd)

A Ferihegyi repülőtérről IL 18-as MALÉV géppel reggel 6,20-kor indult a kórus és (a két-órányi zónaidő különbséget is magában foglaló helyi idő szerint) 9,00-kor érkezett a moszkvai Seremetyevói repülőtérre. Ott autóbuszokkal vittek bennünket (az Osztyankinói TV-torony közelében a város szélén, a Proszpekt Mira végén, a Hotel Turiszt 18. Gosztinyica-ban lévő) szálláshelyünkre. [Négy-hatágyas szobákban helyeztek el bennünket. Minden hálószobának az egyik sarkában deszkával félig nyitottan (a deszkák sem a padlóig, sem a mennyezetig nem értek) körbekerített WC és zuhanyozó volt, amelyből a hangok és szagok akadálytalanul áramlottak ki-, s be.] Ebéd után autóbusszal voltunk városnézésen (Bolsoj Teater, Lenin hegyen a Lomonoszov Egyetem, s onnan megnéztük a szép panorámát). A városnézés után megvacsoráztunk.

 

Július 8. (Szerda)

Reggeli után ½11-kor külön busszal mentünk be próbára a Puskin ulicában lévő Kolonnöj Zál-ba. Már reggel 9 óra tájban beszálltunk a buszba azzal, hogy rövidesen indulás. Smici sapkás gépkocsivezetőnk nyugodtan szunyókált a volán mellett. Sorozatos kérdéseinkre, hogy mikor indulunk már, egyetlen szóval válaszolt: „szicsász”. Ezt ismételgette 9-től ½11-ig. Végül a próba helyett azonban ebédig; ½2-ig városnézésre mentünk. Ebéd után a „Borogyinói panorámát” tekintettük meg (kör alakú terem, térhatású circorama festéssel). Vacsora este 7-kor. Utána bementünk a városközpontba: voltunk a Gyetszki Mir áruházban (½9-től 9-ig), elmentünk a Gum áruház mellett, 10-kor megnéztük a Vörös téren az őrségváltást, végül elmentünk a Rosszija szálló mellett. Éjjel 0,30-ra értünk haza trolival.

 

Július 9. (Csütörtök)

Délelőtt a szálláshelyünkön tartottunk próbát a holnapi koncertre készülve. Ebéd után idegenvezetővel néztük meg a Kreml-t (Borovicki torony – el a Nagy Kreml Palota előtt – Blagovescsenszkij székesegyház – Rizpolozsenyija templom – Uszpenszkij székesegyház – Rettegett Iván harangja – Cár ágyú – Kongresszusi palota előtti terület). Ezután METRO-trolibusz kombinációval mentünk haza.

 

Július 10. (Péntek)

A déli órákban 1 órás próbát tartottunk a Zenekonzervatórium Nagytermében. Délután kb. 4 órától egy 50 perces hangversenyt adtunk (a KISZ Központi Művészegyüttes “Kiváló Címmel” kitüntetett Egyetemi Énekkara), amely közepesen sikerült. Műsor:   Bárdos – Pákolitz: A jövő emberéhez,  Kodály – Ady: Akik mindig elkésnek,  Kodály – Balassi: Szép könyörgés,  Udvardy L. – József A.: Tél,  Balázs Árpád – Kövesdi János: Viharból fényre,  Papp Zoltán: Népdalszvit,  Kodály Zoltán: Székely keserves,  Szabó F. – Komját A.: Meghalt Lenin,  Szabó F. – Petőfi S.: Zárókórus a “Föltámadott a tenger” c. oratóriumból.   Vezényelt: Tóth Béla Liszt-díjas és Nógrádi László. Zongorán kísért: Ppapp Zoltán. (Tartalék számok: Kodály: Túrót eszik a cigány,  Bárdos: Dana dana,  Muszorgszkíj: “Forradalmi kórus” a Borisz Godunov c. operából,  Behár: Lakodalmas,  Türnpu: A szabadság reggelén (észt kórusmű orosz nyelven). ). [ Dokumentum: stencilezett műsor (6. műsor).]

 

A hangverseny után szabad foglalkozás, ill. újabb városnézés: GUM áruházban vásárlás, panoráma a Moszkva szálló teraszáról, séta a gyönyörű, új minisztériumokkal, üzletsorokkal, éttermekkel szegélyezett Kalinyin sugárúton, elhaladtunk a KGST palota mellett, átmentünk a Moszkva folyó egyik hídján az Ukrajna szállóhoz, amelynek a 27. emeletéről gyönyörű panoráma tárult elénk. Többen éjjel ¾ 1-re értek a szállásra.

 

Az igen sok szép, kellemes élmény mellett nagyon zavart valamennyiünket a  (magyar fonetikával) RIBA, azaz a halárusító üzletek közelében érezhető penetráns halszag. Egy idő után, amikor láttuk, hogy ilyen üzletek felé közeledünk, átmentünk az utca túloldalára, vagy lélegzetvisszafojtva rohantunk el az üzlet előtt.

 

Egy másik nagy élmény a vásárlásokhoz kapcsolódik. Azt már itthon is lehetett hallani, hogy kint a Szovjetunióban az árúhiány, illetve az árúválaszték hiánya jellemző. Ezt magunk is megtapasztaltuk. Értelemszerűen mindannyian szerettünk volna vásárolni valami ajándékot, vagy valamilyen használati tárgyat Moszkvában. A GUM-ba is sokan úgy mentünk be, hogy abban a hatalmas árúházban bizonyosan találunk majd megfelelő terméket. Sokan azonban, még a korábbi információkhoz képest is csalódottan konstatáltuk, hogy bizony nem-igen van olyan árúféleség, amit szívesen megvásárolnánk.

A két Gordos pl. együtt mentek fel a GUM második emeletére, ahol az elektromos termékek osztályán odaérkezésükkor egyetlen vevő sem volt rajtuk kívül. A megvásárolható, igen kevés temékféleség a teljesen zárt pult mögötti polcokon volt kitéve. Azokhoz a vásárlók közvetlenül nem férhettek hozzá. Mindent az eladótól kellett kérni, megtekintésre is. Végül a Gordosok úgy döntöttek, hogy három elektromos hajsütővasat vásárolnak ajándékba. Kérésükre az eladó ott a pulton lévő konnektorban kipróbálta a hajsütővasakat, hogy melegszenek-e. Az árúhiányos állapotokra jellemzően, amíg az eladó kipróbálta a hajsütővasakat, pillanatok alatt igen sok orosz vevő tódult oda kiváncsiskodva, hogy most éppen mi az, amit kapni lehet. A tolakodó emberek az árúra várakozó Gordosékat egyszerűen eltaszították a pulttól, s amikor az eladó befejezte a kipróbálást, már csak több ember feje felett tudták az adás-vételt lebonyolítani.

 

Július 11. (Szombat)

Délelőtt a Lenin Mauzóleumot néztük meg. Délelőtt ½10-kor érkezetünk a Vörös tér melletti egyik kis utcába. Akkor már kb. 800 méter hosszú sor állt előttünk. 10-kor nyitották ki a Mauzóleumot. Akkor indult meg a sor. Mi ¾11-re értünk a Mauzóleumhoz. A fényképezőgépet és minden egyéb csomagot még a tér melletti kis utcában le kellett adnunk. A Mauzóléeumból kiérve szovjet hatalmasságoknak a Kreml falába süllyesztett hamvai, illetve koporsói előtt is elmentünk. Azt követően mintegy egyórás látogatást tettünk a Lenin Múzeumban. 12-től ½3-ig a Koppélia balettet néztük meg a Kreml Hangverseny Palotájában. (Hatalmas építmény, a tetőterén büfé, csodálatos kilátás, mozgólépcsők, stb.) Délután ½4-től ½6-ig a Tretyakov Képtárat néztük meg.

 

Július 12. (Vasárnap)

Délelőtt 11-től 14-ig a Népgazdasági Kiállítást néztük meg. (Cirkorama mozi, kozmosz-pavilon, stb.)

 

Július 13. (Hétfő)

Délelőtt bevásárlás. Délután egy úttörőtáborban szerepeltünk. Majd szabad foglalkozás. Egyesek délután és este megnézték a Novogyevicsi Kolostort, majd este 20,30-tól a Lenin (Luzsnyiki) Stadionban a Moszkva Szpartak –  Moszkvai Dinamo (4:1) futball mérkőzést. A jó mérkőzés mellett nyomasztó élményben is volt részünk, mert a METRO-tól a stadionig lovas rendőrök és kiskatonák sorfala között kellett haladnunk, sőt már a METRO alagútban is rendőrök voltak. A Stadionban a pályát körülvevő árokban is kiskatonák álltak, akik a szünetben a közönség felé fordultak. Ilyet eddig itthon Magyarországon még nem láttunk.

 

Július 14. (Kedd)

Délelőtt 9-kor szálláshelyünkön, a Gosztinyicában tartottunk próbát. Azután autóbusszal mentünk be a Kremlbe. Újabb próbát tartottunk a Kongresszusi Palotában, majd visszamentünk a szálláshelyünkre. Egyesek még ebéd előtt (fejenként 2 Rubelért, gyors lifttel 58 másodperc alatt) felmentek a közeli, 337 méter magas vasbeton TV-toronyba. Délután kötelező pihenő. Este 7-kor a Kreml Kongresszusi Palotájában kórusunk nyitotta az ISME (zenepedagógiai) Kongresszus záró koncertjét. Műsoron: Bárdos-Pákolitz: A jövő emberéhez, valamint Kodály: Székely keserves. Koncertünk után többen a CUM-ot nézték meg, majd a Gorkij utcában a régi szép üvegkristály-csilláros éttermeket. Este becsomagoltunk.

 

Július 15. (Szerda)

9,33-kor Moszkva Kijevi pályaudvarról hálókocsikkal, négy személyes fülkékben indultunk vissza Budapestre. Egyes kupékban rajtunk kívül orosz embereket is elhelyeztek. Éjszaka egy Kijevben felszállt orosz nő a hiányzó párnájáért „kiverte a palávert”. A kalauz a kupéban utazó magyaroktól kérte számon a párnát, amit ők nem is láttak.

A vonaton egymásnak mutattuk a Moszkvában vásárolt holmikat. Feltűnést, valamint derültséget keltett Tóth Béla hatalmas kartondoboza, amelyben – mint végül is kiderült – Editke lányának hozott haza egy fa-hintalovat.

 

Július 16. (Csütörtök)

Az évszakhoz képest igen hűvös idő: csak + 13 fok. A csapi határállomáson 2,5 órát várakoztunk, amíg átszerelték a széles nyomtávú forgózsámolyokat a keskenyebb európai szabványúakra. Miután megtörtént a vámvizsgálat a vonaton, többen leszálltak és kimentek az állomás várótermébe, sőt az állomás előtti térre. Amikor onnan vissza akartak menni a vonathoz, újabb vámvizsgálatnak vetették alá őket. Még a zsebeiket is kellett forgatniuk. A menetrend szerinti időponthoz képest 1 órás késéssel, este ½7 óra tájban érkeztünk a Nyugati pályaudvarra.

 

——————————————

 

Az énekkar szerepléseire, a fellépéseket megelőző főpróbákra a kórus tagjait esetenként az Együttes igazgatója, vagy helyettese, a KISZ Központi Bizottsága, a Művelődési Minisztérium, illetve kezdetben a kórustitkár munkahelyeikről kikérték. A kikérések jelentős hányada – az Mt. V. 106. §-ára hivatkozva – rendkívüli fizetéses szabadság megadására vonatkozó kérelmet, illetve azt a kitételt is tartalmazta, hogy az illetőt anyagi károsodás ne érje. A munkahelyi vezetők esetenként – első sorban a több napos kikérésekkor – írásban adták meg hozzájárulásukat. Külföldi utazásaink engedélyezéséhez a Belügyminisztériumhoz kellett benyújtanunk az útlevélkérő lapokat.  [Dokumentumok: Kikérőlevelek, Hozzájárulás, Útlevélkérő lap.]

 

A minden tanév elején megtartott tagtoborzás soránt tagtoborzó plakátjainkat elhelyeztük az egyetemeken és azok kollégiumaiban egyaránt. A plakátok kihelyezéséhez írásban kért engedélyt az Együttes vezetősége. [Dokumentum: Engedélyt kérő levél.]

 

A kórusversenyeken, fesztiválokon résztvett kórustagok részvételi, ill. azonosító kártyákat kaptak, amelyeket a rendezvény teljes időtartama alatt viselni kellett. [Dokumentum: részvételi kártyák.]

 

 

——————————————–

 

 

A Basszus Szabadállam Hegyi füzetében megörökítettük főként Tóth Béla, azonban egy-két másik tagunk néhány “aranyköpését” is. Íme:

Béla:

– Ide jövünk tentikélni!?  (amikor a kórus egy próbán nem reagált Béla     instrukcióira)

– Mintha a kenyérfényesítők kórusa énekelne. Mi az szoprán! Egész kecskemekegés? Disznójuhnyáj!

– Karcsintottam, nem láttátok?

– Az alt sütőlapáttal tört előre.

– Csárázd meg a bazulom.

– Weszta szűz imája  (az altnak addresszálva)

– Tyúkszemig (menjen le a hanggal a szporán)

– Az apátok könyökét!

– A kórus olyan, mint egy kocsedói központi énekkar

– A szopránból valaki éneklés közben annyira erőlködött, hogy “zsigerficamot kapott a szemöldöke”.

– Debrecenben megnézzük az egész Európában is világhírű Kossuth Lajos Tudományegyetemet.

– Basszus, halvány seggédduggattyútok sincs, hogy hol vagyunk.

– Mi az isten van itt? Úttörő nyomolvasó mozgalom? (a szoprán nem tudta a szólamát)

– X Y előregyártott elemekre házasodott (már volt gyerek)

– Mi ez? Kollektív gargarizálás?

– Mi van veletek, szoprán? A rekeszt otthon felejtettétek?

– A béka pespektívája alatt van az alt.

– Annyira nem tudtok bánni a hangotokkal, mint én a football Lacival.

 

Bárdos Lívia kórustitkár: Ha a fene fenét eszik is, akkor is elmondom. (Gordos Géza: “mint minden nő!”)

 

A kórus egy alkalommal temetésre készült. Mire Pánti Gyuszi megkérdi: “Halott lesz?”

 

 

 

V É G E

 

 

___________________________